Головна / Яцишин Михайло Михайлович

Яцишин Михайло Михайлович

Яцишин Михайло Михайлович, завідувач кафедри теорії та історії держави і права, доктор юридичних наук, професор
43025, м. Луцьк, пр. Волі, 13
+38(0332)248177, +38(0332)720125

Профіль Google академії

Завідувач кафедри теорії та історії держави і права, доктор юридичних наук, професор

ОСВІТА

1993 рік – Луцький державний педагогічний інститут імені Лесі Українки, спеціальність за дипломом – історія, вчитель історії, права та курсу «Людина і суспільство», закінчив з відзнакою

2005 рік  Київський національний університет імені Тараса Шевченка, спеціальність за дипломом – правознавство, юрист

КАР’ЄРА

Волинський державний університет імені Лесі Українки:

26.08.1993 – 31.08.1994 рр. – лаборант кафедри всесвітньої історії

31.08.1994 – 15.10.1994 рр. – асистент кафедри історії світових цивілізацій

1998 – 2000 рр. – іменний стипендіат Кабінету Міністрів України для молодих вчених

15.10.1997 – 31.01.2000 рр. – старший викладач кафедри історії світових цивілізацій

01.09.2000  – 13.01.2006 рр. – доцент кафедри теорії, історії держави і права та конституційного права

13.01.2006 – 03.02.2010 рр. – доцент кафедри теорії та історії держави і права

Волинський національний університет імені Лесі Українки, нині Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки:

03.02.2010 – 11.02.2011 рр. – доцент кафедри теорії та історії держави і права

11.02.2011 р. – 03.02.2013 р. – професор, завідувач кафедри теорії та історії держави і права

04.02.2013 р. – 31.08.2015 р. – проректор з наукової роботи

01.09.2015 р. - по теперішній час - професор, завідувач кафедри теорії та історії держави і права

2001 р. – рішенням Атестаційної колегії Міністерства освіти і науки України присвоєно вчене звання доцента кафедри теорії, історії держави і права та конституційного права

2012 р. – рішенням Атестаційної колегії Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України присвоєно вчене звання професора кафедри теорії та історії держави і права

 Є членом двох спеціалізованих вчених рад (Д 26.007.04 та Д 26.007.01) по захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня кандидата та доктора юридичних наук

ДИСЕРТАЦІЙНІ ПРАЦІ

30.05.1997 р. захистив дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата історичних наук за спеціальністю 07.00.02 – всесвітня історія у Інституті історії України НАН України з теми «Українсько-німецькі культурні зв’язки кінця 80-х – 90-і роки ХХ століття»

24.12.2010 р. захистив дисертацію на здобуття наукового ступеня доктора юридичних наук за спеціальністю 12.00.01 – теорія та історія держави і права, історія політичних та правових учень у Національній академії внутрішніх справ Міністерства внутрішніх справ України з теми «Історико-правові засади кримінально-виконавчої політики України»

НАГОРОДИ

1997 р.- Грамота Управління освіти Волинської обласної державної адміністрації

1999 р Почесна грамота Управління освіти Луцького міськвиконкому

2000 р. – Грамота Міністерства освіти України

2008 р. – Грамота ректорату профспілкового комітету Волинського    національного університету імені Лесі Українки

2010 р– Почесна грамота Міністерства освіти і науки України

2010 р Орден Святого Артистратига Михаїла

2011 р. – Почесна відзнака Київського національного університету внутрішніх справ ІІІ ступеня

2013 р. - Золотий нагрудний знак Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки

2014 р.- Нагрудний знак Міністерства освіти і науки України "Відмінник освіти"

2014 р.- Пам'ятна медаль "100 років від дня народження академіка П.П.Михайленка" Всеукраїнської громадської організації "Спілка ветеранів та працівників силових структур України"

2015 р.- Медаль «За значний внесок у поширення ідеї єдності Європи»

СФЕРА НАУКОВИХ ДОСЛІДЖЕНЬ ТА ІНТЕРЕСІВ

Проблеми становлення та подальшої еволюції функціонування пенітенціарної системи України; особливості філософсько-правового підходу до злочину і покарання; компаративістські дослідження в галузі функціонування пенітенціарних систем світу; розвиток окремих державно-правових систем.

Під керівництвом проф. М.Яцишина аспірантами кафедри захищено 4 дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук зі спеціальності 12.00.01 – теорія та історія держави і права; історія політичних та правових учень; 3 аспіранти, 1 здобувач наукового ступеня кандидата юридичних наук та 1 здобувач наукового ступеня доктора юридичних наук працюють над дисертаціями.

