Головна / Леонід Самійлович Гіттік

Леонід Самійлович Гіттік

Леонід Самійлович Гіттік

Леонід Самійлович Гіттік – доктор медичних наук, професор

(1926–2004)

 

Народився 8 червня 1926 року в м. Харкові в сім’ї лікаря. До 1941-го проживав у Харкові, навчався в школі. 1943 року переїхав до м. Новосибірська, де закінчив середню школу.

 

1945 року вступив до Харківського медичного інституту, який закінчив із відзнакою у 1951 році за спеціальністю «Лікувальна справа».

 

Після закінчення інституту працював лікарем-невропатологом у Пензенській області (Росія).

 

1953 року у звʼязку із сімейними обставинами переїхав у Волинську область. У Луцьку працював спочатку в міській лікарні, потім – в обласній на різних посадах: ординатором, заступником головного лікаря, завідувачем неврологічного відділення.

 

1960 року захистив кандидатську дисертацію «К клинике невро­логических нарушений при ревматическом поражении головного мозга».

 

У Луцькому педагогічному інституті імені Лесі Українки пра­цював з 1961 року, спершу старшим викладачем кафедри підготовки медичних сестер цивільної оборони. Викладав курс «Догляд за ура­женими хворими».

 

1970 року захистив дисертацію на здобуття наукового ступеня доктора медичних наук з проблем хореїчних синдромів у моториці людини.

 

1971 року очолив новостворену кафедру анатомії і фізіології людини на факультеті фізичного виховання. Одночасно для студентів факультету фізичного виховання викладав курс «Загальна і вікова фізіологія». 1973 року науковцеві присвоєно вчене звання професора.

 

Діяльність в інституті Леонід Гіттік успішно поєднував із робо­тою лікаря-практика. Він був організатором і керівником першого на Волині неврологічного відділення. Створив школу неврологів (понад 250 лікарів), серед яких доктори й кандидати наук, досвідчені спе­ціалісти.

 

Учні вченого працюють у різних містах України та за її межами.

 

Досліджував нейрофізіологічні та клінічні проблеми неврології, вікової нейрофізіології, нейрокібернетики. Відомий спеціаліст із питань електричної активності головного мозку й нейрофізіологічних основ когнітивної діяльності людей різного віку. Один із провідних вітчизняних учених наукового напряму «Вікова нейрофізіологія». У галузі клінічної неврології Л. Гіттік – один з авторитетних дослід­ників проблеми гіперкінезів, нейроколагенозів, мігрені, гіпотала­мічної патології в дитячому віці. Постійно доповідав на міжнародних і всеукраїнських конференціях та з’їздах. Науковий керівник і кон­сультант кандидатських і докторських дисертацій.

 

Автор понад 282 наукових публікацій, у тому числі 12 мо­нографій і навчальних посібників.

 

Наукову й лікарську роботу поєднував із художньо-літературною творчістю. Автор книг: «Приключение ума и сердца» (1992), «Ма­ленькие истории из жизни собирателя», «Портрет в один сеанс», (1994), «Мгновения» (1996), «Поклонение свету» (1996), «Красные башма­ки» (2000), «Однажды в двадцать первом веке» (2002). Ці книги ознайомлюють нас ще з однією гранню його діяльності – давнім захопленням мистецтвом, колекціонуванням творів живопису. У цих книгах – синтез життєвого та професійного досвіду, а також хобі збирача живопису. Крізь призму художньої творчості автор розмір­ковує про загальнолюдські цінності, змальовує характери і взаємо­відносини людей, їхню долю. Його книги одночасно і високохудожні, і пізнавальні, і естетично-виховні, і гуманно-світоглядні. 1998 року Леонід Самійлович став членом Національної спілки письменників України.

За активну участь у громадському житті нагороджений грамо­тами республіканського й обласного значення, медаллю «За доблесну працю», нагрудним значком «Відмінник охорони здоров’я» та багатьма іншими.