Головна / Коцан Ігор Ярославович

Коцан Ігор Ярославович

Коцан Ігор Ярославович, ректор Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки
43025, м. Луцьк, пр. Волі, 13
+38(0332)241007, (факс) +38(0332)720123

Ректор Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки
Ігор Ярославович КОЦАН

Народився 14 серпня 1960 р. у Львівській області. Закінчив Луцький державний педагогічний інститут імені Лесі Українки. У 1984 р. отримав диплом зі спеціальності «Географія і біологія», у 1990 р. – «Фізичне виховання».
1990 року закінчив курси французької мови ЮНЕСКО при Московському державному педагогічному інституті імені Леніна. 2006 року був учасником Міжнародної програми лідерства «Освітнє тестування» організованої урядовим відділом освіти США. 2006 року у Центральному інституті післядипломної педагогічної освіти при АПН України закінчив курси підвищення кваліфікації за категорією «Ректори внз ІІІ–ІV р. акр.», а 2013 році в університеті менеджменту освіти НАПН України закінчив курси підвищення кваліфікації за категорією «Ректори (резерв ректорів) внз ІІІ–ІV р. акр.».
1995 року у спецраді Південноукраїнського державного педагогічного університету імені К. Д. Ушинського захистив дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук, а 2001 року у спецраді Київського національного університету імені Т. Шевченка – докторську дисертацію, здобувши науковий ступінь доктора біологічних наук.
Ігор Ярославович працює у Східноєвропейському національному університеті імені Лесі Українки з 1989 року на посадах викладача кафедри фізичного виховання (1989–1996), доцента кафедри здоров’я і фізичної культури (1999–2001), професора (з 2001), завідувача кафедри фізіології людини і тварин (з 2005).
Ігор Коцан – голова регіонального представництва Міжнародного благодійного фонду національної пам’яті України у Волинській області; голова науково-координаційної ради Західного наукового центру НАН України і МОН України у Волинській області; президент Українського біофізичного товариства, голова Волинського відділення біофізичного товариства; голова Волинського відділення фізіологічного товариства; голова спеціалізованої вченої ради у Східноєвропейському національному університеті імені Лесі Українки К 32.051.04 з правом прийняття до розгляду та проведення захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук зі спеціальностей 13.00.01 – загальна педагогіка та історія педагогіки, 13.00.02 – теорія та методика навчання (фізична культура, основи здоров’я); член спецради у Київському національному університеті імені Т. Шевченка із захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня кандидата і доктора біологічних наук зі спеціальності 03.00.02 – біофізика; президент Волинської обласної федерації аматорського кікбоксингу.
Ігор Ярославович – автор близько 200 наукових і навчально-методичних праць, серед яких ґрунтовні монографії, підручники й посібники для студентів, статті у фахових виданнях України, матеріали конференцій. Він головний редактор «Наукового вісника Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки», внесеного до переліку ВАК України. Очолює науково-дослідний напрям «Нейрофізіологічні механізми та вегетативне забезпечення когнітивної діяльності людини (віковий, екологічний та індивідуально-типологічний аспекти)». Під його керівництвом вивчаються нейрофізіологічні особливості когнітивної діяльності (етапна переробка вербальної та невербальної інформації, довільна і мимовільна увага, емоції, інтелектуальна і творча обдарованість тощо) та вегетативні прояви, що її супроводжують. Особливого розвитку набув екологічний напрям таких студій. Ведеться комплексне дослідження за держбюджетною темою «Регуляторні механізми і системна організація психофізіологічної активності людини (віковий аспект)».
Ігор Ярославович активно керує підготовкою кандидатських і докторських дисертацій у галузі біології. Також професор Ігор Коцан є активним учасником і безпосереднім організатором міжнародних і всеукраїнських конференцій.
