Головна / Факультети та інститути / Факультет історії, політології та національної безпеки

Факультет історії, політології та національної безпеки

 Декан факультету історії, політології та національної безпеки,

доктор політичних наук, доцент

43021, м. Луцьк, вул. Шопена, 24 (корпус D)
+38(0332)246457
+38(0332)248352
Про нас

 

Факультет історії, політології та національної безпеки запрошує на навчання

на освітній рівень «бакалавр»

СПЕЦІАЛЬНІСТЬ 014 «СЕРЕДНЯ ОСВІТА»

Освітня програма «ІСТОРІЯ, ПРАВОЗНАВСТВО»

Передбачає підготовку викладачів та вчителів історії і правознавства у закладах вищої освіти та навчальних закладах загальної середньої освіти; педагогів-організаторів; управлінців системи освіти; працівників органів державної влади та правоохоронних структур; аналітиків у засобах масової комунікації; архівістів; екскурсоводів.

Перспективи працевлаштування: у закладах вищої освіти, загальних середніх та середніх спеціальних навчальних закладах; в засобах масової інформації; органах влади та органах місцевого самоврядування; у громадських організаціях; в історико-культурних заповідниках, архівах та музеях; правоохоронних структурах; на приватних підприємствах.

Кваліфікація: історик, вчитель історії та правознавства.

Сертифікати ЗНО для участі у конкурсі:

 • українська мова та література; історія України; географія або іноземна мова.

 

СПЕЦІАЛЬНІСТЬ 032 «ІСТОРІЯ ТА АРХЕОЛОГІЯ»

Освітня програма «ІСТОРІЯ, ЄВРОПЕЇСТИКА, АРХЕОЛОГІЯ»

Передбачає підготовку фахових істориків із поглибленим вивченням давньої та середньовічної історії України, нової та новітньої історії України, історії Європи; археологів; науковців-дослідників історичних процесів; аналітиків та експертів із питань суспільно-політичних, соціально-економічних та культурних процесів; наукових співробітників музейних, архівних установ та виставкових центрів.

Перспективи працевлаштування у: закладах вищої освіти; науково-дослідних установах; загальноосвітніх і спеціальних навчальних закладах; органах місцевого самоврядування та центральної влади; інституціях публічної історії; музеях і галереях; туристичному бізнесі та рекламних агенціях; інституціях охорони та популяризації культурної спадщини; неурядових і міжнародних проектах та інституціях у сфері культури і освіти; ЗМІ (публічно-інтелектуальна активність та журналістика).

Кваліфікація: історик, фахівець з археології давньої і середньовічної історії України; історик, фахівець з нової і новітньої історії України; історик, фахівець з європеїстики.

 

Сертифікати ЗНО для участі у конкурсі:

 • українська мова та література; історія України; географія або іноземна мова.

 

 

СПЕЦІАЛЬНІСТЬ: 052 ПОЛІТОЛОГІЯ

Освітня програма:  ПОЛІТОЛОГІЯ. ЗВ’ЯЗКИ З ГРОМАДСЬКІСТЮ (PR)

Передбачає підготовку політологів, фахівців із зв’язків з громадськістю, політтехнологів, політичних консультантів, політичних оглядачів, політичних аналітиків, фахівців у галузі політичної реклами та іміджу.

Перспективи працевлаштування: органи законодавчої та виконавчої влади (Верховна Рада України, міністерства, обласні, районні державні адміністрації), органи місцевого самоврядування (об’єднані територіальні громади, обласні, районні, міські, селищні, сільські ради), політичні партії, громадські організації, аналітичні центри, засоби масової інформації.

Кваліфікація: бакалавр політології, фахівець у галузі зв’язків з громадськістю, політтехнолог, політичний консультант, політичний оглядач.

Сертифікати ЗНО для участі у конкурсі:

 • · українська мова та література; історія України; математика або іноземна мова.

 

СПЕЦІАЛЬНІСТЬ: 052 ПОЛІТОЛОГІЯ

Освітня програма: ПОЛІТОЛОГІЯ ТА ДЕРЖАВНЕ УПРАВЛІННЯ

Передбачає підготовку політологів, фахівців у сфері державного управління та місцевого самоврядування, посадових осіб органів законодавчої та виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, політичних експертів, політичних консультантів, управлінців у громадсько-політичних організаціях.

Перспективи працевлаштування: органи законодавчої та виконавчої влади (Верховна Рада України, міністерства, обласні, районні державні адміністрації), органи місцевого самоврядування (об’єднані територіальні громади, обласні, районні, міські, селищні, сільські ради), політичні партії, громадські організації.

