Головна / Вітюк Валентина Володимирівна

Вітюк Валентина Володимирівна

43025, м. Луцьк, вул. В. Винниченка, 30 (навчальний корпус В (№ 1))

Науковий ступінь: кандидат педагогічних наук

Посада: доцент, заступник декана з виховної роботи факультету педагогічної освіти тасоціальної роботи

Біографічна довідка: В. В. Вітюк 1993 р. закінчила Дубенське педагогічне училище за спеціальністю – викладання в початкових класах (диплом з відзнакою, серія ЗВ № 008424); 1998 р. – Рівненський державний педагогічний інститут, де здобула кваліфікацію філолога, викладача української мови та літератури (диплом з відзнакою, серія РВ № 10500521). З 1998 по 2013 рр. працювала викладачем української мови та літератури, головою предметно-циклової комісії, методистом Дубенського коледжу культури і мистецтв Рівненського державного гуманітарного університету. 2011 р. – присуджено науковий ступінь кандидата педагогічних наук зі спеціальності 13.00.02 – теорія та методика навчання (українська мова), диплом: ДК № 065975. З 01.01.2012 по квітень 2014 р. працювала старшим викладачем кафедри методики та змісту соціогуманітарної освіти Рівненського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти за сумісництвом. 01.09.2013 – 31.08.2015 – старший викладач кафедри філології та методики початкової освіти Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки. З 01.09.2015 обіймає посаду доцента кафедри філології та методики початкової освіти Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки. З вересня 2019 року обіймає посаду доцента кафедри теорії і методики початкової освіти Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки

Коло наукових інтересів: методика навчання української мови, літературного читання у початковій школі, методика викладання української мови, літератури в основній та вищій школі.

Дисципліни: 

Методика навчання мовно-літературної освітньої галузі

Теорія і технологія вивчення мовно-літературної освітньої галузі у закладах вищої освіти

Методика навчання грамоти

Перелік навчально-методичних/наукових праць:

Публікації в міжнародних виданнях

1.Вітюк В.В. Проблема формування орфографічної грамотності учнів. Problеmy jazyka, literatury a kultury Sbornіk příspěvků z mezinrodni  konference VІ. Оlomouckе Symposium ukrajini stůstřední a vуchodnі Evropy. Olomouc 21˗23.8.2014. Univerzita  Palackеhov Olomouci, Olomouc, 2014. S.411-415

2. Вітюк В. В. Категорійний підхід до поняття «інформаційно-комп’ютерні технології» в українській лінгводидактиці. Proceedings of the International Scientific and Practical Conference «The Top Actual Researches in Modern Science, Vol. IY (July 18-19, 2015,Ajman, UAE)».Dubai: Rost Publishing, 2015. S. 12-20.

3. Вітюк В. В., Зуйко К. В. Використання мультимедійних презентацій на уроках літературного читання. International Scientific and Practical Conference “WORLD SCIENCE” (Scientific and Practical Results in 2015. Prospects for Their Development (December 23 – 24, 2015, Abu-Dhabi, UAE)"). 2016. 1(5), Vol.1. S. 13-17.

4. Вітюк В. В. Підготовка майбутніх учителів початкової школи в контексті модернізації змісту освіти в Україні. Хуманитарни Балкански изследования. 2019. Т. 3. № 2 (4). С. 40-43. (Видання зареєстровано у міжнародних науковометричних базах: OAL (Open Academic Journals Index), EBSCO, GIF (Generdl Impact Factor), ERIH PLUS-EUROPA, ROAR (Registry of Open Access Repositories),  ERIH PLUS NORGE-NSD, Index Copernicus International, ISSUU, EMBASE,  Google Scholar, Kiberlelinka).

5. Вітюк В. В., Лякішева А. В. Інтелектуальні карти як засіб формуванняправописної компетентності майбутніх учителів початкової школи. Інформаційні технології і засоби навчання. 2019, Том 74, № 6. С. 111-126. Видання включено до міжнародної наукометричної бази web of science.

Навчальні посібники, рекомендовані вченою радою

Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки

1. Вітюк В. В., Данилюк О. К. Сучасна дитяча література Волині : навчальний посібник для учнів початкової школи. Луцьк: ПраТ «Волинська обласна друкарня», 2016. 342 с. (рекомендовано до друку вченою радою Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки, протокол № 4 від 26.11.2015 р., наказ № 340-з від 08.12.2016 р.).

2. Вітюк В. В., Кузьмич Б. В. Робота над словниковими словами : навчально-методичний посібник, 1 клас. Луцьк: ПП Іванюк В. П., 2016. 80 с. (рекомендовано до друку вченою радою Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки, протокол № 2 від 25.02.2016 р., наказ № 49-з від 29 лютого 2016 р.).

