Головна / Карпчук Наталія Петрівна

Карпчук Наталія Петрівна

Карпчук Наталія Петрівна,  

доктор політичних наук, доцент кафедри  міжнародних комунікацій та політичного аналізу факультету міжнародних відносин 

Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки

 

Біографія

Народилася 13.11.1973 р. у м. Луцьк.

У 1990 р. закінчила із золотою медаллю Луцьку середню загальноосвітню школу № 1. У 1995 р. закінчила з відзнакою Волинський державний університет імені Лесі Українки за спеціальністю «англійська та німецька мови».

З 1995 по 2003 р.р. працювала асистентом кафедри іноземних мов  факультету міжнародних відносин, викладала англійську мову.

З 2003 р. - асистент кафедри міжнародної інформації цього ж факультету.

 У січні 2005 р. захистила кандидатську дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата філологічних наук (спеціальність 10.02.04 — германські мови) у Харківському національному університеті імені В. Каразіна. 

З  2008 р.  до 2010 р. перебувала на посаді завідувача кафедри міжнародної інформації.

У серпні 2016 р. захистила докторську дисертацію на здобуття наукового ступеня доктора політичних наукспеціальність – 23. 00.04 – політичні проблеми міжнародних систем та глобального розвитку  в Чернівецькому національному університеті імені Юрія Федьковича (ДД № 006116). 

Тема дисертації: «Комунікаційна політика Європейського Союзу як чинник європейської інтеграції».

Доцент кафедри міжнародної інформації (12ДЦ № 018980).

Коло наукових інтересів: інформаційно-комунікаційна політика міжнародних акторів; інформаційна складова сучасних гібридних війн.

Перелік навчальних дисциплін, які викладає: "Вступ до фаху", "Міжнародна інформація та суспільні комунікації", "Зовнішньополітичні комунікативні технології", "Масові та стратегічні комунікації", зокрема й дисципліни англійською мовою.

Перелік навчально-методичних/наукових праць

Структурні частини у монографіях:

 1. Karpchuk N. European Union Information Security Practice // // International and National Security: Politics, Information, Ecology, Economy: collective monograph / Ed. by Mytko A. Kyiv: MPBP “Hordon”, 2018. 320 p. (p. 99 - 120)

Статті у фахових виданнях

 1. Карпчук Н. Культура миру в контексті глобалізаційних процесів // Науковий вісник СНУ ім. Лесі Українки. Серія «Міжнародні відносини», № 1, 2018, с. 158-163. http://journals.iir.kiev.ua/index.php/pol_n/article/view/3339
 2. Карпчук Н. Інформаційна культура спічрайтера. // Політичне життя, Донецький національний університет, 2018,  № 1, с. 97-102. DOI: 10.31558/2519-2949.2018.1
 3. Karpchuk N. Public Diplomacy as a Tool to Counteract Information Threats: the Case of Ukrainian Diaspora in South Africa // Науковий вісник СНУ ім. Лесі Українки. Серія «Міжнародні відносини», № 5 (378), 2018, c. 9-17.
 4. Карпчук Н. Медіа як невоєнний метод упливу в гібридній війні // Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії, 2018, № 2 (4), с. 41-49. https://relint.eenu.edu.ua/index.php/relint?fbclid=IwAR0aVMGp7bOs5dHDpq-hOF4rlWzVvTwfQYGlmEb9-DQxqgiXgeoHjfUgqaE
 5. Карпчук Н. Стратегічні комунікації ЄС як засіб боротьби з дезінформацією // Політичне життя, Донецький національний університет, 2019, № 1, с. 52-58.
 6. Карпчук Н. Гуманітарна допомога та цивільний захист як напрям діяльності Європейського Союзу для сприяння міжнародному миру й безпеці // Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії, 2019, № 1 (5), с. 13 -23.
 7. Карпчук Н. Консцієнтальна війна Російської Федерації в Україні та світі // Вісник СНУ, Серія «Міжнародні відносини», № 8 (392), 2019, с. 41-47.
 8. Карпчук Н. Медіальні донесення з війни як інструмент боротьби у медіа-війні // Історико-політичні проблеми сучасного світу. Чернівці, 2019, T. 40. http://www.interrel.chnu.edu.ua/index.php?page=ua/07journals/page40

Публікації закордоном

 1. Karpchuk N. European Union Information Security Practice: a Ukrainian Prospect. // UR Journal of humanities and social sciences, № 1 (6), 2018. P. 90-103. (ERIH PLUS).
 2. Karpchuk N., Yuskiv B.  Political Communication Discord Between the Government and the Citizens: the Case of Ukraine // Toruńskie Studia Międzynarodowe (Torun International Studies), № 12 (Vol.1). Toruń : Nicolaus Copernicus University, 2019, р. 157–168. (ERIH PLUS) https://apcz.umk.pl/czasopisma/index.php/TSM/issue/view/1524/showToc

Словники

 1. Vademecum Bezpieczeństwa Informacyjnego Tom 1. A–M. Redakcja Naukowa Olga Wasiuta, Rafał Klepka. Kraków 2019: Wydawnictwo LIBRON – Filip Lohner. C. 170-173 (CERT), с. 358-362 (Europejska Agencja Bezpieczeństwa Sieci i Informacji), с. 362-365 (EUvsDisinfo).
 2. Глосарій. Навчальний енциклопедичний словник-довідник із питань інформаційної безпеки. За заг. ред. д. політ. н., проф. Шуляк А. М. Київ: МПБП «Гордон», 2019. С. 5-8; 8-12; 12-15; 18-20; 31-33; 37-40; 45-47; 56-59; 74-77; 113-115; 127-130; 148-151; 151-153; 170-172; 172-175; 185-185; 188-190; 207-209; 209-212; 214-218; 233-237; 248-250; 262-265; 265-268; 268-270; 271-274; 286-289; 329-331; 338-340; 340-343; 363-366; 440-443; 483-484; 485-488; 523-525; 543-546; 546-549.    

 Стажування:

вересень-грудень 2016 р., Міжнародна сертифікована навчальна програма «Школа інновацій та соціального підприємництва», (загальним обсягом 144 години); 

квітень – травень 2017 р. – стажування у Чернівецькому національному університеті імені Юрія Федьковича, кафедра міжнародної інформації; 

01.12.  2017 р. – 31.05.2018 р. Інститут політичних наук, соціологічно-історичний факультет Жешувського yніверситету, Республіка Польща; 

березень – листопад 2018 р., Семінар «Дистанційне навчання засобами Microsoft Office 365», Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки, факультет міжнародних відносин (загальним обсягом 108 годин). 

Нагороди/почесні звання:

Нагороджена: 

Почесною грамотою Обласної ради, Бронзовим та Срібним нагрудним знаком СНУ імені Лесі Українки. 

 

Контакти:

Тел.  0332 241200.

E-mail: karpchuknata@gmail.com

Адреса для листування:  вул. Винниченка, 28, каб. 6, Луцьк, 43025, Україна.