Головна / Карпчук Наталія Петрівна

Карпчук Наталія Петрівна

Карпчук Наталія Петрівна,  

доктор політичних наук, доцент кафедри  міжнародних комунікацій та політичного аналізу факультету міжнародних відносин 

Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки

 

Біографія

Народилася 13.11.1973 р. у м. Луцьк.

У 1990 р. закінчила із золотою медаллю Луцьку середню загальноосвітню школу № 1. У 1995 р. закінчила з відзнакою Волинський державний університет імені Лесі Українки за спеціальністю «англійська та німецька мови».

З 1995 по 2003 р.р. працювала асистентом кафедри іноземних мов  факультету міжнародних відносин, викладала англійську мову.

З 2003 р. - асистент кафедри міжнародної інформації цього ж факультету.

 У січні 2005 р. захистила кандидатську дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата філологічних наук (спеціальність 10.02.04 — германські мови) у Харківському національному університеті імені В. Каразіна. 

З  2008 р.  до 2010 р. перебувала на посаді завідувача кафедри міжнародної інформації.

У серпні 2016 р. захистила докторську дисертацію на здобуття наукового ступеня доктора політичних наукспеціальність – 23. 00.04 – політичні проблеми міжнародних систем та глобального розвитку  в Чернівецькому національному університеті імені Юрія Федьковича (ДД № 006116). 

Тема дисертації: «Комунікаційна політика Європейського Союзу як чинник європейської інтеграції».

Доцент кафедри міжнародної інформації (12ДЦ № 018980).

Коло наукових інтересів: комунікаційна політика ЄС, міжнародних організацій; комунікація – дискомунікація; кризові комунікації в ЄС; європейська інтеграція; демократія в ЄС.

Перелік навчальних дисциплін, які викладає: "Вступ до фаху", "Міжнародна інформація та суспільні комунікації", "Зовнішньополітичні комунікативні технології", "Масові та стратегічні комунікації", зокрема й дисципліни англійською мовою.

Перелік навчально-методичних/наукових праць:  

Основні наукові праці:

Комунікація як інструмент «м’якої сили» Європейського Союзу // Міжнародні відносини. Серія «Політичні науки». – № 13. – 2017. http://journals.iir.kiev.ua/index.php/pol_n/issue/currenthttp://journals.iir.kiev.ua/index.php/pol_n/issue/current

Domestic and Foreign Perception of the European Union // Науковий вісник СНУ ім. Лесі Українки. Серія «Міжнародні відносини». – № 6. – 2017. – C. 22-27.

Публічна дипломатія Польщі як чинник європейської інтеграції Міжнародні відносини. Серія «Політичні науки». – №  15. – 2017.  http://journals.iir.kiev.ua/index.php/pol_n/article/view/3129

Оцінка ефективності комунікаційних заходів: досвід ЄС // Міжнародні відносини. Серія «Політичні науки». – №  17. – 2017. http://journals.iir.kiev.ua/index.php/pol_n/article/view/3339

Демократія в інформаційному просторі Європейського Союзу // Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серії «Міжнародні відносини». – Вип. 2. – 2018. – С. 23-38.

Культура миру в контексті глобалізаційних процесів // // Науковий вісник СНУ ім. Лесі Українки. Серія «Міжнародні відносини». – № 1 . – 2018. – С. 158-163// http://journals.iir.kiev.ua/index.php/pol_n/article/view/3339

Інформаційна культура спічрайтера. // Політичне життя. – Донецький національний університет. – 2018. - № 1. – С. 97-102. DOI: 10.31558/2519-2949.2018.1

Публікації в іноземних та міжнародних наукових виданнях:

Фахові статті:

Karpchuk N. Historical retrospection of the USA & Europe relations / N. Karpchuk // Studia Humanitatis : междунар. электронный науч. журн. – 2016. – № 2. (Реферовано в РИНЦ, Academic Research Index – ResearchBib,  ERIH PLUS, Copernicus, InfoBase Index.).

Netherlands’ Media vs Ukraine’s Communication Efforts: the Case of the Netherlands’ Referendum, 2016. – Historia I Polityka, Poland, 2017. – № 22 (29). – P. 107-121.

Роль публичной дипломатии в продвижении бренда Европейского Союза // Studia Humanitatis : междунар. электронный науч. журн. – 2017. – № 1. (Реферовано в РИНЦ, Academic Research Index – ResearchBib,  ERIH PLUS, Copernicus, InfoBase Index.). http://st-hum.ru/content/0117

European Union Information Security Practice: a Ukrainian Prospect. – UR Journal of humanities and social sciences, № 1 (6), 2018. P. 90-103.

Матеріали в інших наукових виданнях:

Комунікаційні стратегії з підтримки ідеї європейської інтеграції: досвід країн Східної Європи // Політичне життя. – Донецький національний університет. – 2016. – № 2. – С. 69-74. - http://jpl.donnu.edu.ua/issue/view/58

Медіа-висвітлення політик Європейського Союзу на національному рівні // Політичне життя. – Донецький національний університет. – 2016. – № 3. – С. 72-78. - http://jpl.donnu.edu.ua/issue/view/58

Communication Policy of the Modern Information and Communication Society // Global World, 2016. – С. 115-122. http://gw.oa.edu.ua/collections/2-global-world

Information Support of Poland’s European Integration // Україна та Польща: минуле, сьогодення, перспективи– 2017. – Т. 6. – С. 57-62.

Стажування:

вересень-грудень 2016 р., Міжнародна сертифікована навчальна програма «Школа інновацій та соціального підприємництва», (загальним обсягом 144 години); 

квітень – травень 2017 р. – стажування у Чернівецькому національному університеті імені Юрія Федьковича, кафедра міжнародної інформації; 

01.12.  2017 р. – 31.05.2018 р. Інститут політичних наук, соціологічно-історичний факультет Жешувського yніверситету, Республіка Польща; 

березень – листопад 2018 р., Семінар «Дистанційне навчання засобами Microsoft Office 365», Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки, факультет міжнародних відносин (загальним обсягом 108 годин). 

Нагороди/почесні звання:

Нагороджена: 

Почесною грамотою Обласної ради, Бронзовим та Срібним нагрудним знаком СНУ імені Лесі Українки. 

 

Контакти:

Тел.  0332 241200.

E-mail: karpchuknata@gmail.com

Адреса для листування:  вул. Винниченка, 28, каб. 6, Луцьк, 43025, Україна.