Кваліфікація: бакалавр політології, фахівець у сфері державного управління

Сертифікати ЗНО для участі у конкурсі:

 • · на місця державного замовлення: українська мова та література; історія України; математика або іноземна мова;
 • · на платну форму навчання: українська мова та література; історія України; географія або іноземна мова.

 

СПЕЦІАЛЬНІСТЬ: 033 ФІЛОСОФІЯ

Освітня програма: ФІЛОСОФІЯ, СУСПІЛЬНА АНАЛІТИКА,

СУСПІЛЬСТВОЗНАВЧА ОСВІТА

Передбачає підготовку філософів, суспільних аналітиків, вчителів суспільствознавчих дисциплін, фахівців у галузі соціальних, політичних та релігійних процесів, експертів у сфері наукової, організаційно-управлінської та освітньої діяльності, менеджерів інформаційно-аналітичних структур.

Перспективи працевлаштування: у сфері освіти, науково-дослідних установах, аналітично-інформаційних агенціях та інституціях, центрах соціальної діагностики та прогнозування, органах державної влади та місцевого самоврядування, культурно-гуманітарних програмах і проектах, закладах соціально-гуманітарної сфери.

Кваліфікація: бакалавр філософії, суспільний аналітик; викладач/вчитель суспільствознавчих дисциплін.

Сертифікати ЗНО для участі у конкурсі:

 • на місця державного замовлення: українська мова та література; історія України; математика або іноземна мова.

 

СПЕЦІАЛЬНІСТЬ 029 «ІНФОРМАЦІЙНА, БІБЛІОТЕЧНА ТА АРХІВНА СПРАВА»

Освітня програма «ДОКУМЕНТАЦІЙНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ УПРАВЛІННЯ ТА ІНФОРМАЦІЙНО-АНАЛІТИЧНА ДІЯЛЬНІСТЬ»

Передбачає підготовку фахівців з інформаційної діяльності, документознавців, менеджерів інформаційно-аналітичних структур, фахівців з інформаційного забезпечення управління; спеціалістів кадрової служби; референтів; фахівців з архівної і бібліотечної справи; державних службовців в органах публічної влади та органах місцевого самоврядування; офіс-менеджерів; координаторів ділових презентацій та проектів; прес-секретарів, керівників прес-служби.

Перспективи працевлаштування: органи влади та органи місцевого самоврядування, правоохоронні структури, засоби масової інформації, науково-дослідні установи, банки та бізнес-структури, державні та відомчі архіви, сфери консалтингових  послуг (консультування керівників, управлінців з питань у сфері фінансової, юридичної та експертної діяльності) та аутсорсингу (сучасний метод організації бізнес-процесів).

Кваліфікація: менеджер з інформаційно-аналітичної діяльності, організатор діловодства, референт.

Сертифікати ЗНО для участі у конкурсі:

 • · на місця державного замовлення: українська мова та література; історія України; математика або іноземна мова;
 • · на платну форму навчання: українська мова та література; історія України; географія або іноземна мова.

 

СПЕЦІАЛЬНІСТЬ: 251 ДЕРЖАВНА БЕЗПЕКА

Освітня програма: ДЕРЖАВНА БЕЗПЕКА

Передбачає підготовку аналітиків із питань національної безпеки; фахівців із сучасних методів менеджменту державної безпеки; спеціалістів антикризового управління та системи безпеки.

Перспективи працевлаштування: силові та спеціальні структури, антикорупційні органи, органи державної влади та місцевого самоврядування, центри антикризового управління, аналітичні центри, підприємства і установи.

Кваліфікація: бакалавр з державної безпеки.

Сертифікати ЗНО для участі у конкурсі:

 • · на місця державного замовлення: українська мова та література; історія України; творчий конкурс.

 


СПЕЦІАЛЬНІСТЬ 027 «МУЗЕЄЗНАВСТВО, ПАМ’ЯТКОЗНАВСТВО»

Освітня програма «МУЗЕЙНИЙ МЕНЕДЖМЕНТ, КУЛЬТУРНИЙ ТУРИЗМ»

Передбачає підготовку менеджерів з туризму та музейної діяльності; адміністраторів і організаторів екскурсійних турів та виставкової діяльності; наукових співробітників та музейних працівників; консультантів з надання туристичних послуг та фахівців з питань культури і туризму у засобах масової комунікації.