2005 року наказом Міністерства освіти і науки України Ігор Ярославович призначений на посаду ректора Волинського державного університету імені Лесі Українки (з 2012 року – Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки). Ігор Ярославович докладає чимало зусиль у справі якісної підготовки фахівців для лідерства у професійній і громадській сферах, які здатні гідно представляти Волинь, відкривати Україну для світового співтовариства в умовах її інтеграції до європейського простору. Для досягнення поставленої мети Ігор Ярославович працює над удосконаленням навчального процесу і підвищенням якості освітніх послуг, підтримкою розвитку наукових шкіл і творчих художніх колективів, покращенням умов навчання студентів, а також життя і діяльності працівників через зміцнення матеріально-технічної бази університету, розширенням джерел його фінансування, популяризації його діяльності на теренах Волинського краю та всієї України. Визначним досягненням Ігоря Ярославовича стало надання університету статусу національного (Указ Президента України № 903/2007 від 20.09.2007 р., наказ Міністерства освіти і науки України № 875 від 04.10.2007 р.).
За активну благодійницьку діяльність, сумлінну працю та високий професіоналізм ректор відзначений Подякою Кабінету Міністрів України (2003); за плідну організаторську роботу з інноваційного розвитку освіти України, багаторічну сумлінну працю, особистий внесок у підготовку висококваліфікованих спеціалістів, плідну науково-педагогічну діяльність нагороджений Почесною грамотою Міністерства освіти і науки України (2007), Подяками Міністерства освіти і науки України і Академії педагогічних наук України (2007).
Ігор Ярославович творчо застосовує свої знання в роботі, вміє оперативно розв’язувати завдання. Постійно підвищує свій фаховий рівень. Працюючи у Східноєвропейському національному університеті імені Лесі Українки на різних посадах, він зарекомендував себе здібним, наполегливим працівником, вимогливим керівником, завдяки чому досяг істотних успіхів у роботі. За вагомий особистий внесок у розвиток вищої школи на Волині, високий професіоналізм нагороджений Почесною грамотою Волинської обласної державної адміністрації (2007). Професора Коцана І. Я. як ректора Волинського державного університету імені Лесі Українки відзначено Дипломами у Волинських обласних конкурсах, зокрема «Студент року–2006» у номінації «Найкращий вищий навчальний заклад Волині та Рівненщини», а також загальнонаціональній програмі «Людина року Волинського краю–2006» у номінації «Професіонал року». За друге місце у Всеукраїнському конкурсі на кращий колективний договір, ефективне ведення діалогу та високі результати в реалізації соціально-трудових прав та інтересів працівників нагороджений Почесною грамотою Федерації професійних спілок України (2007). У 2007 році І. Я. Коцана визнано «Людиною року–2007» на Волині, а 2008 р. нагороджено Почесною грамотою Кабінету Міністрів України.
Ігор Коцан нагороджений золотою медаллю Національного педагогічного університету імені Михайла Драгоманова «Михайло Петрович Драгоманов 1841–1895 рр.» (2007), пам’ятною медаллю Міністерства закордонних справ України «90-річчя сучасної дипломатичної служби України» (2008), Почесною грамотою Волинської обласної ради (2008), Бронзовою медаллю Президії адміністрації Люблінського воєводства «За заслуги у пожежних справах» (2009), Подякою голови Волинської обласної ради (2009), Почесною грамотою ВАК України (2010), орденом Святого Юрія-Переможця (2010), Почесною грамотою Верховної Ради України (2010), срібною відзнакою Національного університету «Острозька академія» – медаллю «Князь Василь-Костянтин Острозький» (2010), відзнакою Профспілки працівників освіти і науки України «За соціальне партнерство» (2010), найвищою нагородою Люблінського католицького університету «Gratae memoriae signum universitatis» («Знак вдячної пам’яті університету») (2011).
У квітні 2013 році за вагомий особистий внесок у соціально-економічний, науково-технічний, культурно-освітній розвиток Української держави, вагомі трудові досягнення, багаторічну сумлінну працю Указом Президента України №242/2013 Коцану Ігорю Ярославовичу присвоєно почесне звання «Заслужений діяч науки і техніки України».
Професор Ігор Коцан – шанована в колективі університету людина і безсумнівний авторитет для студентів, молодих науковців і колег.