Головна / Факультети та інститути / Медико-біологічний факультет

Медико-біологічний факультет

 Декан факультету до заміщення вакантної посади

43025, м. Луцьк, вул. Потапова, 9, корпус (С)
+38(0332)249327
Про нас

 

Specialty 222 "Medicine", Field of knowledge - 22 "Health care" "Master’s degree in Medicine" professional qualifications Doctor of Medicine (MD).

 

On July 18, 2019, a license for master's degree in specialty 222 "Medicine"in field of knowledge – 22 "Health care" was obtained (protocol № 143 of the licensing commission of the Ministry of Education and Science of Ukraine).


Декан до заміщення вакантної посади медико-біологічного факультету – Степанюк Ярослав Васильович, кандидат біологічних наук, доцент

Заступник декана з навчальної роботи - Дмитроца Олена Романівна, кандидат біологічних наук, доцент

Заступник декана з виховної роботи  - Фіщук Оксана Сергіївна, кандидат біологічних наук, ст. викладач

Куратор наукової роботи викладачів та студентів – Качинська Тетяна Валеріївна, кандидат біологічних наук, доцент

 

    Першим деканом факультету з моменту реорганізації природничо-географічного та створення біологічного факультету був доцент, кандидат біологічних наук Бенедь Володимир Петрович, з 2000 по 2005 рік - доцент, кандидат  біологічних наук Шварц Людмила Олексіївна, з грудня 2005 року по грудень 2019 – доцент, кандидат біологічних наук Поручинський Андрій Іванович. З грудня 2019 декан факультету до заміщення вакантної посади - доцент, кандидат біологічних наук Степанюк Ярослав Васильович.

  

  

  

    

   Медико-біологічний факультет є одним з найпотужніших структурних підрозділів Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки.

  Факультет протягом останніх десяти років завжди займає рейтингові місця від 1 до 3 місця серед 14 факультетів університету.
  Нині на факультеті функціонують чотири кафедри: фізіології людини та тварин, зоології, ботаніки і методики викладання природничих наук, лісового та садово-паркового господарства. Навчальний процес забезпечують більше 40 висококваліфікованих викладачів, серед яких 8 докторів наук, професорів, 29 доцентів, кандидатів наук.

  Факультет має обладнаний комп’ютерний клас, сім навчально-наукових лабораторій, два музеї, співробітники факультету є кураторами агробіологічної станції та ботанічного саду.

  Зараз на факультеті навчається близько 600 студентів, що навчаються на денній та заочній формах навчання.

   На кафедрі фізіології людини і тварин є постійно діюча аспірантура за спеціальністю 03.00.13 — фізіологія людини і тварин, на кафедрі ботаніки і методики викладання природничих наук – 03.00.05 – ботаніка.

 

Серед пріоритетних завдань сучасного медико-біологічного факультету слід виділити:

 • Створення потужних науково-практичних центрів – мікробіології, біотехнології, електронної мікроскопії, функціональної діагностики, медичної біології,  психокорекції та  методів біозворотнього зв’язку, біоінформатики, ландшафтного дизайну.
 • Розширення матеріальної бази та аудиторного фонду факультету для проведення наукової та практичної діяльності на рівні світових стандартів з пріоритетних напрямів розвитку медико-біологічного факультету та університету.
 • Утвердження факультету як структури, що дає якісну освіту, яка гарантує працевлаштування за фахом та достойний рівень життя.
 • Налагодження міжнародної співпраці за програмами подвійних дипломів. Проходження стажувань студентів та викладачів у провідних наукових центрах та університетах за кордоном, участь у грантових, стипендіальних міжнародних програмах тощо.
 • Реорганізація та розвиток агробіологічної станції, ботанічного саду «Волинь».

