Головна / Факультети та інститути / Факультет педагогічної освіти та соціальної роботи

Факультет педагогічної освіти та соціальної роботи

Декан факультету педагогічної освіти та соціальної роботи, кандидат педагогічних наук

43025, м. Луцьк, вул. Винниченка, 30 (навчальний корпус В (№ 1))
+38(0332)241100
+38(0332)720302 (методист заочної форми навчання)

ОС «Бакалавр»

Навчальний план, бакалавр, денна форма навчання, 2019 р.

Навчальний план, бакалавр, денна форма навчання, 2017 р.

Навчальний план (група СР-45), бакалавр, денна форма навчання, 2016 р.

Навчальний план (група СР-43), бакалавр, денна форма навчання, 2016 р.

Навчальний план, бакалавр, заочна форма навчання, 2016 р.

Навчальний план, бакалавр, заочна форма навчання, 2015 р.

ОПП (бакалавр, денна форма начання, навчальний план 2018)

ОПП (бакалавр на основі ОКР молодшого спеціаліста, заочна та денна  форми навчання, 2016 р.)

ОПП (бакалавр, денна форма начання, навчальний план 2016)

Інформаційний пакет І курс ( бакалавр, денна форма начання)

Інформаційний пакет (бакалавр, денна та заочна форми начання, навчальний план 2016)

Навчальний план, бакалавр, заочна форма навчання, 2011 р. 

Навчальний план, бакалавр на основі ОКР молодшого спеціаліста, заочна форма навчання, 2016 р.

 

 ОС «Магістр»

Освітньо-професійна програма

Пояснювальна записка до навчального плану

Навчальний план, магістр, денна форма навчання, 2019 р.

Навчальний план, магістр, денна форма навчання, 2017 р.

Навчальний план, магістр, заочна форма навчання, 2016 р.

Інформаційний пакет,  магістр, заочна форма навчання

Акредитація

освітньо-професійної програми "Соціальна робота" 

Експертна комісія

ЕКСПЕРТНІ ВИСНОВКИ

 

Дисципліни, передбачені навчальним планом

   ОС «Бакалавр»

ДЕННА ФОРМА НАВЧАННЯ


Навчальний план 2019 р.

Програма "Соціальна педагогіка". Розробники: Корпач Н.І., Петрович В.С

Програма "Українська мова (за професійним спрямуванням)". Розробник: Здіховська Т.В.

Програма "Соціологія (загальна та професійна". Розробник:  Бичук І.О. 

Програма "Основи соціальної роботи". Розробник: Чернета С.Ю. 


Навчальний план 2018 р.

Програма "Українська мова (за професійним спрямуванням)". Розробник: Здіховська Т.В.

Програма "Соціальне забезпечення населення". Розробник: Гунько С.О.

Програма "Соціальна робота у сфері дозвілля". Розробник: Бичук І.О

Програма "Соціальна педагогіка". Розробники: Корпач Н.І., Петрович В.С

Програма "Документування в соціальній роботі". Розробник: Корпач Н.І.

Програма "Загальна педагогіка". Розробники: Бартків О.С., Дурманенко Є.А.

Практики:

Програма навчальної практики "Навчально-ознайомлювальної". Розробник: Петрук В.В. 

 

Навчальний план 2017 р.

Програма "Українська мова (за професійним спрямуванням)". Розробник: Здіховська Т.В.

Програма "Історія соціальної роботи". Розробник: Мартіросян Л.А

Програма "Правові основи соціальної роботи". Розробник: Чернета С.Ю.

Програма "Вступ для спеціальності". Розробник: Сидорук І.І.

Програма "Документування в соціальній роботі". Розробник: Дурманенко Є.А.

Програма "Соціальний супровід сім’ї". Розробник: Остапйовський І.Є.

Програма "Соціальне партнерство в реалізації соціального захисту населення". Розробник: Петрович В.С.

Програма "Соціологія". Розробник:  Бичук І.О. 

Вибіркові навчальні дисципліни:

Програма "Соціальне забезпечення населення". Розробник: Гунько С.О

Програма "Організація роботи соціальних служб". Розробник: Дурманенко Є.А. 

 

 Навчальний план 2016 р.

Програма "Загальна педагогіка". Розробник: Бартків О.С.

Програма "Попередження конфліктів у соціумі". Розробник: Дурманенко Є.А. 

Програма "Основи наукових дослідж.ень в соціальній сфері". Розробник: Гунько С.О.

Програма "Документування в соціальній роботі". Розробник: Бєлкіна-Ковальчук О.В.

Програма "Соціальна робота в сфері занятості". Розробник: Бартків О.С.

Програма "Соціальна робота в сфері дозвілля". Розробник: Петрук В.В.

Програма "Основи соціалізації особистості". Розробник: Сушик Н.С.

Програма "Вступ до спеціальності". Розробник: Сидорук І.І.

