Головна / Семенюк Лариса Степанівна

Семенюк Лариса Степанівна

Семенюк Лариса Степанівна
43025, м. Луцьк, пр. Волі, 13
+38(0332)721198

Вчений секретар університету, кандидат філологічних наук,

доцент кафедри української літератури 

Scholar Google

Народилася 16 січня 1969 року в с. Стара Гута Старовижівського р-ну Волинської обл. У 1986 році закінчила Старогутівську середню школу із золотою медаллю. У 1986–1991 р. навчалася на філологічному факультеті Луцького державного педагогічного інституту імені Лесі Українки, який закінчила з відзнакою; кваліфікація - вчитель української мови та літератури. У 1993–1996 роках навчалася в аспірантурі Інституту народознавства НАН України (м. Львів) за спеціальністю «Фольклористика». У 1998 році в спеціалізованій раді Київського державного університету ім. Т. Шевченказ ахистила кандидатську дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата філологічних наук .

З 1997 року працює у Волинському державному університеті імені Лесі Українки на посадах старшого викладача кафедри історії та теорії української літератури, згодом - доцента кафедри української літератури. У 2003 році присвоєно вчене звання доцента кафедри української літератури.

Викладає навчальні курси "Давня українська література", "Методика викладання української літератури в середній та вищій школі", спецкурс "Література волинського краю".

На посаді вченого секретаря університету працює з вересня 2015 р.

Авторка понад 80 друкованих праць, у тому числі 2 монографій, 3 навчальних посібників та 1 науково-популярного видання.

Коло наукових зацікавлень: давня українська література, книжно-літературні традиції Волині, українське літературне бароко.

Наукові та навчально-методичні праці: 

