Головна / Факультети та інститути / Факультет філології та журналістики

Факультет філології та журналістики

Про нас

 Інформація для вступників 

 

Друже, маєш зробити винятково важливий вибір місця навчання?
Тоді уважно й терпляче читай усе те, що написано далі.
Луцьк – місто з багатою 930-літньою історією й унікальною магічною атмосферою, що відображає взаємопроникнення народів, культур і релігій...
А ще Луцьк – місто молодих і активних людей,
які тут черпають натхнення, здобуваючи освіту й реалізуючи себе.
Луцьк, друже, може стати містом твоєї студентської юності!

 

Пропонуємо:
- кілька варіантів вступу:
1) на базі повної середньої школи за результатами ЗНО - на повний термін навчання для здобуття ступеня бакалавра;
2) на базі диплома молодшого спеціаліста з будь-якої спеціальності за результатами вступного іспиту з української мови та літератури - на скорочений термін навчання для здобуття ступеня бакалавра;
3) на базі диплома бакалавра, спеціаліста, магістра з будь-якої спеціальності за результатами вступних іспитів - на 1,5 року навчання для здобуття ступеня магістра; 

- перспективу працевлаштування журналістом, диктором, теле- чи радіоведучим, контент-менеджером, копірайтером, випусковим / літературним / науковим редактором, коректором, прес-секретарем, співробітником із реклами / зв’язків із громадськістю і пресою, літературним співробітником / літературним агентом, перекладачем, учителем, викладачем, репетитором, секретарем-референтом, офіс-менеджером, консультантом, зокрема у сфері нематеріального виробництва (освіти / культури / науки / соціальних комунікацій), співробітником інформаційних, бібліотечних та інших установ тощо;

- можливості міждержавних програм обміну та стажування, участі в численних професійних школах, тренінгах та ін.;
- можливості мовного (на кожній спеціальності вивчатимеш кілька мов!) і мистецького розвитку та громадської самореалізації, унікальну атмосферу творчого неспокою та високої академічної культури, відкритості і прозорості;
- сучасний навчальний корпус із великою бібліотекою, кафе, студентським творчим простором, навчальною радіостудією тощо;
- найбільшу в університеті кількість державних місць і порівняно невисоку вартість навчання на платній формі;
- стипендіальні програми, зокрема й міжнародні;
- можливість поселення в гуртожиток;
- диплом державного зразка та якісну освіту практичного спрямування;
- контакти та співпрацю з роботодавцями тощо.
 

 Маєш запитання? 

Телефонуй: 0978940440, 0957321894. 
Заходь: Луцьк, вул. Винниченка 30-а, кім. 314. 

Запрошуємо приєднатися
до нашої великої філологічно-журналістської родини!
 

Пропонуємо уважно вивчити всі наші спеціальності й освітні програми! 

  Спеціальність 035 «Філологія»

Спеціалізація 035.01 «Українська мова та література»

Освітня програма «Українська мова та література. Світова література»

Кваліфікація, яку буде присвоєно випускникам: бакалавр - філолог-дослідник, фахівець з української та другої (польської* або англійської) мов, української та зарубіжної літератури; магістр - магістр філології, науковий співробітник, фахівець з української мови, української та зарубіжної літератури.

*На момент вступу знання польської мови не обов'язкове. 

Працевлаштування:

 • філолог-дослідник (співробітник науково-дослідних установ відповідного профілю); 
 • викладач фахових дисциплін (української мови, польської або англійської мови, української літератури, зарубіжної літератури); 
 • репетитор, консультант; 
 • літературний співробітник, літературний агент;
 • письменник; 
 • науковий консультант у галузі нематеріального виробництва (освіта, культура, мистецтво); 
 • секретар-референт, офіс-менеджер; 
 • контент-менеджер, копірайтер, літературний редактор, коректор;
 • фахівець зі зв'язків із громадськістю та пресою, співробітник із реклами та ін.

Освітні ступені, терміни і форми навчання, план прийому: 

 • бакалавр:

денна форма на базі середньої школи: 4 роки навчання, план прийому – 50 осіб;

 • магістр:

денна форма: 1,5 року навчання, план прийому – 35 осіб;

заочна форма: 1,5 року навчання, план прийому – 20 осіб. 