Перспективи працевлаштування: в системі організації та  управління міжнародним та вітчизняним туризмом, музейною справою, екскурсійною діяльністю; у музейних установах, історико-культурних, історико-архітектурних заповідниках, галереях, арт-центрах; центрах розвитку культури та профільних громадських організаціях; у системі освіти; в антикварних і букіністичних салонах; засобах масової інформації.

Кваліфікація: менеджер з культурного туризму, музейної та екскурсійної діяльності, фахівець з музеєзнавства та охорони культурної спадщини.

Сертифікати ЗНО для участі у конкурсі:

 • українська мова та література; історія України; географія або іноземна мова.

 

СПЕЦІАЛЬНІСТЬ 032 «ІСТОРІЯ ТА АРХЕОЛОГІЯ»

Освітня програма «ІСТОРІЯ, МУЗЕЄЗНАВСТВО, ЕКСКУРСОЗНАВСТВО»

Передбачає підготовку істориків; археологів; науковців-дослідників історичних процесів; експертів із питань історії, культури і туризму; наукових співробітників музейних, архівних установ та виставкових центрів; екскурсоводів, адміністраторів та організаторів екскурсійних турів; управлінців освітньої та туристичної галузі.

Перспективи працевлаштування: закладах вищої освіти; загальноосвітніх і спеціальних навчальних закладах; науково-дослідних установах; структурних підрозділах Національної академії наук України; в археологічних службах, архівних установах; органах місцевого самоврядування та центральної влади; громадських організаціях; інституціях публічної історії; музеях і галереях; туристичному бізнесі та рекламних агенціях; інституціях охорони та популяризації культурної спадщини; у засобах масової комунікації; у музейних установах, історико-культурних, історико-архітектурних заповідниках; у сфері екскурсійної діяльності.

Кваліфікація: історик, фахівець з музеєзнавства, менеджер з екскурсійної діяльності, аналітик історичних процесів.

Сертифікати ЗНО для участі у конкурсі:

 • українська мова та література; історія України; географія або іноземна мова.

Адреса: 43021, м. Луцьк, вул. Шопена, 24 (корпус D)

Контакти:

тел.: +38 (0332) 24 64 57

тел.: +38 (0332) 24 83 52 

e-mail: historical@eenu.edu.ua

 

Факультет у соціальних мережах

https://www.facebook.com/groups/382311232684645/ - офіційна спільнота факультету;

https://www.facebook.com/dokumentoznavstvo/- спільнота Документознавство СНУ імені Лесі Українки

https://www.facebook.com/muzeeznavstvo/- спільнота Музеєзнавство СНУ імені

https://www.facebook.com/groups/1486177744994634/ - волинські політологи

 

Рік заснування факультету: 1946 

Історична довідка. Історія факультету бере свій початок у вересні 1946 р., коли спільним наказом Управління у справах вищої школи при Раді Міністрів УРСР та Міністерства освіти УРСР створено історико-філологічне відділення Луцького державного учительського інституту та розпочато підготовку вчителів історії 5-7 класів середньої школи. В лютому 1952 р. історико-філологічне відділення було реорганізоване в історико-філологічний факультет Луцького державного педагогічного інституту імені Лесі Українки, де проводили підготовку педагогів середньої школи широкого профілю – «Вчитель історії, української мови та літератури» з терміном навчання 5 років. У 1963 р. на історико-філологічному факультеті запроваджено спеціалізацію: «Вчитель історії та суспільствознавства» і «Вчитель мови та літератури». 1969 р. історичний факультет відокремився як самостійний структурний підрозділ. Упродовж 1985-1986 рр. розпочато набір студентів на спеціальності: «Вчитель історії і права», «Вчитель історії, методист з виховної роботи». У 1993 р. відбулося реформування структури факультету у зв'язку із реорганізацією педінституту в університет класичного типу. З 1996 р. розпочинається підготовка студентів за спеціальністю «Політологія». З 2004 р. – за спеціальністю «Документознавство та інформаційна діяльність», з вересня 2006 р. – за спеціальністю «Музейна справа та охорона пам’яток історії і культури». В серпні 2015 р. на факультеті було відкрито дві нові спеціальності «Управління інформаційною безпекою» та «Державна служба». В липні 2017 року на історичному факультеті відкрито спеціальність "Державна безпека". В вересні 2017 року історичний факультет було реорганізовано в факультет історії, політології та національної безпеки. Із жовтня 2017 року в структурі факультету з'являється кафедра філософії та релігієзнавста" й дві випускові спеціальності «Релігієзнавство» та «Філософія». В вересні 2018 року на факультеті було створено нову структурну одиницю - кафедру національної безпеки.