НАУКОВІ ТА НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНІ ПРАЦІ

 • Яцишин М. М. Українсько-німецькі культурні зв’язки кінця 80-х – 90-і роки ХХ століття :монографія / М. М. Яцишин. – Луцьк: Вежа, 1999. – 204 с. (Рекомендовано до друку Міністерством освіти України та спеціалізованою вченою радою Інституту історії України НАНУ. ІSBN 5- 7763-8553-9).
 • Яцишин М.М. Українсько-баварські культурні зв’язки: сучасність, перспективи / М.М. Яцишин, В.П. Колесник // Науковий вісник ВДУ. Серія Історія. 3.1997. - Луцьк, 1997. - С. 27-32.
 • Яцишин М.М. Інститут ім. Гете й Асоціація українських германістів - центри культурної співпраці України і Німеччини / М.М. Яцишин // Збірник навчально-методичних матеріалів і наукових статей історичного факультету. Випуск 3. - Луцьк, 1998. - с. 46-49.
 • Яцишин М.М. Проблема реституції культурних цінностей в українсько-німецьких відносинах / М.М. Яцишин // Збірник навчально-методичних матеріалів і наукових статей історичного факультету. Випуск 4. - Луцьк, 1999. - с. 67-70.
 • Яцишин М.М. Діяльність Британської ради в Україні (1992-1998 рр.) / М.М. Яцишин, Н.П.Яцишин // Збірник навчально -методичних матеріалів і наукових статей історичного ф-ту. Випуск 4. - Луцьк, 1999. - с. 70-75.
 • Яцишин М. М. Методичні рекомендації до написання рефератів, курсових, дипломних робіт у вищому навчальному закладі із спеціальності Всесвітня історія для студентів історичних факультетів / М. М. Яцишин // Луцьк: ТзОВ “Ковельська міська друкарня”, 2000. – 24 с. (Рекомендовано до друку рішенням вченої ради Волинського державного університету ім. Лесі Українки (протокол №5 від 26 листопада 1999 року).
 • Яцишин М.М. Співробітництво фірм України і Німеччини на сучасному етапі: реалії та перспективи / М.М. Яцишин, Ю.М. Левкович // Збірник навчально-методичних матеріалів і наукових статей історичного факультету. Випуск 5.-Луцьк, 2000.-С.72-76.
 • Тестові завдання для вступників. Історія: Збірник тестових завдань. - Луцьк: Вежа, 2000. - 559 с. Рекомендовано Вченою радою Волинського державного університету ім. Лесі Українки. ІSBN 966-7294-80-3; 966-7294-72-2.
 • Тестові завдання для вступників. Історія: Збірник тестових завдань. - Луцьк: Вежа, 2001. – 471 с. Рекомендовано Міністерством освіти і науки України (лист № 14/18.2 – 572 від 26 квітня 2001 р.) ІSBN 966-600-014-8 ; 966-600-021-0.
 • Яцишин М.М. Німецький досвід політико-партійного життя для України: через призму федеральних виборів 1998 року / М.М. Яцишин // Збірник навчально-методичних матеріалів і наукових статей історичного факультету. Випуск 6. – Луцьк, 2001. – С.67-74.
 • Яцишин М.М. Актуальні проблеми розвитку держави та права України в сучасний період / М.М. Яцишин // Матеріали науково-практичної конференції викладачів, аспірантів та студентів юридичного факультету „Актуальні проблеми розвитку держави та захисту прав людини в Україні”, 21-20 квітня 2004 р. – Луцьк, 2004. – С. 28-29.
 • Яцишин М.М. Правові аспекти українсько-німецької співпраці в галузі сільського господарства („90-і роки XX століття”) / М.М. Яцишин // Матеріали I міжвузівської науково-практичної конференції Актуальні питання реформування правової системи України”, 21-22 травня 2004 р. – Луцьк, 2004. – С. 34-35.
 • Яцишин М.М. Механізм державної влади ФРН в світлі парламентських виборів 2005 року / М.М. Яцишин // Матеріали міжвузівської науково-практичної конференції Актуальні питання реформування правової системи України”, 27-28 травня 2005 р. м. Луцьк. - С. 18-19.
 • Положення про спостережні комісії : Науково-практичний коментар/ Калашник Н.Г., Колб О.Г., Наливайко В.С. та ін.; за заг. ред. Н.Г.Калашник, О.Г.Колба. – Луцьк: РВВ «Вежа», 2006. – 220 с.
 • Загальні засади призначення покарань в Україні : навчальний посібник – Колб О. Г, Яцишин М. М. - Луцьк: РВВ „Вежа”, 2006. – 241с.
 • Яцишин М.М. Дискримінація під час працевлаштування в США / М.М. Яцишин // Матеріали III міжвузівської науково-практичної конференції „Актуальні питання реформування правової системи України”. 2-3 червня 2006 р. – Луцьк. 2006. – С. 77-80.
 • Яцишин М.М. Про історико-правову ґенезу проблем взаємодії правоохоронних органів України / М.М. Яцишин // Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції „Актуальні проблеми реформування приватного права України” 08 грудня 2006 року, м. Запоріжжя: У 2ч. – Ч.I. – Запоріжжя: Юридичний ін-т ДДУВС, 2006. – С.34-39.
 • Організація індивідуального запобігання злочинам у кримінально-виконавчій установі :монографія / Колб О.Г., Яцишин М.М., Кондратішина В.В. – Луцьк: РВВ «Вежа», 2007. – 513 с.
 • Кримінологія: довідник термінів, основні визначення, рекомендовані джерела: Навч. посіб. / О.Г. Колб, О.В. Крикунов, М.М. Яцишин. – За заг. ред. О.Г. Колба. – Луцьк: РВВ “Вежа” Волин. держ. ун-ту ім. Лесі Українки, 2007. – 466 с.
 • Яцишин М.М. Взаємозв’язок та взаємовплив законодавства України та Польщі на сучасному етапі (кримінально-виконавчий аспект) / М.М. Яцишин // Науковий вісник ВДУ. Історичні науки. Ювілейний випуск - 2007. - №1.- С.66-69.
 • Яцишин М.М. Виправлення засудженого як одна з підстав умовно-дострокового звільнення від відбування покарання / М.М. Яцишин, С.М. Мирончук // Матеріали міжнародної науково-практичної конференції 13-15 квітня 2007 р. „Кримінальний кодекс України 2001 р.: проблеми застосування і перспективи удосконалення”. - Ч.1.- С. 299-302.
 • Яцишин М.М. Про деякі історичні аспекти кримінально-виконавчої політики України / М.М. Яцишин, П.В. Таргоній // Збірник наукових статей за матеріалами ІУ Міжнародної науково-практичної конференції «Актуальні питання реформування правової системи України».- Том ІІ.- Луцьк: РВВ «Вежа», 2007.-С.385-389.
