Головна / Вчена рада університету

Вчена рада університету

Вчена рада Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки 

Вчена рада створена з метою розгляду найбільш важливих питань, які стосуються діяльності СНУ імені Лесі Українки.

У своїй діяльності Вчена рада керується Положенням про вчену раду, яке розроблено відповідно до Закону України „Про вищу освіту”, нормативно-правових актів Міністерства освіти і науки України, Статуту Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки.

Персональний склад Вченої ради затверджується наказом ректора.

Рішення Вченої ради університету вводяться в дію рішенням ректора університету.

Зразки документів:

 • -витяг із засідання кафедри;
 • -перелік документів на посаду завідувача кафедри;
 • -перелік документів на посаду професора кафедри (для здобувачів із науковим ступенем доктора наук);
 • -перелік документів на посаду професора (для здобувачів без наукового ступеня доктора наук);
 • -перелік документів на вчене звання доцента;
 • -перелік документів для здобуття вченого звання доцента діячам культури і мистецтв та фахівцям фізичної культури і спорту, що не мають наукового ступеня кандидата наук;
 • -перелік документів для здобуття вченого звання професора діячам культури і мистецтв та фахівцям фізичної культури і спорту, без наукового ступеня, які мають учене звання доцента;
 • -список наукових та навчально-методичних праць;
 • -витяг з трудової книжки;
 • -рішення вченої ради про присвоєння вченого звання;
 • -вимоги до рукописів наукових та навчально-методичних праць.