Сертифікати ЗНО для вступу на 1 курс (на ОС бакалавра):
 • українська мова та література;
 • іноземна мова;
 • історія України або географія.

Підготовка бакалавра передбачає вивчення традиційних мовознавчих та літературознавчих дисциплін, зокрема вступу до мовознавства, вступу до літературознавства, вступу до слов'янської філології, сучасної української мови, історії української мови, старослов'янської мови, української діалектології, стилістики, українського фольклору, історії української літератури, історії зарубіжної літератури, теорії і практики літературної творчості, риторики і культури української мови, літературознавчого та лінгвостилістичного аналізу тексту тощо, а також навчальних курсів із методології мовознавчих і літературознавчих досліджень, теорії літературного твору, сучасних лінгвістичних теорій, літературної герменевтики, синтезу мистецтв у літературі, художньої біографістики та ін. Студенти освітнього ступеня бакалавра впродовж 8 семестрів поглиблено вивчають англійську або польську мову; крім того, передбачено студіювання ще однієї східнослов'янської мови, однієї західнослов’янської чи / та однієї південнослов’янської мов.  

Вступники на освітній ступінь магістра складають вступні випробування (комп’ютерне тестування) з фахових дисциплін та іноземної мови. На освітній ступінь магістра можуть вступати бакалаври будь-якої базової спеціальності. Вступники на освітній рівень магістра можуть отримати додаткові конкурсні бали за перемоги у всеукраїнських студентських олімпіадах із фаху, всеукраїнських конкурсах студентських наукових робіт, а також за наукові публікації. Спеціальність 014 «Середня освіта (Українська мова і література»

Освітня програма «Українська мова та література. Світова література»

Кваліфікація, яку буде присвоєно випускникам: бакалавр - учитель української та другої (польської* або англійської) мов, української та зарубіжної літератури; магістр - викладач української мови, української та зарубіжної літератури.

*На момент вступу знання польської мови не обов'язкове. 

Працевлаштування:

 • учитель / викладач української мови, польської або англійської мови, української літератури, зарубіжної літератури; 
 • репетитор, консультант;
 • літературний співробітник, літературний агент;
 • письменник;
 • науковий консультант у галузі нематеріального виробництва (освіта, культура, мистецтво); 
 • секретар-референт, офіс-менеджер; 
 • контент-менеджер, копірайтер, літературний редактор, коректор;
 • фахівець зі зв'язків із громадськістю та пресою, співробітник із реклами та ін.

Освітні ступені, терміни і форми навчання, план прийому: 

 • бакалавр:

денна форма на базі середньої школи: 4 роки навчання, план прийому – 60 осіб;

денна форма на базі ОКР молодшого спеціаліста: 2 роки навчання, план прийому – 45 осіб;

заочна форма на базі ОКР молодшого спеціаліста: 3 роки навчання, план прийому – 50 осіб;

 • магістр:

денна форма: 1,5 року навчання, план прийому – 25 осіб;

заочна форма: 1,5 року навчання, план прийому – 15 осіб.

Підготовка бакалавра передбачає вивчення традиційних мовознавчих та літературознавчих дисциплін, зокрема вступу до мовознавства, вступу до літературознавства, вступу до слов'янської філології, сучасної української мови, історії української мови, старослов'янської мови, української діалектології, стилістики, українського фольклору, історії української літератури, історії зарубіжної літератури, культури української мови та риторики, літературознавчого та лінгвостилістичного аналізу тексту тощо, а також навчальних курсів із педагогіки, психології, методики виховної роботи, методики викладання української мови та української і світової літератури, літературної герменевтики, синтезу мистецтв у літературі та ін. Студенти освітнього ступеня бакалавра впродовж 8 семестрів поглиблено вивчають англійську або польську мову; крім того, передбачено студіювання однієї західнослов’янської чи / та однієї південнослов’янської мов.

Сертифікати ЗНО для вступу на 1 курс (на ОС бакалавра) на базі середньої школи:

 • українська мова та література;
 • історія України;
 • іноземна мова або географія.

Випускники училищ, технікумів, коледжів із дипломом молодшого спеціаліста будь-якої спеціальності складають в університеті фахове вступне випробування з української мови та літератури (вступ без ЗНО). 

