Головна / Мельник Ірина Миколаївна

Мельник Ірина Миколаївна

43025, м. Луцьк, вул. Винниченка, 30 (навчальний корпус В (№ 1))
+38(0332) 724233

Науковий ступінь: кандидат педагогічних наук

Вчене звання: доцент

Посададоцент кафедри педагогіки педагогічного факультету СНУ імені Лесі Українки

Біографічна довідка: 

Мельник Ірина Миколаївна, 1968 року народження, українка.

У 1989 році з відзнакою закінчила Український поліграфічний інститут імені Івана Федорова /м. Львів/, спеціальність за дипломом – книгознавець.

Кандидат педагогічних наук з 1997 р. Дисертацію захистила 13 листопада 1997 року у спеціалізованій вченій раді Прикарпатського університету імені В. Стефаника. Диплом КН №015559 (протокол №12).

Стаж педагогічної роботи у вищих закладах освіти ІІІ і ІV рівнів акредитації – 24 років, в т.ч. у даному навчальному закладі – 24 роки (науково-педагогічний стаж – 19 років).

Основні етапи педагогічної та науково-педагогічної діяльності у вищих закладах освіти:

Дата
Місце роботи
Посада
1. 10.02.199227.02.1993 Луцький педагогічний інститут імені Лесі Українки молодший науковий співробітник лабораторії Республіканського центру світоглядної освіти молоді
2. 1.03.199317.08.1993 Луцький педагогічний інститут імені Лесі Українки молодший науковий співробітник лабораторії народознавчої лексики кафедри філології і народознавства
3. 1.09.199314.10.1993 Волинський державний університет імені Лесі Українки асистент кафедри педагогіки і психології початкового і дошкільного навчання 
4. 14.10.199322.09.1999 Волинський державний університет імені Лесі Українки аспірант, асистент, ст. викладач кафедри дошкільної педагогіки
5. 22.09.199922.09.2002 Волинський державний університет імені Лесі Українки доцент кафедри дошкільної педагогіки
6. 2002  - по даний час (жовтень 2016) Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки доцент кафедри педагогіки

 

Освіта: вища

Дисципліни, які викладає викладач: 

Педагогіка (вступ до спеціальності, основи наукових досліджень, загальні основи педагогіки);

Нові технології навчання у ВНЗ;

Актуальні проблеми сучасної дошкільної освіти;

Педагогічна діагностика у навчально-виховному процесі початкової школи;

Загальна та дошкільна педагогіка з методикою викладання у ВНЗ.

Коло наукових інтересів: науково-дослідна робота студентів педагогічного факультету, інноваційні технології навчання у ВНЗ, актуальні проблеми сучасної дошкільної освіти, методика викладання педагогічних дисциплін у ВНЗ та ін.

Перелік навчально-методичних/наукових праць:

Посібники:

1.Організаційно–керівна діяльність вчителя початкових класів/ Навчально-методичний посібник. – Луцьк:ПП Іванюк В.П., 2008. – 142с.

2.Робоча програма та методичні рекомендації з навчальної дисципліни “Основи наукових досліджень”(для студентів педагогічного інституту)/ Робоча програма та методичні рекомендації з навчальної дисципліни “Основи наукових досліджень”(для студентів педагогічного інституту). – Луцьк:Твердиня, 2013. – 80c.

3.Словник педагогічних термінів/ Навчально-методичне видання. - Луцьк: ПП Іванюк В.П., 2010. - 165с.

Статті, опубліковані у наукових фахових виданнях України та закордоном:

1 Науково-дослідна робота у професійному становленні майбутнього педагога Збірник наукових праць Донецького національного технічного університету. Серія:  Педагогіка. Психологія. Соціологія. - Донецьк.: ДВНЗ «ДОН НТУ», 2009 - №4. – С.169 – 175.
2 Науково-дослідна робота і професіоналізм майбутнього педагога Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції освітні інновації: філософія, психологія, педагогіка. – Суми, 2009. – С.267-268.
3 Потенційні можливості освітнього середовища ВНЗ у професійній підготовці вчителя початкових класів Професіоналізм педагога в контексті європейського вибору України: Матеріали міжнародної науково-практичної конференції  "Професіоналізм педагога в контексті європейського вибору України", 22-23 вересня 2009 року. – м. Ялта – Збірник статей. – Ялта: РВВКГУ, 2009. – Ч.2. – 180с. (С.28-31).
4 Комунікативно організаційний компонент освітнього середовища підготовки майбутнього вчителя Педагогічні проблеми забезпечення якості професійної підготовки фахівців в умовах євроінтеграції//Збірник наукових праць Західнодонбаського інституту економіки і управління. Матеріали міжнародного круглого столу. – 23 квітня 2009 року. – С.124-127.
5 Теоретичне обґрунтування принципів педагогічної взаємодії в початковій школі Науковий вісник Волинського національного університету ім. Лесі Українки: Педагогічні науки. - №20. – 2009. – С.38-42.
6 Теоретичне обґрунтування принципів педагогічної взаємодії в початковій школі Науковий вісник Волинського національного університету ім. Лесі Українки. - №20. – Педагогічні науки, 2009. – 38-42.
7 Педагогічні умови забезпечення гармонії стосунків у підсистемі «молодший школяр-колектив» Вісник Черкаського університету. – Серія Педагогічні науки. – Вип.176. – Черкаси, 2010. – 41-46.
8 Педагогіка співробітництва: теоретико-прикладні аспекти Матеріали ІІ Міжнародної науково-практичної конференції «Професійна підготовка вчителів початкової школи в контексті інтеграції України до Європейського освітнього простору». - 9-10 вересня 2010 року. - С.21-25. Навчально-методичне видання.
9 Словник педагогічних термінів Навчально-методичне видання. - Луцьк: ПП Іванюк В.П., 2010. - 165с.
10 Дидактичні особливості інтегрованих занять у дошкільному закладі Вісник Черкаського університету. – Серія Педагогічні науки. – Вип.206. – Черкаси, 2011. – 24-34.
11 Етапи професійного становлення майбутнього педагога Вісник Черкаського національний університету імені Богдана Хмельницького. – Серія Педагогічні науки. - №24 (237), 2012. –  C.234-246.
12 Роль самовоспитания в субъектном становлении будущего учителя Педагогические основы становления субъектности в образовательном пространстве: проблема, поиск, решение/ Сборник научных трудов международной научно-практической конференции. – Биробиджан. - 19-20 декабря 2012 г. . - C.232-234.
13 Формування діалогічної компетентності у дітей старшого дошкільного віку засобами ігрової діяльності Педагогіка:Збірник наукових праць Матеріали IV Міжнародної науково-практичної конференції науковців, аспірантів та студентів «Актуальні проблеми соціальної педагогіки, початкової та дошкільної освіти» (15 травня 2013 р.) /За ред. П.М.Гусака. Н.І.Корпач. – Луцьк:ПП Іванюк В.П., 2013. – С.254- 257.
14 Взаємозалежність диференційова­ного підходу та інтелектуальної готовності першокласників до шкільного навчання Педагогіка:Збірник наукових праць /Матеріали IV Міжнародної науково-практичної конференції науковців, аспірантів та студентів «Актуальні проблеми соціальної педагогіки, початкової та дошкільної освіти» (15 травня 2013 р.) /За ред. П.М.Гусака. Н.І.Корпач. – Луцьк:ПП Іванюк В.П., 2013. – С.257-262.
15 Робоча програма та методичні рекомендації з навчальної дисципліни “Основи наукових досліджень”(для студентів педагогічного інституту). Робоча програма та методичні рекомендації з навчальної дисципліни “Основи наукових досліджень”(для студентів педагогічного інституту). – Луцьк: ПП Іванюк В.П., 2013. – 75c.
16 Розвиток дослідницької культури магістрів педагогічної освіти Інтернет-конференція «Підготовка конкурентоспроможного фахівця дошкільної та початкової освіти: реалії й перспективи», 21–22 листопада 2013 р., м. Луцьк 21-22 листопада 2013 року
17 Гуманістичні засади програми підготовки дітей до школи за В.О.Сухомлинським Науковий вісник Кримського гуманітарного університету. - Серія .: Педагогіка. – зб. статей. - Ялта: РВВКГУ, 2013. – Вип.2.- Ч.1. – С. 126-133.