3. Вітюк В. В., Кузьмич Б. В. Робота над словниковими словами : навчально-методичний посібник, 2 клас. Луцьк: ПП Іванюк В. П., 2016. 79 с. (рекомендовано до друку вченою радою Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки, протокол № 2 від 25.02.2016 р., наказ № 49-з від 29 лютого 2016 р.).

4. Вітюк В. В., Гудько В. Г. Вправи та завдання на формування соціокультурної компетентності в учнів 2- 4 класів: навчально-методичний посібник. Луцьк : ПП Іванюк В. П., 2017. 128 с. + іл. (рекомендовано до друку вченою радою Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки, протокол № 3 від 23 лютого 2017 р., наказ № 45-з від 23 лютого 2017 р.).

5.Вітюк В. В., Гудько В. Г.Соціокультурний компонент на уроках розвитку мовлення, 2-4 класи : навчально-методичний посібник. Луцьк : ПП Іванюк В. П., 2016. 146 с. + іл. (рекомендовано до друку вченою радою Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки, протокол № 7 від 11 лютого 2016 р.).

6. Лякішева А., Вітюк В., Кашуб’як І. Кейсбук методів і прийомів критичного мислення в початковій школі. Луцьк : ПП Іванюк В. П., 2019. 104 с. (рекомендовано до друку Вченою радою Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки (протокол № 6 від 29.05.2019 р.). ISBN 978-966-940-266-0. Свідоцтво про реєстрацію авторського права на науковий твір «Кейсбук методів і прийомів критичного мислення в початковій школі» № 88012 (Автори Лякішева А. В., Вітюк В. В., Кашуб’як І. О. Дата реєстрації 23.04.2019 р.).

Навчально-методичні посібники

1. Вітюк В. В., Зуйко К. В., Липисвицька М О. Добуквар : інтегрований посібник-зошит для підготовки до читання і письма дітей 5-6 років. Луцьк: Вежа-друк, 2017. 266 с. + іл. (рекомендовано до друку методичною радою педагогічного факультету Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки, протокол № 4 від 7 грудня 2016 р.). Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір «Навчання читанню складовим синтетичним методом з використанням інформаційно-комунікативних технологій» (Автори Вітюк Валентина Володимирівна, Зуйко Катерина Вікторівна. Дата реєстрації 29.11.2016. Підписано головою Державної служби інтелектуальної власності України В.о. голови А. А. Малиш).

2. Вітюк В. В., Федіна М. С. Робота над словниковими словами. 1 клас: робочий зошит. Луцьк: ПП Іванюк В. П., 2017. 80 с. + іл. (рекомендовано до друку методичною радою педагогічного факультету Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки, протокол № 7 від 15 березня 2017 р.). Свідоцтво про реєстрацію авторського права на науковий твір «Робота над словниковими словами. 1 клас» № 80761 (Автори Вітюк В. В., Федина М. С. Дата реєстрації  07.08.2018 р.).

3. Вітюк В. В., Федіна М. С.  Рoбoтa нaд слoвникoвими слoвaми. 2 клaс: рoбoчий зoшит. Луцьк: ПП Івaнюк В. П., 2018. 115 с. + іл. (рекомендовано до друку методичною радою педагогічного факультету Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки, протокол № 4 від 6 грудня 2017 р.). Свідоцтво про реєстрацію авторського права на науковий твір «Робота над словниковими словами. 2 клас» № 80763 (Автори Вітюк В. В., Федина М. С. Дата реєстрації  07.08.2018 р.).

4. Вітюк В. В., Федіна М. С. Рoбoтa нaд слoвникoвими слoвaми. 3 клaс: рoбoчий зoшит. Луцьк: ПП Івaнюк В. П., 2018. 131 с. + іл. (рекомендовано до друку методичною радою педагогічного факультету Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки, протокол № 4 від 6 грудня 2017 р.). Свідоцтво про реєстрацію авторського права на науковий твір «Робота над словниковими словами. 3 клас» № 80765 (Автори Вітюк В. В., Федина М. С. Дата реєстрації  07.08.2018 р.).

5. Вітюк В. В., Федіна М. С. Рoбoтa нaд слoвникoвими слoвaми. 4 клaс: рoбoчий зoшит. Луцьк: ПП Івaнюк В. П., 2018. 146 с. + іл. (рекомендовано до друку методичною радою педагогічного факультету Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки, протокол № 4 від 6 грудня 2017 р.). Свідоцтво про реєстрацію авторського права на науковий твір «Робота над словниковими словами. 4 клас» № 80766 (Автори Вітюк В. В., Федина М. С. Дата реєстрації  07.08.2018 р.).

Нагороди, почесні звання: Нагороджена срібним нагрудним знаком СНУ імені Лесі Українки (травень, 2016р.).