Головна / Карлін Микола Іванович

Карлін Микола Іванович

Карлін Микола Іванович
43021, м. Луцьк, вул. Винниченка, 28, корпус G, IІІ поверх, к. 317
+38(0332)245594

Завідувач кафедри фінансів та оподаткування, доктор економічних наук, професор

 

 

 

 

Науковий ступінь: доктор економічних наук

Посада: професор, завідувач кафедри фінансів, банківської справи та страхування Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки

 

Біографія

Народився 23.11.1955 р. у м. Краматорську Донецької області. У 1982 р. закінчив Київський державний університет ім. Т.Г. Шевченка, економічний факультет, де отримав спеціальність економіста, викладача політичної економії.

З грудня 1985 р. по січень 1989 р. навчався в аспірантурі на кафедрі політичної економії Київського державного педагогічного інституту іноземних мов.

З вересня 1994 р. по серпень 1997 р. навчався в докторантурі на кафедрі політичної економії облікових факультетів Київського національного економічного університету.

Тема кандидатської дисертації ”Стимулювання якості праці в умовах інтенсифікації виробництва”(08.00.01. – політична економія); захист в 1991 р. в Київському інституті народного господарства ім. Д.С. Коротченко.

Тема докторської дисертації: ”Формування механізму стимулювання праці в перехідній економіці: проблеми теорії і практики” (08.01.01. – економічна теорія); захист в 1999 р. в Київському національному економічному університеті.

Працює у Східноєвропейському національному університеті з січня 1989 р. З 1999 р. завідувач кафедри державних фінансів (на теперішній час кафедра фінансів, банківської справи та страхування) Волинського державного університету імені Лесі Українки. В 2001 р. йому присвоєно вчене звання «професор»

Викладає навчальні дисципліни: бюджетна система, управління державними фінансами, фінанси зарубіжних країн, історія податків, фіскальна соціологія, міжнародне оподаткування, міжнародні фінанси, податкові системи зарубіжних країн, міжнародні фінанси.

Ним опубліковано 228 наукових праць, у тому числі 5 монографій (3 у співавторстві), 10 одноосібних та 5 у співавторстві навчальних посібників для ВНЗ ІІІ-ІV рівня акредитації.

Є членом спецради по захисту докторських дисертацій в Інституту демографії та соціальних досліджень НАН України (з 2004 р.), членом експертної ради з економіки ВАК України (з 2006 р.), членом Наукової ради МОН України з економіки (з 2008 р.). Член спеціалізованої вченої ради К 32.051.06 СНУ імені Лесі Українки

Він підготував 8 кандидатів економічних наук.

Нагороджений Золотим знаком ВНУ ім. Лесі Українки, знаком “Відмінник освіти України”, Грамотою Верховної Ради України, знаком МОН України “За наукові досягнення”. В 2010 році М.І. Карлін представлений Вченою радою ВНУ ім. Лесі Українки до присвоєння йому звання “Заслужений економіст України”. В 2011 р. його обрано академіком Академії Економічних наук України. В 2015 р. його нагороджено Подякою Прем’єр-міністра України.

 

Публікації:

 1. Проблеми розвитку фінансової системи України та шляхи їх вирішення: монографія / М.І. Карлін, Ю.В. Шулик, А.В. Кулай та [ін.]; За ред. д-ра екон, наук, проф. М. І. Карліна. – Луцьк: Вежа-Друк, 2014. – С.364.

 2. Світові офшорні центри: Навчальний посібник // М.І. Карлін. – К: Кондор-Видавництво, 2015. – 424 с.(Рекомендовано Міністерством освіти і науки України як навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів (лист №1/11-8870 від 27.05.2013 р.))

 3. Податкові системи країн Америки: навчальний посібник / М. І. Карлін, Н. І. Ліповська-Маковецька. – Луцьк: Вежа-Друк, 2015. – 235 с. (10 др.арк.). рекомен. Вченою радо. Протокол №4 від 26.11.2015р.

