Головна / Слащук Андрій Миколайович

Слащук Андрій Миколайович

Слащук Андрій Миколайович
43000, м. Луцьк, пр. Молоді, 8-А
+38(0332)259480

 В. о. директора Навчально-наукового центру післядипломної освіти, доцент, к. геогр. наук, Відмінник освіти України

Слащук Андрій Миколайович народився 26 листопада 1958 року в селі Стенжаричі Володимир-Волинського району Волинської області. Після закінчення у 1976 році Володимир-Волинської середньої школи № 2 навчався на природничо-географічному факультеті Луцького державного педагогічного інституту імені Лесі України, який закінчив 1981 року і здобув кваліфікацію вчителя географії та біології. Проходив військову службу у 1981 – 1983 роках, капітан запасу Збройних Сил України. З 1981 року по 1986 рік (за винятком проходження військової служби) обирався секретарем комітету комсомолу ЛДПІ імені Лесі Українки. Протягом 1986 – 1997 років асистент, старший викладач кафедри економічної та соціальної географії цього вишу. У 1997 – 2000 роках навчався в аспірантурі Волинського державного університету імені Лесі Українки. 2001 року в Київському національному університеті імені Т. Г. Шевченка  захистив дисертацію "Місцеві економічні центри у господарському розвитку обласного мезорайону (на прикладі Волинської області)" і здобув науковий ступінь кандидата географічних наук зі спеціальності 11.00.02 – економічна та соціальна географія. Після закінчення аспірантури продовжив працювати на посаді старшого викладача кафедри економічної та соціальної географії. 2005 року отримав учене звання доцента кафедри суспільної географії. Протягом 2005 – 2009 років обирався завідувачем кафедри суспільної географії. Із 2007 року – відповідальний секретар приймальної комісії університету. 2010 року призначений на посаду директора Навчально-наукового центру післядипломної освіти.

Коло наукових зацікавлень: малі міські поселення у соціально-економічному розвитку території мезорівня; геодемографічні процеси Волинської області; продовольча безпека регіону; проблеми розвитку АПК України. Автор понад 80 наукових публікацій. Входить до складу редакційної колегії фахового видання "Природа Західного Полісся".

Викладає навчальні курси "Основи соціальної географії", "Економічна та соціальна географія України", "Географія населення з основами демографії", "Географія АПК України" – на напрямі підготовки "Географія"; "Регіональне розселення" на спеціальності "Економічна та соціальна географія".

Нагороджений: Почесними грамотами Волинської державної адміністрації та Волинської обласної ради, знаком Відмінник освіти України (2005 р.), Почесною Грамотою Верховної Ради України (2010 р.), Золотим нагрудним знаком Волинського національного університету імені Лесі Українки (2012 р.). 

Контакти: