Головна / Факультети та інститути / Факультет фізичної культури, спорту та здоров'я

Факультет фізичної культури, спорту та здоров'я

Про нас

Рік заснування - 1969

Історична довідка

Згідно з наказом № 120 Міністерства освіти від 26.05.1969 р. було створено факультет фізичного виховання Луцького державного педагогічного інституту. У зв’язку з реорганізацією інституту в 1993 році факультет став складовою Волинського державного університету імені Лесі Українки, а у 1994 році засновано Інститут фізичної культури та здоров`я.

Першим деканом факультету у 1969/1970 навчальному році за сумісництвом призначили декана педагогічного факультету доцента М. Куликівського. Пізніше деканами факультету фізичного виховання були доценти Б. Є. Балько (1971 р.), В. Палига (1976 р.), старший викладач В. М. Фурман (1978 р.), доцент В.Завацький (1979 р.),який у 1993 році отримав звання професора, а у 1994 році – звання члена-коресподента УАНМП, професор О. І. Бузюн (1994 р.), професор Є. Н. Приступа (1998 р.), доцент М. Мороз (1999 р.). З 2005 р.факультет очолює доцент О. Бичук, який продовжує славні традиції факультету із розширення та зміцнення навчально-матеріальної бази, посилення професорсько-викладацького складу, удосконалення та розвитку спорту вищих досягнень.

Декан - Бичук Олександр Іванович, кандидат наук із фізичного виховання і спорту, доцент

Заступники декана:

Козіброцький Сергій Петрович – заступник декана з навчальної роботи, кандидат наук із фізичного виховання і спорту, доцент;

Войтович Василь Миколайович – заступник декана з виховної роботи.

Кафедри:

  • Теорії фізичного виховання, фітнесу та рекреації (зав. кафедри - проф. Бєлікова Н.О.);
  • Спортивно-масової та туристичної роботи  (проф. Альошина А.І.);
  • Здоров’я людини та фізичної реабілітації (проф.Лях Ю.Є.);
  • Здоров’я і фізичної культури (доц. Вольчинський А.Я.);

Професорсько-викладацький склад:

професори А.В. Цьось,  А.І. Альошина, Ю.Є. Лях, Е.С.Вільчковський, Н.О. Бєлікова, О.Я. Андрійчук, 50 кандидатів наук та доцентів, 16 майстрів спорту, майстер спорту України міжнародного класу, 1 заслужений тренер України.

Основні напрямки науково-дослідницької діяльності

Основними стратегічними пріоритетами факультету фізичної культури, спорту та здоров’я для здійснення діяльності за вказаними напрямками є: формування мотивації до здорового способу життя, створення належної матеріально-технічної бази, використання сучасних інформаційних технологій у навчально-тренувальному процесі та у спортивно-масовій роботі, підготовка спортсменів високого класу.

Факультет фізичної культури, спорту та здоров’я займає одне з провідних місць у науковій діяльності Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки. З 1998 р. по 2000 р. в інституті працювала спеціалізована вчена рада К 32.051.02 за спеціальністю 24.00.02 – фізична культура, фізичне виховання різних груп населення, для захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня кандидата наук з фізичного виховання та спорту. За період її викладачами інституту фізичної культури та здоров'я захищена 21 кандидатська дисертація.

У 2009 р. в інституті створена спеціалізована вчена рада по захисту кандидатських дисертацій на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук за спеціальністю: 13.00.02 – теорія та методика навчання (фізична культура, основи здоров’я).

При факультеті діє наукова школа доктора наук з фізичного виховання і спорту, професора Цьося А. В., у якій здійснюється написання докторських та кандидатських дисертацій. 

На факультеті видається журнал «Фізичне виховання, спорт і культура здоров’я у сучасному суспільстві».  Журнал є фаховим виданням України, у якому можуть публікуватися результати дисертаційних робіт на здобуття наукових ступенів доктора і кандидата наук за напрямами "Педагогічні науки" (додаток 10 до наказу Мінстерства освіти інауки України 12.05.2015 р. № 528) та "Фізичне виховання і спорт" (додаток 17 до наказу Міністерства освіти і науки України від 13.07.2015 р. № 747). Із 2010 року видання зареєстроване в міжнародному центрі ISSN. ISSN 2410-2156 (Online), ISSN 2220-7481 (Print).

