Головна / Гулай Любомир Дмитрович

Гулай Любомир Дмитрович

Гулай Любомир Дмитрович
43021, м. Луцьк, вул. Потапова, 9, хімічний факультет СНУ імені Лесі Українки
+38(067)3326625

БІОГРАФІЧНА ДОВІДКА

    Народився 26 лютого 1970 р. в селі Гологори Золочівського району Львівської області. З 1977 по 1987 р. навчався в Гологірській середній школі, яку закінчив із срібною медаллю. 3 1987 по 1993 р. навчався на хімічному факультеті Львівського державного університету імені Івана Франка, який закінчив з відзнакою. За час навчання в університеті отримував іменну стипендію (1991-1993 р.). Був переможцем (2-ге місце) Всеукраїнської студентської олімпіади з хімії (1991 р.). Спеціальність за дипломом – хімія; кваліфікація: хімік, викладач.

    З 1988 по 1989 проходив службу в армії.

  З 1993 по 1996 р. навчався в аспірантурі Львівського державного університету імені Івана Франка. В 1997 р. захистив дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата хімічних наук зі спеціальності 02.00.01 – неорганічна хімія.

    З 1996 р. працював молодшим науковим співробітником держбюджетної теми кафедри неорганічної хімії Львівського державного університету імені Івана Франка.

    З 2001 р. працював старшим науковим співробітником держбюджетної теми кафедри загальної та неорганічної хімії Волинського державного університету імені Лесі Українки.

    З 2003 по 2006 р. навчався в докторантурі Волинського державного університету імені Лесі Українки.

    З 2006 по 2007 р. працював старшим викладачем кафедри загальної та неорганічної хімії Волинського державного університету імені Лесі Українки, а з 2007 р. – доцентом кафедри екології та охорони навколишнього середовища цього ж університету. З жовтня 2007 р. по травень 2009 р. і з вересня 2009 р. – завідувач кафедри екології та охорони навколишнього середовища Волинського національного університету імені Лесі Українки.

    В 2009 р. захистив дисертацію на здобуття наукового ступеня доктора хімічних наук зі спеціальності 02.00.01 – неорганічна хімія.

    Під керівництвом Гулая Любомира Дмитровича захищено 2 кандидатські дисертації.

    КОЛО НАУКОВИХ ІНТЕРЕСІВ: Наукові дослідження проводяться у напрямку кристалохімії халькогенідів РЗМ, пошуку нових матеріалів для напівпровідникової техніки та альтернативних джерел енергії.     ОСНОВНІ НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНІ ТА НАУКОВІ ПРАЦІ 

    Співавтор близько 200 наукових статей у вітчизняних та зарубіжних журналах.

    Автор 3 патентів та 3 монографій.


МОНОГРАФІЇ

1. Шемет В. Я., Гулай Л. Д. Фазові рівноваги та кристалічні структури сполук у системах R2X3–Cu2X–Pb(Sn)X (R – Sc, Y; X – S, Se, Te) і R2X3–Cu2X–SnX2 (R – Sc, Y; X – S, Se) // Монографія. Луцьк, 2010. 194 с.
2. Gulay L.D., Daszkiewicz M. Ternary and Quaternary Chalcogenides of Si, Ge, Sn, Pb, and In /  // Handbook on the Physics and Chemistry of Rare Earths / Ed. by Gschneidner K.A., Jr., Bünzli J.-C.G. and Pecharsky V.K.  – Netherlands: North-Holland, 2011.  Vol. 41, Ch. 250  P. 157273.
3. Gulay L. D., Daszkiewicz M., Marchuk O. V. Quaternary R2X3PbXZX2 (X = S, Se; Z = Si, Ge, Sn) Chalcogenides // Handbook on the Physics and Chemistry of Rare Earths / Edby J. - C. G. Bünzli  and V. K.  PecharskyNetherlands: North-Holland, 2015 V. 48, Ch. 275.379 p.

