Головна / Факультети та інститути / Факультет педагогічної освіти та соціальної роботи

Факультет педагогічної освіти та соціальної роботи

Декан факультету педагогічної освіти та соціальної роботи, кандидат педагогічних наук

43025, м. Луцьк, вул. Винниченка, 30 (навчальний корпус В (№ 1))
+38(0332)241100
+38(0332)720302 (методист заочної форми навчання)

Навчальний план, бакалавр, денна форма навчання, 2019

Навчальний план, бакалавр, денна форма навчання, 2017 р.

Навчальний план, бакалавр на основі ОКР молодшого спеціаліста, заочна форма навчання, 2019 р.

Навчальний план, бакалавр на основі ОКР молодшого спеціаліста, заочна форма навчання, 2017 р.

Навчальний план, магістр, денна форма навчання, 2019 р.

Навчальний план, магістр, заочна форма навчання, 2019 р.

Навчальний план, магістр, денна форма навчання, 2017 р.

Навчальний план, магістр, заочна форма навчання, 2017 р.

Навчальний план, бакалавр, денна форма навчання, 2015 р.

Інформаційний пакет, бакалавр, денна форма навчання, 2015 р.

Навчальний план, бакалавр, заочна форма навчання, 2015 р.

Навчальний план, бакалавр, заочна форма навчання, 2013 р.

Інформаційний пакет, бакалавр, заочна форма навчання, 2015 р.

ОПП (бакалавр, денна форми начання, навчальний план 2017)

ОПП (бакалавр, денна форми начання, навчальний план 2016)

ОПП (бакалавр на основі ОКР молодшого спеціаліста, заочна та денна  форми навчання, 2016 р.)

 

Дисципліни, передбачені навчальним планом

 ОС «Бакалавр» 

ДЕННА ФОРМА НАВЧАННЯ

Навчальний план 2019 р.

Програма "Сучасна українська мова з практикумом". Розробник: Данилюк О.К.

Програма "Математика". Розробник: Остапйовська Т.П.

Програма "Педагогіка загальна". Розробник: Смолюк С.В. 

 

Навчальний план 2017 р.

Програма "Педагогіка загальна". Розробник: Смолюк С.В.

Програма "Педагогіка порівняльна". Розробники: Смолюк І.О., Смолюк С.В. 

Програма "Основи науково-педагогічних досліджень". Розробник: Алендарь Н.І.

Програма "Методика навчання математичної освітньої галузі".  Розробник: Кашубяʼк І.О.

Програма "Освітні інформаційно-комунікаційні технології". Розробник: Остапйовська І.І.

Програма "Вивчення курсу "Логіка" в початковій школі". Розробник: Кашубяʼк І.О.

Програма "Інформатика з методикою викладання". Розробник: Остапйовська І.І.

Програма "Математика". Розробник: Остапйовська Т.П.

Програма "Основи природознавства з практикумом". Розробник: Коцун Б.Б. 

Програма "Сучасна українська мова з практикумом". Розробник: Каптур Г.А.

Програма "Українська мова (за професійним спрямуванням)". Розробник: Здіховська Т.В.

Програма "Освітні інформаційно-комунікаційні технології". Розробник: Остапйовська І.І.

Програма "Дитяча література". Розробник: Іовхімчук Н.В.

Програма "Основи корекційної педагогіки та логопедії". Розробник: Брушневська І.М.

Програма "Основи інклюзивної освіти". Розробник: Стасюк Л.П.

Програма "Педагогічні технології в початковій школі". Розробник: Гончарук О.В.

Програма "Система виховної роботи вчителя в закладах  освіти нового типу". Розробник: Гончарук О.В.

Програма "Інформаційні технології в початковій освіті". Розробник:  Гунько С.О. 

Програма "Методика навчання громадянської та історичної освітньої галузі". Розробник:  Бичук І.О.

