Головна / Факультети та інститути / Факультет педагогічної освіти та соціальної роботи

Факультет педагогічної освіти та соціальної роботи

Декан факультету педагогічної освіти та соціальної роботи, доктор педагогічних наук, професор

43025, м. Луцьк, вул. Винниченка, 30 (навчальний корпус В (№ 1))
+38(0332)241100
+38(0332)720302 (методист заочної форми навчання)
Про нас


  ІСТОРІЯ ТА СЬОГОДЕННЯ ФАКУЛЬТЕТУ ПЕДАГОГІЧНОЇ ОСВІТИ ТА СОЦІАЛЬНОЇ РОБОТИ

 

Рік заснування: 1959

Історична довідка: Педагогічний факультет відкрито у 1959 році.

Першим деканом факультету став доцент О.М. Шпортенко, його наступниками були доценти В.В. Струбицький та М.Д. Куликівський. У 1972 році відбувся останній випуск на цьому факультеті, а його діяльність було відновлено у 1977 році під новою назвою – факультет педагогіки і методики початкової освіти. Деканом факультету став професор А.С. Нісімчук, а з 1981 року факультет очолив доцент Й.Н. Храковський. У 80-ті роки факультет успішно розвивається. З 1983 року тут відкриваються нові спеціальності – вчитель початкових класів та музики і співів, вчитель початкових класів та малювання, а з 1991 року – вчитель початкових класів і хореографії.

У 1992 році факультет було реорганізовано у педагогічний. Той період ознаменувався тим, що на факультеті відкриваються дві нові спеціальності: дошкільне виховання (1992 р.), соціальна педагогіка (1993 р.). Свою роботу в цей період факультет продовжує у складі новоствореного на базі Луцького державного педагогічного інституту Волинського державного університету імені Лесі Українки.

З 1998 року факультет перейшов на ступеневу підготовку фахівців за освітньо-кваліфікаційними рівнями: „бакалавр”, „спеціаліст”, „магістр”.

У 90-ті роки факультет очолювали доцент Ярош Б.О., професори Смолюк І.О., Калапуша Л.Р., з 2003 до 2005 року деканом педагогічного факультету був доцент Коцун Б.Б.

У 2006 році згідно наказу ректора Волинського державного університету імені Лесі Українки від 15 лютого 2006 року № 34-к.на базі педагогічного факультету було створено Педагогічний інститут. Його очолив доктор педагогічних наук, професор Смолюк І.О.

У 1998 році відкрито аспірантуру, 2003 – докторантуру.

У 2016 році відповідно до рішення вченої ради Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки від 30 серпня 2016 року педагогічний інститут перейменовано у  педагогічний факультет.

У 2017 році відповідно до рішення вченої ради Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки № 255-з від 28 вересня 2017 року педагогічний факультет перейменовано у  факультет педагогічної освіти та соціальної роботи.

Декан: Лякішева Анна Володимирівна, доктор педагогічних наук, професор

Заступники декана:

Заступник декана з навчальної роботи – Антонюк Володимир Зіновійович, кандидат педагогічних наук, доцент

Заступник декана з виховної роботи – Вітюк Валентина Володимирівна, кандидат педагогічних наук, доцент

Заступник декана з інноваційно-грантової міжнародної співпраці Гончарук Ольга Валеріївна, кандидат педагогічних наук, доцент 

Заступник декана з наукової роботи Мельник Ірина Миколаївна, кандидат педагогічних наук, доцент

 

Кафедри:

Педагогіки

Соціальної роботи та педагогіки вищої школи

Філології та методики початкової освіти

Теорії і методики природничо-математичних дисциплін початкової освіти

Професорсько-викладацький склад: із 54 штатних науково-педагогічних працівників 49 мають наукові ступені та вчені звання (якісний показник професорсько-викладацького складу 91 %). На факультеті працюють 3 – доктори педагогічних наук, професори, 3 - доктори наук, доценти, 1 –  кандидат наук, професор, 34 - кандидати наук, доцентів, 9 – кандидатів наук, старших викладачів/асистентів,  4 – старших викладачі, 1 – асистент. Серед провідних викладачів та науковців: доктор педагогічних наук, професор Гусак П.М., доктор педагогічних наук, професор Пріма Р.М., доктор педагогічних наук, професор Смолюк І.О., доктор педагогічних наук, доцент  Лякішева А.В., доктор педагогічних наук, доцент Кузава І.Б., доктор педагогічних наук, доцент Семенов О.С., кандидат педагогічних наук, доцент Сидорук І.І., кандидат філологічних наук, доцент Мацюк З.С., кандидат педагогічних наук, доцент Бартків О.С., кандидат філологічних наук, доцент Данилюк О.К., кандидат філологічних наук, доцент Фенко М.Я., кандидат педагогічних наук, професор Томашевська І.П., кандидат педагогічних наук, доцент Дурманенко Є.А., кандидат педагогічних наук, доцент Вітюк В.В., кандидат педагогічних наук, доцент Чернета С.Ю., кандидат педагогічних наук, доцент Мартіросян Л.А., кандидат педагогічних наук, доцент Семенова Н.І. та ін.

Основні напрями науково-дослідної діяльності: На факультеті проводяться наукові дослідження за пріоритетними напрямами: організація навчального процесу у вищій школі, нові педагогічні технології, формування професійно-педагогічних якостей майбутнього вчителя початкових класів, актуальні проблеми наукової та практичної підготовки майбутнього вихователя сучасного дошкільного закладу, інноваційні підходи до професійної підготовки соціального педагога.

Педагогічний факультет підтримує тісні наукові зв’язки  Глухівським національним педагогічним університетом імені О.Довженка, Прикарпатським національним університетом імені В.Стефаника, Національним педагогічним університетом імені М.Драгоманова, Уманським державним педагогічним університетом імені П.Тичини та ін.

Надаючи великого значення налагодженню міжнародної співпраці  і визнання вітчизняних дипломів закордоном, колектив факультету проводить велику роботу з пошуку партнерів для реалізації спільних навчальних програм, обміну студентами та викладачами.

У рамках цієї співпраці  укладено договори про співпрацю з Вищою школою управління і адміністрації м. Замость, Вищою державною професійною школою м. Холм, Вищою школою міжнародного співробітництва ISM  м.Пресів (Словакія).

Відомі випускники

Відомі вчителі, викладачі:

Вірна Жанна Петрівна, Велемець Віра Хомівна, Рижко Руслана Степанівна, Наумчук Світлана Василівна, Євтушко Алла Йосипівна, Суровцев Володимир Валентинович

Відомі державні службовці:

Савчук Жанна Євгенівна – голова Горохівської райдержадміністрації (до 2014 р.), Пархомюк Анатолій Іванович – депутат Луцької міської ради, заступник міського голови (2006 – 2012 рр.).

Матеріально-технічна база: Факультет працює в навчальному корпусі В (№1). До послуг студентів бібліотека педагогічної літератури, яка знаходиться в цьому ж приміщенні. У розпорядженні факультету – 20 аудиторій, комп’ютерний клас, інформаційно-методичний центр, актова зала.

Сторінка факультету в соціальній мережі "Facebook".