 

 

СПЕЦІАЛЬНОСТІ ТА ОСВІТНІ ПРОГРАМИ МЕДИКО-БІОЛОГІЧНОГО ФАКУЛЬТЕТУ

На медико-біологічному факультеті здійснюється підготовка студентів за 7 спеціальностями та освітніми програмами за двома ступенями: бакалавр і магістр


БАКАЛАВР (6 спеціальностей та освітніх програм):
Спеціальність БІОЛОГІЯ, освітня програма БІОЛОГІЯ
Спеціальність БІОЛОГІЯ, освітня програма ЛАБОРАТОРНА ДІАГНОСТИКА
Спеціальність СЕРЕДНЯ ОСВІТА (БІОЛОГІЯ ТА ЗДОРОВ’Я ЛЮДИНИ), освітня програма СЕРЕДНЯ ОСВІТА. БІОЛОГІЯ, ПРИРОДОЗНАВСТВО, ЗДОРОВ’Я ЛЮДИНИ
Спеціальність СЕРЕДНЯ ОСВІТА (ПРИРОДНИЧІ НАУКИ)
Спеціальність ЛІСОВЕ ГОСПОДАРСТВО
Спеціальність САДОВО-ПАРКОВЕ ГОСПОДАРСТВО

Термін навчання бакалавра – 4 роки на денній формі навчання, 5 – на заочній.


 Спеціальність «Біологія» має дві освітні програми: Біологія та Лабораторна діагностика.

 

Спеціальність «Біологія». Освітня програма «Біологія»
Ступінь «Бакалавр» дає можливість отримати кваліфікацію «Лаборант (біологічні дослідження), молодший науковий співробітник (біологія)» зі спеціалізаціями «Медична біологія», «Фізіологія людини і тварин», «Прикладна зоологія: діагностика інвазійних хвороб, морфо-екологічні дослідження», «Фіторізноманіття та його охорона», «Зоологія».
 Ліцензований обсяг на денній формі навчання: Біологія (Біологія) на денній формі навчання - 40 осіб, на заочній – 40 осіб.
 Сертифікати для вступу на напрям підготовки (спеціальність) „Біологія” необхідні з таких предметів:

 • Українська мова та література (за сертифікатами)
 • Біологія (за сертифікатами)
 • Хімія, або Іноземна мова (за сертифікатами)

 Студенти отримують грунтовні теоретичні і практичні знання та вміння з широкого кола фундаментальних дисциплін біологічного та природничого профілю, зокрема з ботаніки, зоології, анатомії і фізіології людини, генетики, молекулярної біології, генетики, біотехнології, цитології, гістології, мікробіології, вірусології, імунології та інших.

ПРАЦЕВЛАШТУВАННЯ: Фахівець-біолог по закінченні університету може працювати у найрізноманітніших закладах, установах та організаціях біологічного профілю, різних типах лабораторій (медичних, екологічних, сільськогосподарських), на митницях у системі карантинних служб, у санаторно-курортних закладах, санітарно-епідеміологічних закладах, діагностичних лабораторіях і центрах, станціях радіологічного контролю, ботанічних садах, зоопарках, розсадниках, ландшафтних центрах тощо.

 

Спеціальність «Біологія».Освітня програма «Лабораторна діагностика» 

  Кваліфікація «Лаборант (біологічні дослідження), лаборант (медицина), молодший науковий співробітник (біологія)».
 Ліцензований обсяг на денній формі навчання: Біологія (Лабораторна діагностика) на денній формі навчання - 20 осіб, на заочній – 20 осіб.
Сертифікати для вступу на напрям підготовки (спеціальність) „Біологія” необхідні з таких предметів:

 • Українська мова та література (за сертифікатами)
 • Біологія (за сертифікатами)
 • Хімія, або Іноземна мова (за сертифікатами)

    Студенти отримують грунтовні теоретичні і практичні знання та вміння з широкого кола фундаментальних дисциплін біологічного та природничого профілю, зокрема з ботаніки, зоології, анатомії і фізіології людини, генетики, молекулярної біології, генетики, біотехнології, цитології, гістології, мікробіології, вірусології, імунології та інших, а також з ряду спеціалізованих медико-біологічних дисциплін, зокрема патологічної анатомії і фізіології людини, доклінічної діагностики біологічних систем, першої медичної допомоги, паразитології, основ громадського здоров’я, організації лабораторної роботи, біологічні основи раціонального харчування, основи ендокринології та обмін речовин, лабораторна та інструментальна техніка тощо.

