Головна / Участь у спеціалізованих вчених радах

Участь у спеціалізованих вчених радах

Участь працівників університету у роботі експертних комісій ДАКУ,

спеціалізованих вчених рад

 

Прізвище, ім’я, по батькові

Вчене звання, науковий ступінь

Спецради (ВНЗ, номер ради,

шифр і назва спеціальності)

1.      

Андрійчук Ольга Ярославівна

Доктор наук з фізичного виховання і спорту, доцент

Львівський державний університет фізичного виховання; Д 35. 829.01, 24.00.01 - олімпійський і професійний спорт; 24.00.02 - фізична культура, фізичне виховання різних груп населення; 24.00.03 - фізична реабілітація

2.      

Аркушин Григорій Львович

Доктор філологічних наук, професор

Східноєвропейський національний університет ім. Лесі Українки, К 32.051.02, 10.02.01 – українська мова

3.      

Арцишевський Роман Антонович

Доктор філософських наук, професор

Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки; К 32.051.05, 19.00.01 – загальна психологія, історія психології;  К 32.051.04, 13.00.01 – загальна педагогіка та історія педагогіки, 13.00.02 – теорія та методика навчання (фізична культура, основи здоров’я)

4.      

Баран Володимир Кіндратович

Доктор історичних наук, професор

Східноєвропейський національний університет імені Лесі

Українки, К 32.051.03, 07.00.01 – історія України, 26.00.05 – музеєзнавство. Пам’яткознавство;

 Національний університет «Острозька академія» К. 48.125.02, 07.00.01 — історія України

5.      

Бичук

Олександр Іванович

Кандидат наук з фізичного виховання та спорту, доцент

Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки; К 32.051.04, 13.00.01 – загальна педагогіка та історія педагогіки, 13.00.02 – теорія та методика навчання (фізична культура, основи здоров’я)

6.      

Богдан Світлана Калениківна

Кандидат філологічних наук,професор

Східноєвропейський національний університет ім. Лесі Українки, К 32.051.02, 10.02.01 – українська мова

7.      

Бондаренко Геннадій Васильович

Кандидат історичних наук, професор

Східноєвропейський національний університет імені Лесі

Українки, К 32.051.03, 07.00.01 – історія України, 26.00.05 – музеєзнавство. Пам’яткознавство

8.      

Бортніков Валерій Іванович

Доктор політичних наук, професор

Східноєвропейський національний університет імені Лесі

Українки, К 32.051.03, 07.00.01 – історія України, 26.00.05 – музеєзнавство. Пам’яткознавство;

Львівський національний університет імені І. Франка,   Д 35.051.17,  23.00.01 – теорія та історія політичної науки; 23.00.02 – політичні інститути та процеси

9.      

Вільчковський Едуард Станіславович

Доктор педагогічних наук, професор

Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки; К 32.051.04, 13.00.01 – загальна педагогіка та історія педагогіки, 13.00.02 – теорія та методика навчання (фізична культура, основи здоров’я)

10.  

Вірна Жанна Петрівна

Доктор психологічних наук, професор

Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки; К 32.051.05, 19.00.01 – загальна психологія, історія психології

11.  

Гаврилюк Світлана Віталіївна

Доктор історичних наук, професор

Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки, К 32.051.03, 07.00.01 – історія України, 26.00.05 – музеєзнавство. Пам’яткознавство

12.  

Голуб Валентина Олександрівна

Кандидат сільськогосподарських наук, доцент

Національний університет водного господарства та природокористування, К 47.104.05, 06.01.03 – ґрунтознавство та агрофізика

13.  

Гошовський Ярослав Олександрович

Доктор психологічних наук, професор

Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки, К 32.051.05, 19.00.01. – загальна психологія, історія психології

14.  

Громик Юрій Васильович

Кандидат філологічних наук, доцент

Східноєвропейський національний університет ім. Лесі Українки, К 32.051.02, 10.02.01 – українська мова

15.  

Гулай Любомир Дмитрович

Доктор хімічних наук, доцент

Львівський національний університет імені Івана Франка, Д 35.051.10,  02.00.01 – неорганічна хімія

16.  

Гусак Петро Миколайович

Доктор педагогічних наук, професор

Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки; К 32.051.04, 13.00.01 – загальна педагогіка та історія педагогіки, 13.00.02 – теорія та методика навчання (фізична культура, основи здоров’я)

17.  

Давидюк Віктор Феодосійович

Доктор філологічних наук, професор

Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Д 26.001.15, 10.01.07 – фольклористика

18.  

Данилюк Ніна Олексіївна

Доктор філологічних наук, професор

Східноєвропейський національний університет ім. Лесі Українки, К 32.051.02, 10.02.01 – українська мова

19.  

Жуйкова Маргарита Василівна

Доктор філологічних наук, професор

Східноєвропейський національний університет ім. Лесі Українки, К 32.051.02, 10.02.01 – українська мова

20.  

Засєкіна Лариса Володимирівна

Доктор психологічних наук, професор

Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки; К 32.051, 19.00.01 – загальна психологія, історія психології;

Національний університет «Острозька академія», К 48.125.03, 19.00.07 – педагогічна та вікова психологія.

