Головна / Ільїн Леонід Володимирович

Ільїн Леонід Володимирович

Ільїн Леонід Володимирович
43025, м. Луцьк, вул. Потапова, 9, (Корпус С)
+38(0332)243301

Завідувач кафедри, доктор географічних наук, професор


Народився 2 березня 1967 р. на Рівненщині. Середню школу закінчив у 1984 р. Проходив строкову військову службу в Німецькій Демократичній Республіці (1985–1987) рр., старшина запасу. Закінчив з відзнакою Луцький державний педагогічний інститут імені Лесі Українки (1991 р.). За направленням Міністерства освіти УРСР у 1991 р. призначений на посаду асистента кафедри фізичної географії як молодий спеціаліст. У 1992 році зарахований до аспірантури Волинського державного університету імені Лесі Українки за спеціальністю 11.00.01 – фізична географія, геохімія і геофізика ландшафтів, яку закінчив у 1995 році. Кандидатську дисертацію захистив у Львівському національному університеті імені Івана Франка у 1996 р. З  1996 р. – старший викладач кафедри фізичної географії; із 1997 р. – доцент кафедри фізичної географії; із 2008 р. – завідувач кафедри туризму та готельного господарства, професор. Дисертацію на здобуття наукового ступеня доктора географічних наук на тему „Лімносистеми Українського Полісся: регіональні закономірності та особливості оптимізації” за спеціальністю 11.00.11 – конструктивна географія і раціональне використання природних ресурсів захистив у 2009 р. у Київському національному університеті імені Тараса Шевченка.

Член спеціалізованих вчених рад Д 64.051.04 Харківського національного університету імені В.Н.Каразіна та К 41.090.02 Одеського державного екологічного університету; член редакційних колегій наукових журналів „Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Географія”, „Науковий вісник Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки. Географічні науки”, „Природа Західного Полісся та прилеглих територій: Збірник наукових праць”, „Туризм и гостеприимство: Научно-практический журнал” (Білорусь) та ін.; однин із засновників Міжнародної екологічної асоціації “Заболочений край Західне Полісся” (International ecological association “West Polissia Wetland”), член Українського географічного товариства та ін.

Заступник голови науково-технічної ради Національного природного парку „Прип’ять–Стохід” (науковий куратор парку від СНУ імені Лесі Українки), член науково-технічної ради Черемського природного заповідника.

Коло наукових інтересів

Комплексне вивчення природних (озера) та штучних (водосховища, ставки) водойм України для конструктивно-географічних потреб, розробка засад їх раціонального використання та охорони. Нові напрями конструктивної географії – екологічне озерознавство та конструктивна лімнологія. Розробка концепцій і програм розвитку функціональної і територіальної структури рекреаційно-туристського комплексу регіон, оцінка природних рекреаційно-туристських ресурсів.

Перелік навчальних дисциплін, які викладає

Методологія та організація наукових досліджень, основи туризмознавства, туризмологія, логістика в туризмі.

Перелік навчально-методичних/наукових праць

Автор понад 250 наукових на навчально-методичних праць, поміж них 28 в англомовних виданнях та понад 67 закордонних (Білорусь, Польща, Російська Федерація, Казахстан, Угорщина).

1. Ільїн Л.В. Лімнокомплекси Українського Полісся. У 2-х т. Т. 1: Природничо-географічні основи дослідження та регіональні закономірності. – Луцьк: Ред.-вид. відд. „Вежа” Волин. нац. ун-ту ім. Лесі Українки, 2008. – 316 с.

2. Ільїн Л.В. Лімнокомплекси Українського Полісся. У 2-х т. Т. 2: Регіональні особливості та оптимізація. – Луцьк: Ред.-вид. відд. „Вежа” Волин. нац. ун-ту ім. Лесі Українки, 2008. – 400 с.

3. Український словник-довідник з екології: Словник, довідкові матеріали. – Луцьк: Надстир’я, 2001. – 420 с. (у співавторстві).

4. Тестові завдання для вступників. Географія. Вид. 5-те / Укл. Л.В.Ільїн, В.С.Корчун, В.Й.Лажнік та ін. – Луцьк: РВВ “Вежа” Волин. держ. ун-ту ім. Лесі Українки, 2007. – 284 с.

5. Ільїн Л.В., Мольчак Я.О.  Озера Волині: Лімнолого-географічна характеристика. – Луцьк: Надстир’я, 2000. – 140 с.

6. Ільїн Л.В. Озерознавство. Українсько-російський тлумачний словник. Поняття і терміни. – Луцьк: РВВ “Вежа” Волин. держ. ун-ту ім. Лесі Українки, 2000. – 118 с.

7. Ильин Л.В., Власов Б.П. Озероведение: Украинско-русско-английский словарь.  Луцк-Минск: БГУ, 2002. – 32 с.

8. Загальне землезнавство: Навч. посібник. (Рекомендовано Міністерством освіти і науки України) – Луцьк: РВВ “Вежа” Волин. держ. ун-ту ім. Лесі Українки, 1997. – 232 с. (у співавторстві).

9. Ільїн Л.В., Мартинюк В.О. Озера України: Довідник. – Львів: Ред.-видав. відділ Львів. держ. ун-ту ім. Івана Франка, 1998. – 52 с.

10. Ільїн Л.В., Мартинюк В.О. Основи екологічних знань: Навч. посібник. – Рівне: Держ. ред.-видав. під-во, 1993. – 165 с.

Нагороди/почесні звання

1998 р. – Грамота Управління освіти Волинської обласної державної адміністрації.

2005 р. – Грамота Управління освіти Луцького міськвиконкому.

2008 р. – Почесна грамота Міністерства освіти і науки України.

2010 р. – Подяка Волинського національного університету імені Лесі Українки.

2010 р. – Подяка Львівського інституту економіки і туризму;

2010 р. – Почесна грамота Міністерства освіти і науки України.

2011 р. – Грамота Управління освіти і науки Волинської обласної державної адміністрації.

2011 р. – Подяка Виконавчого комітету Львівської міської ради.

2011 р. – Подяка Волинського краєзнавчого музею Управління культури Волинської обласної державної адміністрації.

2011 р. – Подяка Всеукраїнської громадської організації «Спілка геологів України».

2011 р. – Подяка Національного еколого-натуралістичного центру Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України.

2011 р. – Подяка Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича.

2012 р. – Диплом Благодійного фонду Ігоря Палиці «Новий Луцьк».

2014 р. – Подяка Управління освіти Луцької міської ради.

2015 р. – нагрудний знак «Відмінник освіти» (Наказ МОН України № 54-к від 27.02.2015 р.).

2015 р. – Подяка Управління освіти, науки та молоді Волинської обласної державної адміністрації.

2016 р. – Грамота Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки.

2016 р. – Подяка Волинського ліцею-інтернату Волинської обласної ради.

2016 р. – Подяка Міністерства економічного розвитку і торгівлі України.

2016 р. – Почесна подяка (гравітон) Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки.

2016 р. – Золотий нагрудний знак Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки.