Головна / Факультети та інститути / Факультет педагогічної освіти та соціальної роботи

Факультет педагогічної освіти та соціальної роботи

Декан факультету педагогічної освіти та соціальної роботи, кандидат педагогічних наук

43025, м. Луцьк, вул. Винниченка, 30 (навчальний корпус В (№ 1))
+38(0332)241100
+38(0332)720302 (методист заочної форми навчання)

ОС "Бакалавр"

Навчальний план, бакалавр, денна форма навчання, 2019 р.

Навчальний план, бакалавр, денна форма навчання, 2017 р.

Навчальний план, бакалавр, денна форма навчання, 2015 р.

Освітня програма (бакалавр на базі повної загальної середньої освіти), 2016 р.

Освітня програма (бакалавр на  основі ОКР молодшого спеціаліста),  2016 р.

Навчальний план, бакалавр, заочна форма навчання, на базі ОКР "молодший спеціаліст", 2019р.

Навчальний план, бакалавр, заочна форма навчання, на базі ОКР "молодший спеціаліст", 2017р.

Освітньо-професійна програма (бакалавр на базі повної загальної середньої освіти), 2018 р.

Освітньо-професійна програма (бакалавр на  основі ОКР молодшого спеціаліста),  2018 р.


ОС "Магістр"

Навчальний план, магістр, денна форма навчання, 2019р.

Навчальний план, магістр, заочна форма навчання, 2019р.

Освітньо-професійна програма

Пояснювальна записка до навчального плану, 2017 р.

Навчальний план, магістр, денна форма навчання, 2017р.

Навчальний план, магістр, заочна форма навчання, 2017р.

 

 Дисципліни, передбачені навчальним планом

 ОС «Бакалавр»

ДЕННА ФОРМА НАВЧАННЯ

Навчальний план 2019 р.

Програма "Педагогіка загальна". Розробник: Смолюк С.В. 

Програма "Українська мова (за професійним спрямуванням)". Розробник: Здіховська Т.В.

Програма "Сучасна українська мова з основами культури й техніки мовлення". Розробник: Здіховська Т.В.

Програма "Родинна педагогіка". Розробник: Алендарь Н.І.


Навчальний план 2017р.

Програма "Українська мова (за професійним спрямуванням)". Розробник: Здіховська Т.В.

Програма "Сучасна українська мова з основами культури й техніки мовлення". Розробник: Здіховська Т.В.

Програма "Педагогіка загальна". Розробник: Смолюк С.В.

Програма "Педагогіка порівняльна". Розробники: Смолюк І.О., Смолюк С.В. 

Програма "Основи науково-педагогічних досліджень". Розробник: Алендарь Н.І.

Програма "Вступ до спеціальності". Розробник: Семенова Н.І.

Програма "Педагогіка дошкільна". Розробник Семенова Н.І.

Програма "Історія педагогічної думки, освіти і дошкільного виховання". Розробник: Заремба Л.В.

Програма "Ознайомлення дітей з суспільним довкіллям". Розробник: Зінченко М.О.

Програма "Екологічна освіта і виховання". Розробник: Зінченко М.О.

Програма "Основи корекційної педагогіки та логопедії". Розробник: Брушневська І.М.

Програма "Освітні інформаційно-комунікаційні технології". Розробник: Ольхова Н.В

Програма "Основи педагогічної майстерності вихователя ДНЗ". Розробник: Дурманенко О.Л. 

Програма "Практикум з дошкільної педагогік". Розробник: Гніровська О. З. 

Програма "Методика формування елементарних математичних уявлень". Розробник: Чосік Л.Я.

Вибіркові навчальні дисципліни:

Програма "Розвиток і виховання дітей раннього віку". Розробник: Дурманенко О.Л.

Програма "Організація освітнього процесу в різновікових групах ЗДО". Розробник: Ємчик О.Г.

Програма "Література для дітей дошкільного віку". Розробник: Здіховська Т.В.

Програма "Теорія та методика виховання і навчання обдарованих дітей". Розробник: Дурманенко О.Л.

Програма "Основи дошкільної корекційної педагогіки". Розробник: Гац Г.О.

Програма "Еколого-натуралістичний розвиток дітей дошкільного віку". Розробник: Зінченко М.О.

Програма "Розвиток вітчизняної  теорії і практики дошкільного виховання". Розробник: Мельник І.М.


Навчальний план 2015 р. 

Програма "Теорія і методика формування елементарних математичних уявлень". Розробник: Чосік Л.Я.