 1. Семенюк Л. С. “Сама хлопця полюбила, сама висватала...” (архаїчні шлюбні стосунки за мотивами народних балад Західного Полісся)/ Л. С. Семенюк // Берегиня. – 1996. – Ч. 1- 2. – С. 132 – 139.
 2. Семенюк Л. С. Традиційні форми побутування балади на Західному Поліссі/ Л. С. Семенюк // Полісся: мова, культура, історія. Матеріали міжнародної конференції. – 1996. – С. 385 – 389.
 3. Семенюк Л. С. Балада про випробування дівчини загадками (сюжетні особливості західнополіських варіантів)/ Л. С. Семенюк // Фольклористичні зошити. – Луцьк: Вежа, 1996. – С. 76 – 81.
 4. Семенюк Л. С. Приуроченість балади на Західному Поліссі до календарних і сімейних обрядів/ Л. С. Семенюк // Народознавчі зошити. – 1996. – № 4. – С. 259 – 262.
 5. Семенюк Л. С. Баладні мотиви в колядках та щедрівках/ Л. С. Семенюк // Проблема успадкування зимових звичаїв та обрядів. Матеріали 3-ї Міжнародної наукової конференції. – Рівне, 1997. – С. 81 – 84.
 6. Семенюк Л. С. Традиційні  форми побутування народної балади на Західному Поліссі/ Л. С. Семенюк // Полісся. Етнікос, традиції, культура. – Луцьк: Вежа, 1997. – С. 228 – 238.
 7. Семенюк Л. С. Традиційна народна культура: Питальник для польових експедицій. –К., 1994. – 22 с.
 8. Семенюк Л. С. Українські народні балади в колі наукових та літературних інтересів Лесі Українки/ Л. С. Семенюк // Науковий вісник ВДУ. Філологічні науки (лесезнавство). – 1998. – № 7. – С. 31 – 33.
 9. Семенюк Л. С. “Образ прийдешнього життя”: Леся Українка  про первісну утопію в християнській літературі (на матеріалі статті “Утопія в белетристиці”)/ Л. С. Семенюк // Науковий вісник ВДУ. Філологічні науки. – 1999. – № 10.– С. 26 – 28.
 10. Семенюк Л. С. Образи князів Острозьких в українській віршовій літературі кінця ХУІ – початку ХУІІ ст. / Л. С. Семенюк //Науковий вісник ВДУ. Філологічні науки. – 1999. – № 13. – С. 137 – 143.
 11. Семенюк Л. С. Прислів’я і приказки в епістолярній спадщині Лесі Українки)/ Л. С. Семенюк // Науковий вісник ВДУ. Філологічні науки. – 1999. – № 15. – С. 68 – 71.
 12. Семенюк Л. С. Дослідження фольклору Волині у ХІХ – ХХ століттях// Л. С. Семенюк / Волинь у житті і творчості письменників: зб. наукових праць. – Луцьк: Вежа, 2000. – С. 74 – 80.
 13. Семенюк Л. С. Тема науки й  освіти в творчості письменників-гуманістів епохи  Відродження/ Л. С. Семенюк // Науковий вісник ВДУ. Філологічні науки. – 2000. – № 6. – С. 263 – 268.
 14. Українська мова і література (Тестові завдання для вступників): зб. тестів/ Г.Аркушин, Н.Данилюк, С.Богдан та ін.– Луцьк: “Вежа” ВДУ ім. Лесі Українки, 2000. – 520 с.
 15. Семенюк Л. С. Навчальна програма з курсу “Давня українська література” (для студентів факультету україністики)/ Л. С. Семенюк. – Луцьк: “Вежа” ВДУ ім. Лесі Українки, 2000. – 32 с.
 16. Тестові завдання для вступників. Українська мова і література: зб. тестів/ Г.Аркушин, Ю.Громик та ін. – Луцьк: “Вежа” ВДУ ім. Лесі Українки, 2001. – 440 с.
 17. Семенюк Л. С. Поетична творчість Данила Братковського в контексті духовних пошуків епохи Бароко/ Л. С. Семенюк // Данило Братковський – поет і громадянин. Матеріали науково-краєзнавчої конференції, приуроченої 300-й  річниці страти Данила Братковського (м.Луцьк, 22 – 23 листопада 2002 р.). – Луцьк, 2002. – С. 93 – 99.
 18. Семенюк Л. С. Тестові  завдання для вступників. Вид. 4-те. Українська мова  і  література: зб. тестів Г.Аркушин, С.Богдан та ін. – Луцьк: Вежа, 2003. – 532 с.
 19. Семенюк Л. С. Поетичний “Сад божественний пісень” Г.Сковороди як явище українського бароко/ Л. С. Семенюк // Науковий вісник ВДУ. – 2003. – № 12. – С.282 – 288.
 20. Семенюк Л. С. Категорії духовного й тілесного в  поезії українського  бароко: синтез і опозиція/ Л. С. Семенюк // Науковий вісник ВДУ. – 2004. – №6. – С. 204 – 209.
 21. Семенюк Л. С. Пізнавальні й ціннісні категорії в контексті духовних вимірів епохи бароко/ Л. С. Семенюк // Проблеми славістики. – Луцьк, 2004. – Ч. 3 – 4. – С. 150 – 156.