Вступники на освітній ступінь магістра складають вступні випробування (комп’ютерне тестування) з фахових дисциплін та іноземної мови. На освітній ступінь магістра можуть вступати бакалаври будь-якої базової спеціальності. Вступники можуть отримати додаткові конкурсні бали за перемоги у всеукраїнських студентських олімпіадах із фаху, всеукраїнських конкурсах студентських наукових робіт, а також за наукові публікації. 

Спеціальність 035 «Філологія»

Спеціалізація 035.033 «Слов'янські мови та літератури 

(переклад включно), перша - польська»

Освітня програма «Мова та література (польська). Переклад»

Кваліфікація, яку буде присвоєно випускникам: бакалавр - філолог-дослідник, фахівець із польської* мови та літератури, англійської мови, перекладу; магістр - магістр філології, науковий співробітник, фахівець зі слов'янських мов та літератур, викладач польської та англійської мов, перекладач.

*На момент вступу знання польської мови не обов'язкове. 

Працевлаштування:

 • філолог-дослідник (співробітник науково-дослідних установ відповідного профілю); 
 • викладач фахових дисциплін (польської мови і літератури, англійської мови);
 • репетитор, консультант; 
 • перекладач (гід-перекладач, редактор перекладів, перекладач-менеджер, перекладач-референт, перекладач-консультант, інженер-перекладач та ін.);
 • літературний співробітник, літературний агент;
 • науковий консультант у галузі нематеріального виробництва (освіта, культура, мистецтво); 
 • контент-менеджер, копірайтер, літературний редактор, коректор, журналіст (кореспондент іншомовного видання);
 • секретар-референт, офіс-менеджер (зі знанням кількох іноземних мов); 
 • фахівець зі зв'язків із громадськістю та пресою, співробітник із реклами та ін.

Форма навчання: денна, заочна.

Освітні ступені, терміни і форми навчання, план прийому: 

 • бакалавр:

денна форма на базі середньої школи: 4 роки навчання, план прийому – 35 осіб;

магістр:

денна форма: 1,5 року навчання, план прийому – 35 осіб;

заочна форма: 1,5 року навчання, план прийому – 35 осіб.

Сертифікати ЗНО для вступу на 1 курс (на ОС бакалавра):

 • українська мова та література;
 • іноземна мова;
 • історія України або географія.

Підготовка бакалавра передбачає поглиблене вивчення польської та англійської мов, вступу до мовознавства, вступу до літературознавства, вступу до слов'янської філології, старослов'янської мови, вступу до перекладознавства, теорії та практики перекладу, а також студіювання історії польської мови, історії польської літератури, польського фольклору, сучасної української мови, історії української або зарубіжної літератури, спецкурсів з українсько-польського перекладу та / або порівняльного літературознавства й ін. Студенти освітнього ступеня бакалавра вивчають також другу західнослов’янську чи / та одну південнослов’янську мови.  

Вступники на освітній ступінь магістра складають вступні випробування (комп’ютерне тестування) з фахових дисциплін та іноземної мови. На освітній ступінь магістра можуть вступати бакалаври будь-якої базової спеціальності. Вступники можуть отримати додаткові конкурсні бали за перемоги у всеукраїнських студентських олімпіадах із фаху, всеукраїнських конкурсах студентських наукових робіт, а також за наукові публікації. 

Спеціальність 014 «Середня освіта» (Мова і література (польська)»

Освітня програма «Польська мова»

Кваліфікація, яку буде присвоєно випускникам: бакалавр - учитель польської* та англійської мов. 

*На момент вступу знання польської мови не обов'язкове. 

Працевлаштування: 

 • учитель / викладач фахових дисциплін (польської мови і літератури, англійської мови);
 • репетитор, консультант; 
 • перекладач (гід-перекладач, редактор перекладів, перекладач-менеджер, перекладач-референт, перекладач-консультант, інженер-перекладач та ін.);
 • літературний співробітник, літературний агент;
 • науковий консультант у галузі нематеріального виробництва (освіта, культура, мистецтво); 
 • контент-менеджер, копірайтер, літературний редактор, коректор, журналіст (кореспондент іншомовного видання);
 • секретар-референт, офіс-менеджер (зі знанням кількох іноземних мов); 
 • фахівець зі зв'язків із громадськістю та пресою, співробітник із реклами та ін.

Освітні ступені, терміни і форми навчання, план прийому: 

 • бакалавр:

денна форма на базі середньої школи: 4 роки навчання, план прийому – 20 осіб. 