ПРАЦЕВЛАШТУВАННЯ:  по закінченні університету такі бакалаври можуть працювати у найрізноманітніших закладах, установах та організаціях медико-біологічного та діагностичного профілю, у різних типах лабораторій (медичних, екологічних, сільськогосподарських, фітосанітарних), на митницях у системі карантинних служб, у санаторно-курортних закладах, санітарно-епідеміологічних закладах, діагностичних лабораторіях і центрах, станціях радіологічного контролю, у лабораторіях контролю якості продукції на підприємств харчової промисловості тощо.

 

Спеціальність «Середня освіта (Біологія та здоров’я людини)».

Освітня програма «Середня освіта. Біологія, природознавство. Здоров’я людини
Кваліфікація «Вчитель загальноосвітнього навчального закладу, вчитель біології, природознавства, здоров’я людини»
Ліцензований обсяг на денній формі навчання – 35 осіб.
 Сертифікати для вступу  необхідні  з таких предметів:

 • Українська мова та література (за сертифікатами)
 • Біологія (за сертифікатами)
 • Хімія, або Математика (за сертифікатами)


ПРАЦЕВЛАШТУВАННЯ: Фахівець по закінченні університету може працювати вчителями шкіл, ліцеїв, гімназій, коледжів, а також у найрізноманітніших закладах, установах та організаціях біологічного профілю, екоцентрах, тощо. 

 

   Спеціальність «Середня освіта (Природничі науки)»
Кваліфікація «Вчитель загальноосвітнього навчального закладу, вчитель природничих дисциплін» (відповідно до реформи школи)
Ліцензований обсяг на денній формі навчання – 20 осіб, на заочній (після коледжів) – 20 осіб.
Сертифікати для вступу  необхідні  з таких предметів:

 • Українська мова та література (за сертифікатами)
 • Біологія (за сертифікатами)
 • Хімія, або Географія (за сертифікатами)


ПРАЦЕВЛАШТУВАННЯ: Фахівець по закінченні університету може працювати вчителями шкіл, ліцеїв, гімназій, коледжів, а також у найрізноманітніших закладах, установах та організаціях біологічного профілю, екоцентрах, тощо. 

Спеціальність «Лісове господарство»
Ступінь «Бакалавр» - кваліфікація «Бакалавр лісового господарства»
 Ліцензований обсяг на денній формі навчання – 20 осіб, на заочній (після коледжів) – 20 осіб.
Сертифікати для вступу на спеціальність «Лісове господарство» необхідні  з таких предметів:

 • Українська мова та література (за сертифікатами)
 • Математика (сертифікатами)
 • Біологія, або Хімія (за сертифікатами)


ПРАЦЕВЛАШТУВАННЯ: Фахівець здатний виконувати зазначену професійну роботу: фахівці та майстри виробничих підрозділів у сільському, лісовому господарствах та природно-заповідній справі; наукові співробітники (агрономія, лісівництво, меліорація та природно-заповідна справа); агрономи, лісоводи та професіонали споріднених професій.

Фахівець може займати первинні посади: Молодший науковий співробітник (агрономія, лісівництво, природно-заповідна справа). Науковий співробітник (агрономія, лісівництво, природно-заповідна справа). Науковий співробітник-консультант (агрономія, лісівництво, природно-заповідна справа). Агролісомеліоратор. Інженер (з лісових культур; з охорони та захисту лісу; інженер-лісопатолог; з охорони природних екосистем; з відтворення природних екосистем; з природокористування; інженер-таксатор; з рекреаційного благоустрою; садово-паркового господарства; з охорони праці). Асистент. Викладач вищого навчального закладу. Викладач професійного навчально-виховного закладу. Викладач професійно-технічного навчального закладу.