 4. Територіальні фінансові ресурси Західного прикордонного регіону України: історія, сьогодення, перспективи. Кол. моногр. / М.І. Карлін, А.В.Кулай, В.А. Гром, [та ін.]; за ред.. д-ра екон. наук, проф.. Карліна М.І. – Луцьк: Вежа-Друк, 2015. – 400с.

 5. Податкові системи країн Америки. Навч.посіб. / М.І. Карлін, Н.І. Ліповська-Маковецька. – Луцьк: Вежа-Друк, 2015. – 232 с.

 6. Податкові системи країн Азії. Навч. посіб. / М.І. Карлін, Н.І. Ліповська-Маковецька. – Луцьк: Вежа-Друк, 2016. – 280 с.

 7. Фінансові офшори. Навч. посіб. / М.І. Карлін, О.В. Борисюк. – Луцьк: Вежа-Друк, 2016. – 240с.

17.Ссуспільні фінанси в умовах демократії. Курс лекцій/ М.І. Карлін. – Луцьк: Вежа-Друк, 2016. – 196с.

 

 

Публікації:

 

 1. Проблеми розвитку фінансової системи України та шляхи їх вирішення: монографія / М.І. Карлін, Ю.В. Шулик, А.В. Кулай та [ін.]; За ред. д-ра екон, наук, проф. М. І. Карліна. – Луцьк: Вежа-Друк, 2014. – С.364.

 2. Світові офшорні центри: Навчальний посібник // М.І. Карлін. – К: Кондор-Видавництво, 2015. – 424 с.(Рекомендовано Міністерством освіти і науки України як навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів (лист №1/11-8870 від 27.05.2013 р.))

 3. Податкові системи країн Америки: навчальний посібник / М. І. Карлін, Н. І. Ліповська-Маковецька. – Луцьк: Вежа-Друк, 2015. – 235 с. (10 др.арк.). рекомен. Вченою радо. Протокол №4 від 26.11.2015р.

 4. Територіальні фінансові ресурси Західного прикордонного регіону України: історія, сьогодення, перспективи. Кол. моногр. / М.І. Карлін, А.В.Кулай, В.А. Гром, [та ін.]; за ред.. д-ра екон. наук, проф.. Карліна М.І. – Луцьк: Вежа-Друк, 2015. – 400с.

 5. Податкові системи країн Америки. Навч.посіб. / М.І. Карлін, Н.І. Ліповська-Маковецька. – Луцьк: Вежа-Друк, 2015. – 232 с.

 6. Податкові системи країн Азії. Навч. посіб. / М.І. Карлін, Н.І. Ліповська-Маковецька. – Луцьк: Вежа-Друк, 2016. – 280 с.

 7. Фінансові офшори. Навч. посіб. / М.І. Карлін, О.В. Борисюк. – Луцьк: Вежа-Друк, 2016. – 240с.

 

Ссуспільні фінанси в умовах демократії. Курс лекцій/ М.І. Карлін. – Луцьк: Вежа-Друк, 2016. – 196с.

 

 Карлін М.І. Інвестиційно-інноваційний механізм регулювання розвитку прикордонного регіону: [кол. монографія]. / М.І. Карлін, І.О. Балак, Н.В. Вишневська, В.А. Гром, А.В. Кулай, Л.М. Горбач, О.Б. Каун, С.В. Мірчук, Н.В. Бобох, Ю.В. Хмарук, О.В. Борисюк, О. А. Івашко, В.П. Звонар, Р.Й. Чайковський, Л.В. Єлисєєва; за ред. д-ра екон. наук, проф. М. І. Карліна – Луцьк: Волинський національний університет ім. Л. Українки, 2010. – 376 с.

 1. Карлін М.І. Проблеми розвитку фінансової системи України та шляхи їх вирішення: монографія за ред. д-ра екон. наук, проф. М.І. Карліна. – Луцьк: Вежа-Друк, 2014. –363 с.