Випускники бакалаврату цієї спеціальності продовжують навчання в магістратурі на спеціальності 035 "Філологія", освітній програмі "Мова та література (польська). Переклад", а також мають право вступу на будь-яку іншу магістерську спеціальність.  

Підготовка бакалавра передбачає поглиблене вивчення польської та англійської мов, вступу до мовознавства, вступу до слов'янської філології, старослов'янської мови, а також студіювання історії польської літератури, польського фольклору, сучасної української мови, історії української або зарубіжної літератури, педагогіки, психології, методики викладання польської та англійської мов, спецкурсів з українсько-польського перекладу та / або порівняльного літературознавства й ін. Студенти освітнього ступеня бакалавра вивчають також другу західнослов’янську чи / та одну південнослов’янську мови.

Сертифікати ЗНО для вступу на 1 курс (на ОС бакалавра) на базі середньої школи:

 • українська мова та література;
 • іноземна мова;
 • історія України або географія. 


Спеціальність 061 «Журналістика»

Освітня програма «Журналістика і соціальні комунікації»

Кваліфікація, яку буде присвоєно випускникам: бакалавр - журналіст (зі знанням англійської та польської* мов); магістр - магістр журналістики.

*На момент вступу знання польської мови не обов'язкове. 

Працевлаштування:

 • універсальний журналіст, репортер, кореспондент, коментатор, оглядач у засобах масової інформації, журналіст-розслідувач та ін.;
 • співробітник інформаційних агенцій, прес-секретар; 
 • фахівець із реклами;
 • фахівець зі зв'язків із громадськістю; 
 • літературний співробітник, контент-менеджер, копірайтер; 
 • ведучий розважальних та інших шоу;
 • диктор, телеведучий; 
 • випусковий редактор;
 • медіапродюсер;
 • співробітник науково-дослідних установ відповідного профілю.

Освітні ступені, терміни і форми навчання, план прийому: 

 • бакалавр:

денна форма на базі середньої школи: 4 роки навчання, план прийому – 30 осіб;

денна форма на базі ОКР молодшого спеціаліста: 2 роки навчання, план прийому – 5 осіб;

 • магістр:

денна форма: 1,5 року навчання, план прийому – 20 осіб.

Сертифікати ЗНО для вступу на 1 курс (на ОС бакалавра):

 • українська мова та література;
 • історія України;
 • іноземна мова або математика. 

Випускники училищ, технікумів, коледжів із дипломом молодшого спеціаліста будь-якої спеціальності складають в університеті фахове вступне випробування з української мови та літератури (вступ без ЗНО). 

Підготовка бакалавра передбачає вивчення традиційних журналістикознавчих дисциплін, зокрема курсів теорії та історії журналістики, методики журналістської творчості, медіаправа і журналістської етики, газетно-журнального виробництва, телевиробництва, радіовиробництва, фотожурналістики, онлайн-журналістики, інформаційних технологій у медіагалузі, основ видавничої справи та редагування, PR та пропаганди, масової комунікації та інформації, проектування і верстки друкованих медіа, художньо-технічного оформлення видань, соціології масової комунікації, соціальної психології та конфліктології, менеджменту і маркетингу інформаційного простору, комунікаційної логіки, культурології, релігієзнавства, літературної критики, есеїстики, медіакритики, теорії тексту та твору, військової журналістики, музично-розважальної журналістики, журналістики даних, спортивної журналістики, соціальної журналістики, гендерної журналістики, розслідувальної журналістики, літературного редагування, видавничої справи за рубежем, реклами в медіа тощо. Студенти освітнього ступеня бакалавра поглиблено студіюють англійську (1–4 семестри) та польську (5–8 семестри) мови, вивчають сучасну українську мову, українську мову за професійним спрямуванням, секрети мовної майстерності журналіста, історію української або світової літератури тощо.

Вступники на освітній ступінь магістра складають ЗНО (єдиний загальнодержавний вступний іспит) з іноземної мови, а також вступне випробування (комп’ютерне тестування) з фахових дисциплін. На освітній ступінь магістра можуть вступати бакалаври будь-якої базової спеціальності. Вступники можуть отримати додаткові конкурсні бали за перемоги у всеукраїнських студентських олімпіадах із фаху, всеукраїнських конкурсах студентських наукових робіт, а також за наукові публікації. 