СТАТТІ

1. Daszkiewicz M.,  Gulay L. D., Shemet V. Ya.Pietraszko A. Comparative Investigation of the Crystal Structure of LnCuSe2 Compounds (Ln = Tb, Dy, Ho, Er, Tm, Yb and Lu) // Z. Anorg. Allg. Chem.  2008. Vol. 634.  P. 1201–1204.
2. Gulay L. D., Kaczorowski D., Szajek A., Pietraszko A.  Crystal and electronic structure and magnetic properties of CeRhPb // J. Phys. Chem. Solids. 2008. Vol. 69.  P. 1934–1939.
3. Gulay L. D., Daszkiewicz M.,  Shemet V. Ya. Crystal Structure of the RE2PbS4(RE = Y, Dy, Ho, Er and Tm) Compounds and a Comparison with the Crystal Structures of other Rare Earth Lead Chalcogenides // Z. Anorg. Allg. Chem.  2008.  Vol. 634.  P. 1887–1895.
4. Zmiy O. F.,  Gulay L. D.,  Ostapyuk T. A.,  Klymovych O. S. Interaction of the components in the Ag2SeSnSe2As2Se3 system // Chem. Met. Alloys.  2008.  Vol. 1.  P. 115–119.
5. Gulay L. D.Daszkiewicz M.,  Huch M. R. Crystal structures of the Ln4-xIn5-yS13 (Ln = La, Ce, Pr and Nd; x = 0.08–0.12, y = 0.21–0.24), La3In1.67S7, Gd3InS6 and La4Ag2In4S13compounds // J. Solid State Chem.   2008.  Vol. 181.  P. 2626–2632.
6. Daszkiewicz M.,  Gulay L. D.,  Lychmanyuk O. S., Pietraszko A. Crystal structures of the R3Ag1-TSe7 (R = La-Nd, Sm, Gd-Dy, = 0-0.30; T = Ge, Si) compounds // J. Alloys Compd. 2009.  Vol. 467.  P. 168172.
7.  Szlawska M.,  Kaczorowski D.,  Ślebarski A., Gulay L. D., Stepien-Damm J. Antiferromagnetic order and Kondo-lattice behavior in single-crystalline Ce2RhSi3 // Physical Review. 2009.  Vol. B79.  P. 134435-1–10.
8. Daszkiewicz M., Gulay L. D.,  Lychmanyuk O. S., Ln3M1δTX7 – quasi-isostructural compounds: stereochemistry and silver-ion motion in the Ln3Ag1δGeS7 (Ln = La–Nd, Sm, Gd–Er and Y; δ = 0.11–0.50) compounds // Acta Cryst. 2009.  Vol. D65. P. 126–133.
9. Xiong D.,  Zhang Z.,  Gulay L. D., Tang M., Zhao J. T. Hydrothermal synthesis, crystal structure and physical properties of a new gadolinium phosphite hydrate // Inorganica Chimica Acta. 2009.  Vol. 362.  P. 3013–3018.
10. Xiong D., Zhao Y.,  Gulay L. D., Zhao J. T. Lanthanum Phosphite Microspheres: Hydrothermal Synthesis, Ab Initio Structure Determination, Morphology and Photoluminescence of La(HO)(HPO3) // Eur. J. Inorg. Chem.  2009.  P. 4522–4527.
11. Strok O. M.,  Daszkiewicz M.,  Gulay L. D.Kaczorowski D. Crystal structure and magnetic properties of Sm3CuGeS7 and Sm3CuGeSe7 // J. Alloys Compd. 2010.  Vol. 493. P. 47–49.
12. Gulay L. D., Daszkiewicz M., Ostapyuk T. A., Klymovych O. S., Zmiy O. F. Monoclinic Cu2Se3Sn // Acta Cryst. 2010. Vol. C66.  P. 158–160.
13. Gulay L.D.Daszkiewicz M.,  Strok O. M.,  Pietraszko A. Disordered La3Cu4.88Se// Acta Cryst.  2011. Vol. C67.  P. i24–i26.
14. Gulay L. D.Daszkiewicz M., Shemet V. Ya. Crystal structure of ~RCu3S3 and ~RCuTe2 (R=Gd–Lu) compounds // J. Solid State Chem.  2012.  Vol. 186.  P. 142–148.
15. Gulay L. D., Daszkiewicz M. Pressure-Induced Silver Ion Displacement in La3Ag0.82SnS7 // Mater. Res. Bull. 2012. V. 47. P. 497–499.
16. Gulay L. D., Daszkiewicz M., Marchuk O. V., Kaczorowski D. Crystal Structures and Magnetic Properties of R2PbSi2S8 (R = Y, Ce, Pr, Nd, Sm, Gd, Tb, Dy, Ho), R2PbSi2Se8 (R = La, Ce, Pr, Nd, Sm, Gd) and R2PbGe2S8 (R = Ce, Pr) Compounds // J. Alloys Compd. 2012. V. 519. P. 85–91.
17. Gulay L. D., Daszkiewicz М., Marchuk O. V., Kaczorowski D. Crystal Structure and Magnetic Properties of the R6Si4Se17 (R = La and Ce) Compounds // J. Alloys Compd. 2012.  V. 528.  P. 99–102. 

