Головна / Федонюк Сергій Валентинович

Федонюк Сергій Валентинович

Федонюк Сергій Валентинович
43021, м. Луцьк, вул. Винниченка 28, G - 201
+38(0332)249272

Декан факультету міжнародних відносин

Федонюк Сергій Валентинович народився 18 червня 1971 р. в с. Коритниця Локачинського району Волинської області. У 1993 р. закінчив природничо-географічний факультет Луцького державного педагогічного інституту імені Лесі Українки. У 1993-1996 рр. навчався в аспірантурі Волинського державного університету імені Лесі Українки, а в 1997 р. захистив кандидатську дисертацію на тему: "Територіальна організація зовнішньоекономічної діяльності адміністративної області (на прикладі Волинської області)" і отримав науковий ступінь кандидата географічних наук зі спеціальності 11.00.02 - економічна і соціальна географія. 

З 1993 р. працює у Волинському державному університеті імені Лесі Українки на посадах: асистента кафедри економічної і соціальної географії, наукового співробітника лабораторії «Проблеми розвитку регіональних соціально-економічних систем», старшого викладача кафедри економічної і соціальної географії, доцента кафедри міжнародних економічних відносин і міжнародної інформації. З 1998 до 2000 р – заступник декана факультету міжнародних відносин. У 2000-2002 рр. – заступник проректора з навчальної роботи Волинського державного університету імені Лесі Українки. У 2003 р. отримав атестат доцента кафедри міжнародних економічних відносин і міжнародної інформації.

У 2001–2002 рр. проходив наукове стажування у Люблінському університеті Марії Кюрі-Склодовської (Польща) у рамках стипендіальної програми Лейна Кіркланда (Lane Kirkland Scholarship Program). У 2002 – 2003 р.р. перебував у докторантурі Київського національного університету імені Тараса Шевченка.

У квітні-червні 2007 р. пройшов навчання за програмою «Європейський Союз і Європейська економічна зона» в рамках проекту «Розбудова демократії та можливостей державної служби в Україні» за участю Головного управління державної служби України (Київ-Брюссель). Експерт з оцінки проектів транскордонного співробітництва у рамках програми «Польща-Білорусь-Україна (Interreg IIA/TACIS CBC, 2006). Учасник проекту «Спеціалізовані програми з питань європейської інтеграції для підвищення кваліфікації державних службовців України II-IV категорій» за підтримки Міністерства закордонних справ Сполученого королівства Великобританії та Північної Ірландії й Посольства Великобританії в Україні (Strategic Programme Fund Reuniting Europe Programme) (2006-2008 рр.). 

У 2018-2019 рр. - учасник проєкту “Інноваційний університет і лідерство. Фаза IV: комунікаційні стратегії і відносини університет-школа” у Варшавському та Ягеллонському університетах (Польща).

У 2003-2007 рр. працював на посаді завідувача кафедри міжнародної інформації Волинського державного університету імені Лесі Українки. З березня 2004 р. – декан факультету міжнародних відносин Східноєвропейського (Волинського) національного університету імені Лесі Українки, у 2008-2015 рр. – в.о. проректора з міжнародних зв’язків СНУ імені Лесі Українки. У 2019-2020 рр. виконував обов'язки ректора Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки.

Головний редактор журналу "КОМА, кореспонденція міжнародної аналітики". Директор Центру дослідження стратегічних комунікації СНУ імені Лесі Українки.

  • Нагороджений Почесною грамотою Верховної Ради України (2013), Нагрудним знаком “Відмінник освіти України (2010), Почесними грамотами МОН України (2007, 2017), Волинської обласної державної адміністрації, відзнаками Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки. 

  •  

Коло наукових інтересів– 

європейська інтеграція – єдиний ринок Європейського Союзу, розширення ЄС, інформаційне суспільство, відкрите (масове) співробітництво.

 

Автор понад 100 наукових публікацій, в т.ч. 10 монографій та навчальних посібників.


Основні публікації:

Сергiй Федонюк. Демократизація України: до природи соціальних потрясінь. Wschodni Rocznik Humanistyczny, tom XIV (2017), nr 4, p. 95-114.


Fedoniuk Sergii. Mass Collaboration as a Factor of Information Security of Society and States.  International and National Security: Politics, Information, Ecology, Economy: collective monograph / еd. by A. Mytko. Kyiv: MPBP “Hordon”, 2018. p.120-133.

Федонюк С. В. Технології менеджменту знань і відкрите співробітництво: навч. посіб. / С. В. Федонюк. – Луцьк : Вежа-друк, 2017. – 124 с.

 

Європейська інтеграція :  навч.  посіб.  для  студ.  вищ.  навч.  закл. / Є 24   [С. В. Федонюк та ін.] ; за ред. С. В. Федонюка, В. Й. Лажніка. Вид. 2-е, переробл. й доповн. – Луцьк : Волин. нац. ун-т ім. Лесі Українки, 2011. – 760  с. – (Посібники та підручники ВНУ імені Лесі Українки)

 

Гнидюк Н.А., Федонюк С.В. Розширення Європейського Союзу. Підручник / За заг. ред.: М. Бойцуна, І. Грицяка, Я.Мудрого, О.Рудіка, Л.Прокопенко, В.Стрельцова.- К.: Міленіум, 2009. – 285 с.

 

Луцишин П. В., Федонюк С. В. Європейські інтеграційні процеси: формування єдиного ринку. Луцьк: Волинська обласна друкарня, 2004.-200 с.

 

Serhiej Fedoniuk, Bogdan Kawałko, Andrzej Miszczuk. Pogranicze Polsko-Ukraińskie: Środowisko. Społeczeństwo. Gospodarka / Redakcja naukowa: Bogdan Kawałko, Andrzej Miszczuk Wyższa Skoła Administracji i Zarządania w Zamościu.– Zamość, 2005.

 

Луцишин П, В., Клімонт Д. Ю., Федонюк С. В. Географія продуктивних сил Польщі. Луцьк: РВВ «Вежа» Волин. держ. ун-ту , 2000. – 359 с.