Посаду декана факультету свого часу займали Євген Михайлович Виноградов (1952-1954 рр.), Марко Данилович Лизогуб (1954-1957 рр.), Олекса Григорович Михайлюк (1957-1962 рр.), Павло Никифорович Серпенінов (1962-1964 рр.), Олекса Григорович Михайлюк (1964-1972 рр.), Вадим Олексійович Кудь (1972-1976 рр.), Мар’ян Домінікович Куликівський (1976-1988 рр.), Євген Іванович Франчук (1988-2005 рр.), Анатолій Георгійович Шваб (2005-2019 р.р.). З 2019 р. деканом факультету є доктор політичних наук, доцент Ярослав Богданович Ярош.

Від початку існування факультет неодноразово змінював свою адресу. Спочатку він розмішувався в корпусі №1 (зараз корпус В), вул. Винниченка, 30. У 1969 р. факультет перейшов в окреме приміщення на вул. Леніна, 2 (нині пр. Волі), яке до того використовувалось як гуртожиток та більше відоме під назвою «Собор». У 1985 р. факультет переведено в головний корпус інституту на вул. Радянській (нині Винниченка, 30). 1991 р. факультет перемістився у нове приміщення по вул. Шопена, 24 (колишній будинок політосвіти), де функціонує і зараз. 

ДEКАНАТ ФАКУЛЬТЕТУ ІСТОРІЇ, ПОЛІТОЛОГІЇ ТА НАЦІОНАЛЬНОЇ БЕЗПЕКИ

Декан факультету  - доктор політичних, доцент Ярослав Богданович Ярош
Заступник декана з навчально-методичної роботи - кандидат історичних наук, старший викладач Малеончук Галина Олександрівна
Заступник декана з комунікацій - старший викладач Літковець Тарас Миколайович 

Заступник декана з виховної роботи, молодіжної політики та соціальної роботи - кандидат історичних наук, старший викладач Рудянин Іван Петрович
Методист денної форми навчання - Майко Тетяна Степанівна, кандидат політичних наук
Методист заочної форми навчання - Пахолок Ольга Миколаївна

 • Підготовка фахівців здійснюється за освітніми ступенями «Бакалавр» та «Магістр», за кошти державного бюджету та фізичних осіб на денній, заочній формі навчання, з елементами дистанційного навчання. 

На факультеті діють: аспірантура зі спеціальностей: 07.00.01 - Історія України; 07.00.02 - Всесвітня історія; 07.00.06 - Археологія; 23.00.02 - Політичні інститути та процеси. Докторантура зі спеціальностей: 07.00.01 - Історія України; 07.00.02 - Всесвітня історія - 07.00.02; 23.00.02 - Політичні інститути та процеси.

 На факультеті діє Спеціалізована вчена рада К 32.051.03 з правом прийняття до розгляду та проведення захистів дисертацій на здобуття наукового ступеня кандидата історичних наук за спеціальностями: 07.00.01 – історія України26.00.05 – музеєзнавство. Пам’яткознавство.

 

Програма вступного іспиту зі спеціальності 032 Історія та археологія (PhD)

 

Кафедри факультету історії, політології та національної безпеки:

 • Історії України та археології
 • Всесвітньої історії
 • Документознавства і музейної справи
 • Політології та державного управління
 • Філософії та релігієзнавства

Професорсько-викладацький склад.

Професорсько-викладацький склад факультету нараховує 56 штатних науково-педагогічних працівників. З них 53 мають наукові ступені та вчені звання (якісний показник професорсько-викладацького складу – 94, 64 %). Організацію наукової та навчально-методичної роботи факультету забезпечують 16 докторів наук, з них 9 професорів (Баран В. К., Бортніков В. І., Гаврилюк С. В., Кондратик Л. Й., Кучинко М. М., Ленартович О. Ю., Малиновський В. Я., Стрільчук Л. В., Шабала Я. М.), 7 доцентів (Борейко Ю. Г., Бортнікова А.В., Крамар Ю. В., Каліщук О. М., Шваб А. Г., Шульга С.В., Ярош О. Б., Ярош Я. Б.); 2 кандидати наук, професори (Бондаренко Г. В., Кучерепа М. М.); 28 кандидати наук, доценти; 9 кандидатів наук, старших викладачів; 3 старші викладачі.

