Головна / Публічна інформація

Публічна інформація

Експертні висновки щодо акредитації напряму "Фінанси і кредит"
Експертні висновки щодо акредитації напряму "Облік і аудит"
Експертні висновки первинної акредитаційної експертизи підготовки бакалаврів з напряму "Хімічна технологія"
Експертні висновки щодо первинної акредитації напрямку підготовки 6.040204 Прикладна фізика галузі знань 0402 Фізико-математичні науки освітнього рівня "Бакалавр" у Східноєвропейському національному університеті імені Лесі Українки
Експертні висновки щодо акредитації спеціальності 8.03030101 "Журналістика" галузі знань 0303 "Журналістика та інформація" освітнього ступеня "Магістр" 
Заявка-пропозиція щодо розміщення тимчасово-вільних бюджетних коштів СНУ імені Лесі Українки на вкладних (депозитних) рахунках в установах банків державного сектору економіки

Сторінки

Дата: Лютий 19, 2018Час: 10:39:25Онлайн: 0