Головна / Кулик Сергій Михайлович

Кулик Сергій Михайлович

Викладач: Кулик Сергій Михайлович

науковий ступінь: кандидат політичних наук

вчене звання: доцент

посада: доцент кафедри міжнародних відносин і регіональних студій

 

Біографічна довідка

Народився 31 липня 1975 р. у м. Луцьку. Випускник ЗОШ № 22. У 1997 р. закінчив факультет україністики Волинського державного університету імені Лесі Українки за спеціальністю «Українська мова та література».

1997 – 2000 рр. – навчався в аспірантурі ВДУ імені Лесі Українки за спеціальністю 23.00.02 «Політичні інститути і процеси».

Тема кандидатської дисертації – «Микола Міхновський у суспільно-політичних процесах України (кінець ХІХ – перша чверть ХХ століття)». Науковий керівник – доктор політичних наук, професор Б. О. Ярош.

Із 2000 до 2006 рр. працював на історичному факультеті спеціальність «Політологія». Був асистентом кафедри політології, старшим викладачем, доцентом кафедри політичних інститутів і процесів.

У вересні 2006 р. переведений на посаду доцента кафедри країнознавства і міжнародних відносин ВНУ імені Лесі Українки.

У квітні 2004 р. присуджено науковий ступінь кандидата політичних наук.

У 2011 р. присвоєно вчене звання доцента кафедри країнознавства і міжнародних відносин Волинського національного університету імені Лесі Українки.

 

Коло наукових інтересів

Політична суб’єктність спорту в міжнародних відносинах, внутрішньополітичний розвиток країн світу.

 

Викладання навчальних дисциплін: Історія політичних вчень, Внутрішньополітичний розвиток країн світу,

Національна безпека України, Дипломатична та консульська служба.

 

Творчий доробок:

Політичні аспекти підготовки і проведення Олімпійських ігор 1980 року в Москві // Науковий вісник Волинського національного університету імені Лесі Українки. Міжнародні відносини. – 2010. – № 10. – С. 98-108.

 Європейська інтеграція: навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / [С. В. Федонюк та ін.]; За ред. С. В. Федонюка, В. Й. Лажніка. Вид. 2-е, переробл. й доповн. – Луцьк: Волин. нац. ун-т ім. Лесі Українки, 2011. – 760 с. – (Посібники та підручники ВНУ імені Лесі Українки). Рекомендовано Міністерством освіти і науки України як навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів (лист №1,4/18-Г-2121 від 30.11.07).

Розділ “Нормативно-правове регулювання соціальної політики ЄС”. – С. 340–351.

 Футбольні матчі як привід для збройного конфлікту між Сальвадором і Гондурасом у 1969 році // Науковий вісник Волинського національного університету імені Лесі Українки. Міжнародні відносини. – 2012. – №21 (246). С. 82-89.

 Політичні аспекти футбольного матчу СРСР – Чилі у 1973 році // Другі політологічні читання імені професора Богдана Яроша: зб. наук. пр. / За заг. ред. В.Бортнікова, Я.Б.Яроша. – Луцьк: Вежа-Друк, 2013. – 356 с. – С. 81-83.

 Допомога й участь вітчизняних спортсменів у проведенні Антитерористичної операції в Донецькій та Луганській областях України // Науковий вісник СНУ імені Лесі Українки. Міжнародні відносини. - 2014. - №14 (291). - С. 108-120.

 Політичний “заплив” Дениса Силантьєва // Перший незалежний науковий вісник. Первый независимый научный вестник. First independent scientific journal. - 2015. - №1. - с. 100-107.

 Можливості спортивної дипломатії в міжнародних відносинах // Науковий вісник СНУ імені Лесі Українки. Серія: Міжнародні відносини. – 2016. – № 2 (327). – Луцьк : Вежа-Друк, 2016. – С. 9-20.

 Олімпійські Ігри сучасності як просування толерантності у суспільстві щодо ЛГБТ-спільнот // Актуальні проблеми країнознавчої науки: матеріали IV Міжнар. наук.-практ. Інтернет-конференції (м. Луцьк, 15-16 листопада 2016 р.) / за ред. В.Й.Лажніка. – Луцьк: Вежа-Друк, 2016. – С. 219-223 (тези).

 

Гранти, нагороди, членство у наукових товариствах:

Грамота ректора Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки (2015 р.).

Член редколегії Наукового вісника СНУ імені Лесі Українки «Міжнародні відносини».

 

Контакти:

43021, м. Луцьк, вул. В.Винниченка, 28, G-4, тел. +38(0332)246081.

E-mail:kumys@ua.fm.