 • Яцишин М.М. Законодавче та нормативно-правове забезпечення діяльності органів і установ виконання покарань в Україні / М.М. Яцишин // Науковий вісник Чернівецького університету: Збірник наук. праць. Вип. 461: Правознавство. – Чернівці: Рута, 2008. – С.106-111.
 • Яцишин М.М. Про першоджерела виникнення інституту захисту прав потерпілих від злочинів / М.М. Яцишин // Збірник наукових статей за матеріалами У Міжнародної науково-практичної конференції «Актуальні питання реформування правової системи України» 30-31 травня 2008 року. – Луцьк: Волинська обласна друкарня, 2008.-С.604-607.
 • Яцишин М.М. Хроніка важливіших подій становлення сучасної кримінально-виконавчої політики України / М.М. Яцишин // Актуальні проблеми формування громадянського суспільства та становлення правової держави//Збірник наукових праць Міжнародної науково-практичної конференції 5-6 червня 2008 року. - Черкаси: Вид. від. ЧНУ імені Богдана Хмельницького,2008.-С.122-125.
 • Яцишин М.М. Визначення і утвердження основних складових кримінально-виконавчої політики України в історичному контексті державотворення / М.М. Яцишин // Підприємництво, господарство і право. 2008. - № 9. – С.17-20.
 • Яцишин М.М. Гуманізація кримінально-виконавчого права України / М.М. Яцишин // Юридична Україна. – 2008. - № 9. – С.100-104.
 • Яцишин М.М. Перспективи українсько-польської співпраці у сфері законотворення з примирного посередництва (медіації) / М.М. Яцишин // Проблеми розвитку прикордонних територій та їх участі в інтеграційних процесах: Матеріали У Міжннар. наук.-практ. конф., Луцьк, 16-17 жовтня 2008 р. – Луцьк: РВВ «Вежа» Волин. нац. ун-ту ім.. Лесі Українки, 2008. – С.92-96.
 • Яцишин М.М. Соціально-правова природа злочинності і кримінальних покарань / М.М. Яцишин // Науковий вісник Київського національного університету внутрішніх справ. Науково-теоретичний журнал. – 2008.- № 5. –С.144-152.
 • Яцишин М.М. Загальні закономірності розвитку науки кримінально-виконавчого права / М.М. Яцишин // Вісник Львівського університету. Серія юридична. - 2008. - Випуск 47. – С.219-225.
 • Яцишин М.М. Періодизація процесу становлення і розвитку сучасної кримінально-виконавчої політики / М.М. Яцишин // Підприємництво, господарство і право. - 2008. - № 12.- С.129-134.
 • Яцишин М.М. Стан і відповідність законодавчої бази сучасним потребам кримінально-виконавчої системи України / М.М. Яцишин // Форум права. – 2008. - № 3. – С.561-567 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: //www.nbuv.gov.ua/e-journals/FP/2008-3/08immksu.pdf
 • Яцишин М.М. Президентські ініціативи з удосконалення кримінально-виконавчої системи України / М.М.Яцишин  // Науковий вісник Ужгородського національного університету. - 2008. – Серія Право. Випуск 11. – С.363-366.
 • Яцишин М.М. Регламентація правового статусу засуджених за вчинені злочини у місцях позбавлення волі (повторні злочини) / М.М. Яцишин // Боротьба з організованою злочинністю і корупцією (теорія і практика). Науково-практичний журнал. - 2008. - №19. – С.222-230.
 • Яцишин М.М. Кримінально-виконавча політика і кримінально-виконавче право як засіб державотворення / М.М. Яцишин // Юридична Україна. - 2009. - № 1 – С.106-111.
 • Яцишин М.М. Участь Кабінету Міністрів України й органів державної влади в становленні кримінально-виконавчої системи України / М.М. Яцишин // Форум права. - 2009. - № 1. – С.599-606 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: htth://www.nbuv.gov.ua/e-journals/FP/2009-1/09jmmkvc.pdf
 • Яцишин М.М. Державний департамент України з питань виконання покарань як суб’єкт нормотворчості / М.М. Яцишин // Право України. – 2009.- № 11. – С.165-169.
 • Яцишин М.М. Законодавча діяльність Верховної Ради України з актуальних питань кримінально-виконавчої політики / М.М. Яцишин // Підприємництво, господарство і право. – 2009. - № 4. – С.152-156.
 • Яцишин М.М. Поняття та складові елементи стратегії і тактики запобігання злочинам в установах виконання покарань в Україні / М.М. Яцишин // Юридична Україна. – 2009.-№ 3. – С.111-115.
 • Яцишин М.М. Правові основи соціального захисту осіб, звільнених з місць позбавлення волі / М.М. Яцишин // Науковий вісник Ужгородського національного університету. - 2009. – Серія Право. Випуск 12. - Ч.2. – С.511-516.
 • Яцишин М.М. Правовідносини органів і установ виконання покарань  з державними органами та недержавними інституціями / М.М. Яцишин // Вісник Львівського університету. Серія юридична. 2009. Випуск 49. – Львівський національний університет імені Івана Франка, 2009. – С.250-256.
 • Яцишин М.М. Теоретико-концептуальні засади реформування кримінально-виконавчої системи України / М.М. Яцишин // Науковий вісник Київського національного університету внутрішніх справ. Науково-теоретичний журнал. – 2009.- № 2(63). –С.39-45.
 • Яцишин М.М. Перебудова кримінально-виконавчого процесу України в контексті європейських та світових стандартів / М.М. Яцишин // Підприємництво, господарство і право. – 2009. - №7.-С.140-143.
 • Яцишин М.М. Визначення пріоритетних напрямків розвитку кримінально-виконавчої системи України як необхідної умови її реформування / М.М. Яцишин // Науковий вісник Львівського державного університету внутрішніх справ. Серія юридична. Збірник наукових праць / Головний редактор В.Л.Ортинський. – Львів: ЛьвДУВС, 2009. – Вип.. 2. – С. 234-243.
 • Яцишин М.М. Порівняльний аналіз українського та польського кримінально-виконавчого законодавства у контексті європейських вимог / М.М. Яцишин // Науковий вісник Волинського національного університету імені Лесі Українки. Міжнародні відносини. Європейські інтеграційні процеси і транскордонне співробітництво. – 2009. - № 3. – С.149-153.
 • Яцишин М.М. Волинські дослідники кримінально-виконавчого процесу в Україні / М.М. Яцишин, О.В.Таргоній // Матеріали ІІІ Міжнародної науково-практичної конференції аспірантів і студентів «Волинь очима молодих науковців: минуле, сучасне, майбутнє» (13-14 травня 2009 року): У 3-х т. – Луцьк: РВВ «Вежа» Волин.нац.ун-ту ім.Лесі Українки, 2009. – Т.1. – С.258-259.