Спеціальність 061 «Журналістика»

Освітня програма «Видавнича справа та редагування»

Кваліфікація, яку буде присвоєно випускникам: бакалавр - журналіст, редактор (зі знанням англійської та польської мов).

Працевлаштування:

 • універсальний журналіст, репортер, кореспондент, коментатор, оглядач у засобах масової інформації, журналіст-розслідувач та ін.;
 • видавець, редактор, коректор; 
 • співробітник інформаційних агенцій, прес-секретар; 
 • фахівець із реклами;
 • фахівець зі зв'язків із громадськістю; 
 • літературний співробітник, контент-менеджер, копірайтер; 
 • ведучий розважальних та інших шоу;
 • диктор, телеведучий; 
 • випусковий редактор;
 • медіапродюсер;
 • співробітник науково-дослідних установ відповідного профілю.

Освітні ступені, терміни і форми навчання, план прийому: 

 • бакалавр:

денна форма на базі середньої школи: 4 роки навчання, план прийому – 20 осіб;

денна форма на базі ОКР молодшого спеціаліста: 2 роки навчання, план прийому – 5 осіб. 

Випускники бакалаврату цієї спеціальності продовжують навчання в магістратурі на спеціальності 061 "Журналістика", освітній програмі "Журналістика і соціальні комунікації", а також мають право вступу на будь-яку іншу магістерську спеціальність.  
Сертифікати ЗНО для вступу на 1 курс (на ОС бакалавра):
 • українська мова та література;
 • історія України;
 • іноземна мова або математика. 

Випускники училищ, технікумів, коледжів із дипломом молодшого спеціаліста будь-якої спеціальності складають в університеті фахове вступне випробування з української мови та літератури (вступ без ЗНО). 

Підготовка бакалавра передбачає вивчення традиційних журналістикознавчих і редакторських дисциплін, зокрема курсів теорії та історії видавничої справи і редагування, медіаправа і журналістської етики, газетно-журнального виробництва, телевиробництва, радіовиробництва, онлайн-журналістики, інформаційних технологій у медіагалузі, PR та пропаганди, масової комунікації та інформації, проектування і верстки друкованих медіа, художньо-технічного оформлення видань, соціології масової комунікації, редакційного аналізу, лінгвістичних та логічних засад редагування, культурології, релігієзнавства, літературної критики, есеїстики, видавничих стандартів, теорії тексту та твору, видавничої справи за рубежем, реклами в медіа, редагування фотовидань, підготовки і випуску громадсько-політичних, дитячих, рекламних, довідкових, наукових, навчальних видань, підготовки перевидань, перекладних та факсимільних видань тощо. Студенти освітнього ступеня бакалавра поглиблено студіюють англійську (1–4 семестри) та польську (5–8 семестри) мови, вивчають сучасну українську мову, українську мову за професійним спрямуванням, історію української або світової літератури тощо.

 

 Інформація про факультет 

Декан факультету – кандидат філологічних наук, доцент Громик Юрій Васильович

Заступник декана з навчально-методичної роботи – кандидат філологічних наук, доцент Зінчук Руслана Степанівна

Заступник декана з виховної роботи – кандидат філологічних наук, доцент Шульська Наталія Миколаївна

Заступник декана з наукової роботи - кандидат філологічних наук, доцент Лавринович Лілія Богданівна


Історична довідка. Підготовка фахівців з української та російської філології на Волині почалася 1940 р. зі створенням Луцького державного учительського інституту. 1946 року спільним наказом Управління у справах вищої школи при Раді Міністрів УРСР та Міністерства освіти УРСР у навчальному закладі було створено історико-філологічне відділення, а 1948 року відбувся перший випуск учителів-словесників. 1952 року історико-філологічне відділення реорганізовано в історико-філологічний факультет Луцького державного педагогічного інституту імені Лесі Українки. 1969 року у зв’язку з реорганізацією історико-філологічного факультету постав філологічний факультет як окремий структурний підрозділ педагогічного інституту.

1993 року у зв’язку зі створенням Волинського державного університету імені Лесі Українки філологічний факультет переживає наступну реорганізацію. На його базі створено два підрозділи (факультет україністики та факультет слов’янської філології), які знову буде об’єднано у філологічний факультет 2002 року.