 22. Семенюк Л. С. Особливості відображення українсько-польських взаємин в українських інтермедіях к. ХVІІ – ХVІІІ ст. / Л. С. Семенюк //Україна і Польща: діалог культур (Мовно-літературні та суспільно-політичні відносини): зб. наукових праць. – Луцьк: Вежа, 2005. – С. 469 – 481.
 23. Семенюк Л. С. Художньо-філософське осмислення теми часу в творчості українських поетів ХVІІ – ХVІІІ ст. / Л. С. Семенюк // Науковий вісник ВДУ. – 2005. – №4. – С. 102 – 107.
 24. Семенюк Л. С. Українські народні балади в записах Лесі Українки  і Климента Квітки та їх сучасні паралелі з Волині й Західного Полісся: до проблеми  традиційності  й новочасних змін у  фольклорі/ Л. С. Семенюк // Леся Українка і сучасність: зб. наук. праць. – Т.2. – Луцьк: Вол. обл. друк., 2005. – С. 97 – 123.
 25. Семенюк Л. С. Робоча навчальна програма курсу «Давня українська література» для студентів  І курсу філологічного факультету/ Л. С. Семенюк. – Луцьк: Вежа, 2005. – 88 с.
 26. Семенюк Л. С. Робоча навчальна програма спецкурсу «Українське літературне бароко» для студентів  ІII курсу філологічного факультету/ Л. С. Семенюк. – Луцьк: Вежа, 2005. – 36 с.
 27. Літературний процес в Україні: нові підходи, оцінки. Робоча навчальна програма курсу спеціалізації «Українське літературознавство»/ Семенюк Л. С., Сташенко Н..Г., Сур’як М.В., Хмелюк М.М., Яблонська О.В., Яструбецька Г.І. – Луцьк: Вежа, 2005. – 62 с.
 28. Семенюк Л. С. Ірраціональні мотиви поезії Лесі Українки й розвиток традицій бароко в українській літературі/ Л. С. Семенюк // Леся Українка і сучасність: зб. наук. праць. – Т.3. – Луцьк: Вол. обл. друк., 2006. – С. 390 – 401.
 29. Семенюк Л. С. Фольклористичний  доробок Лесі Українки в оцінках сучасних учених/ Л. С. Семенюк // Наш університет. Спецвипуск. – 2006. – 23 лютого. – С. 10 – 11.
 30. Семенюк Л. С. Поліська «дома» Лесі Українки: образ малої батьківщини в листах письменниці і спогадах про неї/ Л. С. Семенюк // Леся Українка і родина Косачів в контексті української та світової культури. Науковий збірник. – Вип. 3. – Луцьк, 2006. – С. 11 – 14.
 31. Семенюк Л. С. Похвала князю Роману Мстиславичу і традиція творення героїчних піснеспівів князям в українській літературі середньовіччя (на матеріалі літописів XII – XV століть) / Л. С. Семенюк //Науковий вісник ВДУ. – 2006. – № 6. – С. 126 – 134.
 32. Семенюк Л. С. Агатангел Кримський як рецензент (на матеріалі статті „Иоанн Вишенский, его жизнь и сочинения”)/ Л. С. Семенюк // Волинь філологічна: текст і контекст. Агатангел Кримський у контексті української та світової культури: зб. наукових праць. – Луцьк: РВВ «Вежа», 2006. – С. 167 – 174.
 33. Семенюк Л. С. Художня інтерпретація образу віщого співця Бояна в поемі Левка Боровиковського „Пир Владимира Великого”/ Л. С. Семенюк // Волинь філологічна: текст і контекст. Творчість Левка Боровиковського в контексті укр.-го романтизму: зб. наук. праць. – Вип. 2/ Упоряд. О. В. Яблонська. – Луцьк: Вежа, 2006. – С. 126 – 136.
 34. Тестові  завдання для вступників. Вид. 5-те. Українська мова  і  література: зб. тестів/ Г.Аркушин, С.Богдан та ін. – Луцьк: Вежа, 2007. – 492 с.
 35. Семенюк Л. С. Тенденції новочасних змін у поетиці західнополіських баладних пісень/ Л. С. Семенюк //Нове життя старих традицій: Традиційна народна культура в сучасному мистецтві й побуті / Матеріали міжнародної наукової конференції. – Луцьк: Твердиня, 2007. – С. 470 – 480.
 36. Семенюк Л. С. Українське книжне віршування на Волині кінця XVI – поч. XVII ст. / Л. С. Семенюк //Волинь у житті та творчості письменників: зб. наук. праць / Авт.-упор. Н. Г. Сташенко. – Вид. 2-ге, доп. і переробл. – Луцьк: ПВД „Твердиня” – РВВ „Вежа”, 2007. – С. 13 – 21.
 37. Семенюк Л. С. Дослідження фольклору Волині/ Л. С. Семенюк // Волинь у житті та творчості письменників: зб. наук. праць / Авт.-упор. Н. Г. Сташенко. – Вид. 2-ге, доп. і переробл. – Луцьк: ПВД „Твердиня” – РВВ „Вежа”, 2007. – С. 71 – 75.