 • Яцишин М.М. Конституція України – юридична база кримінально-виконавчого права / М.М. Яцишин // Університетські наукові записки. - № 1(29),2009. – Часопис Хмельницького університету управління та права. – Хмельницький, 2009. – С.264-269.
 • Яцишин М.М. Співвідношення принципів кримінально-виконавчого права України з конституційними принципами прав та обов’язків людини і громадянина / М.М. Яцишин // Правове життя: сучасний стан та перспективи розвитку: Зб. тез наук. доп.Y міжнар. наук.-прак.  конф. молодих учених (20-21 берез. 2009 року) / Уклад.М.Л.Варченко, М.Л.Толстіхін, І.Ф.Урина. – Луцьк:РВВ: «Вежа» Волин.нац.ун-ту ім. Лесі Українки, 2009.-С.181-184.
 • Яцишин М.М. Спостережні комісії як вияв форм народовладдя та представницької демократії у кримінально-виконавчому процесі України / М.М. Яцишин // Форум права. - 2009. - № 3. – С.728-737 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: htth://www.nbuv.gov.ua/e-journals/FP/2009-3/09jmmvpu.pdf
 • Яцишин М.М. Справедливість як визначальний принцип публічного права (на прикладі кримінально-виконавчого права) / М.М. Яцишин // Правова держава: історія, сучасність та перспективи формування в Україні: Всеукраїнська науково практична конференція, 24 квітня 2009 року, Запоріжжя: матеріали: у 2 ч. – Запоріжжя: Юридичний ін-т ДДУВС, 2009. – Ч.ІІ. – С.172-175.
 • Яцишин М.М. Основні джерела регламентації порядку й умов виконання та відбування кримінальних покарань (теоретико-аналітичний огляд) / М.М. Яцишин // Право України. - 2009. - № 7. – С.135-140.
 • Яцишин М.М. Принцип демократизму як вираз сутності кримінально-виконавчого процесу / М.М. Яцишин // Развитие государственности и права в Украине: реалии и перспективы. Сборник научных трудов. Часть 1. Материалы І Международной научно-практической конференции (24 апреля 2009 года). – Симферополь: КРП «Издательство «Крымучпедгиз»,2009. – С.71-74. – На украинском и русском языках.
 • Яцишин М.М. Спільне і відмінне у кримінальному та  кримінально-виконавчому законодавстві України і Республіки Польща (порівняльно-правовий вимір у контексті міжнародного та європейського права) / М.М. Яцишин // Порівняльне правознавство: сучасний стан і перспективи розвитку. Зб. статей / За ред. Ю.С. Шемшученка, Л.В.Губерського, І.С. Гриценка; упор. О.В.Кресін. – К.:Логос, 2009. – С.588-591.
 • Яцишин М.М. Європейські стандарти в кримінально-виконавчому процесі України / М.М. Яцишин // Законодавство кримінально-правового напрямку: стратегія, тактика, техніка. Шості юридичні читання: матеріали наук. конф. студентів, аспірантів і молодих вчених (ОНУ ім. І.І.Мечникова, кафедра кримінального права, кримінального процесу і криміналістики, 24 квітня 2009 р.) / М-во освіти і науки України; Одес.нац. ун-т ім. І.І. Мечникова; уклад.: Є.Л.Стрельцов, І.С.Доброход; за заг.ред.Є.Л.Стельцова. – Одеса: Астропринт, 2009. – С.88-91.
 • Яцишин М.М. Взаємодія кримінально-виконавчого законодавства з нормативними актами інших галузей права у процесі виконання покарань і ресоціалізації / М.М. Яцишин // Актуальні питання реформування правової системи України: Зб. наук. ст. за матеріалами УІ Міжнар. Наук.-прак.конф.,Луцьк, 29-30 травня 2009р. /Уклад. Т.Д.Климчук. – Луцьк: Волинська обласна друкарня, 2009. –С. 702-707.
 • Яцишин М.М. Програмно-цільове забезпечення функціонування кримінально-виконавчої системи (теоретико-концептуальний аспект) / М.М. Яцишин // Підприємництво, господарство і право. – 2009. - №11.-С.170-174.
 • Яцишин М.М. Теоретико-методичні проблеми сучасного кримінально-виконавчого процесу / М.М. Яцишин // Юридична Україна. – 2009. – № 11-12. – С.116-121.
 • Яцишин М.М. Євроінтеграційні устремління України у сфері кримінально-виконавчого права / М.М. Яцишин // Проблеми розвитку прикордонних територій та їх участі в інтеграційних процесах: Матеріали УІ Між нар. наук.-прак. конф., Луцьк, 15-16 жовтня 2009 р. / за ред. В.Й.Лажніка і С.В.Федонюка. – Луцьк: Волин. нац. ун-т ім. Лесі Українки, 2009. – С.100-104.
 • Яцишин М.М. Наукова інтерпретація сучасного кримінально-виконавчого процесу України (історіографія проблеми) / М.М. Яцишин // Центр правових досліджень Фурси. Юриспруденція: теорія і практика. Науково-практичний журнал. – 2009. – №10 (60). – Київ, 2009. – С.10-15.
 • Яцишин М.М. До питання про класифікацію і сутність функцій кримінально-виконавчого права / М.М. Яцишин // Науковий вісник Київського національного університету внутрішніх справ. Науково-теоретичний журнал. – 2009.- № 5(66). –С.27-35.
 • Яцишин М. М. Порівняльний аналіз англосаксонської та континентальної систем права:робоча навчальна програма спецкурсу / М. М. Яцишин. – Луцьк: Волинський національний університет ім. Лесі Українки, 2009. – 30 с.
 • Яцишин М. М. Сучасна кримінально-виконавча політика України : робоча навчальна програма спецкурсу / М.М. Яцишин – Луцьк: Волинський національний університет ім. Лесі Українки, 2009. – 20 с.
 • Яцишин М. М. Адаптація кримінально-виконавчої політики та кримінально-виконавчого права України до європейських та світових стандартів : робоча навчальна програма спецкурсу / М.М. Яцишин – Луцьк: Волинський національний університет ім. Лесі Українки, 2009. – 15 с.
 • Яцишин М. М. Історико-правові засади кримінально-виконавчої політики України: монографія / М. М. Яцишин – Луцьк: Волин. нац. ун-т ім. Лесі Українки, 2010. – 448 с.
 • Яцишин М. М., Яцишин Н. П. Методичні рекомендації до написання рефератів, курсових, дипломних та магістерських робіт у вищому навчальному закладі для студентів гуманітарних спеціальностей / М. М. Яцишин, Н.П. Яцишин. – Луцьк: РВВ Волин. нац. у-ту ім. Лесі Українки, 2010. – 49 с.
 • Яцишин М.М. Європейські ініціативи з прав людини у контексті кримінально-виконавчої політики / М.М. Яцишин // Актуальні питання реформування правової системи України: зб. наук. ст. за матеріалами УІІ Міжнародної наук.-прак. конф., Луцьк, 4-5 червня 2010р./ уклад. Вознюк Н.І., Климчук Т.Д., Крисюк Ю.П., Старко О.Л.,Шевчук І.М., Чупринський Б.О. – Луцьк:Волинська обласна друкарня, 2010. - С.697-699.
 • Яцишин М.М. До питання про визначення предмета дослідження історико-правових засад політики з виконання кримінальних покарань / М.М. Яцишин // Актуальні питання реформування правової системи України: зб. наук. ст. за матеріалами УІІ Міжнародної наук.-прак. конф., Луцьк, 4-5 червня 2010р./ уклад. Вознюк Н.І., Климчук Т.Д., Крисюк Ю.П., Старко О.Л.,Шевчук І.М., Чупринський Б.О. – Луцьк:Волинська обласна друкарня, 2010, - С.699-701.
 • Яцишин М.М. Європейський правовий гуманізм як чинник реформування кримінально-виконавчої системи України / М.М. Яцишин // IUS ET USUS. Wspolczene problemy wymiary sprawiedliwosci w Polsce і na Ukrainie. Сучасні проблеми системи правосуддя в Польщі та Україні. –Редакція: Ольга Юхимюк, Роберт Пелєвич. – Sad Okregowy w Tarnobrzegy, 2010 – C.59-62.
 • Yatcishin M.M. Organizacyjne i prawne wsparcie wychowania nieletnich skazanych na Ukraine / M.M. Yatcishin // Wspolczesne strategie i wyzwania edukacyijne. Redakcia naukowa Piotr Mazur i Dorota Sikora. – Panstwowa Wyzsza Szkola Zawodowa w Chelmie, Chelmskie Towarzystwo Naukowe, 2010. – C.351-358
 • Яцишин М.М. Закріплення концептуальних положень кримінально-виконавчої політики в Законі України «Про Державну кримінально-виконавчу службу України» та їх реалізація / М.М. Яцишин // Підприємництво, господарство і право. – 2010. - № 6. – С.78-81.
 • Яцишин М.М. Визначення статусу та компетенції керівних органів і структурних підрозділів державної кримінально-виконавчої служби України з позицій кримінально-виконавчої політики / М.М. Яцишин // Центр правових досліджень Фурси. Юриспруденція: теорія і практика. Науково-практичний журнал. – 2010. – №6 (68). – Київ, 2010. – С.41-47.
 • Яцишин М.М. Правовий та соціальний захист осіб, звільнених з місць позбавлення волі як важлива складова кримінально-виконавчої політики (огляд наукових сентенцій і важливіших правових актів) / М.М. Яцишин // Науковий вісник Київського національного університету внутрішніх справ. Науково-теоретичний журнал. – 2010.- № 2(69). –С.121-127.
 • Яцишин М.М. Особливості правового статусу засуджених в Україні та правових системах інших європейських держав / М.М. Яцишин // Порівняльне правознавство: сучасний стан і перспективи розвитку: Збірник наукових праць/ За ред. Ю.С.Шемшученка, І.С.Гриценка, М.Б.Бучка; упор. О.В.Кресін. – К.:Логос, 2010. – С.480-482.
 • Яцишин М. М. Державне право зарубіжних країн: робоча навчальна програма / М.М. Яцишин. – Луцьк: Волин. нац. ун-т ім. Лесі Українки, 2010. – 56 с.
 • Яцишин М. М. Історія держави і права України: робоча навчальна програма / М.М. Яцишин. – Луцьк: Волин. нац. ун-т ім. Лесі Українки, 2010. – 62 с.
 • Яцишин М.М. Тюремна справа та правовий статус засуджених в Українській державі П.Скоропадського / М.М. Яцишин, П.В.Гламазда // Юридична Україна. – 2010. – № 12. – С.46-50.
 • Яцишин М.М. Ратифікація Україною Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод – важлива умова її входження в європейський політико-правовий простір / М.М. Яцишин // Проблеми розвитку прикордонних територій та їх участі в інтеграційних процесах: Матеріали УІІ Між нар. наук.-прак. конф., Луцьк, 14-15 жовтня 2010 р. / за ред. В.Й.Лажніка і С.В.Федонюка. – Луцьк: Волин. нац. ун-т ім. Лесі Українки, 2010. – С.176-179.
 • Яцишин М.М. Морально-етичні засади діяльності органів і установ виконання кримінальних покарань / М.М.Яцишин // Моральні основи права: матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. (Івано-Франківськ, 16 грудня 2010 р.). – Надвірна ЗАТ «Надвірнянська друкарня», 2010. – С. 504–507.
 • Яцишин М.М. Політико-правове вирішення питання про возз’єднання західноукраїнських земель наприкінці Другої світової війни: сучасне бачення / М.М.Яцишин // Правові проблеми державотворення і захисту прав людини в Україні: Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції, м. Харків, 23–24 лютого 2011 р. – Т.1. – С. 48–51.
 • Яцишин М.М. Внутрішні і зовнішні чинники взаємодії і взаємовпливу національних та міжнародно-правових норм / М.М.Яцишин // Проблеми порівняльного правознавства: збірник тез наукових доповідей ІІІ Міжнародної наукової конференції “Компаративістські читання” / за ред. Ю. С. Шемшученка, О. К. Маріна, І. С. Гриценка; упор. О. В. Кресін, І. М. Ситар. – К.; Львів: ЛьвДУВС, 2011. – С. 80–82.
 • Яцишин М.М. Реалізація ідей гуманізму у кримінально-виконавчій сфері: світовий досвід і Україна / М.М.Яцишин // 20 років незалежності України: здобутки, втрати і стратегії майбутнього: матеріали ХІ науково-практичної конференції. – К. : Національна академія управління, 2011. – С. 285–287.
 • Яцишин М.М. Історико-правові засади співпраці України і Європейського Союзу / М.М.Яцишин, Ю.М.Яцишин // Держава і право: проблеми становлення і стратегія розвитку: зб. матеріалів ІV Міжнародної наук.-практ.конф., присвяченої 20-й річниці заснування інституту президентства в Україні (м. Суми, 21–22 травня 2011 р.) / Сумська філія Харківського національного університету внутрішніх справ. – Суми : Університетська книга, 2011. – С. 659–661.
 • Яцишин М.М. Науково-практичний коментар основних положень міжнародних і вітчизняних правових актів із проблем соціально-реабілітаційної роботи з неповнолітніми засудженими / М.М.Яцишин // Науковий вісник Волинського національного університету імені Лесі Українки. Педагогічні науки. – 2011. – № 7. – С. 89–93.
