Головна / Гордійчук Андрій Миколайович

Гордійчук Андрій Миколайович

43000, м. Луцьк, вул. Ковельська, 15 (навчальний корпус F)
+38(0332)722490

Декан факультету мистецтв

Науковий ступінь: кандидат педагогічних наук.

Вчене звання: професор.

Посада: професор кафедри історії, теорії мистецтв та виконавства, декан факультету мистецтв Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки.

Біографія:

Андрій Миколайович Гордійчук народився 8 грудня 1955 р. у с. Радянське Млинівського району Рівненської обл. Закінчив Луцьке педагогічне училище (1975), музично-педагогічний факультет Рівненського педагогічного інституту імені Д.З. Мануїльського (1979). Музично-педагогічну та творчу діяльність розпочав у 1979 р. в Луцькому педінституті імені Лесі Українки викладачем музично-теоретичних дисциплін. З 1979 р. до 1986 р. ― керівник духового оркестру педагогічного інституту. У 1990 р. захистив кандидатську дисертацію на тему: “Педагогічні умови формування музичної культури студентів педвузів”. У науковому доробку А.М. Гордійчука понад 30 наукових публікацій з питань музично-естетичного виховання студентської молоді. У 1995 році А.М. Гордійчук створив чоловічий вокальний квартет “Акорд” із студентів інституту мистецтв ВДУ імені Лесі Українки. Нині в репертуарі колективу понад 200 творів народної, української та зарубіжної музики. А. Гордійчук зробив понад 150 обробок та перекладів музичних творів для чоловічого квартету, частина з яких увійшла до навчально-методичного посібника „Латрія”, репертуарного збірника „Встань, козацька славо…” Під орудою А.М. Гордійчука квартет “Акорд” побував з концертними поїздками в Німеччині, Польщі, взяв участь у більше 500 концертах м. Луцька та області. Чоловічий вокальний квартет “Акорд” ― лауреат понад п’ятнадцяти всеукраїнських і міжнародних конкурсів та фестивалів, усі його учасники носять звання заслужених артистів України. Андрій Миколайович бере активну участь в організації та проведенні Всеукраїнського студентського фестивалю естрадної пісні «На хвилях Світязя», Міжнародного конкурсу баяністів «InterSvitiasAccoMusic», науково-практичної конференції «Стравінський і Україна», щорічного регіонального конкурсу народно-інструментального виконавства та естрадного співу «СНУ Абітурієнт-art». Засновник та організатор Всеукраїнської науково-практичної конференції «Теорія і практика співацького процесу в навчальному закладі: традиції і перспективи». Керівник програми обміну мистецькими колективами громадської спілки «Мости в Україну».

Член експертної комісії МОН України з акредитації спеціальності в Південноукраїнському національному педагогічному університеті імені К.Д. Ушинського. Одеса, 2014 р.

Нагороди:

 • Відмінник освіти України та лауреат Премії Кабінету Міністрів України «За внесок молоді в розбудову держави» (2003 р.);
 • Відзнака "Людина року Волинського краю 2005";
 • Заслужений діяч мистецтв України (2006 р.);
 • Орден Святого Миколи Чудотворця (2010 р.);
 • Золотий нагрудний знак імені Лесі Українки Волинського національного університету імені Лесі Українки (2010 р.);
 • Нагрудний знак «За наукові та освітні досягнення» (2015 р.).

Основні наукові статті та навчально-методичні праці:

 • Гордійчук А.М. Проблема розвитку художньо-образного мислення студентів в інструментальному музикуванні / А.М. Гордійчук // Науковий вісник ВДУ. ІІ ч. – 1997. – С. 156–157.
 • Гордійчук А.М. Проблема інтонаційного виховання студентів / А.М. Гордійчук // Матеріали наукової конференції професорсько-викладацького складу і студентів ВДУ. – Луцьк. – 2001. – С. 53–54.
 • Гордійчук А.М. Педагогіка музичного спілкування / А.М. Гордійчук // Матеріали наукової конференції професорсько-викладацького складу і студентів ВДУ. – Луцьк. – 2002. – С. 37–38.
 • Гордійчук А.М. Соціально-педагогічні умови формування музичної культури студентів / А.М. Гордійчук // Матеріали наукової конференції професорсько-викладацького складу і студентів ВДУ. – Луцьк. – 2003. – С. 42–43.
 • Гордійчук А.М. Педагогічні умови формування духовного потенціалу студентської молоді / А.М. Гордійчук // Матеріали наукової конференції професорсько-викладацького складу і студентів ВДУ. – Луцьк. – 2004. ― С. 27–28.
 • Гордійчук А.М. Співає “Акорд” “Встань козацька славо” / А.М. Гордійчук // Репертуарний збірник. – Луцьк. ― 2005. – 80 с.
 • Гордійчук А.М. Технологія співацького процесу в чоловічому вокальному квартеті / А.М. Гордійчук // Проблеми педагогічних технологій. ― Луцьк, 2006. ― Вип.1. ― РВВ ВДУ імені Лесі Українки. ― С. 3―7.
 • Гордійчук А.М. “Латрія” духовні твори для однорідних жіночого, чоловічого, дитячого хорів і ансамблів / А.М. Гордійчук. ― Редакційно-видавничий відділ “Вежа” ВДУ, Луцьк, 2006.
 • 9. Гордійчук А.М. Проблема формування музичної культури особистості в теорії і практиці / А.М. Гордійчук // Актуальні проблеми підготовки фахівців на сучасному етапі / Збірник матеріалів Всеукраїнської науково-практичної конференції. ― Ч. 2. – Луцьк: Луцький педагогічний коледж 2013. – 336 с.
 • Гордійчук А.М. Проблема колористики у співацькому процесі (рисунки до статті) / А.М. Гордійчук // Науково-методичний вісник «Педагогічний пошук» 1 (77) / 2013.
 • Гордійчук А.М. Акмеологічні чинники формування вокальної майстерності майбутніх учителів музики / А.М. Гордійчук // Міжнародна науково-практична конференція «Педагогіка та психологія: актуальні питання наукових досліджень». ― Київ, 2014.
 • Hordichuk A. Volyn Transboundary Cooperation n Music Education and Performance : Experience and Perspectives / Hordichuk A., Bortnovskyi V // Збірник наукових праць Міжнародної науково-практичної конференції «Науковий парк та інноваційна інфраструктура університету як основа розвитку освіти та науки». ― Луцьк : СНУ імені Лесі Українки, 2013. ― С. 208―209.
 • Гордійчук А.М. Підготовка майбутніх вчителів музики до професійної самореалізації у процесі вокально-творчої діяльності / А.М. Гордійчук // Збірник матеріалів Всеукраїнської науково-практичної конференції «Актуальні проблеми підготовки фахівців на сучасному етапі». – Луцьк : Луцький педагогічний коледж, 2013. ― С. 185―189.
 • Гордійчук А.М. Проблема колористики у співацькому процесі / А. Гордійчук // Педагогічний пошук : науково-методичний вісник управління освіти і науки Волинської облдержадміністрації та Волинського інституту післядипломної педагогічної освіти. – Луцьк, 2013. – № 1 (77). – С. 7–11.
 • Єднає мудро благовісна музика : співаник СНУ імені Лесі Українки : зб. пісень / упоряд. А. М. Гордійчук. − Луцьк : Східноєвроп. нац. ун-т ім. Лесі Українки, 2015. − 100 с.
 • Три поради : аранжування та вільні обробки : співає чоловічий вокальний квартет «Акорд» : навч.- репертуар. зб. / А. Гордійчук [та ін.] ; техн. ред. Г. В. Захарчук. – Луцьк : Вежа-Друк, 2017. – 36 с.
 • Гордійчук А. Домісолька : пісні для дітей шкільного віку : навч.-метод. вид. / А. Гордійчук ; СНУ імені Лесі Українки, Ф-т мистецтв. – Луцьк : Вежа-Друк, 2017. – 17 с.

 


Контакти:

Адреса: м. Луцьк, Ковельська, 15.

Тел. (0332) 72-24-90.