18 Рedagogical interaction in the context of humanization of education Rozprawy Społeczne. – Tom VIIІ. –Wydawnictwo PSW im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej. – 2014. –S. 78-82.
19 Робоча програма навчальної дисципліни «Основи наукових досліджень» Інформаційно-фаховий збірник кафедри педагогіки : навч. прогр. : в 2-х т. : Т.1 / уклад. І.О.Смолюк та ін.  – Луцьк : Вежа-Друк, 2014 . – С. 165-176.
20 Робоча програма навчальної дисципліни «Основи педагогіки» Інформаційно-фаховий збірник кафедри педагогіки : навч. прогр. : в 2-х т. : Т.1 / уклад. І.О.Смолюк та ін.  – Луцьк : Вежа-Друк, 2014 . – С. 176-186.
21 Робоча програма навчальної дисципліни «Школознавство» Інформаційно-фаховий збірник кафедри педагогіки : навч. прогр. : в 2-х т. : Т.1 / уклад. І.О.Смолюк та ін.  – Луцьк : Вежа-Друк, 2014 . – С. 186-194.
22 Робоча програма навчальної дисципліни «Актуальні проблеми сучасної дошкільної освіти» Інформаційно-фаховий збірник кафедри педагогіки : навч. прогр. : в 2-х т. : Т.2 / уклад. І.О.Смолюк та ін.  – Луцьк : Вежа-Друк, 2014 . – С. 125-138.
23 Робоча програма навчальної  дисципліни «Загальна та дошкільна педагогіка з методикою викладання у ВНЗ» Інформаційно-фаховий збірник кафедри педагогіки : навч. прогр. : в 2-х т. : Т.2 / уклад. І.О.Смолюк та ін.  – Луцьк : Вежа-Друк, 2014 . – С. 267-276.
24 Робоча програма навчальної дисципліни «Нові технології навчання у ВНЗ» Інформаційно-фаховий збірник кафедри педагогіки : навч. прогр. : в 2-х т. : Т.2 / уклад. І.О.Смолюк та ін.  – Луцьк : Вежа-Друк, 2014 . – С. 276-283.
25 The effectiveness of project technologies in pedagogical process of the pre-school establishments Science and Education in Australia, America and Eurasia: fundamental and Applied Science/ The 1 st International Academic Conference Australia, Melbourne, 25 June 2014 Papers and commentaries. – V.II. – Melbourne IADCES Press, Melbourne, 2014. – S. 189-191.
26 Пріоритетні цінності особистості вченого педагога Агатангела Кримського Всеукраїнська науково-практична ІНТЕРНЕТ – конференція ПЕДАГОГІЧНА ОСВІТА І НАУКА: ТРАДИЦІЇ, РЕАЛІЇ, ПЕРСПЕКТИВИ. – Умань, 9-10 жовтня,  2014. – С.
27 Трансформація ідей К.Д.Ушинського про педагогічну науку в сучасну практику підготовки вчителя Х Международная научно-практическая конферен­ция «Новости научной мысли – 2014». – 27.10 -05.11 2014.- Dil 6. Psychologie a sociologie. Pedagogika: Praha. Publishing House “Education and Science”s.r.o.– С.43-46.
28  Умови ефективності управління інноваційними процесами в дошкільних навчальних закладах Материали за 11-а международна научна практична конференция, «Бъдещите изследвания»,17-25февруари, 2015. – Том 7. Педагогочески науки. – София: «Бял ГРАД-БГ». – ООД. - С.39-41.
29 Інтерактивні технології у підготовці магістрів педагогічної освіти  Психологія та педагогіка:сучасні методики та інновації, досвід практичного застосування: Збірник тез наукових робіт учасників міжнародної науково-практичної конференції (м. Львів, 23-24 жовтня 2015 року). – Львів: ГО «Львівська педагогічна спільнота», 2015. – С.86-89.
30 Професійне становлення майбутнього педагога:змістова сутність Педагогіка формування творчої особистості у вищій і загальноосвітній школі:зб. наук. праць/[редкол. Т.І.Сущенко (голов. ред) та ін.]. – Запоріжжя: КПУ, 2015. – Вип.439(96). – С.218-224.
31 Розвиток мовлення дітей раннього віку із затримкою мовленнєвого розвитку Педагогічний часопис Волині/Рек. вченою радою СНУ ім. Лесі Українки (пр.№2 від 25.02.2016р.). - №1(2). – Луцьк:ПП Іванюк В.П., 2016. – С.106-111.
32 Роль освітнього середовища ВНЗ у професійній підготовці вчителя початкових класів Актуальні проблеми педагогічної освіти: європейський і національний вимір//Матеріали І Міжнародної науково-практичної конференції 3-5 червня 2016 року. – Т.1. – Луцьк:ФОП Покора І.О., 2016. – С.255-260.
33 Потенціал педагогічних дисциплін у професійній самоосвіті майбутнього вчителя початкової школи Науковий журнал «Молодий вчений».- Херсон: Видавничий дім «Гельветика», 2016. - №7(34), липень, 2016. – С.446-449.
34 Педагогічна діагностика в навчально-виховному процесі початкової школи Робоча програма та методичні рекомендації нормативної навчальної дисципліни підготовки магістрів початкової освіти. – Луцьк: ПП Іванюк В.П., 2016, 37 с.