Головна / Відділ технічних засобів навчання "Центр інноваційних технологій та комп'ютерного тестування"

Відділ технічних засобів навчання "Центр інноваційних технологій та комп'ютерного тестування"

Відділ технічних засобів навчання "Центр інноваційних технологій та комп'ютерного тестування"
43025, м. Луцьк, вул. Потапова, 9, каб. С-14
+38(0332)770548

Відділ технічних засобів навчання "Центр інноваційних технологій та комп’ютерного тестування"

Відділ технічних засобів навчання "Центр інноваційних технологій та комп'ютерного тестування" (ЦІТКТ) створено в рамках реалізації Програми інформатизації Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки (наказ № 31-к від 28 лютого 2011 року).

Відповідно до вимог, які висувають сучасні умови функціонування системи вищої освіти в Україні, відділ технічних засобів навчання "ЦІТКТ", як структурний підрозділ університету, здійснює діяльність у таких напрямках:

  • формування нормативної бази з питань використання інноваційних технологій навчання в університеті;
  • технічне та організаційне забезпечення навчального процесу при викладанні дисциплін, вивчення яких передбачає використання комп’ютерної техніки та комунікаційного обладнання;
  • технічне, організаційне та методичне забезпечення проведення контролю знань студентів у формі комп’ютерного тестування;
  • створення та управління банком даних тестових завдань для модульного та підсумкового контролю знань студентів з навчальних дисциплін;
  • аналіз та моніторинг результатів підсумкового контролю знань студентів у формі комп’ютерного тестування;
  • адміністрування сервера системи тестування OpenTest та сервера дистанційного навчання університету;
  • координація та методична підтримка впровадження і використання технологій дистанційного навчання у навчальний процес університету;
  • організаційне та методичне забезпечення підвищення кваліфікації професорсько-викладацького складу університету у сфері інформаційно-комунікаційних технологій;
  • підготовка та випуск інформаційних, науково-методичних видань з питань впровадження інформаційно-комунікаційних технологій у навчальний процес університету;
  • інформаційне, програмне та аналітичне забезпечення рейтингового оцінювання викладачів, кафедр, факультетів (інститутів) університету.


Керівник ЦІТКТ – старший викладач кафедри прикладної математики та інформатики Павленко Юлія Степанівна.

Контакти
Телефон: +38(0332)770548
Електронна адреса: sit@eenu.edu.ua