 38. Семенюк Л. С. Пісенний календарно-обрядовий фольклор Шацького району/ Л. С. Семенюк // Науковий вісник ВДУ. Шацький національний парк: регіональні перспективи, шляхи та напрями розвитку. За матеріалами Всеукраїнської конференції. – Луцьк: РВВ „Вежа”, 2007. – С.278 – 283.
 39. Семенюк Л. С. Мотив „духовного мандрівництва” в поетичній творчості Григорія Сковороди/ Л. С. Семенюк // Науковий вісник ВДУ. Філологічні науки. – 2007. - № 9. – С. 70 – 75.
 40. Семенюк Л. С. „Мріє, не зрадь…”: штрихи до особистісного феномену Лесі Українки (на матеріалі епістолярію) / Л. С. Семенюк // Леся Українка і сучасність: зб. наук. праць. – Т. 4. – Кн. 1. – Луцьк: Вежа, 2007. – С. 244 – 256.
 41. Семенюк Л. С. Курйозні вірші Івана Величковського: єдність змісту і форми/ Л. С. Семенюк // Волинь філологічна: текст і контекст. Явище синтезу мистецтв в укр. Літературі: зб. наук. праць. – Вип. 5/ Упоряд. Т. Левчук, М. Хмелюк. – Луцьк: Вежа, 2008. – С. 87 – 99
 42. Семенюк Л. С. Традиції західноєвропейського вагантизму в творчості українських мандрівних дяків/ Л. С. Семенюк //Волинь філологічна: текст і контекст. Польська, укр., білоруська та рос. літератури в європейському контексті. – Вип. 6. Ч. 2./ Упоряд. Л. Оляндер. – Луцьк: Вежа, 2008. – С. 251 – 260.
 43. Семенюк Л. С. Духовні заповіти волинських шляхтичів Василя Загоровського і Данила Братковського: типологічний аспект/ Л. С. Семенюк // Літопис Волині. Всеукраїнський науковий часопис. – 2008. – Ч. 4. – С. 117 – 122.
 44. Семенюк Л. С. «Чуден Днепр…» Миколи Гоголя і традиція творення похвали  Дніпру-Борисфену в давній українській літературі/ Л. С. Семенюк // Науковий вісник ВНУ. Філологічні науки. Літературознавство. – 2008. – № 14. – С. 211-217.
 45. Фольклорна практика. Робоча програма для студентів 1 курсу філологічного факультету спеціальності «Українська мова і література»/ Семенюк Л. С., Хмелюк М. М. – Луцьк: Вежа, 2008. – 28 с.
 46. Семенюк Л. С. Образ Івана Вишенського в романі Василя Шевчука «Битва або сім зваб ченця Івана з Вишні» / Л. С. Семенюк // Науковий вісник ВНУ. Філологічні науки. Літературознавство. – 2008. – № 17. – С. 145 – 151.
 47. Семенюк Л. С. Українські народні балади Західного Полісся (загальноукраїнський контекст і регіональна своєрідність): монографія/ Л. С. Семенюк. – Луцьк: РВВ «Вежа», 2009.– 176 с.
 48. Семенюк Л. С. Літературна спадщина Луцького Хрестовоздвиженського братства/ Л. С. Семенюк // Вища педагогічна освіта і наука України: історія, сьогодення та перспективи розвитку. Волинська область / ред. рада вид.: В. Г. Крекотень (голова) [та ін.]; Редкол. тому: І. Я. Коцан (голова) [та ін.]. – К.: Знання України, 2009. – С. 44 – 48.
 49. Семенюк Л. С. Леся Українка і класик українського кобзарства Гнат Гончаренко: до проблеми творчих взаємин/ Л. С. Семенюк // Леся Українка: доба і творчість: зб. наук. праць і матеріалів: [У 3-х т.] / [упор. Н. Г. Сташенко].– Луцьк: ВНУ,  2009.– Т. 2. – С. 73 – 81. 
 50. Семенюк Л. С. Фольклористичний доробок Лесі Українки: з історії наукових оцінок/ Л. С. Семенюк // Леся Українка: доба і творчість: зб. наук. праць і матеріалів: [У 3-х т.] / [упор. Н. Г. Сташенко].– Луцьк: ВНУ, 2009.– Т. 3. – С. 159 – 174. 
 51. Семенюк Л. С. Ремінісценції народних голосінь і дум у літературних «ляментах»-плачах (на матеріалі художніх творів XVI – XVIII ст.) / Л. С. Семенюк // Фольклор і міфологія. Загальноукраїнський науково-освітній журнал. – 2009. – № 2-3.– С. 37-48.
 52. Семенюк Л. С. Фольклоризм творчості Лесі Українки: теоретичний аспект / Л. С. Семенюк //Леся Українка і сучасність: зб. наук. праць. – Т. 5. – Луцьк, 2009. – С. 177-186.
 53. Семенюк Л. С. „Судили поетів! Судили… за небачене – за слово!”: Іван Журавницький та Олена Копоть – перші українські поети з Волині / Л. С. Семенюк //Наш університет. – Ч. 4 (46). – 20 квітня 2010 р.– С. 16.