18. Gulay L. D., Melnyk G., Tremel W. Crystal structures of new ternary compounds in RE–Pt–Pb and RE–Au–Pb systems (RE = rare earth metal) // J. Alloys Compd. 2012. V. 528.  P. 70–73.

19. Strok O. M., Olekseyuk I. D., Zmiy O. F.,  Ivashchenko I. A., Gulay L. D. The Quasi-Ternary System Cu2Se–­Ga2Se3–­GeSe2 // J. Phase Equilib. Diffus.  2013. Vol. 34 (2).  P. 94–103.
20. Marczuk O. V., Szemet V. Ya., Gulay L. D. Równowagi fazowe w układach Pr2S3–Mn(Co)S–GeS2 przy temperaturze 770 K  // Fundacja “Oświata i Nauka Bez Granic PRO FUTURO”  2013.  № 2(1).  P. 218 – 225.
21. Daszkiewicz M., Marchuk O. V., Gulay L. D., Kaczorowski DCrystalstructure and magnetic properties of R3Mn0.5 GeS7 (R = YCePr, Nd, Sm, Gd, Tb, Dy, Ho andEr) // J. Alloys Compd. 2014. V. 610. P. 258–263.
22. Gulay L. D., Daszkiewicz M., Pashynska Yu., Marchuk O. V., Kaczorowski D. Crystal structure and magnetic properties of R3Fe0.5GeS7 (R = Y, La, Ce, Pr, Sm, Gd, Tb, Dy, Ho, Er and Tm) // J. Alloys Compd. 2014. V. 616. Р.243–249.
23. Daszkiewicz M.,  Gulay L. D. Accidental formation of Gd4(SiO4)2OTe: crystal structure and spectroscopic properties // Acta Cryst. 2015. V. C. 610. P. 598601.
24. Daszkiewicz M., Pashynska YuO.,  Marchuk OV. GulayLD.Kaczorowski D. Crystal structure and magnetic properties of R3Co0.5GeS7 (= YLaCePrNdSmGdTbDyHoEr and Tmand R3Ni0.5GeS7 (= YCeSmGdTbDyHoEr and Tm) // JAlloys Compd. 2015. V. 647. P. 445–455.
 25. Ivashchenko I. A., Danyliuk I. V., Gulay L. D., Halyan V. V., Olekseyuk I. D. Isothermal sections of the quasi-ternary systems Ag2S(Se) – Ga2S(Se)3 – In2S(Se)3 at 820 K and the physical properties of the ternary phases Ga5,5In4,5S15, Ga6In4Se15 and Ga5,5In4,5S15:Er3+, Ga6In4Se15:Er3+ // J. Solid State Chem. 2016. V. 237. P. 113–120.
 
 

 

 

 

Контакти: робоча адреса, телефон, електронна адреса

43021, м. Луцьк, вул. Потапова, 9 (навчальний корпус С, 2-й поверх).

тел.: (0332)24-35-48

e-mail.:Gulay.Lyubomyr@eenu.edu.ua