Програма «Культурно-дозвіллєва діяльність у ДЗО та відпочинку». Розробник: Петрук В.В

Програма "Методика навчання мовно-літературної освітньої галузі". Розробник: Вітюк В.В. 

Програма "Методика навчання грамоти". Розробник: Вітюк В.В. 

Програма "Методика використання  інформаційно-комунікаційних технологій у початковій школі". Розробник: Ольхова Н.В. 

Програма "Методика навчання інформатичної світньї галузі". Розробник: Ольхова Н.В. 

Дисципліни спеціалізації:

Програма "Інформаційно-комунікаційні технології у початковій школі". Розробник: Остапйовська І.І.

Програма "Методика виховної роботи". Розробник: Десятник К.В.

Практика:

Програма "Педагогічна практика". Розробник: Кашуб’як І.О.

 

 Навчальний план 2015 р. 

Програма "Порівняльна педагогіка". Розробник: Смолюк І.О.

Програмат "Методика навчання природничої освітніх галузей". Розробник: Рославець Р.М.

Програмат "Сучасні педагогічні технології навчання природознавства в початковій школі". Розробник: Рославець Р.М.

Програма "Викладання природничих дисциплін засобами інформаційно-комунікаційних технологій". Розробник: Зінченко М.О.

Програма "Вивчення курсу "Логіка" в початковій школі". Розробник: Кашубяʼк І.О.

Програма "Метадика навчання освітньої галузі "Математика". Розробник: Чосік Л.Я.

Програма "Методика навчання інформатики". Розробники: Ольхова Н.В., Марценюк І.П.

Програма "Дитяча література". Розробник: Іовхімчук Н.В.

Програма "Лінгвоукраїнознавство". Розробник: Іовхімчук Н.В.

Програма "Фольклор України". Розробник: Іовхімчук Н.В.

Програма "Теорія і практика формування екологічних знань молодших школярів". Розробник: Буднік С.В.

Програма "Система виховної роботи вчителя в закладах  освіти нового типу". Розробник: Гончарук О.В.

Програма "Методика навчання громадянської та історичної освітньої галузі". Розробник:  Бичук І.О. 

"Українська мова (за професійним спрямуванням)" – робоча програма. Розробник: Здіховська Т.В.

"Основи інформаційних технологій в початковій школі" – робоча програма. Розробник: Остапйовська І.І.

"Математика" – робоча програма. Розробник: Остапйовська Т.П.

"Основи природознавства" – робоча програма. Розробники: Коцун Б.Б., Буднік С.В., Махновець Н.В.

"Технології навчально-виховного процесу в початковій школі" – робоча програма. Розробник: Заремба Л.В.

"Основи красномовства" – робоча програма.  Розробник: Фенко М.Я.

"Основи мовленнєвої діяльності"– робоча програма. Розробник: Мацюк З.С.

"Інформаційно-комунікаційні технології у початковій школі" - програма.  Розробник: Остапйовська І.І.

"Методика навчання освітньої галузі "Математика" програма. Розробник: Остапйовська І.І.

"Методика виховної роботи" - програма.  Розробник: Пріма Р.М.

"Інформатика з методикою викладання"  - програма. Розробник: Остапйовська І.І.

"Педагогічна майстерність" - програма.  Розробник: Гончарук О.В.

Програма "Методика навчання української мови та літературного читання". Розробник: Вітюк В.В.

Програма «Методика використання наочного матеріалу на уроках у початковій школі». Розробник: Петрук В.В. 

Вибіркові дисципліни:

Програма "Література рідного краю". Розробник: Горбач Н.В.

Програма "Сучасні педагогічні технології навчання математики в початковій школі". Розробник: Остапйовська І.І.

Програма "Організація і управління в початковій освіті". Розробник: Пріма Д.А.

Програма "Практикум з розв’язування математичних задач". Розробники: Остапйовська І.І., Остапйовська Т.П.