 54. Семенюк Л. С. Весняний цикл календарної обрядовості Шацького поозер’я та його пісенний супровід/ Л. С. Семенюк //Науковий вісник ВНУ ім. Лесі Українки. Серія: Географічні науки. – № 17. – Луцьк: РВВ „Вежа”, 2010. – С. 219-224.
 55. Семенюк Л. С. Русальні вірування, обряди й пісні Шацького поозер’я: локальна специфіка/ Л. С. Семенюк // Народна творчість українців у просторі та часі. Матеріали міжнародної наукової конференції в рамках VI Міжнародного фестивалю українського фольклору „Берегиня”. – Луцьк: Терен, 2010. – С. 520-531.
 56. Семенюк Л. С. «Лямент по отцю Іоану Василевичу» (Луцьк, року 1628-го): естетична сутність зорових і слухових образів/ Л. С. Семенюк // Волинь філологічна: текст і контекст. Явище синтезу мистецтв в українській літературі: зб. наук. пр. – Вип. 10 / упоряд. О. О. Маланій. – Луцьк, 2010. – С. 120 – 128. 
 57. Семенюк Л. С. Купальська обрядовість Шацького поозер’я (на матеріалі записів останнього десятиліття) / Л. С. Семенюк // Літопис Волині. Всеукраїнський науковий часопис. – Число 7. – Луцьк: ВНУ імені Лесі Українки, 2010. – С. 176 – 181.
 58. Семенюк Л. С. Данило Братковський у дослідженнях волинських учених/ Л. С. Семенюк //Минуле і сучасне Волині і Полісся: Луцьк в історії Волині та України. Науковий збірник. Випуск 35. Матеріали XXXV Міжнародної історико-краєзнавчої наукової конференції, м. Луцьк. – Луцьк, 2010. – С. 339 – 345.
 59. Семенюк Л. С. Етноететика художньої прози Лесі Українки (на матеріалі образків «Така її доля», «Святий вечір!», «Весняні співи») / Л. С. Семенюк //Леся Українка і сучасність: зб. наук. праць. – Т. 6. – Луцьк, 2010. – С. 46-53.
 60. Семенюк Л. С. Зооморфні образи української барокової поезії (на матеріалі віршів Данила Братковського) / Л. С. Семенюк //Слово і час. Науково-теоретичний журнал. – 2011. – № 4 (604). – С. 89-96.
 61. Семенюк Л. С. Образ Данила Братковського у віршах волинських поетів/ Л. С. Семенюк // hnnh: // ukrpolnauka. wordpress. com/ 2011/10/ 25.
 62. Семенюк Л. С. Народна обрядова творчість Шацького поозер’я: монографія/ Л. С. Семенюк. – Луцьк: ВНУ імені Лесі Українки, 2012. 200 с.
 63. Семенюк Л. С. Великий інтелігент і знавець давньої літератури: сторінки наукової біографії Микити Кириловича Боженка/ Л. С. Семенюк //Волинь філологічна: текст і контекст. Портрет кафедри української літератури у часі : зб. наук. пр. / упоряд І. Констанкевич. – Вип. 13. – Луцьк: ВНУ імені Лесі Українки, 2012. – С. 13 – 19.
 64. Семенюк Л. С. Концепт„духовного мандрівництва” в поезії Григорія Сковороди/ Л. С. Семенюк //Волинь філологічна: текст і контекст. Портрет кафедри української літератури у часі : зб. наук. пр. / упоряд І. Констанкевич. – Вип. 13. – Луцьк: ВНУ імені Лесі Українки, 2012. – С. 175 – 184.
 65. Семенюк Л. С. Образ Данила Братковського у віршах волинських поетів / Л. С. Семенюк //Україна та Польща: минуле, сьогодення, перспективи: науковий збірник. – Луцьк: СНУ імені Лесі Українки, 2012. – С. 28 – 33.
 66. Семенюк Л. С. Історія української літератури (давня). Робоча навчальна програма та навчально-методичні матеріали для студентів І курсу напряму підготовки «Філологія (українська мова та література)» денної форми навчання/ Л. С. Семенюк. – Луцьк: Вежа-Друк, 2013. – 56 с.
 67. Семенюк Л. С. Історія української літератури (давня). Робоча навчальна програма та навчально-методичні матеріали для студентів І курсу напрямів підготовки «Видавнича справа та редагування», «Журналістика» денної форми навчання/ Л. С. Семенюк. –Луцьк: Вежа-Друк, 2013. – 48 с.
 68. Семенюк Л. С. Література волинського краю (XI – XVIII ст.). Навчально-методичні матеріали курсу спеціалізації для студентів ІІІ курсу напряму підготовки «Філологія (українська мова та література)» денної форми навчання/ Л. С. Семенюк. – Луцьк: Вежа-Друк, 2013. –  24 с.
