Головна / Кучинко Михайло Михайлович

Кучинко Михайло Михайлович

Кучинко Микола Михайлович
43025, м. Луцьк, вул. Шопена, 24 (корпус D), каб. 402
+38(0332)246223

Професор, доктор історичних наук

Біографічна довідка. Народився 01.09.1939 у с. Горонда, Закарпатської області. Закінчив в 1966 р. Ужгородський державний університет за фахом "Історія". З 1968 по 1971 рр. був аспірантом відділу археології Інституту суспільних наук (нині Інститут українознавства ім. І. Крип’якевича) НАН України у Львові. В 1971 р. захистив дисертацію  й одержав вчену ступінь кандидата історичних наук в області археології. В 1972 р. був направлений на роботу до Луцького педагогічного інституту ім. Лесі Українки. Працював там на посадах старшого викладача, доцента, професора, завідувача кафедри з 1994 р. і по сьогоднішній час. В 1999 р. захистив докторську дисертацію з археології.Член ради Українського національного комітету Міжнародної унії слов’янської археології. Сьогодні проф. Кучинко М.М. є завідувачем кафедри археології, давньої та середньовічної історії України Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки. Членство в офіційних наукових товариствах: Національна спілка краєзнавців України; Українське товариство охорони пам'яток історії та культури (УТОПІК)

Коло наукових інтересів. Давня та середньовічна археологія Волині.

Перелік навчально-методичних, наукових праць

Археологія України : навч. прогр. курсу для студ. іст. ф-ту / Волин. нац. ун-т імені Лесі Українки. – Луцьк : Вежа, 2007. – 32 с.
Давні та середньовічні скарби Волині / М. М. Кучинко, З. М. Кучинко. – Луцьк : Волин. кн., 2007. – 172 с.
Методичні рекомендації студентам для проходження навчальної польової археологічної практики / М. М. Кучинко ; Волин. нац. ун-т імені Лесі Українки. – Луцьк : Вежа, 2007. – 36 с.
Культура Волині та Волинського Полісся княжої доби : навч. посіб. / М. М. Кучинко, Г. В. Охріменко, В. М. Савицький. – Луцьк : Волин . обл. друк., 2008. – 328 с.
Історія населення Західної Волині, Холмщини і Підляшшя. – Луцьк : Волин. обл. друк., 2009. – 500 с.
Пам'ятки археології Луцького району Волинської області / М. М. Кучинко, О. Є. Златогорський. – Луцьк : Волинські старожитності, 2010. – 348 с.

Нагороди, почесні звання: "Відмінник освіти України" (1996 р.); "Заслужений професор ВДУ" (2005 р.); "Лауреат обласної мистецької премії ім. Олександра Цинкаловського" (2009 р.).