Головна / Оляндер Луїза Костянтинівна

Оляндер Луїза Костянтинівна

43021, м. Луцьк, вул. Винниченка 30-а, каб. 207, 206
+38(0332)248158

Завідувач кафедри, доктор філологічних наук, професор

Scholar Google

Народилася 25 грудня 1932 р. у м. Хабаровську (Росія).

Закінчивши 1955 р. Ленінградський державний педагогічний інститут імені О.І.Герцена, працювала вчителем російської мови та літератури і завучем у школах-інтернатах Тамбова й Воронежа (Росія).

Із 1962 до 1966 р. навчалася в заочній аспірантурі Орловського державного педагогічного інституту (Росія).

У Москві захистила кандидатську дисертацію «Творчество Л. Сейфуллиной» (1968) і докторську – «Документальная проза о Великой Отечественной войне: история и поэтика» (1992 р.), одержала диплом доктора філологічних наук зі спеціальності 10.01.02 – «Література народів СРСР» (1993 р.). Диплом доктора філологічних наук зі спеціальності 10.01.02 – російська література видав ВАК України 1997 р.

1977 р. присуджено вчене звання доцента, у 1993 – професора, у 2001 р. обрана почесним академіком АН ВШ України, у 2006 р. – дійсним академіком АН ВО України.

Із 1966 р. почала працювати старшим викладачем у Луцькому державному педагогічному інституті імені Лесі Українки (згодом ВДУ, ВНУ, СНУ імені Лесі Українки) на кафедрі російської та зарубіжної літератури, якою завідувала в 1972−1977 та 1987−2002 рр.

Із 2006 р. очолює кафедру польської філології, із 2011 р. – кафедру слов’янської філології.

Сьогодні є керівником наукової лабораторії “Слов’ян­ські літера­тури: проблеми, пошуки, пер­спективи вивчення”.

Коло наукових зацікавлень: вивчення основних закономірностей розвитку західно- й східнослов’янських літератур ХІХ–ХХІ ст., документалістика, волинський текст, горькознавство, теорія літератури, зокрема проблеми наратології, компаративістики.

Заслужений професор ВНУ імені Лесі Українки.

Нагороджена, знаком “Отличник народного образования Узбекской ССР”, знаком Відмінник освіти України” (наказ № 375-к від 08.06.1998 р.), медаллю “Ветеран праці”, Почесними грамотами Волинської обласної ради народних депутатів; Почесною грамотою Міністерства освіти України, Подякою Прем’єр-міністра України (№ 15438 від 22.10.2012), знаком “За наукові досягнення”, медаллю АН України «За успіхи в науково-педагогічній діяльності» (08. 12.2016).

Бібліографічний покажчик Л.К.Оляндер