Головна / Факультети та інститути / Факультет міжнародних відносин

Факультет міжнародних відносин

Про нас

 


  

 ІЛЮСТРОВАНИЙ ІНФОРМАТОР ПРО ФАКУЛЬТЕТ

 

 


 

 

ВНУТРІШНІЙ САЙТ ФАКУЛЬТЕТУ

(для студентів та працівників СНУ імені Лесі Українки)


 

 

  

 

Історична довідка

Факультет міжнародних відносин Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки є одним із центрів підготовки фахівців для роботи у сфері міжнародних відносин та зовнішньої політики України.

Його створення пов’язане з розвитком транскордонного співробітництва України в її західному регіоні. Через прикордонне положення території, населення краю включене в систему культурних, господарських, соціальних контактів із зарубіжними державами. Сьогодні центром підготовки фахівців для транскордонного співробітництва і міжнародних зв’язків на Волині є факультет міжнародних відносин Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки.

Формування підрозділу розпочалося в 1993 p., коли здійснено перший прийом студентів за фахом «Економічна і соціальна географія» кваліфікації спеціаліста «Референт-країнознавець. Перекладач». Засновником і першим деканом факультету був доктор географічних наук, професор, Заслужений діяч науки і техніки України Петро Луцишин. 

У вересні 1994 р., утворено міжнародне відділення суспільної географії. Із жовтня 1995 р. його реорганізовано в Mіжнародний інститут суспільної географії і менеджменту (директор – Петро Луцишин). 5 серпня 1998 р. наказом ректора університету інститут перейменовано у факультет міжнародних відносин, у складі якого функціонували кафедри країнознавства, економічної і соціальної географії; міжнародних економічних відносин та переведена у структуру факультету кафедра іноземних мов природничих дисциплін.

У липні 2000 р. кафедру іноземних мов природничих дисциплін перейменовано у кафедру іноземних мов факультету міжнародних відносин, країнознавства, економічної і соціальної географії – у країнознавства і міжнародних відносин; міжнародних економічних відносин – у міжнародних економічних відносин і міжнародної інформації. А з липня 2003 р. створено кафедру міжнародної інформації.

З  березня 2004 р. до серпня 2020 р. факультет очолював кандидат географічних наук, доцент Сергій Валентинович Федонюк.

Сьогодні тут навчається близько 400 студентів, ведеться підготовка аспірантів. Молодь оволодіває ґрунтовними знаннями з країнознавства, зовнішньої політики, дипломатичної служби, міжнародних права, міжнародних економічних відносин, глибоко вивчає декілька іноземних мов, набуває навичок наукового пошуку в галузі міжнародних відносин і практичної роботи у сфері зовнішньополітичних і зовнішньоекономічних відносин.

Науково-педагогічними працівниками, аспірантами і студентами досліджуються понад 50 наукових тем, результати яких відображаються у наукових статтях викладачів, наукових розробках аспірантів та в курсових і дипломних роботах студентів.

Активну участь в наукових конференціях і семінарах, конкурсах та олімпіадах беруть студенти. Вони також активно займаються науковою роботою, мають публікації у наукових збірниках і журналах, матеріалах доповідей міжнародних і всеукраїнських конференцій.

Викладачі факультету активно працюють у сфері науки та освіти, свідченням чого є захист дисертаційних досліджень у провідних спеціалізованих радах України. Викладачами факультету захищено сім докторських та тридцять п'ять кандидатських дисертацій.

Декан: Шуляк Антоніна Миколаївна, доктор політичних наук, професор.

Заступник декана: 

Куратор наукового товариства студентів і аспірантів: Моренчук Андрій Анатолійович, кандидат історичних наук, доцент.

Методист: Горайчук Катерина Романівна


Кафедри:

Факультетські підрозділи:

Мовний центр «СВІТ»

Інститут Польщі

Інформаційно-консультаційний центр факультету міжнародних відносин «КОНСУЛ»

Професорсько-викладацький склад:

Навчальний процес забезпечує висококваліфікований професорсько-викладацький колектив, залучаючи відомих науковців, педагогів і фахівців-практиків із вищих навчальних закладів і наукових установ України та зарубіжжя. На штатних посадах працюють 33 викладачі, з яких 7 доктори наук, професори, 24 кандидати наук, доценти, практики з досвідом дипломатичної роботи а також іноземці.

Науково-дослідницька й науково-виробнича діяльність на кафедрах спрямована на виконання наукових тем, які відповідають державним науково-технічним програмам України.