Програма "Діловодство та документація в соціальній роботі". Розробник: Чернета С.Ю

Програма "Законодавство України у сфері соціального забезпечення, соціального обслуговування та соціальної роботи". Розробник: Чернета С.Ю.

Програма "Правовий захист дітей з обмеженими можливостями". Розробник: Чернета С.Ю.

Програма "Соціально-правовий захист окремих категорій клієнтів". Розробник: Чернета С.Ю.

Програма "Технології соціального виховання". Розробник:  Сушик Н.С. 

Програма "Організація соціального захисту населення". Розробник:  Сушик Н.С. 

Програма "Соціальна робота з сім’єю". Розробник: Бичук І.О.

Програма "Вікова соціологія". Розробник: Бичук І.О.

Програма "Організація роботи соціальних служб". Розробник: Бичук І.О

Програма "Технології соціальної роботи". Розробник: Петрович В.С.

Програма "Соціальна робота з групами ризику". Розробник:  Петрук В.В.

Програма "Етика соціального працівника". Розробник: Сушик Н.С.

Програма "Зайнятість населення та її регулювання". Розробник:  Бичук І.О.

Програма «Менеджмент соціальної роботи». Розробник: Остапйовський І.Є.

Програма "Соціально-педагогічна робота з охорони дитинства". Розробник:  Чернета С.Ю.

Програма "Соціально-волонтерська діяльність релігійних організацій". Розробник: Петрук В.В.

Практики:

Практика "Професійно-орієнтована в соціальних службах". Розробник: Бєлкіна-Ковальчук О.В., Корпач Н.І.

Програма "Навчально-ознайомлювальна". Розробник: Петрук В.В

Програма "Наскрізна програма практики". Розробник: Бартків

Програма "Професійно-орієнтована в навчально-виховних закладах". Розробник: Сушик Н.С.

Програма виробничої практики  зі спеціалізації  "Організація соціального захисту населення". Розробник:  Сушик Н.С.  ОС «Магістр»

Навчальний план 2019 р.

Програма "Педагогіка і психологія в освіті". Розробник:  Бєлкіна-Ковальчук О.В. 

Програма "Теорія соціальної поведінки особистості". Розробник: Лякішева А.В.

Програма "Інформаційні технології в соціальній роботі". Розробник: Гунько С.О.

Програма "Менеджмент персоналу освітніх закладів і соціальних служб". Розробник: Остапйовський І.Є.


Навчальний план 2017 р.

Програма "Наукові комунікації іноземною мовою". Розробник: Смалько Л.Є.

Програма "Менеджмент персоналу освітніх закладів і соціальних служб ". Розробник: Остапйовський І.Є.

Програма "Методика викладання у ВНЗ". Розробник: Грицюк Л.К.

Програма "Організація управлінням навчальним процесом у ВНЗ". Розробник: Бєлкіна-Ковальчук О.В.

Програма "Методологія і організація наукових досліджень в галузі соціальної роботи". Розробник: Сушик Н.С.

Програма "Історико-філософські основи соціальної роботи". Викладач - Мартіросян Л.А.

Програма "Теорія соціальної роботи". Розробник: Лякішева А.В.

Програма "Інноваційні процеси в соціальній роботі". Викладач - Дурманенко Є.А.

Програма "Соціальна політика та соціальна робота в Україні". Викладач - Мартинюк Т.А.

Вибіркові навчальні дисципліни:

Програма "Пенітенціарна педагогіка". Розробник: Мартинюк Т.А.

Програма "Соціально-правові основи пробації в Україні". Розробник: Чернета С.Ю.

Програма "Підготовка соціального педагога до профілактики вживання ПАР". Розробник: Сидорук І.І.

Програма "Ресоціалізація різних категорій засуджених". Розробник: Сидорук І.І.

Програма "Соціальне регулювання поведінкових девіацій". Розробник: Сушик Н.С.

Програма "Технології соціотерапії". Розробник: Корпач Н.І.

Програма "Моделі виховних систем нового типу в освітніх закладах". Розробник: Бартків О.С.

Програма "Організація дозвілля в освітніх закладах". Розробник: Петрук В.В.

Програма "Педагогічна конфліктологія". Розробник: Дурманенко Є.А.

Програма "Здоров"язбережувальні технології в соціокультурному середовищі". Розробник: Петрович В.С.

Програма "Практикум з соціальної роботи". Розробники:  Петрович В.С., Здіховський А.М.

Практики:

Програма "Професійно-орієнтована практика в закладах відповідно до спеціалізації". Розробник: Мартинюк Т.А.

Програма "Асистентська практика". Розробник: Бартків О.С.


Державна атестація

Програма державного екзамену з „Соціальної педагогіки та технологій соціально-педагогічної діяльності” (спеціальність 6.010106 «Соціальна педагогіка»)

Програма комплексного іспиту з «Соціальної роботи» (спеціальність 6.130102 «Соціальна робота»)

Програма з комплексного кваліфікаційного екзамену (спеціальність 231 "Соціальна робота", ОС "Магістр")

 

Бази практики