Головна / Відділ молодіжної політики та соціальної роботи

Відділ молодіжної політики та соціальної роботи

43025, м. Луцьк, просп. Волі, 13
+38(0332)724432

Відділ молодіжної політики та соціальної роботи

Молодіжна політика охоплює всі сфери життєдіяльності молоді, включає в себе питання, пов’язані з її формуванням і вихованням, охоплює процеси соціалізації, всю сукупність ідей щодо місця і ролі молоді в суспільстві та їхню реалізацію. Молодіжна політика є сукупністю дій всіх державних і громадських інституцій, проте кожний її суб’єкт, соціальна інституція здійснює її диференційовано відповідно до своїх потреб і можливостей.

Головні напрямки молодіжної політики передбачають:

 • всебічне сприяння духовному та фізичному розвитку студентської молоді, виховання у неї почуття громадянської свідомості та патріотизму.
 • забезпечення виконання наказів та розпоряджень, інструктивних листів із проблем молодіжної політики та виховної роботи.
 • розроблення пропозицій щодо удосконалення організаційно-функціональної структури управління виховним процесом в Університеті і визначення функціональних обов'язків суб'єктів управління.
 • координація діяльності структурних підрозділів, студентського самоврядування та співпраця з громадськими організаціями в питаннях молодіжної діяльності та виховної роботи.
 • сприяння широкому залученню студентів до діяльності органів студентського самоврядування, розвитку прогресивних форм самоврядування.
 • вивчення проблем студентської молоді і створення необхідних умов діяльності молодіжних організацій для повноцінного соціального становлення та розвитку молоді.

Контакти:

Начальник відділу – Закрева Василь Олександрович

0666107256

Заступник начальника відділу – Завальна Наталія Сергіївна

0675573332

Фахівець відділу з превентивного виховання – Кулик Тетяна Миколаївна

Фахівець відділу з патріотичного виховання - Войтович Василь Миколайович

Профконсультант відділу – Альона Хомюк

Адміністратор відділу – Данилюк Андрій

Звукорежисери - Бабула Анатолій та Всеволод Лазука

 

ПОЛОЖЕННЯ

про відділ молодіжної політики та соціальної роботи

Східноєвропейського національного університету

імені Лесі Українки

 

1. Загальні положення

 1. Відділ молодіжної політики та соціальної роботи (далі – відділ) є структурним підрозділом Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки (далі - Університет).
 2. У своїй діяльності відділ керується: Конституцією України, чинним законодавством України, нормативними документами Міністерства освіти та науки України, Статутом Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки, Правилами внутрішнього розпорядку Університету та цим Положенням.
 3. Відділ працює за комплексним та річним планами з молодіжної політики та соціальної роботи, які затверджує проректор з навчально-виховної роботи.
 4. Відділ координує діяльність структурних підрозділів, органів студентського самоврядування та співпрацює з громадськими організаціями та у  питаннях молодіжної політики та виховної роботи.

 

2. Мета та основні завдання відділу

 1. Всебічне сприяння духовному та фізичному розвитку студентської молоді, виховання у неї почуття громадянської свідомості та патріотизму.
 2. Створення умов та механізмів безпосередньої участі студентів у формуванні та реалізації молодіжної політики.
 3. Забезпечення виконання наказів та розпоряджень, інструктивних листів із питань молодіжної політики та виховної роботи.
 4. Розроблення пропозицій щодо удосконалення організаційно-функціональної структури управління виховним процесом в Університеті і визначення функціональних обов’язків суб’єктів управління.
 5. Координація діяльності структурних підрозділів, студентського самоврядування та співпраця з громадськими організаціями в питаннях молодіжної діяльності та виховної роботи.
 6. Погодження та подання для затвердження проректорові з навчально-виховної роботи планів із виховної роботи факультетів (інститутів) та структурних підрозділів Університету.
 7. Надання методичної та практичної допомоги структурним підрозділам, органам студентського самоврядування, громадським організаціям у проведенні культурно-масових та спортивних заходів (відзначення державних свят, пам’ятних дат, ювілеїв діячів науки, культури та мистецтв та ін.).
 8. Розроблення рекомендацій відповідальним за виховну роботу щодо підвищення та удосконалення виховного процесу в Університеті.
 9. Сприяння широкому залученню студентів до діяльності органів студентського самоврядування, розвитку прогресивних форм самоврядування.
 10. Вивчення проблем студентської молоді і створення необхідних умов діяльності молодіжних організацій для повноцінного соціального становлення та розвитку молоді.
 11. Сприяння ініціативі та активності студентської молоді у всіх сферах життєдіяльності суспільства.
 12. Сприяння адресному захисту і підтримка соціально-вразливої частини молоді, а саме: студентів-інвалідів, сиріт, із багатодітних і неблагополучних сімей.
 13. Проведення систематичного аналізу стану виховного процесу на факультетах (інститутах) та у структурних підрозділах Університету.
 14. Співпраця з редакцією газети “Наш університет” у пропагуванні моральних і духовних вартостей, патріотичного виховання, здорового способу життя, у популяризації заходів, які здійснюють структурні підрозділи, органи студентського самоврядування, громадські організації.
 15. Внесення пропозицій щодо морального і матеріального стимулювання та відзначення кращих працівників і студентів за успіхи та досягнення у виховній роботі, громадському житті Університету.
 16. Погодження комплексних спортивних та культурно-масових заходів в Університеті.
 17. Координація роботи Центру культури та дозвілля Університету.

 

3. Формування та засади вирішення соціальних проблем

працівників та студентів Університету

 1. Надання допомоги в роботі та контроль за роботою служб студмістечка, пов’язаних із поселенням та обслуговуванням студентів.
 2. Участь в організації та допомога в роботі органам студентського самоврядування у гуртожитках.
 3. Участь в організації відпочинку працівників та студентів Університету:
 4. Участь в організації оздоровлення студентів в санаторії-профілакторії Університету (за рекомендаціями лікарів).
 5. Забезпечення виконання рекомендацій та вимог лікувальних закладів у проведенні медоглядів чи інших профілактичних заходів.

 

4. Звітність

 1. Відділ погоджує документи своєї компетенції з іншими структурними підрозділами та організаціями у випадках, передбачених чинним законодавством, рішеннями ректорату та Вченої ради Університету, положеннями, які діють в Університеті.
 2. Відділ звітується про свою роботу Раді з молодіжної політики, перед ректоратом, вченою радою Університету.