Головна / Шваб Анатолій Георгійович

Шваб Анатолій Георгійович

Шваб Анатолій Георгійович
43021, м. Луцьк, вул. Шопена, 24 (корпус D)
+38(0332)246457

Декан факультету історії, політології та національної безпеки, доктор історичних наук, професор кафедри нової і новітньої історії України

Біографічна довідка. Анатолій Георгійович Шваб народився 21 жовтня 1967 р. смт. Лугини Житомирської області в родині вчителів. Після закінчення Кремнянської середньої школи у 1984 р. вступив на історичний факультет Луцького державного педагогічного інституту імені Лесі Українки, який з відзнакою закінчив у 1991 р. Під час навчання з 1986 по 1988 призивався на військову службу. Після закінчення навчання був прийнятий на посаду асистента кафедри історії України, а в 1992 р. переведений на посаду старшого викладача цієї ж кафедри. У 1992 – 1995 рр. навчався  в аспірантурі Луцького державного педагогічного інституту імені Лесі Українки, після закінчення якої у червні 1996 р. захистив кандидатську дисертацію на тему: „Еміграція з Волині 1921 – 1939 рр.” у Чернівецькому державному університеті імені Юрія Федьковича і здобув науковий ступінь кандидата історичних наук зі спеціальності 07.00.01 – історія України. Після закінчення аспірантури з 1995 р. продовжив працювати на посаді старшого викладача кафедри історії України; з 1997 р. обраний на посаду доцента. Із 2000 по 2005 рр. виконував обов’язки заступника декана, у вересні 2005 р. обраний на посаду декана історичного факультету. В червні 2015 р. захистив докторську дисертацію на тему: „Еміграційна політика Польщі (1918–1939)” у Чернівецькому державному університеті імені Юрія Федьковича за спеціальністю 07.00.02 - всесвітня історія. В лютому 2016 р. обраний на посаду професора кафедри нової та новітньої історії України.

Член спеціалізованої вченої ради К 32.051.03 з правом прийняття до розгляду та проведення захистів дисертацій на здобуття наукового ступеня кандидата історичних наук за спеціальностями: 07.00.01 – історія України, 26.00.05 – музеєзнавство. Пам’яткознавство. Член Українського історичного товариства, Національної спілки краєзнавців. Співорганізатор багатьох міжнародних та всеукраїнських конференцій. 

Коло наукових інтересів: еміграційні процеси, міграційна політика, історія Української революції 1917 – 1921 рр., етнодемографічні та соціально-економічні процеси в Західній Україні.

Перелік навчально-методичних, наукових праць:

1.Західне Полісся: історія та культура: монографія / авт. кол.: Г. В. Бондаренко, О. Н. Гаврилюк, А. А. Дмитренко, О. М. Карліна,  В. О. Кудь, М. М. Кучерепа, М. М. Кучинко, О. Ю. Ленартович, В. В. Надольська, В. В. Пришляк, М. Г. Тиский, Г. М. Хлібовська, Я. М. Шабала, А. Г. Шваб; наук. ред. В. К. Баран. – Луцьк: ПрАТ «Волинська обласна друкарня», 2012. – 784 с.

2.Історія України. Навчальний посібник для студентів неісторичних спеціальностей / Шваб А. Г., Кінд-Войтюк Н. В., Шабала Я. М., Пхиденко І. С., Приймак В. О., Сірук Н. М. – Луцьк: Волинські старожитності, 2012. – 168 с.

3.Історія України : навч.-метод комплекс для студ. неістор. спец. / А. Г. Шваб, Я. М. Шабала, Н. В. Кінд-Войтюк та ін. – Луцьк : Волин. мистецька агенція «Терен», 2013. – 372 с.

4.Шваб А. Еміграційна політика Польщі (1918–1939) : монографія / Анатолій Шваб. – Луцьк : Волин. мистецька агенція «Терен», 2014. – 492 с.