Головна / Вітюк Валентина Володимирівна

Вітюк Валентина Володимирівна

43025, м. Луцьк, вул. В. Винниченка, 30 (навчальний корпус В (№ 1))

Науковий ступінь: кандидат педагогічних наук

Посада: доцент, заступник декана з виховної роботи факультету педагогічної освіти тасоціальної роботи

Біографічна довідка: В. В. Вітюк 1993 р. закінчила Дубенське педагогічне училище за спеціальністю – викладання в початкових класах (диплом з відзнакою, серія ЗВ № 008424); 1998 р. – Рівненський державний педагогічний інститут, де здобула кваліфікацію філолога, викладача української мови та літератури (диплом з відзнакою, серія РВ № 10500521). З 1998 по 2013 рр. працювала викладачем української мови та літератури, головою предметно-циклової комісії, методистом Дубенського коледжу культури і мистецтв Рівненського державного гуманітарного університету. 2011 р. – присуджено науковий ступінь кандидата педагогічних наук зі спеціальності 13.00.02 – теорія та методика навчання (українська мова), диплом: ДК № 065975. З 01.01.2012 по квітень 2014 р. працювала старшим викладачем кафедри методики та змісту соціогуманітарної освіти Рівненського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти за сумісництвом. 01.09.2013 – 31.08.2015 – старший викладач кафедри філології та методики початкової освіти Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки. З 01.09.2015 обіймає посаду доцента кафедри філології та методики початкової освіти Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки.

Коло наукових інтересів: методика навчання української мови, літературного читання у початковій школі, методика викладання української мови, літератури в основній та вищій школі.

Дисципліни: 

Методика навчання української мови та літературного читання

Теорія і технологія вивчення у ВНЗ галузі «Мова і література»

Методика навчання української мови

Перелік навчально-методичних, наукових праць:

Автор 50 наукових праць, із яких 5 навчально-методичних посібників, 1 хрестоматія для учнів початкової школи.

Посібники:

Вітюк В. В. Сучасна дитяча література Волині : навчальний посібник для учнів початкової школи / В. В. Вітюк, О. К. Данилюк. – Луцьк: ПраТ «Волинська обласна друкарня», 2016. – 342 с. (рекомендовано до друку вченою радою Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки, протокол № 4 від 26.11.2015 р., наказ № 340-з від 08.12.2016 р.).

Вітюк В. В. Робота над словниковими словами : навчально-методичний посібник, 1 клас / В. В. Вітюк, Б. В. Кузьмич. – Луцьк: ПП Іванюк В. П., 2016. – 80 с. (рекомендовано до друку вченою радою Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки, протокол № 2 від 25.02.2016 р., наказ № 49-з від 29 лютого 2016 р.).

Вітюк В. В. Робота над словниковими словами : навчально-методичний посібник, 2 клас / В. В. Вітюк, Б. В. Кузьмич. – Луцьк: ПП Іванюк В. П., 2016. – 79 с. (рекомендовано до друку вченою радою Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки, протокол № 2 від 25.02.2016 р., наказ № 49-з від 29 лютого 2016 р.).

Вітюк В. В. Добуквар : інтегрований посібник-зошит для підготовки до читання і письма дітей 5-6 років / В. В. Вітюк, К. В. Зуйко, М. О. Липисвицька. – Луцьк : Вежа-друк, 2017. – 266 с. + іл. (рекомендовано до друку методичною радою педагогічного факультету Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки, протокол № 4 від 7 грудня 2016 р.).

Вітюк В. В. Вправи та завдання на формування соціокультурної компетентності в учнів 2-4 класів: навчально-методичний посібник / В. В. Вітюк, В. Г. Гудько. – Луцьк :П.П. Іванюк В. П., 2017. – 128 с. + іл. (рекомендовано до друку методичною радою педагогічного інституту Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки, протокол № 3 від 23 лютого 2017 р., наказ № 45-з від 23 лютого 2017 р.).

Вітюк В. В. Робота над словниковими словами. 1 клас : робочий зошит / В. В. Вітюк,       М. С. Федіна. – Луцьк : ПП Іванюк В. П., 2017. – 80 с. + іл. (рекомендовано до друку методичною радою педагогічного факультету Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки, протокол № 7 від 15 березня 2017 р.).

Статті:

Вітюк В. В. Категорійний підхід до поняття «інформаційно-комп’ютерні технології» в українській лінгводидактиці /В.В.Вітюк // ProceedingsoftheInternationalScientificandPracticalConference «TheTopActualResearchesinModernScience, Vol. IY (July 18-19, 2015, Ajman, UAE)». – Dubai: RostPublishing, 2015. – S. 12-20.

Вітюк В. В. Підручники та посібники І.Огієнка з української мови для початкової школи. Іван Огієнко і сучасна наука та освіта: науковий збірник: серія філологічна / [редкол.: Л. М. Марчук (гол. ред.), В. П. Атаманчук (відп. ред.) та ін.]. ‒ Кам’янець-Подільський : Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка, 2015. – Вип. ХІІ. – С. 370–377.

ВітюкВ. В. Використання мультимедійних презентацій на уроках літературного читання / В. В. Вітюк, К. В. Зуйко. // International Scientific and Practical Conference “WORLD SCIENCE” (Scientific and Practical Results in 2015. Prospects for Their Development (December 23 – 24, 2015, Abu-Dhabi, UAE)"). - 2016. - 1(5), Vol.1. – S. 13-17.

Вітюк В. В. Орфографічна грамотність: формуємо вміння писати без помилок. / В. В. Вітюк. // Учитель початкової школи. 2016. - № 5. – С. 14-19. 

Вітюк В. В. Основні причини орфографічних помилок учнів початкової школи / В. В. Вітюк, Г. А. Каптур. // Актуальні проблеми філології та перекладознавства: Зб. наук. праць. – В. Х. – Хмельницький: ФОП Бідюк Є.І., 2016. – Том 1. – С. 90-94.

 

VityukV.V.Primary schoolstudents’orphographic literacy: psychological factors / Vityuk V. V., Danyliuk O. K. // Sworld Journal, Issue  № 11, Vol. 8. Pedagogy, Psychology and Sociology/ - 2016. – page 7-10. (Indexed in: RSCI (РІНЦ), Copernicus). 

Вітюк В. В. Соціокультурна компетентність як складник професійної підготовки майбутніх учителів початкової школи / В. В. Вітюк // Тенденції та перспективи формування професійної лексики: Доповіді УІІІ Міжнародного науково-практичного семінару, присвяченого питанням функціонування професійного мовлення, лінгвокультурологічному та соціокультурному аспектам філології. – Ірпінь: УДФС України, 2018. – Вип. УІІІ. – С. 14-20.

Вітюк В. В. Інтегрований підхід до навчання у контексті реалізації Концепції Нової української школи / В. В. Вітюк, К. В. Зуйко // Матеріали Міжнародної наукової конференції «Нова українська школа: теорія і практика реалізації інтегрованого підходу». 17-18 травня 2018. – Тернопіль: Вектор, 2018. – с. 72-75.

Вітюк В. В. Специфіка уроків літератури рідного краю у початковій школі / В. В. Вітюк, К. В. Зуйко // Психолого-педагогічні проблеми становлення сучасного фахівця : зб. наук. ст., матеріали ІУ Міжнародної науково-практичної конференції, 18-19 травня 2018 р. – Х. : ХОГОКЗ, 2018. С. 299-305.

Вітюк В. В. Міжпредметна інтеграція у початковій школі / Вітюк В. В., Зуйко К. В. // Актуальні проблеми педагогічної освіти: європейський і національний вимір : Матеріали ІІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції з міжнародною участю. – Луцьк : ФОП Покора І. О., 2018. – С. 59-62.  


Нагороди, почесні звання: Нагороджена срібним нагрудним знаком (травень, 2016 р.).