Головна / Публічна інформація

Публічна інформація

Заявка-пропозиція щодо розміщення тимчасово-вільних бюджетних коштів СНУ імені Лесі Українки на вкладних (депозитних) рахунках в установах банків державного сектору економіки
Експертні висновки первинної акредитаційної експертизи зі спеціальності підготовки магістрів зі спеціальності (освітньої програми) "Управління проектами" 
Експертний висновок, щодо акредитації галузі знань 0901 "Сільське господарство і лісництво" спеціальності 8.09010303 "Садово-паркове господарство" ОР "Магістр"
Експертні висновки щодо акредитаційної спеціальності 5.03040101 "Правознавство"
Експертні висновки щодо акредитаційної спеціальності 6.130102 "Соціальна робота"
Експертні висновки щодо акредитаційної спеціальності 8.18010019 "Медіакомунікації"
Правила внутрішнього розпорядку СНУ імені Лесі Українки

Сторінки

Дата: Травень 29, 2017Час: 02:32:48Онлайн: 1