 • Яцишин М.М. Джерела кримінального-виконавчого  права як особлива категорія норм права / М.М.Яцишин // Актуальні питання реформування правової системи України: зб. наук. ст. за матеріалами VІІІ Міжнар. наук.-практ. конф., Луцьк, 17–19 червня 2011 р. / уклад. З. В. Журавська, Т. Д. Климчук, Н. М. Коритнюк, С. С. Савич. – Луцьк: Волинська обласна друкарня, 2011. – С. 70–72.
 • Яцишин М.М. Правовий статус засудженого в Україні у контексті міжнародних норм і стандартів з прав людини: співвідношення та розбіжності / М.М.Яцишин //Українсько-грецький міжнародний науковий юридичний журнал “Порівняльно-правові дослідження”. – 2011. – № 1. – С. 258–263.
 • Кримінологічні та оперативно-розшукові засади запобігання злочинам і правопорушенням, що вчиняються персоналом виправних колоній: [монографія] / В. В. Коваленко, О. М. Джужа, О. Г. Колб та ін.; за заг. ред. докт. юрид. наук, проф. В. В. Коваленка. – К.: Атіка-Н, 2011. – 368 с. (Яцишин М. М. у співавторстві).
 • Яцишин М.М. Порівняльний фактор часу і простору в історико-правовому дослідженні еволюції покарання (кари) / М.М.Яцишин // Україно-грецький міжнародний науковий юридичний журнал “Порівняльно-правові дослідження”. – 2011. – № 2. – С. 277–286.
 • Яцишин М.М. Правові основи автономії України у XVII – XVIII століттях: історико-правове дослідження / М.М.Яцишин, І.В.Оксенчук // Право України. – 2011. – № 10. – С. 278–284.
 • Яцишин М.М. Визначення та вирішення завдань кримінально-виконавчої політики через взаємодію органів і установ виконання покарань з іншими державними органами і громадськими організаціями / М.М.Яцишин, О.М.Андрущак // Вісник Національної академії внутрішніх справ. – 2011. – № 5. – С. 92–99.
 • Яцишин М.М. Міжнародні стандарти правової підтримки соціально незахищених неповнолітніх / М.М.Яцишин, С.Ю.Чернета // Науковий вісник ВНУ. – 2011. – № 17. – С. 111–115.
 • Основи правознавства:навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / уклад. : С. Є. Булавіна, В. В. Колодяжна, Ю. П. Крисюк та ін.; за заг. ред. М. М. Яцишина. – Луцьк : Волин. нац. ун-т ім. Лесі Українки, 2011. – 236 с.
 • Яцишин М.М. Цілі, завдання та функції державної пенітенціарної служби України щодо реалізації кримінально-виконавчої політики/ М.М.Яцишин, П.В.Гламазда // Правова інформатика. – 2011. – № 3–4 (31–32). – С. 74–81.
 • Кримінально-виконавчий кодекс України:Науково-практичний коментар / за заг. ред. д. ю. н., проф. В. В. Коваленка, д. ю. н., проф. А. Х. Степанюка. – К. : Атіка, 2012. – 492 с. (Яцишин М. М. у співавторстві).
 • Віктимологічні засади боротьби зі злочинами, що вчиняються в установах виконання покарань України: Навчальний посібник для студентів юридичних навчальних закладів / Джужа О. М., Коваленко В. В., Колб О. Г. та ін.; За заг. ред. О. М. Джужи та В. В. Коваленко. – Хмельницький : ХмЦНП, 2012. – 172 с. (Рекомендовано Міністерством освіти і науки, молоді та спорту України як навчальний посібник для студентів юридичних навчальних закладів (лист від 09.12.2011 р. № 1/11-11624).  (Яцишин М. М. у співавторстві).
 • Яцишин М.М. Сучасні наукові підходи до формування пенітенціарної політики України: європейський вимір / М.М.Яцишин // Порівняльне правознавство : сучасний стан і перспективи розвитку: збірник наукових праць / за ред. Ю. С. Шемшученка, В. П. Тихого, М. М. Цимбалюка, І. С. Гриценка; упор. О. В. Кресін, І. М. Ситар. – Львів: Львівський державний університет внутрішніх справ, 2012. – С. 561–564.
 • Яцишин М.М. Злочин та покарання за Кримінальним кодексом Литовської Республіки / М.М.Яцишин, Л. Д.Куренда // Публічне право. – 2012. – № 3. – С. 115–121.
 • Яцишин М.М. Правовой механизм согласования национальных и международно-правовых норм (на примере уголовно-исполнительного законодательства / М.М.Яцишин // Тезисы докладов Международной научно-практической конференции “Проблемы борьбы с преступностью и подготовки кадров для правоохранительных органов” (Минск, 5 апреля 2012 г.). – Минск : Академия МВД, 2012. – С. 122-123.
 • Яцишин М.М. Актуальні завдання профілактики злочинів з боку засуджених в установах виконання покарань / М.М.Яцишин // Формування пенітенціарної системи України: проблеми сьогодення: зб. наук. статей за матеріалами науково-практичної конференції (Одеса, 25.05.2012 р.). – Одеса: Управління Державної пенітенціарної служби України в Одеській області. – С. 49-53.
 • Яцишин М.М. Місце і роль праці засуджених у процесі виконання кримінальних покарань (історико-правовий аспект). / М.М. Яцишин // Актуальні питання реформування правової системи України (трудове право та право соціального захисту): зб. наук. ст. за матеріалами ІХ Міжнар. наук.-практ. конф., Луцьк, 25-26 травня 2012 р. / уклад. Т. Д. Климчук, О. В. Старчук. – Луцьк : Волинська обласна друкарня, 2012. – С. 77–79.
 • Яцишин М.М. Правові системи сучасності: робоча навч. прогр. /М.М.Яцишин. – Луцьк: Волин. нац. ун-т ім. Лесі Українки, 2012. – 32 с.
 • Яцишин М.М. Стан та перспективи компаративістських досліджень в Україні: Відкрита лекція/ М.М. Яцишин – Луцьк: Волин. нац. ун-т ім. Лесі Українки, 2012. – Серія науково-методичних видань “Відкриті лекції”. – Випуск 1. – 20 с.
 • Актуальні проблеми конституційного права України : підручник / За заг. ред. професора Олійника А. Ю. – К.: Видавничий дім “Скіф”, 2012. – 552 с.
 • Яцишин М.М. Правотворчі ідеї В. Липинського у процесі українського державотворення / М.М. Яцишин // Філософські, методологічні та психологічні проблеми права [Текст]: зб. матеріалів V Міжнар. наук.-теорет. конф. (Київ, 17 листоп. 2012 р.). – К.: Нац. акад. внутр. справ, 2012. – С. 257-259.
 • Яцишин М.М. Розвиток системи покарань в Україні / М.М. Яцишин, Т.В.Пащук // Юридичний часопис: науковий журнал. – К.: Нац. акад. внутр. справ, 2012. – № 1(3). – С. 153-160.