Програма "Основи інформатики та програмування у початковій школі". Розробник: Ольхова Н.В.

Програма "Прєктно-дослідницька робота з природознавства у початковій школі". Розробник: Буднік С.В.

Програма "Дидактико-методичні основи навчання НУШ". Розробник: Антонюк В.З.

Програма "Початкова освіта в сучасних зарубіжних педагогічних концепціях". Розробник: Заремба Л.В.


Дисципліни спеціалізації:

Програма "Культура інформаційної діяльності в початковій школі". Розробник: Остапйовська І.І.

Програма  "Позакласна робота з інформатики в початкових класах". Викладач - Остапйовська І.І.

Програма "Педагогіка сімейного виховання". Розробник: Десятник К.В.


Практики:

"Навчальна польова практика" – робоча програма. Розробник: Коцун Б.Б.

Програма "Навчально-виховна педагогічна практика".  Розробник: Вітюк В.В.

Програма "Педагогічна практика". Розробник: Буднік С.В.


 

 ЗАОЧНА ФОРМА НАВЧАННЯ

ОС «Бакалавр» (на базі повної загальної середньої освіти)

Навчальний план 2015 р. 

Програма "Педагогіка порівняльна". Розробник: Смолюк С.В. 

Програма "Вивчення курсу "Логіка" в початковій школі". Викладач - Кашубяʼк І.О.

Програма "Практикум з розв’язування математичних задач". Викладач - Остапйовська Т.П.

Програма "Метадика навчання освітньої галузі "Математика". Викладач - Остапйовська І.І.

Програма Українська мова (за професійним спрямуванням)". Викладач - Данилюк О.К.

Програма "Дитяча література". Розробник: Іовхімчук Н.В.

"Методика навчання української мови та літературного читання"– робоча програма. Викладач – Вітюк В.В.

"Основи інформаційних технологій в початковій школі" – робоча програма. Викладач – Остапйовська І.І.

"Основи красномовства" – робоча програма. Викладач – Фенко М.Я. 

"Основи мовленнєвої діяльності" – робоча програма. Викладач – Мацюк З.С.

Дисципліни спеціалізації:

Програма  "Позакласна робота з інформатики в початкових класах". Викладач - Остапйовська І.І.


ОС «Бакалавр» (м/с)

Навчальний план 2019 р. 

Програма "Сучасна українська мова з практикумом". Розробник: Данилюк О.К.

Програма "Педагогічні технології в початковій школі". Розробник: Гончарук О.В.

Програма "Методика використання  інформаційно-комунікаційних технологій у початковій школі". Розробник: Ольхова Н.В. 

Програма "Педагогіка загальна". Розробник: Смолюк С.В. 

Програма "Система виховної роботи вчителя в закладах  освіти нового типу". Розробник: Гончарук О.В.

Вибіркові дисципліни:

Програма "Література рідного краю". Розробник: Горбач Н.В.

 


Навчальний план 2017 р. 

Програмат "Методика навчання освітніх галузей "Природознавство" та "Суспільствознавство". Викладач - Рославець Р.М.

Програма "Методика навчання математичної освітньої галузі".  Розробник: Кашубяʼк І.О.

Програма "Освітні інформаційно-комунікаційні технології". Викладач Остапйовська І.І.

Програма "Інформатика з методикою викладання". Викладач - Остапйовська І.І.

Програма "Основи дефектології і логопедії". Розробник: Брушневська І.М.

Програма "Сучасна українська мова з практикумом". Викладач - Данилюк О.К.

Програма Українська мова (за професійним спрямуванням)". Розробник: Здіховська Т.В.

Програма "Лінгвоукраїнознавство". Розробник: Іовхімчук Н.В.

Програма "Педагогіка порівняльна". Розробники: Смолюк І.О., Смолюк С.В.

Програма "Інформаційні технології в початковій освіті". Розробник:  Гунько С.О. 

