Головна / Факультети та інститути / Факультет культури і мистецтв

Факультет культури і мистецтв

Декан

факультету культури і мистецтв, 

кандидат мистецтвознавста,

доцент.

43000, м. Луцьк, вул. Ковельська, 15 (навчальний корпус F)
+38(0332)722490

Навчальний план (бакалвр, денна форма навчання, 2011 р.)

Навчальний план (бакалавр, денна форма навчання, 2015 р.)

Навчальний план (бакалавр, денна форма навчання, 2016 р.)

Навчальний план (магістр, денна форма навчання, 2015 р.)

Навачльний план (бакалавр, заочна форма навчання, 2011 р.)

Навчальний план (магістр, заочна форма навчання, 2015 р.)

 

"Семіотика культури" (магістр) - робоча програмаВикладач - Головей В.Ю.

"Медіафілософія" (магістр) - робоча програмаГоловей В.Ю.

"Методологія та організація наукових досліджень в галузі" (магістр) - робоча програмаГоловей В.Ю.

"Сучасні арт-практики і візуальна комунікація"(магістр) - робоча програмаВикладач - Головей В.Ю.

"Міф і міфологічні нарації в культурі і медіа" (магістр) - робоча програмаВикладач - Головей В.Ю.

"Теорія комунікації та мультикультуралізм" (магістр) - робоча програмаВикладач - Бондарук С.О.

"Медіа в сучасній культурній комунікації" (магістр) - робоча програмаВикладач - Бондарук С.О.

"Візуальна культура і медіаігровий світ" (магістр) - робоча програмаВикладач - Бондарук С.О.

"Соціокультурна ідентичність" (магістр) - робоча програмаВикладач - Возняк С.С.

"Культурна пам’ять і освіта" (магістр) - робоча програмаВикладач - Возняк С.С.

"Тілесні практики в умовах нових медіа" (магістр) - робоча програмаВикладач - Пригода Т.М. 

"Антропологія медіа" (магістр) - робоча програмаВикладач - Пригода Т.М.

"Актуальні проблеми сучасної культури" (магістр) - робоча програмаВикладач - Пригода Т.М.

"Соціокультурні процеси в сучасній Україні" (магістр) - робоча програмаВикладач - Сохацька О.А.

"Програма переддипломної практики підготовки магістра" (магістр) - робоча програмаВикладач - Сохацька О.А. 

"Програма виробничої практики підготовки магістра"(магістр) - робоча програма. Викладач - Сохацька О.А. 

"Українська культура: модерний дискурс" (магістр) - робоча програмаВикладач - Столярчук Н.М.

"Стратегії управління і діяльності в культурі" (магістр) - робоча програмаВикладач - Шостак В.М.

"Менеджмент соціокультурної сфери" (магістр) - робоча програмаВикладач - Шостак В.М.

Робоча програма “Культура постмодерну”. Викладач-Пригода Т.М.

Робоча програма “Тілесні стратегії в культурі”. Викладач-ПригодаТ.М.

Робоча програма “Сучасна культура”. Викладач-Пригода Т.М.

Робоча програма “Культура Сходу”. Викладач-Пригода Т.М.

Робоча програма “Музична культура”. Викладач-Пригода Т.М.

Робоча програма “Культура Європейського середньовіччя”. Викладач-Возняк С.С.

Робоча програма “Філософія культури”. Викладач-Возняк С.С.

Робоча програма “Культура Європейського Відродження”. Викладач- Возняк С.С.

Робоча програма “Менеджмент виставково-галерейної діяльності”. Викладач-Возняк С.С.

Робоча програма “Культурологія міфу”. Викладач-Головей В.Ю.

Робоча програма “Медіакультура”. Викладач-Головей В.Ю.

Робоча програма “Сучасні артпрактики і візуальні комунікації”. Викладач-Головей В.Ю.

Робоча програма “Семіотика культури”. Викладач-Головей В.Ю.

Робоча програма “Сакральне в культурі”. Викладач-Головей В.Ю.

Робоча програма “Культура Нового часу”. Викладач-Бондарук С.О.

Робоча програма “Гендерна культурологія”. Викладач-Бондарук С.О.

Робоча програма “Сучасна зарубіжна культурологія”. Викладач-Бондарук С.О.

Робоча програма “Теорія комунікації та мультикульутралізм”. Викладач-Бондарук С.О.

Робоча програма “Культурно-дозвіллєва діяльність”. Викладач-Кутузова Г.І.

Робоча програма “Основи сценічної майстерності”. Викладач-Кутузова Г.І.

Робоча програма “Риторика”. Викладач-Кутузова Г.І.

Робоча програма “Світове та вітчизняне кіномистецтво”. Викладач-Кутузова Г.І.

Робоча програма “Театрознавство”. Викладач-Кутузова Г.І.

Робоча програма “Культура Волині”. Викладач-Кутузова Г.І.

Робоча програма “Менеджмент шоу-бізнесу”. Викладач-Кутузова Г.І.

Робоча програма “Режисура організації свят та видовищ”. Викладач-Кутузова Г.І.

Робоча програма “Соціокультурна реабілітація”. Викладач-Кутузова Г.І.

Робоча програма “Історія і теорія етики”. Викладач-Шостак В.М.

Робоча програма “Історія культури України”. Викладач-Шостак В.М.

Робоча програма “Стратегія управління культурою”. Викладач-Шостак В.М.

Робоча програма “Управління закладами культури і мистецтва”. Викладач-Шостак В.М.

Робоча програма “Народне мистецтво”. Викладач-Столярчук Н.М.

Робоча програма “Естетика і філософія мистецтва”. Викладач-Столярчук Н.М.

Робоча програма “Молодіжна субкультура”. Викладач-Столярчук Н.М.

Робоча програма “Українська культура:модерний дискурс”. Викладач-Столярчук Н.М.

Робоча програма “Культура Америки”. Викладач-Столярчук Н.М.

Робоча програма “Соціокультурні процеси в сучасній Україні”. Викладач-Сохацька О.А.

Робоча програма “Методика викладання культурології та суспільствознавчих дисциплін”. Викладач-Сохацька О.А.

Робоча програма “Менеджмент екскурсійної сфери”. Викладач-Сохацька О.А.

Робоча програма “Нація і націоналізм: світовий досвід та український контекст”. Викладач-Сохацька О.А.

Робоча програма “Культурні стратегії життєтворчості”. Викладач-Сохацька О.А.

Робоча програма “Культурологія”. Викладач-Сохацька О.А.

http://esnuir.eenu.edu.ua/handle/123456789/15809