 2. Карлін М.І. Реформа фінансової системи Польщі: досвід для України. Європейська інтеграція: досвід Польщі та України : кол. моногр. / за заг. ред. Н. В. Павліхи. – Луцьк, Люблін: Східноєвроп. нац. ун-т ім. Лесі Українки, 2013. – С. 99-115.

 3. Карлін М.І. Фінансові системи Австралії, країн та залежних територій Океанії: навчальний посібник / М. І. Карлін, О. А. Івашко. – Луцьк : Волин. мистецька агенція “Терен”, 2012. – 180 с. (автору належить опис фінансової системи Австралії).

 4. Карлін М.І. Фінансові системи країн Африки: навчальний посібник / М. І. Карлін, О. А. Івашко. – Луцьк : Волин. мистецька агенція “Терен”, 2012. – 236 с. (автору належить опис податкової системи країн Африки).

 5. Карлін М.І. Фінансові системи країн Америки: навчальний посібник / М. І. Карлін. – Тернопіль: Навчальна книга – Богдан, 2011. – 496 с.

 6. Карлін М.І. Управління державними фінансами: навчальний посібник / М. І. Карлін, О.В. Борисюк. Луцьк: ПраТ «Волинська обласна друкарня», 2013, 273 с. (влас. внесок 0,9 д.а )

 7. Карлін М.І. Фінансові системи країн Центрально-Східної Європи: навчальний посібник/ М. І. Карлін, І.О. Балак Луцьк: Настир’я, 2012. – 500 c.

 8. Карлін М.І. Фінансові системи зарубіжних країн: країни БРІКС (Бразилія, Росія, Індія, Китай, Південно – Африканська Республіка): навчальний посібник/ М. І. Карлін, І.П. Липовський Луцьк: Волин. мистецька агенція “Терен”, 2013. – 376 с.

 9. Карлін М.І. Фінанси домогосподарств провідних країн світу: Навчальний посібник / М.І. Карлін, І.О. Цимбалюк – Луцьк: Вежа-Друк, 2014. – 172 с.

 10. Карлін М.І. Фінансові системи країн Західної Європи: навч. посібник/ М. І. Карлін. – К.: ВД «Академія», 2009. – 320с. (Рекомендовано МОН України. Лист МОН України № 1.4/18 – Г – 2640 від 09.12.08)

 11. Карлін М.І. Державні фінанси розвинутих країн: навч. посібник/ М. І. Карлін. – Львів: «Новий світ-2000», 2010. – 484с. (Рекомендовано МОН України. Лист МОН України № 1.4/18 – Г – 417 від 14.02.08)

 12. Карлін М.І. Фінанси країн Європейського Союзу: навч. посібник / М. І. Карлін. – К.: Знання, 2011. – 639 с. - (Рекомендовано МОН України. Лист МОН України №1.4/18 – Г – 1681 від 7.07.08)

 13. Карлін М.І. Світові офшорні центри: Навчальний посібник // М.І. Карлін. – К: Кондор-Видавництво, 2015. – 424 с.(Рекомендовано Міністерством освіти і науки України як навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів (лист №1/11-8870 від 27.05.2013 р.))

 14. Карлін М.І. Критерії та напрями удосконалення розподілу податкових доходів між регіонами країни / М. І. Карлін. Науково - практичний журнал «Регіональна економіка» - Львів, Ін-т регіональних досліджень НАН України, 2014. - № 2 с. 116 - 124

 15. Карлін М.І. Розширення фіскальних можливостей регіонів України як чинник стабілізації соціально-економічної ситуації в умовах глобальної фінансової турбулентності / М.І. Карлін // Науковий журнал «Економічний форум» - Луцьк, Луцький національний технічний університет, № 1. 2015. с. 64 – 69 (Науковий журнал входить у наукометричні бази даних РІНЦ, Ulrich’s Periodicals Directory)

 16. Карлін М.І. Фінансово-економічні методи державного регулювання аутсорсингу в розвиткових країнах Азії: досвід для України. Фінансова система України / М.І. Карлін // Збірник наукових праць. – Острог: Вид. Нац. У-ту «Острозька академія», 2010. – Вип.. 13, с. 210-220 с.

 17. Карлін М.І. Проблеми формування доходної бази спеціального фонду Державного бюджету України та шляхи їх вирішення / М.І. Карлін // Фінанси України. - 2010. - №3 с. 13-20

 18. Карлін М.І. Інноваційні підходи до проведення адміністративно-територіальної реформи в Україні та в областях Західного Полісся / М.І. Карлін // Економіст. - 2011- № 1 (291). - с. 6-9.

 19. Карлін М.І. Впровадження єдиного соціального внеску: досвід зарубіжних країн та його застосування в Україні / М.І. Карлін // Наук. зап. Серія «Економіка» НУ «Острозька академія».-Вип.16 - Острог, вид-во НУ «Острозька академія», 2011.-с.284-290

 20. Карлін М.І. Можливості застосування лізингу персоналу і аутсорсингу в Україні / М.І. Карлін О.В. Борисюк Науково-економічний та суспільно політичний журнал «Демографія та соціальна економіка» - К., Ін-т демографії та соціальних досліджень ім. М.В. Птухи НАН України, № (15)2011 с. 96 - 103

 21. Карлін М.І. Теоретичні та практичні проблеми функціонування фінансової системи високо дотаційного регіону в умовах дії Податкового кодексу України Фінансова система України / М.І. Карлін // Збірник наукових праць. – Острог: Вид. Нац. У-ту «Острозька академія», 2011. – Вип. 17, с. 90-98 с.

 22. Карлін М.І. Необхідність урахування досвіду міст США під час розробки бюджету розвитку міста Луцьк / М.І. Карлін // Науковий вісник Волинського національного університету імені Лесі Українки, Економічні науки. Вип.22 (219). – Луцьк: РВВ «Вежа», 2011. – С. 53-56.

 23. Карлін М.І. Офшорні зони та їх вплив на економіку України / М.І. Карлін // Науковий журнал Економічний форум Луцький національний технічний університет. – вип.. 1. – Луцьк, 2012. с. 120-125.

 24. Карлін М.І. Фіскальна політика і соціальні виплати в сучасній Україні / М.І. Карлін // Науково-економічний та суспільно політичний журнал «Демографія та соціальна економіка» - К., Ін-т демографії та соціальних досліджень ім. М.В. Птухи НАН України, № (17)2012 с. 70 - 77

 25. Карлін М.І. Проблеми функціонування фінансового ринку та інвестиційна безпека України / М.І. Карлін, О.А.Івашко. Банківська справа. - № 3 (105). - 2012. – С.54-65.

 26. Карлін М.І. Шляхи удосконалення оподаткування фонду оплати праці в Україні Наукові записки / М.І. Карлін // Серія «Економіка»: [зб. наук. праць]. – Острог: Видавництво Національного університету «Острозька академія», 2012. Випуск 20. – с.120-125

 27. Карлін М.І. Особливості відображення фонду оплати праці у звітності підприємств України / М.І. Карлін Н.В. Іванчук. Розвиток фінансових методів державного управління національною економікою: [зб. наук. праць]. – Донецьк: ДонДУУ, 2012.- т. ХІІІ. (серія «Економіка»; вип. 239). – С.172-181.

 28. Карлін М.І. Необхідність врахування досвіду фінансування міст США щодо реформування фінансів міст України / М.І. Карлін // Науковий вісник Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки, Економічні науки. № 4 (231). – Луцьк: РВВ «Вежа», 2013. – С. 110-114.

 29. Карлін М.І. Виведення капіталів з України в офшори: причини, схеми, наслідки для фінансової системи та шляхи запобігання / М.І. Карлін // Науковий журнал «Економічний форум» - Луцьк, Луцький національний технічний університет, № 2 2013. с. 235 - 241

 30. Карлін М.І. Податок на нерухомість у країнах ОЕСР та в Україні: історія і сьогодення / М.І. Карлін // Наукові записки. Серія «Економіка»: [зб. наук. праць]. – Острог: Видавництво Національного університету «Острозька академія», 2013. Випуск 21. – с.163-168

 31. Карлін М. І. Шляхи удосконалення адміністрування єдиного соціального внеску в Україні / М.І. Карлін // Фінанси України. – 2012. – 12 (205). – С. 93-102

 32. Карлін М.І. Антиоптимум Парето та особливості його реалізації в економічній політиці постсоціалістичних країн / М.І. Карлін // Науковий журнал «Економічний форум» - Луцьк, Луцький національний технічний університет, № 1 2014. с. 64 - 70

 33. Карлін М. І., Кучерук М. В. Особливості функціонування банківських офшорних

 34. центрів (на прикладі Люксембургу) / М. І. Карлін, М. В. Кучерук // Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Економіка» : збірник наукових праць / ред. кол. : І. Д. Пасічник, О. І. Дем’янчук. – Острог : Видавництво Національного університету «Острозька академія», 2014. – Випуск 25. С. 125–128.

 35. Карлін М.І. Реформа фінансової системи Польщі: досвід для України Науковий вісник / М.І. Карлін //Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки, Міжнародні відносини. № 10 (259). – Луцьк: РВВ «Вежа», 2013. – С. 105-113.

 36. Карлін М.І. Важливість дотримання вимог загальних принципів фіскальної соціології під час здійснення фіскальної політики в країнах з транзитивною економікою/ М.І. Карлін // Науковий вісник Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки, Економічні науки. № 3 (280). – Луцьк: РВВ «Вежа», 2014. – С. 167-172.

 37. Карлін М.І. Необхідність та шляхи дотримання вимог анти-оптимуму парето у фінансово-економічній політиці пострадянських країн / М.І. Карлін // Формування ринкової економіки в Україні // Збірник наукових праць. Львів: ЛНУ ім. І. Франка. - 2014. - Вип. 31. Ч. 1. С. 317–322

 38. Карлін М.І. Нові підходи до формування і використання регіональних бюджетів в Україні / М.І. Карлін // Науковий журнал «Економічний форум» - Луцьк, Луцький національний технічний університет, № 2 2014. с. 53 – 57

 39. Карлін М.І. Розширення фіскальних можливостей регіонів України як чинник стабілізації соціально-економічної ситуації в умовах глобальної фінансової турбулентності / М.І. Карлін // Науковий журнал «Економічний форум» - Луцьк, Луцький національний технічний університет, № 1. 2015. с. 64 – 69 (Науковий журнал входить у наукометричні бази даних РІНЦ, Ulrich’s Periodicals Directory)

 

Є членом спецради по захисту докторських дисертацій в Інституту демографії та соціальних досліджень НАН України (з 2004 р.), був членом експертної ради з економіки ВАК України (з 2006 р. до 2014 р.), членом Наукової ради МОН України з економіки (з 2008 р.до 2010 р.).

Він підготував 8 кандидатів економічних наук.

Нагороджений Золотим знаком ВНУ ім. Лесі Українки, знаком “Відмінник освіти України”, Грамотою Верховної Ради України, Грамотою Кабінету Міністрів України, знаком МОН України “За наукові досягнення”. В 2010 році М.І. Карлін представлений Вченою радою ВНУ ім. Лесі Українки до присвоєння йому звання “Заслужений економіст України”. В 2011 р. його обрано академіком Академії Економічних наук України.

Контакти:

43025, м. Луцьк, вул.Винниченка, 28 , корпус G ,к.G-317

+38(0332)245594

Karlin.Nicholas@eenu.edu.ua