Вибіркові дисципліни:

Програма "Вивчення курсу "Логіка" в початковій школі". Викладач - Кашубяʼк І.О.

Програма  "Позакласна робота з інформатики в початкових класах". Викладач - Остапйовська І.І.

Програма "Практикум з розв’язування математичних задач". Розробники: Остапйовська І.І., Остапйовська Т.П.

Дисципліни спеціалізації:

Програма "Інтегроване навчання засобами інформаційно-комунікаційних технологій у початковій школі". Викладач: Буднік С.В.

Програма "Інформаційно-комунікаційні технології у початковій школі". Викладач - Остапйовська І.І

Програма "Педагогіка сімейного виховання". Розробник: Десятник К.В.


 

 ОС «Магістр»

   Навчальний план 2019 р.

Програма "Інклюзивна освіта в початковій школі". Розробник: Стасюк Л.П.

Програма "Комп’ютерно-орієнтовані технології в закладах початкової освіти". Розробник:  Хомяк М.Я.

Програма "Теорія і технологія вивчення математичної освітньої галузі у закладі вищої освіти". Розробник: Остапйовська Т.П.

Програма "Теорія і технологія вивчення природничої освітньої галузі у закладі вищої освіти". Розробник: Рославець Р.М.

Програма "Теорія і методика викладання фахових педагогічних дисциплін". Розробник: Пріма Р.М.

Програма "Професійна мобільність майбутнього фахівця початкової освіти ". Розробник: Пріма Р.М.

Програма "Теорія і технологія вивчення мовно-літературної освітньої галузі у закладі вищої освіти". Розробник: Вітюк В.В. 

Програма "Теорія і технологія науково-педагогічних досліджень". Розробник: Смолюк І.О.

Програма: "Освітній мененжмент". Розробник: Десятник К.В.

Програми вибіркових навчальних дисциплін:

Програма "Психолого-педагогічний тренінг". Розробник: Смолюк С.В.

Практики:

Програма "Асистентська практика". Розробник: Остапйовська І.І.


Навчальний план 2017 р.

Програма "Наукові комунікації іноземною мовою". Розробник: Смалько Л.Є.

Програма "Аксіологія педагогічної освіти". Розробник: Томашевська І.П.

Програма "Педагогічна компаративістика". Розробник Смолюк І.О.

Програма "Гуманізація та технологізація виховного процесу у  вищому навчальному закладі". Розробник: Пріма Р.М.

Програма "Організація інклюзивної освіти". Розробник: Кузава І.Б.

Програма "Теорія і методика викладання фахових педагогічних дисциплін". Розробник: Пріма Р.М.

Програма "Теорія і технологія вивчення у вищому навчальному закладі галузі "Математика". Розробник: Остапйовська Т.П.

Програма "Теорія і технологія вивчення у вищому навчальному закладі галузі "Мова і література". Розробник: Вітюк В.В.

Програма "Теорія і технологія вивчення у ВНЗ освітньої галузі "Природознавство". Розробник: Рославець Р.М.

Вибіркові навчальні дисципліни:

Програма "Педагогічна діагностика в навчально-виховному процесі початкової школи". Розробник: Мельник І.М.

Програма "Формування професійної мобільності майбутнього фахівця початкової освіти". Розробник: Пріма Р.М.

Програма "Ораторське мистецтво". Розробник: Фенко М.Я.

Програма "Редагування наукового тексту". Розробник: Каптур Г.А.

Програма "Мовленнєво-комунікативна культура". Розробник: Іовхімчук Н.В.

Програма "Ділові комунікації та етикет". Розробник: Іовхімчук Н.В.

Практики:

Програма "Науково-дослідницька практика". Розробник: Рославець Р.М.

Програма "Асистентська практика". Розробники: Пріма Р.М., Зінченко М.О.

 

 

Програма "Комплексний іспит з дисциплін професійної підготовки" (спеціальність 013 " Початкова освіта", ОС "Магістр")