Головна / Факультети та інститути / Хімічний факультет

Хімічний факультет

 

Навчальний план (ОС бакалавр, денна форма навчання) 2015

Навчальний план (ОС бакалавр, денна форма навчання) 2016

Навчальний план (ОС бакалавр, денна форма навчання) 2017

 

ECTS – інформаційний пакет


Дисципліни, передбачені навчальним планом:

 "Неорганічна хімія "Робоча програма.Викладач Строк О.М.

"Неорганічний синтез"Робоча програма . Викладач Піскач Л.В.

"Методи структурного аналізу ".Робоча програма .Викладач Іващенко І.А.

"Основи фізико-хімічного аналізу".Робоча програма  Викладач Олексеюк І.Д.

"Екотехнологія".Робоча програма  Викладач Марчук О.В.

"Компютерні програми в РСА".Робоча програма Викладач Строк О.М.

"Кристалохімія "Робоча програма .Викладач Строк О.М.

"Основи матеріалознавства"Робоча програма . Викладач Марчук О.В.

"Технологія напівпровідникових матеріалів"Робоча програма .Викладач Марчук О.В. 

"Фізична хімія".Робоча програма  Викладач Янчук О.М.

«Аналіз та ідентифікація органічних сполук» – робоча програма. Викладач – Сливка Н.Ю., Кадикало Е.М.

«Біоорганічна хімія» – робоча програма. Викладач – Осип Ю.Л.

«Органічна хімія» – робоча програма. Викладач – Проц д.І.

«Основи хімії природних сполук» – робоча програма. Викладач – Осип Ю.Л.

«Хімія ВМС» – робоча програма. Викладач – Марушко Л.П.

«Прикладні комп'ютерні програми» – робоча програма. Викладач – Супрунович С.В.

«Теоретичні основи органічної хімії» – робоча програма. Викладач – Супрунович С.В.

«Хемометрика» – робоча програма. Викладач – Супрунович С.В.

«Хімія барвників» – робоча програма. Викладач –  Марушко Л.П.Педагогічна практика. Робоча програма. Викладач Кадикало Е.М., Марушко Л.П.

Практика ознайомлююча з виробництвом. Робоча програма. Викладач Кадикало Е.М., Демчук В.В..

 

 

Навчальний план (ОС магістр, денна форма навчання) 2017

Освітньо-професійна програма "Хімія"


ECTS – інформаційний пакет


Дисципліни, передбачені навчальним планом:

 "Методи структурного аналізу та кристалохімії". Робоча програма Викладач Строк О.М.

Хімія напівпровідників". робоча програма " Викладач Іващенко І.А.

Діаграми стану трикомпонентних систем". робоча програма "Викладач Піскач Л.В.

 "Охорона праці в галузі". робоча програма Викладач Янчук О.М.

 "Структурний аналіз і кристалохімія напівпровідникових матеріалівробоча програм".Викладач Строк О.М. 

"Іонні пари в аналізі".Робоча програма  Викладач Корольчук С.І., Кормош Ж.О.

"Хімічні сенсори".Робоча програма  Викладач Корольчук С.І., Кормош Ж.О.

"Оптичні методи аналізу".Робоча програма  Викладач Корольчук С.І., Кормош Ж.О.

«Виділення та ідентифікація природних фізіологічно-активних речовин» – робоча програма. Викладач – Марушко Л.П.

«Методика викладання хімії у вищій школі» – робоча програма. Викладач – Проц Д.І

«Органічний синтез» – робоча програма. Викладач – Сливка Н.Ю.

«Хімія ліпідів» – робоча програма. Викладач – Осип Ю.Л.

«Синтез гетероциклічних сполук» – робоча програма. Викладач – Сливка Н.Ю.

«Сучасні органічні матеріали» – робоча програмаВикладач – Супрунович С.В.

"Кристалохімія напівпровідників". Робоча програма Викладач Строк О.М.

Хімія твердого тіла". робоча програма " Викладач Іващенко І.А.

"Хімія склоподібних матеріалів". Робоча програма. Викладач Марчук О.В.


 

Переддипломна практика. Робоча програма. Викладач Кадикало Е.М., Сливка Н.Ю.