Видання відображається в наукометричних базах:

 • IndexCopernicusInternational(ImpactFactorICV2014 46,23),
 • eLIBRARY (РІНЦ) (ліцензійний договір №128-03/2015, від 12.03.2015 р.);


Репозитаріяхтапошуковихсистемах:


 
Видання містить такі рубрики:

 • Історичні, філософські, правові йкадрові проблеми фізичної культури.
 • Технології навчання фізичної культури.
 • Фізична культура, фізичне виховання різних груп населення.
 • Лікувальна фізична культура, спортивна медицина й фізична реабілітація.
 • Олімпійський і професійний спорт.
 
Молодіжний науковий вісник Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки є науковим фаховим виданням України, у якому можуть публікуватися результати дисертаційних досліджень на здобуття наукових ступенів доктора чи кандидата наук з фізичного виховання і спорту та педагогічних наук (додаток до постанови президії ВАКу України № 1-05/5 від 01.07.2010 р.)

Студенти та викладачі факультету приймають активну участь у грантових  програмах ЄС. Так в рамках співпраці між академією імені Яна Длугоша в місті  Ченстохова (вищий навчальний заклад Республіки Польща) та  Східноєвропейським національним університетом імені Лесі Українки уклали міжнародну партнерську угоду щодо отримання студентами факультету фізичної культури, спорту та здоров’я СНУ імені Лесі Українки «подвійного диплома». Навчання за програмою подвійного диплома може відбуватися очно або дистанційно (в залежності від програми).

Науковці нашого вишу мають змогу публікувати свої дослідження та вивчати передовий світовий досвід спортивної науки у провідних фахових виданнях Польщі, зокрема у журналі «Physical Activity Review». Головний редактор видання, заступник директора інституту фізичного виховання, туризму та фізіотерапії Академії імені Яна Длугоша професор Яцек Вонсік.

В журналі  можуть публікуватися результати дисертаційних досліджень на здобуття наукових ступенів доктора і кандидата наук. Видавці запропонують авторам публікувати емпіричні та теоретичні роботи фізичного виховання та суміжних дисциплін, соціальних наук і наук про здоров'я, які представляють собою міждисциплінарний підхід.

Видання містить такі рубрики:

 • активний спосіб життя і туризм;
 • фізичне виховання і спорт;
 • теорія та історія спорту;
 • спортивна психологія;
 • бойові мистецтва;
 • наука в спорті;
 • біомеханіка;
 • реабілітація;
 • фізіологія;

Індексація видання в науково-метричних базах:

Запрошує науковців до співпраці і щоквартальне наукове видання «Kultura fizyczna». Роботи рецензуються та публікуються на польській мові та офіційними мовами конференції.

Публікації можна розмістити у таких рубриках:

 • соціальні та гуманістичні аспекти фізичної культури;
 • фізіологія і медицина фізичного виховання і спорту;
 • проблеми здоров'я і медико-санітарної освіти;
 • історія і організація фізичної культури;
 • теорія фізичного виховання і спорту;
 • фізичний відпочинок і туризм.

Журнал індексується в науково-метричних базах:

Активно залучаємо студентів, викладачів та громадськість до різного роду заходів, культурного, мистецького, наукового та спортивного напрямків, інформуємо про зроблену роботу та анонси заходів на інтернет ресурсі нашого вузу, соціальних мережах, де було засновано свої сторінки:

Відомі випускники:

За роки існування наш заклад підготував тисячі висококваліфікованих фахівців фізичної культури і спорту, які успішно працюють у школах, наукових установах, спортивних та громадських організаціях. Серед випускників факультету:

 • заслужені вчителі України, переможці конкурсу “Вчитель року України”: Довганюк Л., Денисенко Н., Волинець Ю.,
 • заслужені працівники фізичної культури: Микоян А., Кліш А., Тонконог В., Дручик В. Галицький Б., Зайченко М., Кондратович Є., Авраменко М.
 • 24 заслужених тренерів України: Камерілов О., Бондарев А., Левчук В., Кварцяний В., Галицький Б., Карп’юк Р., Борисюк С., Авраменко М., Байсарович В, Савчук Ю., Долінський А., Зайченко М., Сацик С. та інші.