Основні напрямки науково-дослідницької діяльності

Відомі випускники факультету історії, політології та національної безпеки
Александрук Олександр Миколайович (випуск 1981 р.) – голова Локачинської районної державної адміністрації Волинської області.
Баран Володимир Кіндратович (випуск 1977 р.) – доктор історичних наук, професор, завідувач кафедри нової і новітньої історії України, проректор ВНУ імені Лесі Українки (1997–2005).
Блаженчук Володимир Іванович (випуск 1971 р.) – голова Волинського облвиконкому 1990–1992 рр.
Богачук Олександр Теофілович (1933–1994 рр., випуск 1958 р.) – український поет, пісняр.
Бондар Володимир Налькович (випуск 1996 р.) – народний депутат України 4-го скликання, голова Волинської облдержадміністрації 2005–2008 рр.
Буравський Володимир Антонович – заступник начальника управління кадрів УМВС у Волинській області (1998–2004 рр.),  підполковник міліції, голова профспілки працівників міліції.
Ващук Катерина Тимофіївна (випуск 1974 р.) – депутат Верховної Ради України 2, 3, 4, 6 та 7 скликань.
Возняк Сергій Миколайович – заступник начальника управління Служби безпеки України у Волинській області, полковник.
Ворон Василь Олександрович (випуск 1973 р.) – заступник начальника управління культури і туризму Волинської облдержадміністрації.
Гаврилюк Світлана Віталіївна (випуск 1982 р.) – доктор історичних наук, професор, проректор з науково-педагогічної і навчальної роботи та рекрутації Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки.
Галькевич Ярослав Миколайович (випуск 1982 р.) – голова спостережної ради ВАТ “Гнідавський цукровий завод”.
Годлевський Сергій Сергійович (випуск 1992 р.) – колишній начальник відділу охорони культурної спадщини Луцької міської ради і екс-голова Горохівської РДА.
Грицак Василь Сергійович - український військовик, генерал-полковник, Голова Служби безпеки України (з 2 липня 2015), керівник Антитерористичного центру при Службі безпеки України (з 7 липня 2014).
Гудима Олександр Васильович (випуск 1984 р.) – депутат обласної ради, голова Всеукраїнської громадської організації «Українське православне братство».
Гузь Ігор Володимирович (випуск 2004 р.) – народний депутат України 8-го скликання (виборчий округ № 19).
Гуртовий Григорій Олександрович – (1924-2012) - заслужений працівник культури України, директор Торчинського народного краєзнавчого музею 1956­–2012 рр.,  почесний професор СНУ імені Лесі Українки.
Давидюк Костянтин Степанович (випуск 1989 р.) – голова Маневицької районної державної адміністрації Волинської області.
Згоран Людмила Адамівна (випуск 1990 р.) – начальник відділу організаційно-кадрової роботи управління охорони здоров’я Волинської обласної державної адміністрації.
Єлісеєва Тетяна Миколаївнадиректор Музей Волинської ікони в Луцьку.
Ікрам Керим Оглу Агасієв (випуск 1988 р.) – доктор історичних наук, професор Інституту Історії імені А. Бакіханова НАН Азербайджану.
Каліщук Оксана Миколаївна – доктор історичних наук, професор кафедри археології, давньої та нової історії України СНУ ім. Лесі Українки.
Ковальчук Олеся Григорівна (випуск 1966 р.) – заслужений учитель України, поетеса, лауреат літературно-мистецької премії імені Агатангела Кримського, всеукраїнської премії імені Бориса Грінченка, власниця Ордена княгині Ольги третього ступеня.
Колесник Віктор Пантелеймонович (1937-2014, випуск 1959 р.) – доктор історичних наук, професор, завідувач кафедри нової та новітньої історії зарубіжних країн 2004-2014 рр.,  проректор ЛДПІ імені Лесі Українки 1974–1980 рр.
Кралюк Петро Михайлович (випуск 1979 р.) – доктор філософських наук, профессор, проректор Національного університету “Острозька академія”.
Крамар Юрій Вікторович (випуск 1993 р.) - доктор історичних наук, доцент.
Кудь Вадим Олексійович – кандидат історичних наук,  доцент кафедри  нової та новітньої історії України, голова Ради ветеранів СНУ імені Лесі Українки
Куницький Михайло Петрович (випуск 1999 р.) – кандидат історичних наук, Директор департаменту торгівлі Міністерства економічного розвитку і торгівлі України.
