Головна / Науково-дослідна частина СНУ імені Лесі Українки

Науково-дослідна частина СНУ імені Лесі Українки

Науково-дослідна частина Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки
43025, м. Луцьк, просп. Волі, 13, каб. 115
+38(0332)248957

 

Науково-дослідна частина Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки

В науково-дослідній частині Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки працюють:

Начальник науково-дослідної частини

ГЛОВА ІРИНА ВАСИЛІВНА

кандидат психологічних наук

E-mail: Hlova.Iryna@eenu.edu.ua

Напрями роботи:

 • координація та науково-методичний супровід науково-дослідної діяльності структурних підрозділів НДЧ, спрямування її на вирішення завдань відповідно до пріоритетних напрямів розвитку науки, затверджених урядом України;
 • координація наукової діяльності НДЧ з підприємствами, установами, організаціями, органами державного управління і місцевого самоврядування;
 • надання різнобічної науково-технічної та довідкової інформації з питань наукової діяльності університету на запит керівництва університету, Кабінету Міністрів України, Міністерства освіти і науки України

 

 

Заступник начальника науково-дослідної частини

КИРИЧУК ОЛЬГА МИКОЛАЇВНА

E-mail: Kyrychuk@eenu.edu.ua

Напрями роботи:

 • координація, планування та облік фундаментальних і прикладних НДР, які фінансуються за рахунок коштів загального фонду держбюджету України;
 • організація й технічний супровід підготовки проектів для участі у конкурсі МОН України на проведення фундаментальних і прикладних наукових досліджень та виконання науково-технічних (експериментальних) розробок за рахунок коштів державного бюджету;
 • підготовка й подача звітної документації за результатами науково-дослідної роботи в МОН України та Держкомстат України;
 • надання консультативної допомоги з питань укладання договорів на виконання НДР за кошти замовників, а також НДР, які виконуються згідно з угодами із вітчизняними і закордонними замовниками за рахунок грантів міжнародних програм і фондів та інших джерел, визначених чинним законодавством України.

 

Фахівець І категорії науково-дослідної частини

ЛІПОВСЬКА-МАКОВЕЦЬКА НАТАЛІЯ ІВАНІВНА

кандидат економічних наук

E-mail:   Lipovska-Makovetska.Nataliia@eenu.edu.ua

Напрями роботи:

 • здійснення методичної та консультативної допомоги стосовно реєстрації/ перереєстрації періодичних друкованих видань;
 • координація науково-дослідної діяльності студентів університету (формування планів та звітів; здійснення обліку й аналізу участі студентів університету у наукових заходах);
 • методичний та консультаційний супровід щодо організації та проведення Всеукраїнських та міжнародних студентських олімпіад і конкурсів наукових робіт, здійснення реєстрації та обліку їх результатів.
 
 
 

Фахівець І категорії науково-дослідної частини

ЗЕЛІНСЬКА ОЛЕНА ЗІНОВ’ЇВНА

 Телефон : (0332) 72-01-25

E-mail:  zelinska.olena@eenu.edu.ua

    

 

Напрями роботи:

 • організація засідань наукової ради університету (ведення організаційно-планової документації, підготовка порядку денного засідань та проекту рішень з поданих питань);
 • складання, редагування, оформлення службових документів (проектів окремих наказів, довідок, листів, відрядних посвідчень тощо) та їх реєстрація, обробка і контроль виконання;
 • прийом, реєстрація, зберігання, облік, розсилка по підрозділах вхідної кореспонденції з питань наукової діяльності.

Патентознавець

КУЖЕЛЬ ЕММА ВІКТОРІВНА

E-mail: volpatent@gmail.com

Напрями роботи:

 • забезпечення патентно-ліцензійної діяльності (допомога в оформленні та подачі заявок на отримання патентів на винаходи (корисні моделі) або свідоцтв, сплати необхідних зборів, поданні клопотань, заперечень, скарг, доповнень внесення змін до матеріалів заявок, опису винаходів тощо);
 • ведення реєстру патентів, власником яких є університет;
 • підготовка та подання документів (заявок) на об’єкти права інтелектуальної власності у визначені законодавством органи для патентування в Україні та інших державах відповідно до національних і міжнародних процедур.