 • Яцишин М.М. Історіософська концепція В’ячеслава Липинського щодо розбудови української державності: виклик сучасності /М. М. Яцишин // Влада. Людина. Закон: міжнародний науковий журнал. – 2012. - № 3. – С. 17-23.
 • Яцишин М.М. Основи конституційного права Великої Британії: Відкрита лекція / М. Яцишин. – Луцьк: Східноєвроп. нац. ун-т ім. Лесі Українки, 2013. – Серія науково-методичних видань “Відкриті лекції”. – Випуск 2. – 20 с.
 • Яцишин М.М. Термінологічні та сутнісні філософсько-правові підходи до пояснення поняття «злочин» і «покарання» /М. М. Яцишин // Підприємництво, господарство і право. – 2013. - №3. – С.143-147. Фахове видання.
 • Яцишин М.М. Розмежування правових реалій у процесі творення кримінально-правових норм (огляд сучасних наукових сентенцій) /М. М. Яцишин // Історико-правовий часопис: журнал/ упоряд. О.Крикунов, О.Старчук, І.Шевчук, Л.Шевчук, О.Юхимюк.- Луцьк: Східноєвроп. нац.ун-т ім. Лесі Українки, 2013. - №1. – С.3-7.
 • Яцишин М.М. Наукова євроінтеграція в регіоні як складова розвитку університетської освіти та науки в Україні /М. М. Яцишин // Актуальні питання реформування правової системи України: зб. наук. ст. за матеріалами Х Між нар. наук.-прак. конф., Луцьк, 7-8 червня 2010р./ уклад. Вознюк Н.І., Джурак Л.М., Журавська З.В., Качановський В.В.,Климчук Т.Д., Юхимюк О.М. – Луцьк: ПрАТ «Волинська обласна друкарня», 2013, - С.101-104.
 • Яцишин М.М. Сучасні наукові інтерпретації кримінально-виконавчого процесу /М. М. Яцишин // Державна пенітенціарна служба України: історія, сьогодення та перспективи розвитку у світлі міжнародних пенітенціарних стандартів та Концепції державної політики у сфері реформування Державної кримінально-виконавчої служби України : матеріали між нар. наук.-практ. конф. (Київ, 28-29 берез. 2013 р.). – К.: Державна пенітенціарна служба України: ВД «Дакор», 2013. – С. 296-299.
 • Яцишин М.М. Формування суспільної свідомості щодо кримінального покарання /М. М. Яцишин // Карпатський правничий часопис. – Львів, 2013. – С.119-122. Фахове видання.
 • Яцишин М.М. Інноваційний розвиток регіону як об’єкт правової та освітньої політики в Україні /М. М. Яцишин // Збірник наукових праць Міжнародної науково-практичної конференції «Науковий парк та інноваційна інфраструктура університету як основа розвитку освіти і науки» (4-5 жовтня 2013 р.). – Луцьк: Східноєвроп. нац. ун-т. ім.. Лесі Українки, 2013 – С. 202-204.
 • M.Yatsyshyn, I.Kotsan, E.Kuzhel Legal protection of intellectual property objects in Lesya Ukrainka Eastern European National University/M.Yatsyshyn, I.Kotsan, E.Kuzhel // ProceedingsoftheInternationalUkrainian-JapaneseConferenceonScientificandIndustrialCooperation; 24-25 October 2013. – Odessa: ONPU, 2013. – P. 99-10.
 • M.Yatsyshyn, I.Kotsan, E.Kuzhel Role and peculiarities of the influence of education on innovation processes in the region/M.Yatsyshyn, I.Kotsan, E.Kuzhel // ProceedingsoftheInternationalUkrainian-JapaneseConferenceonScientificandIndustrialCooperation; 24-25 October 2013. – Odessa: ONPU, 2013. – P. 102-104.
 • Яцишин М.М. До питання про організаційно-структурну побудову та підпорядкування радянської пенітенціарної системи (історико-правовий огляд) /М. М. Яцишин // Історико-правовий часопис: журнал/ упоряд. О.Крикунов, О.Старчук, І.Шевчук, Л.Шевчук, О.Юхимюк.- Луцьк: Східноєвроп. нац.ун-т ім..Лесі Українки, 2013. - №2. – С.8-13.
 • Яцишин М.М. Пенитенциарная система и пенитенциарное право Украины /М.М.Яцишин// Энциклопедия пенитенциарного права / под общ. ред. Р.А. Ромашова. – Самара: Самарский юридический институт ФСИН России, 2013. – С.269-277.
 • Яцишин М.М. Використання історичних та правових джерел при висвітленні історії пенітенціарної системи України / М.М. Яцишин // Науковий вісник Херсонського державного університету. – Херсон: Видавничий дім "Гельветика", 2014. – С.109-112
 • Яцишин М.М. Науково-дослідна діяльність Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки у 2013 році. Здобутки. Досвід організації. Перспективи розвитку / М.М. Яцишин, Т.І. Дучимінська, О.І. Бодун // Науково-дослідна діяльність Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки у 2013 році. Здобутки. Досвід організації. Перспективи розвитку. – Луцьк: Східноєвроп. нац. ун-т ім. Лесі Українки, 2014. – 86 с.
 • Яцишин М.М. Іван Десницький та його роль у діяльності судів Волинської губернії пореформеного періоду / М.М. Яцишин // Актуальні питання реформування правової системи України : зб. наук. ст. за матеріалами ХІ Міжнар. наук.- практ. конф. (м. Луцьк, 13-14 черв. 2014 р.) / уклад. Л. М. Джурак. – Луцьк : Вежа-Друк, 2014. – С.45-48
 • Яцишин М.М. Інституції регіонального розвитку як детермінуючі чинники модернізації економіки / М.М. Яцишин, Е.В. Кужель , А.О.Корнєва //Ринкові економічні механізми сталого розвитку: інноваційне та фінансове забезпечення [текст]: матеріали Міжнародної науково-практичної конференції, 9-10 травня 2014 р. // Національний гірничий університет. – Дніпропетровськ: Видавничий дім "Гельветика", 2014. – С.218-220
 • Яцишин М.М. Innovative development of science in a modern university: priorities and ways of implementation  / М.М. Яцишин, І.Я.Коцан //Міжнародний науковий вісник. Випуск 8 (27) // Ужгородський національний університет. – Ужгород-Будапешт, 2014. – С. 36-43
 • Яцишин М.М. Сучасний стан і перспективи українсько-польської співпраці у сфері виконання кримінальних покарань в контексті євроінтеграції пенітенціарної системи України / М.М. Яцишин // Problemy europeizacji – teoria i praktyka // Redakcja naukowa: Ewa Jasiuk, Gerard Pawel Maj. –Radom, 2014. – S. 291-300
 • Яцишин М.М. Проблеми визначення поняття «пенітенціарна система» в сучасних умовах / М.М. Яцишин // Історико-правовий часопис : журнал / упоряд. О. Крикунов.- Луцьк: Східноєвроп. нац.ун-т ім. Лесі Українки, 2014. - №1(3). – С. 3-7. Фахове видання
