Головна / Ярош Оксана Богданівна

Ярош Оксана Богданівна

Ярош Оксана Богданівна
43021, м. Луцьк, вул. Шопена, 24 (корпус D), ауд. 109
+38(0332)244125

Завідувач кафедри політології та державного управління,

доктор політичних наук, професор

Дисципліни: «Виборчі системи держав світу», «Паблік рилейшнз», «Теорія політичної науки», «Політика гендерної рівності».

Освіта: Луцький державний педагогічний інститут імені Лесі Українки (1991 р.). У 2001 р. захистила кандидатську дисертацію на тему: «Жіночі об’єднання України як суб’єкти державотворення» зі спеціальності 23.00.02 – політичні інститути та процеси. У 2005 р. отримала вчене звання доцента. У 2013 р. захистила докторську дисертацію на тему: «Політика гендерної рівності: зарубіжний та вітчизняний досвід» зі спеціальності 23.00.02 – політичні інститути та процеси.

Сфера наукових інтересів: виборчі інститути та процеси, розвиток паблік рилейшнз, гендерна політика у світа та Україні.

Вибрані публікації:

1.Yarosh O. Gender Transformations in the Political System of Contemporary Ukraine: Will Ukraine Remain Gender Blind? / O. Yarosh/ New Imaginaries. Youthful Reinvention of Ukraine's Cultural Paradigm/ Edited and Translated by Marian Rubchak. Foreword Martha Kichorowska Kebalo. – New York: Berghahn, 2015. – 328 р.- Р. 57-74;

2.Ярош О. Виборча квота (виборчий метр). Гендерні квоти (Gender quotas). Гендерно-правова експертиза. Гендерна рівність. Жіноча громадська організація. Тетчеризм. Чоловіча громадська організація /О. Ярош/ Політологія: сучасні терміни і поняття. Короткий навчальний словник-довідник для студентів ВНЗ I-IV рівнів акредитації. - 3-є видання, виправлене і доповнене / За наук. редакцією д-ра соціол. н., проф. Пічі В.М. і д-ра політ. н., доц. Хоми Н.М. – Львів : Новий Світ-2000, 2014. – 456 с. – С.90; 225; 299; 585; 681;748.;

3.Ярош О. Клінтон Гілларі Дайан Родем. Меркель Ангела. Тетчер Маргарет Гільда / О. Ярош/  Історія політичної думки: навч. енцикл. словник-довідник для студентів вищ. навч. закл. / За заг. ред. Н. М. Хоми [В. М. Денисенко, Л. Я. Угрин, Г. В. Шипунов та ін.]. – Львів: Новий Світ-2000, 2014. – 765 с. – С. 312; 429; 632;

4.Ярош О. Б.  Університетський центр народної освіти у системі реалізації освітньої політики: зарубіжний досвід для України / О. Б. Ярош // Актуальні проблеми політики: Зб. наук. праць. – Вип.52. - Одеса: Вид-во «Фенікс», 2014. – Вип. 52. - С.146-153;

5.Yarosh Oksana. Nowy model z wyborów lokalnych na Ukrainie // Partnerstwo wschodnie w kontekscie europejskich aspiracji Ukrainy/ Oksana Yarosh / Dylematy miedzynarodowe I systemowe/ red. Marek Zurek. – Szczecin : Instytut Politologii : Europejstyki Uniwersytetu Szczecińskiego, 2011. – 203 s. – S. 167–187;

6.Ярош О. Б.  Гендерні аспекти політичної діяльності: світовий досвід та Україна : монографія / О. Б. Ярош. – Луцьк : ТЕРЕН, 2012. – 372 с.;  

7.Ярош О. Б. Публічні консультації як інструмент громадського лобіювання: волинський регіон / О. Б. Ярош // Українська національна ідея: реалії та перспективи розвитку / Збірник наукових праць. - Львів: Вид-во Національного університету „Львівська політехніка”. 2008. - 187 с.-С.154-158;

8.Ярош Б.О., Ярош О.Б. Загальна теорія політики: Навч. посібник для студ. спец. «Політологія» вищ. навч. закладів. - Луцьк: РВВ «Вежа» Волин. Держ.ун-ту ім. Лесі Українки, 2005.– 240 с. 

Нагороди: Міжнародні відзнаки та подяки: Правозахисна премія імені Ферн Холланд за розвиток громадянського суспільства від Міжнародної організації «VITAL VOICES», м. Вашингтон, США (2005 р.); Подяка Регіонального представництва в Україні та Білорусі Фонду імені Ф. Еберта, ФРН (2012 р.). В Україні: Орден Княгині Ольги ІІІ ступеня (2015 р.), Почесна Грамота Міністерства України у справах сім’ї, молоді та спорту (2007 р.); Грамота Міністерства освіти та науки України, Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка (2011 р.); Подяка голови Волинської обласної державної адміністрації (2008 р.); Подяка Луцького міського голови (2007 р., 2010 р.).

Участь у міжнародних проектах: міжнародний проект «Регіональні голоси за демократію», DVV International, Міністерство закордонних справ Німеччини (2015 р.), проект «Гендерний моніторинг виборів-2014», ВГО «ЖКУ», Фонд «Об’єднуємося заради реформ (UNITER)», Агентство США з міжнародного розвитку (USAID), Pact в Україні (2014-2015 рр.); міжнародна програма «Інструменти і тактика комунікаційної діяльності» у м. Вільнюс (Литва), Центр студій Східної Європи (2013 р.); Друга навчальна міжнародна програма з гендерної освіти, Жіноча вища народна школа м. Гьотеборг, Гьотеборгський університет (Швеція) (2012 р.); міжнародна навчальна програма із гендерного бюджетування в м. Берлін (ФРН) (2012 р.), Фонд Ф. Еберта (ФРН); 2011, 06–26 червня – Перша навчальна міжнародна програма з гендерної освіти, Жіноча вища народна школа, Гьотеборгський університет,  м. Гьотеборг (Швеція) (2011 р.); міжнародна програма «Професіоналізація кадрів для розвитку місцевої громади», Міністерство закордонних справ Польщі, Інститут Німеччини і Північної Європи  (м. Щецін, РП) (2007 р.); міжнародна програма «Жінки у освіті та науці» у м. Флото/м.Берлін, ФРН, програма «Міст», Міністерство у справах сім’ї та молоді ФРН (2005 р.); міжнародна програма «Розвиток громадських організацій» Центру лідерства «Відкритий світ», Бібліотека Конгресу США, Джоржтаунський університет (м. Вашингтон, США) (2004 р.).