Програма "Теорія і методика розвитку рідної мови дітей дошкільного віку". Розробник: Мацюк З.С.

Програма "Родинна педагогіка та методика співпраці ЗДО з родинами". Розробник: Алендарь Н.І.

"Вступ до спеціальності". – робоча програма.  Розробник: Семенова Н.І.

"Основи дефектології і логопедії"  робоча програма. Розробник: Брушневська І.М.

"Література для дітей дошкільного віку" – робоча програма. Розробник: Здіховська Т.В.

"Сучасна українська мова з основами культури і техніки мовлення" – робоча програма. Розробник: Здіховська Т.В.

"Українська мова (за професійним спрямуванням)" – робоча програма. Розробник: Здіховська Т.В.

"Мистецтво в корекції розвитку дошкільників з психофізичними вадами" – робоча програма. Розробник: Кузава І.Б.

Вибіркові навчальні дисципліни:

Програма "Розвиток логіко-математичної компетентності дошкільника". Розробник: Марценюк І.П.

Програма "Соціальне гувернанство". Розробник: Мельник І.М.

Програма "Розвиток вітчизняної теорії і практики дошкільного виховання". Розробник: Сергеєва В.Ф.

Програма "Педагогічна етика вихователя ЗДО". Розробник: Ємчик О.Г.

Програма "Практикум з логопедії". Розробник: Брушневська І.М.

Програма "Логоритміка з методикою викладання". Розробник: Брушневська І.М.

Програма "Теорія та історія корекційної педагогіки". Розробник: Брушневська І.М.

Програма "Діагностика та відбір дітей-логопатів у спеціальні заклади". Розробник: Брушневська І.М.

Програма "Неврологічні основи логопедії". Розробник: Качинська Т.В.

Програма "Професійна адаптація вихователя дошкільного навчального закладу". Розробник: Алендарь Н.І.

Практики:

"Польова навчальна практика" – робоча програма. Розробник: Коцун Б.Б.

Програма "Виробнича практика у групах раннього віку". Розробник: Брушневська І.М

Програма едагогічна практика у дошкільних навчальних закладах" (групи молодшого, середнього та старшого віку). Розробник: Ємчик О.Г.ЗАОЧНА ФОРМА НАВЧАННЯ

  ОС «Бакалавр» (на базі молодшого спеціаліста)

Навчальний план 2019 р.

Програма "Освітні інформаційно-комунікаційні технології". Розробник: Ольхова Н.В

Програма "Педагогіка загальна". Розробник: Смолюк С.В. 

Програма "Українська мова (за професійним спрямуванням)". Розробник: Здіховська Т.В.

Програма "Сучасна українська мова з основами культури й техніки мовлення". Розробник: Здіховська Т.В.

Програма "Методика формування елементарних математичних уявлень". Розробник: Чосік Л.Я.


 Навчальний план 2017 р. 

Програма "Українська мова (за професійним спрямуванням)". Розробник: Здіховська Т.В.

Програма "Основи дефектології і логопедії". Розробник: Брушневська І.М.

Програма "Педагогіка загальна". Розробник: Смолюк С.В.

Програма "Педагогіка порівняльна". Розробники: Смолюк І.О., Смолюк С.В. 

Програма "Основи науково-педагогічних досліджень". Розробник: Алендарь Н.І.

Програма "Вступ до спеціальності". Розробник: Семенова Н.І.

Програма "Педагогіка дошкільна". Розробник Семенова Н.І.

Програма "Історія педагогічної думки, освіти і дошкільного виховання". Розробник: Сергеєва В.Ф.

Програма "Методика формування елементарних математичних уявлень". Розробник: Чосік Л.Я.

Програма "Основи педагогічної майстерності вихователя ДНЗ". Розробник: Дурманенко О.Л. 

Вибіркові навчальні дисципліни:

Програма "Теорія та методика виховання і навчання обдарованих дітей". Розробник: Дурманенко О.Л.

Програма "Розвиток і виховання дітей раннього віку". Розробник: Дурманенко О.Л.

Програма "Організація освітнього процесу в різновікових групах ЗДО". Розробник: Ємчик О.Г.

Програма "Розвиток вітчизняної теорії і практики дошкільного виховання". Розробник: Сергеєва В.Ф.

Програма "Професійна адаптація вихователя дошкільного навчального закладу". Розробник: Алендарь Н.І.

Програма "Література для дітей дошкільного віку". Розробник: Здіховська Т.В

Програма "Розвиток логіко-математичної компетентності дошкільників". Розробник: Марцинюк І.П.