Із 2001 року на факультеті започатковано підготовку фахівців зі спеціальності „Мова та література (польська)”. 2006 року ліцензовано напрям підготовки фахівців „Видавнича справа та редагування”, 2007 року – напрям „Журналістика”. 2014 року відкрито магістерську програму «Медіакомунікації». 2009 року факультет реорганізовано в Інститут філології та журналістики. 2016 року підрозділ перейменовано на факультет філології та журналістики.

Деканами філологічного факультету в попередні роки були І.І.Сірак, Є.Г.Сухомлин, Є.Л.Михальчук, В.Л.Удалов, О.О.Рисак, В.І.Бортніков, П.М.Кралюк, В.С.Зубович, Т.М.Покровська, А.К.Мардієва, М.В.Сур’як. Із 2005 року обов’язки декана філологічного факультету / Інституту філології та журналістики / факультету філології та журналістики виконує кандидат філологічних наук, доцент Ю.В.Громик.

Філологічна школа на Волині створювалася завдяки невтомній багаторічній праці  викладачів, чиї імена назавжди вписані в  історію навчального закладу:  В.Ф.Покальчука,  О.О.Рисака, В.І.Голоюха, А.З.Омельковця,  М.К.Боженка, Л.П.Рожило, І.І.Сірака, Т.С.Баран,  М.І.Реви, В.Г.Луцкевича, Г.І.Мудрик,  Г.М.Ращинської, Г.І.Самохвал, Г.О.Козачук,  Є.А.Бикової, Л.В.Бублейник, Н.Й.Зубер,  А.Ф.Івлєвої, В.С.Кулакової, А.К.Мардієвої,  О.Д.Некрот, М.Г.Нещадіна, Т.М.Покровської,  Г.В.Павличенко, С.Д.Розенфельда, В.Л.Удалова,  Н.Д.Удалової, Л.В.Шайнюка, Л.П.Павленко,  М.М.Хмелюк та інших.

Серед випускників філологічного факультету / Інституту (факультету) філології та журналістики – наукові й педагогічні працівники, державні службовці, бібліотекарі, перекладачі, журналісти, видавці. Студентами свого часу були письменники І.Чернецький, Й.Струцюк, В.Вербич, Н.Горик, В.Слапчук, Г.Яструбецька, О.Пашук, А.Криштальський, С.Дружинович, І.Ольшевський, Т.Яков’юк, М.Мартинюк, О.Ляснюк, С.Стасюк, Н.Шульська та багато інших, журналісти О.Згоранець, Н.Шепель, Б.Стельмах, В.Куць, І.Сандрика, А.Подерня, І.Луцюк, І.Качан, Е.Форманюк, М.Доманська, Н.Ткачук, А.Бліннікова, А.Ольхович, І.Сасовська, М.Яблонський, Ю.Горожанов, І.Карпюк, О.Камінська, Т.Хомич, Е.Саркожаєва, Т.Урбан, І.Воробей, О.Лівіцька, О.Кузьмич, А.Собуцький, Т.Мизнікова, Т.Свирида, О.Шевчик, І.Пілюк, О.Блищик, А.Стамбульський, Н.Передрій, Ю.Горбач, М.Метельська, А.Лучик, А.Мошкун та інші. У галузі журналістики працює чимало нинішніх студентів. Більшість науково-педагогічних працівників факультету також вихованці волинської філологічної школи.

 
Кафедри факультету філології та журналістики:

(завідувач – доктор філологічних наук, професор Мірченко М.В.)

(завідувач – кандидат філологічних наук, професор Богдан С.К.)

(завідувач – доктор філологічних наук, професор Оляндер Л.К.)

(завідувач – доктор філологічних наук, професор Яструбецька Г. І.)

(завідувач – доктор філологічних наук, професор Моклиця М.В.)

(завідувач – доктор наук із соціальних комунікацій, професор Кравченко С.І.)