 • Яцишин М.М. Кодифікація законодавства про інтелектуальну власність в Україні (1991-2013 рр.) / М.М. Яцишин // Державний суверенітет, національна безпека і світовий правопорядок в історико-правовому вимірі : матеріали ХХХІ Міжнародної історико-правової конференції 27-30 листопада 2014 р., м. Берегове / ред. колегія І. Б. Усенко (голова), Я. В. Лазур (заст. голови), А. В. Макарчук (відп. секретар), К. А. Губар, О. О. Малишев, Є. В. Ромінський, В. Є. Кириченко, Н. М. Крестовська, І. В. Музика, О. Н. Ярмиш. – Київ – Ужгород : Видавництво «Говерла», 2014. – С. 180-184
 • Яцишин М.М. Теорія виховання та виправлення засуджених як одна із складових науки кримінально-виконавчого права / М.М. Яцишин // Сучасна наука – пенітенціарній практиці : зб. матеріалів ІІ Міжнар. наук.-практ. конф. (Київ, 4 груд. 2014 р.) / за ред. В. П. Тихого, Є. Ю. Бараша. – К. : Ін-т крим.-викон. служби ; Київський регіональний центр НАПрН України, 2014. – С. 27-30
 • Яцишин М.М. Історико-правовий аналіз трансформації виправно-трудового законодавства УРСР та України у кримінально-виконавче законодавство незалежної держави: прорахунки, здобутки, перспективи / М.М. Яцишин // Історико-правовий часопис: науковий журнал / упоряд. О. Крикунов. – Луцьк: Східноєвроп. нац. ун-т ім.. Лесі Українки, 2014. - №2 (4). – С. 3-7. Фахове видання
 • Яцишин М.М. Історико-правове дослідження кодифікацій цивільного законодавства на українських землях / М.М. Яцишин // Історико-правовий часопис: науковий журнал / упоряд. О. Крикунов. – Луцьк: Східноєвроп. нац. ун-т ім. Лесі Українки, 2014. - №2 (4). – С. 165-166. Фахове видання
 • Яцишин М.М. Кримінальна субкультура: поняття, суспільна небезпека, форми та засоби впливу на правопорядок в установах виконання покарань // Кримінальна субкультура: поняття, суспільна небезпека, форми та засоби впливу на правопорядок в установах виконання покарань: навчальний посібник / В.В. Василевич, А.В. Савченко, З.В. Журавська, М.М. Яцишин, та ін.; за заг. ред. д.ю.н. професора О. Г. Колба, д.ю.н.; професора О. Литвинова. – К. : Інститут обдарованої дитини, 2015. – 146 с.
 • Яцишин М.М. Who has the power to solve a breach of commercial contract – European Union, Ukraine and Russia? / М.М. Яцишин, V.Raffier // Історико-правовий часопис: науковий журнал / упоряд. О. Крикунов. – Луцьк : Східноєвроп. нац. ун-т ім. Лесі Українки, 2015. – С. 155-160. Фахове видання
 • Яцишин М.М. Правовий режим воєнного стану та суміжні категорії / М.М. Яцишин // Сила права і право сили: історичний вимір та сучасне бачення проблеми: матеріали ХХХІІ Міжнародної історико-правової конференції (28-31 травня 2015 року, м. Полтава). – Київ – Полтава: ПУЕТ, 2015. – С.128-131
 • Яцишин М.М. Науково-дослідна діяльність Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки у 2014 році. Здобутки. Досвід організації. Перспективи розвитку. / М.М. Яцишин, Ю.В. Коренга, О.І. Стронк // Науково-дослідна діяльність Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки у 2014 році. Здобутки. Досвід організації. Перспективи розвитку / укладачі: М.М.Яцишин, Ю.В.Коренга, О.І.Стронк; за ред. М.М. Яцишина. – Луцьк: Східноєвроп. нац.ун-т ім. Лесі Українки, 2015. – 106 с.
 • Яцишин М. М. Діяльність Луцького Трибуналу (1578-1589) / М.М. Яцишин // Історико-правовий часопис: науковий журнал / упоряд. О. Крикунов. – Луцьк: Східноєвроп. нац. ун-т ім. Лесі Українки, 2015. - №2 (6). – С. 21-24. Фахове видання.
 • Яцишин М. М. Інститут смертної кари в Україні: міжнародно-правовий аспект (не) застосування в 2015 році / М. М. Яцишин // Кримінально-виконавча політика України та Європейського Союзу: розвиток та інтеграція : зб. матеріалів міжнар. наук.-практ. конференції ( Київ, 27 листопада 2015р.). – К. : Ін-т крим.-викон. служби, 2015. – С. 80-83.
 • Яцишин М. М,Маркєвіч П. Публічне та приватне право Східної Галичини міжвоєнного періоду / М. М. Яцишин, П. Маркєвіч // Проблеми забезпечення прав і свобод людини, їх захисту в країнах Європи : зб. матеріалів ІІ Міжнар. наук.-практ. конф. (Луцьк, 11 груд. 2015 р.) / уклад. Л.М.Джурак. – Луцьк. – С.194-196.
 • Яцишин М. М., Markiewicz  Lis P. Українська адвокатура Східної Галичини у системі права Речі Посполитої (1921-1939рр.) / М. М. Яцишин, P. Lis Markiewicz // Історико-правовий часопис: науковий журнал / упоряд. О. Крикунов. – Луцьк: Східноєвроп. нац. ун-т ім. Лесі Українки, 2016. - №1(7). - C.193-199. Фахове видання.
 • Яцишин М. М. Українська адвокатура міжвоєнного періоду на Волині (1918-1939рр.) / М. М. Яцишин  // Актуальні питання реформування правової системи: зб. матеріалів ХІIІ Міжнар. наук.-практ. конф. (м. Луцьк, 24-25 червня 2016 р.) / уклад. Л.М.Джурак. – Луцьк: Вежа-Друк, 2016. – С. 82-84.
 • Яцишин М. М., Леміщак К. М. Ресоціалізація в контексті сучасних проблем пенітенціаристики / М. М. Яцишин, К. М. Леміщак // Актуальні проблеми прав людини, яка перебуває в конфлікті зі законом, крізь призму правових реформ: зб. матеріалів ІV міжнар. наук.-практ. конф. ( Київ, 2 грудня 2016р.). – К. :  Ін-т крим.-викон. служби, 2016. – С. 231-236.
 • Яцишин М. М., Ремега В. В. Про деякі причини правового характеру, що впливають на стан правопорядку в установах виконання покарань України / М. М. Яцишин, В. В. Ремега // Кримінально-правові та кримінологічні заходи протидії злочинності: матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. 25 лист. 2016 р. – Одеса : ОДУВС, 2016. – С. 197.
 • Яцишин М.М., Лис О. Реалізація необробленої деревини на конкурентних засадах: правова компаративістика українського та зарубіжного досвіду / М. М. Яцишин, О. Лис // Історико-правовий часопис: науковий журнал / упоряд. О. Крикунов. – Луцьк: Східноєвроп. нац. ун-т ім. Лесі Українки, 2016. - №2(8) - C. 112-115. Фахове видання.