Головна / Факультети та інститути / Навчально-науковий інститут неперервної освіти

Навчально-науковий інститут неперервної освіти

Про нас

Навчально-науковий інститут неперервної освіти Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки створено 16 березня 2020 року.

В структурі інституту:

 

Інститут забезпечує підготовку здобувачів вищої освіти за бакалаврським, магістерським рівнями вищої освіти, за освітньо-науковим рівнем доктора філософії та науковим рівнем доктора наук, підвищення кваліфікації фахівців, підготовку до вступу до закладів вищої освіти та зовнішнього незалежного оцінювання, а також підготовку до вступу до закладів вищої освіти України іноземних громадян та осіб без громадянства на очній (денній, вечірній), заочній, заочній з елементами дистанційної, мережевій формах навчання.