 

Спеціальність «Садово-паркове господарство»
Ступінь «Бакалавр» - кваліфікація «Бакалавр лісового господарства»
 Ліцензований обсяг на денній формі навчання – 25 осіб, на заочній (після коледжів) – 25 осіб.
Сертифікати для вступу  на спеціальність «Садово-паркове господарство» необхідні  з таких предметів:

 • Українська мова та література (за сертифікатами).
 • Математика (сертифікатами).
 • Біологія, або Хімія (за сертифікатами);

ПРАЦЕВЛАШТУВАННЯ: Фахівець здатний виконувати зазначену професійну роботу: фахівці (інші керівники) та майстри виробничих підрозділів у сільському господарстві та природно-заповідній справі; наукові співробітники (агрономія, меліорація та природно-заповідна справа); агрономи та професіонали споріднених професій.
Фахівець може займати первинні посади: Молодший науковий співробітник (агрономія, природно-заповідна справа). Науковий співробітник (агрономія, природно-заповідна справа). Науковий співробітник-консультант (агрономія, природно-заповідна справа). Агролісомеліоратор. Інженер (з охорони природних екосистем; з відтворення природних екосистем; з природокористування; з рекреаційного благоустрою; садово-паркового господарства; з охорони праці). Фахівець з квітникарства. Фахівець з ландшафтного дизайну. Фахівець з рекреації. Фахівець садово-паркового господарства. Асистент. Викладач вищого навчального закладу. Викладач професійного навчально-виховного закладу. Викладач професійно-технічного навчального закладу.

На усіх спеціальностях як денної, так і заочної форми навчання

є місця державного замовлення

 

МАГІСТР (6 спеціальностей та освітніх програм):

Спеціальність БІОЛОГІЯ, освітня програма БІОЛОГІЯ
Спеціальність БІОЛОГІЯ, освітня програма ЛАБОРАТОРНА ДІАГНОСТИКА
Спеціальність БІОЛОГІЯ, освітня програма МІКРОБІОЛОГІЯ
Спеціальність СЕРЕДНЯ ОСВІТА (БІОЛОГІЯ ТА ЗДОРОВ’Я ЛЮДИНИ), освітня програма СЕРЕДНЯ ОСВІТА. БІОЛОГІЯ, ПРИРОДОЗНАВСТВО, ЗДОРОВ’Я ЛЮДИНИ
Спеціальність ЛІСОВЕ ГОСПОДАРСТВО
Спеціальність САДОВО-ПАРКОВЕ ГОСПОДАРСТВО

 

Термін навчання магістра на денній і заочній формах навчання – 1,5 роки.

   Ступінь магістра є необхідним для забезпечення можливості кар’єрного росту та наукової діяльності. Він необхідний студентам, які націлені пов’язати своє життя з наукою або викладацькою діяльністю, або планують зайняти керівну посаду у організаціях, підприємствах, навчальних та наукових закладах тощо.

      Вступ до магістратури на будь яку спеціальність медико-біологічного факультету можливий на базі освітнього ступеня бакалавр або спеціаліст відповідної спеціальності або галузі знань. Можливий також вступ з інших спеціальностей бакалавра за умови складання додаткового фахового випробування.

       При вступі на магістратуру на усі спеціальності студенти складають комп’ютерний тестовий фаховий іспит та комп’ютерний тестовий іспит з іноземної мови.

 

На усіх спеціальностях як денної, так і заочної форми навчання

є місця державного замовлення

 

ОЛІМПІАДА З БІОЛОГІЇ – МОЖЛИВІСТЬ ОТРИМАТИ ДО 20 ДОДАТКОВИХ БАЛІВ ДО ЗНО З БІОЛОГІЇ при вступі на спеціальності медико-біологічного факультету Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки

Cхідноєвропейський національний університет імені Лесі Українки створює умови для отримання 20 додаткових балів до результатів ЗНО з біології абітурієнтам, які планують вступити до СНУ імені Лесі Українки на спеціальності «Біологія», «Біологія (Лабораторна діагностика)», «Середня освіта (Біологія) (освітня програма «Біологія, природознавство, здоров’я людини»), «Середня освіта (Природничі науки)», «Лісове господарство», «Садово-паркове господарство».
До участі в олімпіаді з біології запрошуються учні 11-х класів, які отримають документ про повну загальну середню освіту в 2019 році.
Олімпіада з біології Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки проводиться у два тури – І (дистанційний) та ІІ (очний).
Дистанційний етап Всеукраїнської олімпіади з біології триватиме з 21 січня 2019 року до 10 квітня 2019 року включно.
Під час проведення дистанційного туру учасники Олімпіади ознайомлюються із завданнями, розміщеними на веб-сайті Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки
https://eenu.edu.ua/uk/articles/dodatkovi-bali-do-zno-z-biologiyi-pri-vs...
скачують їх, натиснувши на активну кнопку «завдання», розв’язують їх, сканують розв’язані завдання і разом із заповненою реєстраційною карткою (яку також треба скачати, натиснувши активну кнопку «реєстраційна картка») надсилають на поштову скриньку олімпіади bioolimpvolyn@ukr.net.
До участі у другому (очному) турі допускаються учасники, які набрали не менше 75% балів на першому (дистанційному) етапі.
Другий тур проходитиме 13-14 квітня 2019 року у Східноєвропейському національному університеті імені Лесі Українки.
Початок очного туру 13 квітня і 14 квітня 2019 року о 10.00 год. за адресою: м. Луцьк, вул. Потапова, 9, лабораторний корпус університету, 7-й поверх, ауд. 720).
Додаткові бали нараховуються учасникам, які набрали не менше, ніж 90 % балів у ІІ (другому) турі.
Учасникам другого туру Олімпіади нараховуються додаткові бали до сертифіката зовнішнього незалежного оцінювання з біології при розрахунку конкурсного бала у Східноєвропейському національному університеті імені Лесі Українки у 2019 році.
На підтвердження участі у олімпіаді та додаткові бали ви отримаєте сертифікат, який потрібно додати до пакету документів при подачі до університету.

 Просимо поінформувати усіх учнів 11 класів про можливість отримати додаткові бали з біології.

Просимо також поширити інформацію про наш факультет, яка розміщена у буклетах.

Уся інформація про олімпіаду, телефони для консультацій є на сайті університету та у буклетах.

Запрошуємо скористатись можливістю отримати додаткові бали ЗНО з біології !
Бажаємо успіху! 


***

КОРИСНА ІНФОРМАЦІЯ ДЛЯ ВИПУСКНИКІВ КОЛЕДЖІВ

(МЕДИЧНИХ, ПЕДАГОГІЧНИХ, ЛІСОВИХ, АГРАРНИХ ТА ІНШИХ)

На усі спеціальності медико-біологічного факультету здійснюється набір вступників зі ступенем «молодший спеціаліст» після будь-яких коледжів на 3-й курс денної форми навчання або за скороченим терміном навчання (3 роки) на заочну форму навчання для здобуття освіти за ступенем бакалавр.

Випускники коледжів складають комплексний тестовий фаховий іспит зі спеціальності в університеті.

На спеціальності «БІОЛОГІЯ (Біологія)», «БІОЛОГІЯ (Лабораторна діагностика)» складають комплексний тестовий фаховий іспит з біології (базовий загальноосвітній рівень). Найбільш популярні ці спеціальності для випускників МЕДИЧНИХ ТА ІНШИХ КОЛЕДЖІВ.

 

На спеціальність «СЕРЕДНЯ ОСВІТА (Природничі науки)» складають комплексний тестовий фаховий іспит з педагогіки. Найбільш популярні ці спеціальності для випускників ПЕДАГОГІЧНИХ ТА ІНШИХ КОЛЕДЖІВ.

 

На спеціальності «ЛІСОВЕ ГОСПОДАРСТВО», «САДОВО-ПАРКОВЕ ГОСПОДАРСТВО» складають комплексний тестовий фаховий іспит з фахових дисциплін («Лісові культури», «Лісова таксація», «Дендрологія», «Лісознавство»). Найбільш популярні ці спеціальності для випускників ЛІСОВИХ ТА ІНШИХ  КОЛЕДЖІВ.

 

***
МІЖНАРОДНІ МОЖЛИВОСТІ СТУДЕНТІВ

Навчаюсь на медико-біологічному факультеті, студенти мають можливість пройти польову та виробничі практики не лише у школах, лікарнях, зоопарках, ландшафтних центрах, розсадниках, лісництвах, діагностичних центрах у різних куточках не лише Волині, України, а й за кордоном.
Наші студенти мають можливість проходити виробничу практику у Польщі та у Словаччині, а також можуть паралельно навчатись у Польщі та у Литві і можуть одночасно отримати два дипломи - український і Польщі або Литви.