Програма "Основи та сучасні концепції управління у дошкільній освіті". Розробник: Мельник І.М. 

Програма "Адаптація дитини до умов ДНЗ". Розробник: Ємчик О.Г.

Практики:

Програма практики педагогічної (виробничої) у групах раннього віку. Розробник: Смолюк С.В. 

Програма "Педагогічна практики у дошкільних навчальних закладах". Розробник: Бартків О.С.

Програма "Організаційно-методична практика". Розробник: Дурманенко О.Л.

 

 ОС "Магістр"

Навчальний план 2019р.

Програма "Комп'ютерно-орієнтовані технології в закладах дошкільної освіти". Розробник: Ємчик О.Г.

Програма "Теорія і технологія науково-педагогічних досліджень". Розробник: Смолюк І.О.

Програма "Аксіологія дошкільної освіти". Розробник: 

Програма "Менеджмент дошкільної освіти". Розробник: 

Програма "Інклюзивна освіта дітей дошкільного віку". Розробник: Сергеєва В.Ф.

Програма "Загальна та дошкільна педагогіка з методикою викладання у ЗВО". Розробник: Мельник І.М.

Програма "Сучасні технології викладання методик дошкільної освіти". Розробник: 

Програма "Актуальні проблеми сучасної дошкільної освіти". Розробник: Мельник І.М. 


Вибіркові навчальні дисципліни:

Програма "Педагогічна ергономіка в системі дошкільної освіти". Розробник:

Програма "Професійно-комунікативна компетентність організатора дошкільної освіти". Розробник:

Програма "Професійно-педагогічний практикум". Розробник:

Програма "Психолого-педагогічний тренінг". Розробник: Смолюк С.В.

 

Навчальний план 2017 р.

Програма "Теорія і технологія науково-педагогічних досліджень". Розробник: Смолюк І.О.

Програма "Наукові комунікації іноземною мовою". Розробник: Смалько Л.Є.

Програма "Аксіологія педагогічної освіти". Розробник:Томашевська І.П.

Програма "Педагогічна компаративістика". Розробник: Смолюк І.О.

Програма "Гуманізація та технологізація виховного процесу у  вищому навчальному закладі". Розробник: Пріма Р.М.

Програма "Організація інклюзивної освіти". Розробник: Кузава І.Б.

Програма "Актуальні проблеми сучасної дошкільної освіти". Розробник: Сергеєва В.Ф.

Програма "Загальна та дошкільна педагогіка з методикою викладання у вищому навчальному закладі". Розробник: Семенов О.С.

Програма "Сучасні технології викладання методик дошкільної освіти". Розробник: Семенова Н.І.

Програма "Організаційно-управлінська діяльність у дошкільній освіті". Розробник: Семенов О.С.

Вибіркові навчальні дисципліни:

Програма "Сучасні нормативні засади організації дошкільної освіти". Розробник: Семенов О.С.

Програма "Інноваційне методичне забезпечення дошкільної освіти". Розробник: Семенова Н.І.

Програма "Педагогічна ергономіка в системі дошкільної освіти". Розробник: Сергеєва В.Ф.

Програма "Професійно-комунікативна компетентність організатора дошкільної освіти". Розробник: Заремба Л.В.

Програма "Професійно-педагогічний практикум". Розробник: Семенов О.С.

Програма "Психолого-педагогічний тренінг". Розробник: Смолюк С.В.

Програма "Управління інформаційно-комунікативними технологіями  в дошкільній освіті". Розробник: Антонюк В.З.

Програма "Інноваційна діяльність організатора дошкільної освіти". Розробник: Семенова Н.В.

Програма "Основи риторики". Розробник: Фенко М.Я.

Програма "Неформальна освіта дітей дошкільного віку". Розробник: Семенов О.С.

Програма "Технології вивчення і діагностики особистості дошкільника". Розробник:Заремба Л.В.

Програма "Моніторинг у системі дошкільної освіти". Розробник: Антонюк В.З.

Практика: 

Програма виробничої практики "Асистентська практика". Розробник: Алендарь Н.І.

Програма "Науково-дослідницька практика". Розробник: Сергеєва В.Ф.


 

Програма з комплексного кваліфікаційного екзамену (спеціальність 012 "Дошкільна освіта", ОС "Магістр")

Програма державного екзамену комплексного з педагогіки (загальної та дошкільної), психології (загальної та дитячої) - спеціальність 012 "Дошкільна освіта", ОС "Бакалавр"

Програма державного екзамену з фахових методик дошкільної освіти  - спеціальність 012 "Дошкільна освіта", ОС "Бакалавр"