Основні напрями наукових досліджень кафедр:

  • Міжнародних економічних відносин та управління проектами: Трансформація зовнішньоекономічної діяльності України в умовах реалізації європейського вибору.
  • Міжнародних відносин та регіональних студій: Україна в системі європейських інтеграційних процесів і транскордонної співпраці.
  • Міжнародних комунікацій та політичного аналізу: Проблеми захисту інформаційного простору та національної інформаційної безпеки.
  • Іноземних мов факультету міжнародних відносин: Використання новітніх технологій при підготовці перекладачів у галузі міжнародних відносин.

Наукові часописи факультету:

  • Науковий вісник СНУ імені Лесі Українки серій:

«Міжнародні відносини»;

«Географічні науки».

Запрошуємо Вас до наукової дискусії на сторінках наукових часописів: Науковий вісник СНУ імені Лесі Українки, серій «Міжнародні відносини», «Географічні науки», «Україна та Польща: минуле, сьогодення, перспективи», "Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії" та в рамках міжнародних науково-практичних конференцій «Актуальні проблеми міжнародних відносин і зовнішньої політики країн світу»; "Українсько-польське співробітництво: сьогодення та перспективи"

Відомі випускники:

Бояр Андрій Олексійович, доктор економічних наук, професор кафедри міжнародних комунікацій та політичного аналізу, проректор з наукової роботи та інновацій СНУ імені Лесі Українки

Бунда Наталія Петрівна, директору департаменту розвитку Львівськоїї міської ради, депутат Луцької міської ради

Волчок Богдан Анатолійович, начальник відділу матеріально-технічного забезпечення АТ  «СКФ Україна»

Гнідка Юрій Степанович, директор мовної школи THEBEST, Республіка Польща

Гончарук Богдан Олександрович, помічник Луцького міського голови

Звонар Віктор Павлович, кандидат економічних наук, старший науковий співробітник Інституту демографії та соціальних досліджень ім. М. В. Птухи  НАН України

Йонік Наталія Анатоліївна, начальник відділу по роботі з персоналом компанії «Модерн-Експо»

Карпук Юрій Петрович, Радник Посольства України у Китайській Народній Республіці

Ковальський Олександр Ростиславович, директор комунального підприємства «Луцькреклама»

Колпаков Андрій Михайлович, комерційний директор La Fortezza S.P.A.

Мельник Андрій Ярославович, директор дирекції філії «Північно-Західне Регіональне Управління» АТ «Банк Фінанси та Кредит»

Мельничук Павло Володимирович, журналіст, автор і ведучий передач редакції аналітичних, публіцистичних і просвітницьких програм Волинської облдержтелерадіокомпанії

Наход Михайло Андрійович, кандидат наук з державного управління, голова Центру політичного аналізу та виборчого консалтингу

Петровський Артем Володимирович, начальник відділу економічного контролю виробництва  АТ  «СКФ Україна»

Теліпський Руслан Юрійович, приватний підприємець, шевченкознавець, фотограф-монументаліст, громадський діяч, голова ВОГО «Так Треба!»

Яремчук Руслан Володимирович, керівник експортного відділу АТ «СКФ Україна»

Матеріально-технічна база:

Факультет розташовано в навчальному корпусі G, у складі 16 навчальних аудиторій, 3-х лабораторій обчислювальної техніки, спеціалізованих кабінетів для вивчення іноземних мов. У розпорядженні студентів – безпровідний доступ до мережі Інтернет, мультимедійне обладнання та системи віддаленого доступу до навчально-методичних матеріалів.

У навчальному процесі широко використовуються можливості дистанційного навчання.


Спеціальності:

Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії

Міжнародні економічні відносини

Менеджмент

Освітні програми:

Міжнародні відносини

Міжнародні економічні відносини

Міжнародна інформація та суспільні комунікації

Регіональні студії

Європейська інтеграція

 

 

Сертифікатні програми:

Курси іноземних мов

 

 

Форми навчання: денна, заочна

 

Міжнародні відносини

Освітні ступені: бакалавр, магістр

Форми навчання: денна

 

Регіональні студії

Освітні ступені: бакалавр, магістр

Форми навчання: денна

 

Міжнародна інформація та суспільні комунікації

Освітні ступені: бакалавр, магістр

Форми навчання: денна

 

Управління проектами 

Освітньо-кваліфікаційні рівні: магістр

Форми навчання: денна

 

 Європейська інтеграція

Освітній ступень: бакалавр

  Форма навчання: заочно

*****Наші групи в соціальних мережах:

Facebook

Та наша сторінка у Facebook  Факультет міжнародних відносин СНУ імені Лесі Українки

На факультеті видається науково-популярний часопис КОМА

 

 

Про життя факультету можна дізнатися більше, переглянувши наші ФОТОАЛЬБОМИ

  

Контакти: м. Луцьк, вул. Винниченка 28, G (№ 7)

тел./факс +38 (0332) 24-92-72

е-mail: int-rel@eenu.edu.ua