 ***

СТУДЕНТСЬКЕ ЖИТТЯ 

Життя студентів нашого університету цікаво та багатогранне. У нас є багато можливостей безкоштовно займатись у спортивних секціях у спорткомплексі, на стадіонах, у спортзалах та тренажерних залах, у театральному, танцювальних та вокальних гуртках в університетському центрі культури та дозвілля. Студенти беруть участь у концертах, турнірах, конкурсах міс та містер факультету та університету, спортивних змаганнях; організовують своє дозвілля. Дні здоров’я, їздять разом на екскурсії та відпочинок.

 

Колектив медико-біологічного факультету успішно працює над тим, щоб кожен студент, обравши біологічний факультет, отримав перспективну та якісну освіту, а також міг себе реалізувати у житті!

ДОДАТКОВУ ТА ДЕТАЛЬНУ ІНФОРМАЦІЮ ВИ МОЖЕТЕ ОТРИМАТИ:  

за телефонами: (0332) 24-93-27 (деканат медико-біологічного факультету)
+38-050-157-14-14 - декан до заміщення вакантної посади медико-біологічного факультету Ярослав Степанюк. 
за адресою: м. Луцьк, вул. Потапова, 9, корпус С (2), 7 поверх, деканат медико-біологічного факультету  у робочі дні з 9.00 до 17.00.
www.eenu.edu.ua
www.facebook.com/biofaksnu
Instagram: biofakeenu
електронною поштою:
biological@eenu.edu.ua (деканат)

 

Медико-біологічний факультет пам'ятає про минулі здобутки 

і мріє про майбутні горизонти !

 

ПЕРЕЛІК КОНКУРСНИХ ПРЕДМЕТІВ, ТВОРЧИХ ЗАЛІКІВ ТА ТВОРЧИХ КОНКУРСІВ ДЛЯ ВСТУПУ

НА НАВЧАННЯ НА СПЕЦІАЛЬНОСТІ МЕДИКО-БІОЛОГІЧНОГО ФАКУЛЬТЕТУ

 

Назва спеціальності

Освітня програма (спеціалізація)

Перелік конкурсних предметів

Вага предметів сертифікату ЗНО

Вага атестату про

повну загальну освіту

Вага бала за особливі успіхи

Мінімальна

кількість балів для допуску до участі в конкурсі або для  зарахування на навчання поза конкурсом

Біологія

Біологія

1. Українська мова та література

0,25

0,05

0,05

100

2. Біологія

0,4

 

 

100

3.Хімія

0,25

 

 

100

3. Іноземна мова

0,25

 

 

100

Біологія

Лабораторна діагностика

1. Українська мова та література

0,25

0,05

0,05

100

2. Біологія

0,4

 

 

100

3.Хімія

0,25

 

 

100

3. Іноземна мова

0,25

 

 

100

Середня освіта (Біологія та здоров’я людини)

Біологія, природознавство,

здоров’я людини

1. Українська мова та література

0,3

0,05

0,05

100

2. Біологія

0,3

 

 

100

3.Хімія

0,3

 

 

100

3. Математика

0,3

 

 

100

Середня освіта (Природничі науки)

Природничі науки

1. Українська мова та література

0,3

0,05

0,05

100

2. Біологія

0,3

 

 

100

3.Хімія

0,3

 

 

100

3. Географія

0,3

 

 

100

Лісове господарство

Лісове господарство

1. Українська мова та література

0,25

0,05

0,05

100

2. Математика

0,4

 

 

100

3.Біологія

0,25

 

 

100

3. Хімія

0,25

 

 

100

Садово-паркове господарство

Садово-паркове господарство

1. Українська мова та література

0,25

0,05

0,05

100

2. Математика

0,4

 

 

100

3.Біологія

0,25

 

 

100

3. Хімія

0,25

 

 

100

 

Переглянути наш фотоальбом