Професорсько-викладацький склад: Факультет філології та журналістики відзначається висококваліфікованим професорсько-викладацьким складом та поважними академічними традиціями. На факультеті склався потужний науковий осередок, що представлений кількома філологічними школами, добре відомими в Україні. Серед 59 штатних науково-педагогічних працівників 58 мають наукові ступені та вчені звання. На 6 випускових кафедрах працюють 14 докторів філологічних наук, професорів або доцентів (М. В. Мірченко, М. В. Моклиця, Л. К. Оляндер, В. Ф. Давидюк, Г. Л. Аркушин, Н. Г. Колошук, Н. О. Данилюк, Н. М. Костусяк, О. Г. Межов, Г. І. Яструбецька, І. М. Констанкевич, І. А. Мельник, М. В. Жуйкова, Т. Є. Масицька), 1 доктор наук із соціальних комунікацій, професор (С. І. Кравченко), 1 кандидат філологічних наук, професор (С. К. Богдан), 38 кандидатів філологічних наук, доцентів або старших викладачів, 3 кандидати наук із соціальних комунікацій, доценти або старші викладачі.
Основні напрямки науково-дослідницької діяльності: історія, теорія та практика видавничої справи та редагування і журналістики; поліфункціональність української мови в синхронії та діахронії; модернізм і постмодернізм в літературі ХХ ст.; психоаналіз як метод сучасного літературознавства; Леся Українка і зарубіжна література; українська  література: традиції і сучасність; Леся Українка та її доба; літературна Волинь; граматичні одиниці й категорії української мови; мова української народної пісні; слов’янський мовно-літературний простір; українсько-польські мовно-літературні взаємини; українська мова на Волині; західнополіські говірки української мови тощо.

Щороку виходять чергові номери наукових журналів "Волинь філологічна: текст і контекст", "Леся Українка і сучасність", "Науковий вісник CНУ. Мовознавство", "Науковий вісник CНУ. Літературознавство", "Фольклористичні зошити", "Лінгвостилістичні студії", "Типологія та функції мовних одиниць", "Масова комунікація: історія, сьогодення, перспективи", "Scripta manent: молодіжний науковий вісник Інституту філології та журналістики".

Працює спеціалізована вчена рада для захисту кандидатських дисертацій зі спеціальності 10.02.01 – українська мова.

Гуманітарно-виховна робота. Гуманітарно-виховну роботу на факультеті філології та журналістики орієнтовано на базові цінності загальної і професійної культури, забезпечення оптимальних умов для становлення і самоактуалізації особистості студента. Збережено традиції, започатковані в попередні роки (День першокурсника, лінгвістичні турніри, літературні дискусії, круглі столи, урочисті академії до ювілеїв письменників, випускний бал, конкурси КВК, конкурси читців поезії, тиждень факультету, Андріївські вечорниці, зустрічі з письменниками, літературно-мистецькі композиції, зустрічі з ветеранами праці, участь у фестивалі студентської творчості „Молодограй”, конкурси творчих робіт, екскурсії тощо). Традиційно студенти-філологи беруть участь у всеукраїнських мистецьких конкурсах і займають призові місця.

Виходить газета "Об’єктив студентський". Діє "Літературна кав’ярня". Працюють радіостудія ІФтаЖ-FM та навчальний медіацентр. 

Матеріально-технічна база: 20 аудиторій та 22 службові приміщення, із них 7 спеціалізованих кабінетів та навчально-наукових лабораторій (комп’ютерний клас, кабінет полоністики, навчальний медіацентр, Західнополіський ономастико-діалектологічний центр, кабінет шевченкознавства та ін.), науково-дослідний Інститут Лесі Українки. Комп'ютерна мережа факультету філології та журналістики приєднана до системи "Internet", що дає можливість одержувати необхідну інформацію, яка використовується в навчальному процесі та науковій роботі викладачів і студентів. До послуг викладачів та студентів велика бібліотека, яка знаходиться в цьому ж приміщенні, їдальня.

Контингент студентів: майже 670 осіб, що навчаються на денній та заочній формах.

Запрошуємо Вас ознайомитися з факультетом філології та журналістики СНУ імені Лесі Українки за посередництвом соціальних мереж:

група факультету філології та журналістики в соціальній мережі "Facebook";

віртуальна приймальня декана факультету в соціальній мережі "Facebook" (пропонуємо можливість поставити запитання з приводу вступу, навчання тощо). 

Сторінки кафедр факультету в соціальних мережах: 

Кафедра соціальних комунікацій ("Facebook")

Кафедра української літератури ("Facebook")

Кафедра теорії літератури та зарубіжної літератури ("Facebook")

Кафедра історії та культури української мови ("Facebook")

 

 

Контактна інформація:

Gromyk.Jurij@eenu.edu.ua