 69. Семенюк Л. С. Історія української літератури (давня література, література першої половини ХІХ ст.). Навчально-методичні матеріали для студентів І курсу напрямів підготовки «Філологія» (Польська мова), «Філологія» (Російська мова) денної форми навчання/ Семенюк Л. С., Яблонська О. В. – Луцьк: Вежа-Друк, 2013. –  36 с.
 70. Семенюк Л. С. Література волинського краю (XI – XVIII ст.) : навчальний посібник/ Л. С. Семенюк. – Луцьк: ПВД «Твердиня», 2013. –  188 с.
 71. Семенюк Л. С. Європейський естетичний досвід та формування стильових напрямів і течій в українській літературі XVI – XVIII ст. / Л. С. Семенюк // Науковий вісник СНУ. Серія: Філологічні науки. Літературознавство. – 2013. – № 28 (277). – С.125–131.
 72. Семенюк Л. С. Утвердження загальнолюдських цінностей та ідеалів у жанрі заповіту (на матеріалі творів Володимира Мономаха, Василя Загоровського та Данила Братковського) / Л. С. Семенюк // Літопис Волині. Всеукраїнський науковий часопис. – Число 12. – Луцьк: СНУ імені Лесі Українки, 2013. – С.101-106.
 73. Семенюк Л. С. Історія української літератури XI – XVIII ст. Робоча навчальна програма та навчально-методичні матеріали для студентів І курсу напряму підготовки «Філологія (українська мова та література)» денної форми навчання/ Л. С. Семенюк. – Луцьк: Вежа-Друк, 2014. – 60 с.
 74. Семенюк Л. С. Історія української літератури XI – XVIII ст. Робоча навчальна програма та навчально-методичні матеріали для студентів І курсу напрямів підготовки «Видавнича справа та редагування», «Журналістика» денної форми навчання/ Л. С. Семенюк. – Луцьк: Вежа-Друк, 2014. –  44  с.
 75. Семенюк Л. С. Історія української літератури XI–XVIII ст.: навчальний посібник/ Л. С. Семенюк. – Луцьк: Вежа-Друк, 2014. –  416 с.
 76. Семенюк Л. С. Історія української літератури XI–XVIII ст.: практикум:  навчальний посібник/ Л. С. Семенюк. –Луцьк: Вежа-Друк, 2014. –  240 с.
 77. Семенюк Л. С. Художньо-стильовий еклектизм літератури раннього українського бароко в умовах культурного пограниччя/ Л. С. Семенюк //Україна та Польща: минуле, сьогодення, перспективи: науковий збірник. – Т. 3. – Луцьк: ВД «Твердиня», 2014. – С. 25–30.
 78. Семенюк Л. С. Молитовний дискурс поезії Тараса Шевченка/ Л. С. Семенюк //Волинь філологічна: текст і контекст. Творчість Т. Шевченка: традиції і сучасність: зб. наук. пр.  / упоряд. О. В. Яблонська. – Луцьк, СНУ ім. Лесі Українки, 2014. – Вип. 18. – С. 87–101.
 79. Семенюк Л. С. Історія української літератури XI–XVIII ст.: практикум:  навчальний посібник/ Л. С. Семенюк. – 2-ге вид., перероблене, доповнене. – Луцьк: Вежа-Друк, 2015. –  288 с.
 80. Семенюк Л. С. Історія української літератури XI – XVIII ст. Робоча програма та навчально-методичні матеріали для студентів І курсу напряму підготовки «Філологія (українська мова та література)» денної форми навчання/ Л. С. Семенюк. – Луцьк: Вежа-Друк, 2015. – 64 с.
 81. Семенюк Л. С. Історія української літератури XI – XVIII ст. Робоча програма та навчально-методичні матеріали для студентів І курсу напрямів підготовки «Видавнича справа та редагування», «Журналістика» денної форми навчання/ Л. С. Семенюк. – Луцьк: Вежа-Друк, 2015. –  44  с.
 82. Семенюк Л. С. Методика викладання української літератури в середній та вищій школі: практикум: навчально-методичні матеріали для студентів ІІІ курсу напряму підготовки «Філологія (українська мова та література)» денної форми навчання/ Л. С. Семенюк. – Луцьк: Вежа-Друк, 2015. –  92  с.
 83. Семенюк Л. С. Книжно-літературні традиції Волинської землі (від найдавніших часів до кінця XVIII ст.): наук.-попул. вид. / Л. С. Семенюк – Луцьк: Твердиня, 2015. – 264 с.
 84. Семенюк Л. С. Українська історична поезія XVII–XVIII ст. як феномен «козацького бароко» / Л. С. Семенюк //Волинь філологічна: текст і контекст. Українська література як художній феномен: зб. наук. пр.  / упоряд. В. Г. Сірук. – Луцьк: Вежа-Друк, 2015. – Вип. 19. – С. 203–209.