Головна / Факультети та інститути / Факультет хімії, екології та фармації

Факультет хімії, екології та фармації

Про нас

 

 1. Історія
 2. Адміністрація
 3. Персонал
 4. Кафедри
 5. Вчена рада
 6. Випускники


 

Рік заснування факультету: 1993

Історична довідка:

Свою історію хімічний факультет розпочинає після реорганізації природничо-географічного та фізико-математичного факультетів. Саме тоді було організовано дві кафедри: неорганічної і фізичної хімії та органічної і аналітичної хімії. В 2001–2010 роках на хімічному факультеті функціонує вже п’ять кафедр: загальної та неорганічної хімії, фізичної та колоїдної хімії, аналітичної хімії, органічної та біологічної хімії, екології та охорони навколишнього середовища. В червні 2010 року проведено реорганізацію хімічних кафедр факультету і створено три нових кафедри: неорганічної та фізичної хімії, аналітичної хімії та екотехнологій, органічної та біоорганічної хімії. У вересні 2019 року хімічний факультет перейменовано на факультет хімії, екології та фармації, на основі кафедри неорганічної та фізичної хімії і кафедри аналітичної хімії та екотехнологій сворено кафедру хімії та технологій.

Нині до складу факультету входять три кафедри: хімії та отехнологій, органічної хімії та фармації, екології та охорони навколишнього середовища.

Від початку заснування факультету і до 2011 року деканом факультету був кандидат біологічних наук, доцент Демчук Володимир Васильович,  протягом 2010 - 2011 років - кандидат хімічних наук, професор Кормош Жолт Олександрович, у період з 2013 року до 2018 року - кандидат хімічних наук, доцент Парасюк Олег Васильович. З 2019 року деканом факультету є кандидат хімічних наук, доцент Марушко Лариса Петрівна.


Заступники декана:

Заступник декана з навчальної роботи – кандидат економічних наук, доцент Караїм Ольга Анатоліївна.

 1. Заступник декана з виховної роботи – кандидат хімічних наук Салієва Леся Миколаївна.
 2. Куратор наукової роботи викладачів та студентів – кандидат фізико-математичних наук, доцент Юрченко Оксана Миколаївна.
 
Методист денної форми навчання: Климук Тамара Леонідівна.
Методист заочної форми навчання: Павлюк Людмила Юріївна.


Кафедри:

Кафедра хімії та технологій.

Кафедра органічної хімії та фармації.

Кафедра екології та охорони навколишнього середовища.


Професорсько-викладацький склад:

Навчальний процес на факультеті забезпечують 2 доктори наук, професори; 1 кандидат наук, професор; 20 кандидатів наук, доцентів; 4 кандидати наук без вченого звання.


Основні напрямки науково-дослідної діяльності:

 • -     одержання та властивості нових тетрарних халькогенідів для оптоелектроніки і нелінійної оптики;
 • -     нові оптичні та електрохімічні сенсори для визначення деяких біологічно-активних речовин у фармацевтичних препаратах та інших об’єктах;
 • -     нові сполуки, матеріали та оптичні і електроаналітичні сенсори на їх основі;
 • -     високоефективна рідинна та тонкошарова хроматографія в аналізі об’єктів довкілля та харчових продуктів;
 • -     синтез нових гетероциклічних сполук методами електрофільної внутрішньомолекулярної циклізації;
 • -     синтез складних оксидів та халькогенідів з органічних речовин і дослідження їх властивостей;
 • -     виділення біологічно-активних сполук з рослинної сировини та встановлення їх будови;
 • -     ландшафтно-екологічний аналіз антропогенно змінених систем;
 • -     екологічний моніторинг сучасного стану та прогноз динаміки заповідних екосистем Волині.


Відомі випускники:

 1. Дацюк Андрій Михайлович, кандидат хімічних наук, вчений секретар спеціалізованої вченої ради Д 26.210.01, Інститут хімії поверхні ім. О.О. Чуйка НАН України.
 2. Романюк Ярослав Євгенійович, PhD in Chemistry, лідер групи «Фотоелементи» лабораторії тонких плівок і фотовольтаїки, Еmpa (Швейцарські федеральні лабораторії матеріалознавства та технологій), Швейцарія.
 3. Шемет Василина Ярославівна, кандидат хімічних наук, доцент кафедри матеріалознавства та пластичного формування конструкцій машинобудування, Луцький національний технічний університет.
 4. Гресь Олена Віталіївна, кандидат хімічних наук, науковий співробітник відділу полімерних композитів, Інститут хiмiї високомолекулярних сполук НАН України.
 5. Гуч Михайло Романович, кандидат хімічних наук, співробітник Umicore Precious Metals, Канада.
 6. Маркітан Ольга Вікторівна, кандидат хімічних наук, молодший науковий співробітник відділу хімічного дизайну поверхні кремнеземів, Інститут хімії поверхні ім. О.О. Чуйка НАН України.
 7. Бентя Антон Валентинович, кандидат хімічних наук, науковий співробітник відділу механізмів органічних реакцій, Інститут органічної хімії НАН України.
 8. Білоусов Олександр Володимирович, PhD in Chemistry, науковий співробітник міждисциплінарної дослідницької групи FiCMA-FiCNA (Física i Cristallografia de Materials i Nanomaterials) and EMaS (Enginyeria de materials i micro/nanosistemes), Universitat Rovira i Virgili, Іспанія.

Матеріально-технічна база:

Навчально-наукові лабораторії та аудиторії, лабораторія росту кристалів, лабораторія рентгеноструктурного аналізу, комп'ютерний клас, склодувна майстерня.

Контакти:

43021, м. Луцьк, вул. Потапова, 9 (навчальний корпус С, 8-й поверх),

(0332)249972,

chemical@eenu.edu.ua

  

 

 

У 2013 р. факультет відзначав 20-ту річницю з дня заснування