Ленартович Олег Юрійович – доктор історичних наук, професор кафедри  нової та новітньої історії України.
Максим’як Віталій Євгенович (випуск 1992 р.) – керівник управління кадрів апарату Верховної Ради України.
Мартинюк Адам Іванович (випуск 1972 р.) – народний депутат Верховної Ради України 3, 4, 5, 6, 7 скликань.
Митко Антоніна Миколаївнадоктор політичних наук, професор, завідувач кафедри міжнародних комунікацій та політичного аналізу, факультету міжнародних відносин Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки.
Олешко Петро Степанович (випуск 1991 р.) – ректор Волинського інституту післядипломної педагогічної освіти, голова Всеукраїнського фонду ветеранів МВС України у Волинські області, головний отаман Волинського округу МГО «Козацтво Запорозьке», генерал-полковник.
Олійник Віктор Степанович (випуск 1997 р.) –  народний депутат України 6-го скликання.
Палиця Ігор Петрович (випуск 1994 р.) – народний депутат Верховної Ради України 6 та 7 скликань, голова правління ВАТ “Укрнафта”, голова Волинської обласної ради.
Подляшаник Василь Васильович (випуск 1996 р.) – кандидат психологічних наук, доцент.
Савчук Борис Петрович (випуск 1984 р.) – доктор історичних наук, професор завідувач кафедри історіографії і джерелознавства Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника.
Саламаха Михайло Петрович (о. Пантелеймон) – ієром. Пантелеймон, ігумен і магістр Крехівського монастиря о. Василіян.
Свереда Богдан Антонович (випуск 1970 р.) – заслужений працівник освіти України, відмінник освіти України, 1968–2008 рр. – директор Луцького НВК “Гімназія №14”, засновник і директор зразкового історико-етнографічного музею “Світлиця”.
Силюк Анатолій Михайлович – директор Волинського краєзнавчого музею, заслужений працівник культури України.
Сковорода Юрій Ігорович (випуск 2011 р.)- директор Інформаційного агентства ВолиньPost.
Сливка Віктор Петрович (випуск 1981 р.) – заступник начальника головного управління з питань внутрішньої політики та зв’язків із громадськістю Волинської обласної державної адміністрації
Токарський Василь Васильович (випуск 2007 р.) кандидат історичних наук, доцент кафедри нової та новітньої історії України, директор ПФ “Скорпіон-Сервіс”.
Філіпович Мирослава Богданівна – кандидат історичних наук, доцент, завідувач відділу аспірантури, докторантури і наукових стажувань СНУ імені Лесі Українки.
Хаврук Ярослав Ярославович (випуск 1988 р.) – архиєпископ Онуфрій Чернівецький і Кіцманський УПЦ КП.
Хомич Анатолій Петрович – начальник сектора управління служби безпеки України у Волинській області, підполковник.
Шабала Ярослав Миколайович – доктор історичних наук,  професор кафедри  археології,  давньої та нової історії України.
Шваб Анатолій Георгійович доктор історичних наук, професор, декан історичного факультету СНУ імені Лесі Українки.
Шишко Костянтин Тимофійович (Кость Шишко) (1942–2002, випуск 1962 р.) – поет-дисидент, художник-графік, майстер візуальної поезії.
Шпига Петро Петрович (випуск 1995 р.) – начальник УМВС України у Волинській області.
Ярош Богдан Олексійович (1942–2009, випуск 1968 р.) – доктор політичних наук, ініціатор заснування Західного центру УАПН.
Ярош Оксана Богданівна – доктор політичних наук, професор кафедри політології та державного управління.
Яцишин Михайло Михайлович – доктор юридичних наук, професор, завідувач кафедри теорії та історії держави

Матеріально-технічна база: факультет історії, політології та національної безпеки розташований в окремому навчальному корпусі, де розміщено: 14 навчальних аудиторій; 2 комп'ютерні зали, оснащені сучасними комп'ютерами; Музей етнографії Волині та ПоліссяМузей археологіїчитальний зал; конференц-зала; студентська їдальня; Навчальні заняття супроводжуються мультимедійними комплексами. На факультеті є безкоштовний Wi-Fi доступ до мережі Інтернет.

Корпус факультету історії, політології та національної безпеки на мапі міста Луцьк

Контакти деканатуАдреса: 43021, м. Луцьк, вул. Шопена, 24 (корпус D)

тел. +38(0332)246457, тел. +38(0332)248352 e-mail: historical@eenu.edu.ua