Головна / Гончарук Ольга Валеріївна

Гончарук Ольга Валеріївна

43025, м. Луцьк, вул.Винниченка, 30 (навчальний корпус В (№1))
+38(0332)724233

Науковий ступінь: кандидат педагогічних наук

Вчене звання: доцент

Посада: доцент 

Біографічна довідка:

З 15 жовтня 2005 р. науковий співробітник (0.5  ставки) держбюджетної теми “Оптимізація фізкультурно-оздоровчої роботи у  навчальних закладах на основі диференційованого підходу з врахуванням темпів  біологічного та морфофункціонального   розвитку ”

З 1.09.2007 р. -  30.06.2008 р. – (05 ставки) старший викладач кафедри теорії і методики початкового навчання Волинського національного університету

З 1.09.2008 р.    -    31.08.2010 р. (0.5 ставки )старший викладач кафедри педагогіки дошкільної та початкової освіти

З 1.09.2010 р.   - старший викладач  кафедри педагогіки дошкільної та початкової освіти

З 1.09.2011 р. – на посаді доцента кафедри педагогіки  дошкільної та початкової освіти із збереженням умов діючого контракту

1 березня 2013 р. присвоєно вчене звання доцента кафедри педагогіки дошкільної та початкової освіти.

З 2013 р. – до теперішнього часу – доцент кафедри педагогіки дошкільної та початкової освіти Волинського національного університету (далі – СНУ, кафедри педагогіки) ім. Лесі Українки.

Освіта:

2005 рік – Рівненський державний гуманітарний університет, спеціальність за дипломом – початкове навчання

Дисципліни, які викладає викладач:

1.Педагогічна майстерність

2.Основи профорієнтаційної роботи

3.Гурткова робота в початковій школі

4.Організація дозвілля молодших школярів (в інтернатному закладі)

5.Робота вихователя в групах продовженого дня

6.Інноваційна діяльність організатора дошкільної освіти

7.Система виховної роботи в навчальних закладах нового типу

Коло наукових інтересів

Самосвідомість молодшого школяра в аксіологічному вимірі, формування самосвідомості молодших школярів : змістовий аспект, формування самосвідомості учнів початкової школи: теоретичний аналіз

Перелік навчально-методичних / наукових праць:

Статті, опубліковані у наукових фахових виданнях України та за кордоном:

 

Формування самосвідомості молодших школярів : змістовий аспект Науковий вісник Волинського національного університету.– №13.– 2010.– С.22-27. Фахове видання України
Формування самосвідомості молодших школярів : змістовий аспект Відповідальне ставлення до  здоров’я : Теорія та технології: матеріали 5 міжнародної соціально-педагогічної конференції , 24-25 вересня 2010 р. – Луцьк, 2010. – С.22-27
Інтегрований курс Я і Україна Україна  в системі чинників  формування само-свідомості молодших молодших  школярів Науковий вісник Волинського національного університету.– №14.– 2010.– С.50-54. Фахове видання України
Теоретичні основи формування культури поведінки  сучасних школярів в умовах дозвіллєвої діяльнос-ті Науковий вісник Волинського національного університету.– №8.-2011.-С.4-8. Фахове видання України
Людинознавчий підхід  у педагогіці: ретроспективний погляд  Вісник Прикарпатського університету. Серія: Педагогіка.-Івано-Франківськ.-Вип.XXXVII 2011.-С.21-24. Фахове видання України
Самосвідомість молодшого школяра в аксіологічному ви-мірі  Наукові праці Донецького  національного технічного університету.Серія:   Педагогіка. Психологія. Соціологія. – Донецьк, 2011.- Вип.9(191)-2011-С.212-215. Фахове видання України
Аспекти формуван-ня моральних ціннос-тей особистості за В.О.Сухомлинським Науково-педагогічний журнал. Молодь і ринок – Дрогобич, 2012.- Вип.7(90)-2012-С.75-78. Фахове видання України
Етапи професійно-го становлення май бутнього педагога    Зб. Черкаського державного університету імені Богдана Хмельницького. – Вип.35 (248) – 2012 С.56-63. Фахове видання України
Аспекти  форму-вання професійно-педагогічної готов-ності студентів до роботи з батьками молодших школярів Вісник Житомирського державного університету ім.. Івана Франка. - Житомир. Вип.65  -2012-С 25-30 Фахове видання України
Формування самосвідомості учнів початкової школи: теоретичний аналіз. Науково-педагогічний журнал. Молодь і ринок – Дрогобич, 2015.- Вип.3(122)-2015-С.130-134 Фахове видання України
Авторські школи України як феномен інноваційної освіт-ньої практики. Науковий вісник Східноєвропейського національного університету. – №1(302).-2015.-С.21-26. Фахове видання України