21.  

Захожий Володимир Васильович

Кандидат педагогічних наук, доцент

Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки; К 32.051.04, 13.00.01 – загальна педагогіка та історія педагогіки, 13.00.02 – теорія та методика навчання (фізична культура, основи здоров’я)

22.  

Ільїн Леонід Володимирович

Доктор географічних наук, професор

Харківський національний університет ім. В.Н. Каразіна, Д 64.051.04, 11.00.11 – конструктивна географія і раціональне використання природних ресурсів

23.  

Карлін Микола Іванович

Доктор економічних наук, професор

Інституту демографії та спеціальних досліджень НАН України, Д 26.247.01, 08.09.01 – демографія, економіка праці, соціальна економіка і політика

24.  

Карліна Оксана Миколаївна

Кандидат історичних наук, професор

Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки, К 32.051.03, 07.00.01 – історія України

25.  

Козіброцький Сергій Петрович

 

Кандидат наук з фізичного виховання та спорту, доцент

Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки; К 32.051.04, 13.00.01 – загальна педагогіка та історія педагогіки, 13.00.02 – теорія та методика навчання (фізична культура, основи здоров’я)

26.  

Кондратик Леонід Йосипович

Доктор філософських наук, професор

Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича, Д 76.051.08, 09.00.09 –  філософія науки, 09.00.11 – релігієзнавство;

Східноєвропейський національний університет імені Лесі

Українки, К 32.051.03, 07.00.01 – історія України, 26.00.05 – музеєзнавство. Пам’яткознавство.

27.  

Кормош Жолт Олександрович

Кандидат хімічних наук, професор

Ужгородський національний університет, К 61.051.03, 02.00.01 – неорганічна хімія; 02.00.02 – аналітична хімія

28.  

Костусяк Наталія Миколаївна

Доктор філологічних наук, доцент

Східноєвропейський національний університет ім. Лесі Українки, К 32.051.02, 10.02.01 – українська мова

29.  

Коцан Ігор Ярославович

Доктор біологічних наук, професор

Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки; К 32.051.04, 13.00.01 – загальна педагогіка та історія педагогіки, 13.00.02 – теорія та методика навчання (фізична культура, основи здоров’я);

Київський національний університет імені Т.Г. Шевченка; Д 26.001.38, 03.00.02 – Біофізика, 03.00.13 - Фізіологія людини і тварин, 03.00.11 - Цитологія, клітинна біологія, гістологія 

30.  

Коцан Наталія Несторівна

Доктор географічних наук, професор

Львівський національний університет імені Івана Франка, Д 35.051.08, 11.00.02 - економічна та соціальна географія, 11.00.05 - біогеографія та географія ґрунтів, 11.00.11 - конструктивна географія і раціональне використання природних ресурсів

31.  

Кравченко Світлана Іванівна

Доктор наук із соціальних комунікацій, професор

Київський національний університет імені Т. Шевченка,  Д 26.001.33, 27.00.05 – теорія та історія видавничої справи

32.  

Кучерепа Микола Михайлович

Кандидат історичних наук, професор

Східноєвропейський національний університет імені Лесі

Українки, К 32.051.03, 07.00.01 – історія України, 26.00.05 – музеєзнавство. Пам’яткознавство

33.  

Кучинко Михайло  Михайлович

Доктор історичних наук, професор

Східноєвропейський національний університет імені Лесі

Українки, К 32.051.03, 07.00.01 – історія України, 26.00.05 – музеєзнавство. Пам’яткознавство

34.  

Ленартович Олег Юрійович

Доктор історичних наук, професор

Східноєвропейський національний університет імені Лесі

Українки, К 32.051.03, 07.00.01 – історія України, 26.00.05 – музеєзнавство. Пам’яткознавство;

 Національний університет «Острозька академія»,  К. 48.125.02, 07.00.01 — історія України

35.  

Лесик Олександр Володимирович

Доктор архітектури, професор

Національний університет «Львівська політехніка», Д 35.052.11, 18.00.01 – теорія архітектури, реставрація пам’яток архітектури, 18.00.02 - архітектура будівель та споруд

36.  

Ліпич Любов Григорівна

Доктор економічних наук, професор

Національний університет «Львівська політехніка», Д. 35.052.03, 08.00.03 - економіка та управління національним господарством, 08.00.04 - економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності)

37.  

Лях Юрій Єремійович

Доктор біологічних наук,

професор

 

Донецький національний медичний університет ім. М. Горького; Д 11.600.07, 14.01.18 – офтальмологія;

Д 11.600.01, 14.02.01  – гігієна, та професійна патологія, 14.03.03 – нормальна фізіологія.

38.  

Малімон Людмила Яківна

Кандидат психологічних наук, доцент

Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки; К 32.051, 19.00.01 – загальна психологія, історія психології

39.  

Масицька Тетяна Євгенівна

Кандидат філологічних наук, доцент

Східноєвропейський національний університет ім. Лесі Українки, К 32.051.02, 10.02.01 – українська мова

40.  

Межов Олександр Григорович

Доктор філологічних наук, доцент

Східноєвропейський національний університет ім. Лесі Українки, К 32.051.02, 10.02.01 – українська мова

41.  

Мельник Володимир Миколайович

 

Доктор технічних наук, професор

 

Луцький національний технічний університет,  К 32.075.02; 05.02.01 – матеріалознавство;

Національний університет «Львівська політехніка», Д 35.052.13, 01.04.07-фізика твердого тіла (технічні науки), 05.27.01- твердотільна електроніка, 05.27.06 - технологія, обладнання та виробництво електронної техніки

42.  

Мельник Ірина Миколаївна

Кандидат педагогічних наук, доцент

Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки; К 32.051.04, 13.00.01 – загальна педагогіка та історія педагогіки, 13.00.02 – теорія та методика навчання (фізична культура, основи здоров’я)

43.  

Мірченко Микола Васильович

Доктор філологічних наук, професор

Східноєвропейський національний університет ім. Лесі Українки, К 32.051.02, 10.02.01 – українська мова

44.  

Мітлош Антоніна Василівна

Кандидат психологічних наук, доцент

Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки; К 32.051, 19.00.01 – загальна психологія, історія психології

45.  

Надольська Валентина Василівна

Кандидат історичних наук, доцент

Східноєвропейський національний університет імені Лесі

Українки, К 32.051.03, 07.00.01 – історія України, 26.00.05 – музеєзнавство. Пам’яткознавство

46.  

Остапйовський Ігор Євгенович

Кандидат педагогічних наук, доцент

Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки; К 32.051.04, 13.00.01 – загальна педагогіка та історія педагогіки, 13.00.02 – теорія та методика навчання (фізична культура, основи здоров’я)

47.  

Павліха Наталія Володимирівна

Доктор економічних наук, професор

Національний університет водного господарства та природокористування, К 47.104.03, 08.00.03 – економіка та управління національним господарством; 08.00.06 – економіка природокористування та охорона навколишнього середовища

48.  

Пріма Раїса Миколаївна

Доктор педагогічних наук, професор

Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки; К 32.051.04, 13.00.01 – загальна педагогіка та історія педагогіки, 13.00.02 – теорія та методика навчання (фізична культура, основи здоров’я)

49.  

Скорук Ірина

Денисівна

Кандидат філологічних наук, доцент

Східноєвропейський національний університет ім. Лесі Українки, К 32.051.02, 10.02.01 – українська мова

50.  

Смолюк Іван Олександрович

Доктор педагогічних наук, професор

Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки; К 32.051.04, 13.00.01 – загальна педагогіка та історія педагогіки, 13.00.02 – теорія та методика навчання (фізична культура, основи здоров’я); К 32.051, 19.00.01 – загальна психологія, історія психології

51.  

Тихомирова Євгенія Борисівна

Доктор політичних наук, професор

Чернівецький національний університет, Д 76.051.03, 23.00.01 ― теорія і філософія політики, історія і методологія політичної науки, 23.00.02 ― політичні інститути, процеси і технології,  23.00.04 ― політичні проблеми міжнародних відносин, глобального та регіонального розвитку

52.  

Федотова Тетяна Володимирівна

Кандидат психологічних наук, доцент

Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки; К 32.051.05; 19.00.01 – загальна психологія, історія психології

53.  

Хомик Володимир Степанович

Кандидат психологічних наук, доцент

Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки; К 32.051, 19.00.01 – загальна психологія, історія психології

54.  

Цьось Анатолій Васильович

 

Доктор наук з фізичного виховання і спорту, професор

Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки; К 32.051.04, 13.00.01 – загальна педагогіка та історія педагогіки, 13.00.02 – теорія та методика навчання (фізична культура, основи здоров’я)

55.  

Шабала Ярослав Миколайович

Доктор історичних наук, професор

Східноєвропейський національний університет імені Лесі

Українки, К 32.051.03, 07.00.01 – історія України, 26.00.05 – музеєзнавство. Пам’яткознавство

56.  

Шваб Анатолій Георгійович

Кандидат історичних наук, доцент

Східноєвропейський національний університет імені Лесі

Українки, К 32.051.03, 07.00.01 – історія України, 26.00.05 – музеєзнавство. Пам’яткознавство

57.  

Шостак Людмила  Василівна

Кандидат економічних наук, Доцент

Одеська національна академія зв’язку ім. О.С. Попова, К 41.816.03, 08.00.04 - економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності)

58.  

Ярош Ярослав Богданович

Кандидат політичних наук, доцент

Східноукраїнський національний університет імені Володимира Даля, К 29.051.09, 23.00.02 - політичні інститути та процеси

59.  

Яцишин Михайло Михайлович

Доктор юридичних наук, професор

Харківський національний університет внутрішніх справ; Д 64.700.02; 12.00.01 - теорія та історія держави і права; історія політичних і правових учень; 12.00.02 – конституційне право; муніципальне право;  

Національна академія внутрішніх справ; Д 26.007.04,

12.00.01 - теорія та історія держави і права; історія політичних і правових учень; 12.00.02 – конституційне право; муніципальне право;   Д 26.007.01, 12.00.12 - філософія права, 19.00.06 – юридична психологія