Заслужені майстри спорту СРСР та України:

 • Лужний Олег – заслужений майстер спорту СРСР, член збірної СРСР з футболу, гравець команд “Динамо” (Київ), “Арсенал” (Лондон);
 • Тимощук Анатолій – заслужений майстер спорту України, член збірної команди України, капітан команди “Шахтар” (Донецьк), гравець ф/к “Зеніт” (Росія); Баварія (Мюнхен),
 • Водоп’янова Тетяна – заслужений майстер спорту, призер чемпіонату світу з біатлону;
 • Петрова Олена – заслужений майстер спорту, призер Олімпійських ігор в Нагано,
 • Андрій Розтока – заслужений майстер спорту дворазовий чемпіон світу та Європи, чемпіон Параолімпійських ігор, чемпіон Кубка світу,
 • Гудзь Людмила – бронзовий призер Олімпійських ігор в Барселоні (гандбол).

Понад 26 майстрів спорту міжнародного класу та 360 майстрів спорту: 
 • Савчук Валентина – майстер спорту міжнародного класу, учасниця Олімпійських ігор в Сіднеї, призер Всесвітньої універсіади, 
 • Чупринін Кирило – майстер спорту міжнародного класу, учасник Олімпійських ігор в Сіднеї; 
 • Миронюк Надія, майстер спорту міжнародного класу, чемпіон Європи, учасник Олімпіади в Пекіні; 
 • Прокопук Надія – майстер спорту міжнародного класу, переможець кубка Європи, учасник Олімпіади в Пекіні; 
 • Попович Микола – майстер спорту міжнародного класу, дворазовий призер Всесвітньої універсіади 1995 року;  
 • Герасим’юк Олег – майстер спорту міжнародного класу,переможець Всесвітньої Універсіади з футболу (2007 р.), 
 • Котович Олександр – майстер спорту міжнародного класу, призер чемпіонату Європи; 
 • Головницький Олександр – майстер спорту міжнародного класу, чемпіон світу з кросу; 
 • Оксентюк Сергій – майстер спорту міжнародного класу, чемпіон світу з бігу на 100 км;
 • Омельченко Юрій  майстер спорту, чемпіон світу зі спортивного орієнтування, 
 • Буділовська Жанна – майстер спорту, призер кубка Європи.

Значними є результати студентів-важкоатлетів: 

 • Гарбар Володимир – майстер спорту міжнародного класу, призер чемпіонату Європи; 
 • Лавринюк Юрій – майстер спорту міжнародного класу, призер чемпіонату Європи .

Сьогодні спортивну славу нашого інституту примножують:

 • Коб Тетяна – майстер спорту міжнародного класу, Чемпіонка Європи з боксу (2009 р.); 
 • Доморецький Володимир – майстер спорту міжнародного класу, срібний призер чемпіонату світу з греблі; 
 • Василевська Марія – майстер спорту міжнародного класу, срібний призер Чемпіонату Європи  з греблі; 
 • Єрьоменко Дмитро – майстер спорту міжнародного класу, чемпіон Європи серед молоді (2009р); 
 • Чикида Юрій – майстер спорту, срібний призер Чемпіонату Європи з важкої атлетики;
 • волейбольна команда “Університет-Волинь”, яка грає у супер лізі;
 • баскетбольна команда  “Університет-Волинь баскет” грає у вищій лізі.

Матеріально-технічна база

За останні роки у спортивному комплексі побудовано і укомплектовано тенісний та тренажерний зали, проведено капітальний ремонт гімнастичного та ігрового залів, залу для аеробіки, аудиторій та приміщень. Зміцнилась і матеріальна база – закуплено сучасний тренажерний комплекс, аудиторії та кафедри обладнано новими меблями, створено музей спортивної слави, змінилась і територія навколо корпусу.

Відкрито новий спортивний майданчик біля корпусу №1, стадіон біля гуртожитку №3.