Головна / Факультети та інститути / Біологічний факультет

Біологічний факультет

Про нас

 


Декан біологічного факультету – Поручинський Андрій Іванович, кандидат біологічних наук, доцент

Заступник декана з навчальної роботи - Дмитроца Олена Романівна, кандидат біологічних наук, доцент

Заступник декана з виховної роботи  - Фіщук Оксана Сергіївна, кандидат біологічних наук, ст. викладач

Куратор наукової роботи викладачів та студентів – Качинська Тетяна Валеріївна, кандидат біологічних наук, доцент

 

    Першим деканом деканом біологічного факультету з моменту реорганізації природничо-географічного та створення біологічного факультету був доцент, кандидат біологічних наук Бенедь Володимир Петрович, з 2000 по 2005 рік - доцент, кандидат  біологічних наук Шварц Людмила Олексіївна, з грудня 2005 року – доцент, кандидат біологічних наук Поручинський Андрій Іванович.

     Нині на факультеті функціонують чотири кафедри: фізіології людини та тварин (завідувач кафедри – доктор біологічних наук, професор, Моренко Алевтина Григорівна), зоології (завідувач – доктор біологічних наук, професор Сухомлін Катерина Борисівна), ботаніки і методики викладання природничих наук (доктор біологічних наук, професор Волгін Сергій Олександрович), лісового та садово-паркового господарства (завідувач кафедри – кандидат сільськогосподарських наук, доцент Кичилюк Олександр Володимирович). Навчальний процес забезпечують більше 40 висококваліфікованих викладачів, серед яких 8 докторів наук, професорів, 29 доцентів, кандидатів наук.

 

Факультет має обладнаний комп’ютерний клас, сім навчально-наукових лабораторій, два музеї, співробітники факультету є кураторами агробіологічної станції та ботанічного саду.

На кафедрі фізіології людини і тварин є постійно діюча аспірантура за спеціальністю 03.00.13 — фізіологія людини і тварин, на кафедрі ботаніки і методики викладання природничих наук – 03.00.05 – ботаніка.

 

Серед пріоритетних завдань сучасного біологічного факультету слід виділити:

  • Створення потужних науково-практичних центрів – мікробіології, біотехнології, електронної мікроскопії, функціональної діагностики, медичної біології,  психокорекції та  методів біозворотнього зв’язку, біоінформатики, ландшафтного дизайну.
  • Розширення матеріальної бази та аудиторного фонду факультету для проведення наукової та практичної діяльності на рівні світових стандартів з пріоритетних напрямів розвитку біологічного факультету та університету.
  • Утвердження факультету як структури, що дає якісну освіту, яка гарантує працевлаштування за фахом та достойний рівень життя.
  • Налагодження міжнародної співпраці за програмами подвійних дипломів. Проходження стажувань студентів та викладачів у провідних наукових центрах та університетах за кордоном, участь у грантових, стипендіальних міжнародних програмах тощо.
  • Реорганізація та розвиток агробіологічної станції, ботанічного саду «Волинь».

Контингент студентів: понад 650 студентів, що навчаються на денній, заочній формах та екстернаті.

 

БАКАЛАВР        

Спеціальності (освітні програми):

«Біологія»

«Біологія» (Лабораторна діагностика)

Ступінь «Бакалавр» - кваліфікація «Лаборант (біологічні дослідження), молодший науковий співробітник (біологія)» зі спеціалізаціями «Медична біологія», «Фізіологія людини і тварин», «Прикладна зоологія: діагностика інвазійних хвороб, морфо-екологічні дослідження», «Фіторізноманіття та його охорона», «Зоологія»

Навчання студентів за спеціальністю «Біологія» ОКР «Бакалавр» здійснюється протягом 4 років (8 семестрів) на денній формі (повний термін), 5 років (10 семестрів) - на заочній формі або протягом 3 років (6 семестрів) на денній та заочній формі навчання (скорочений термін для випускників медичних коледжів).

      Ліцензований обсяг на денній формі навчання – 40 осіб, на заочній  - 80 осіб (40 осіб на базі шкіл, ліцеїв, гімназій та 40 осіб на базі коледжів).

Перелік конкурсних предметів ЗНО (вступних екзаменів):

                              Біологія 

                              Українська мова та література

                              Хімія або Іноземна мова (за вибором).

 

Спеціальність (освітня програма):

«Середня освіта (Біологія, природознавство, здоров'я людини)»

Ступінь «Бакалавр» - кваліфікація «Вчитель загальноосвітнього навчального закладу, біолог»

Навчання студентів за спеціальністю «Біологія» ОКР «Бакалавр» здійснюється протягом 4 років (8 семестрів) на денній формі (повний термін), 5 років (10 семестрів) - на заочній формі або протягом 3 років (6 семестрів) на денній та заочній формі навчання (скорочений термін для випускників медичних коледжів).

            Ліцензований обсяг на денній формі навчання – 15 осіб, на заочній  - 15 осіб.

Перелік конкурсних предметів ЗНО (вступних екзаменів):

                              Біологія 

                              Українська мова та література

                              Хімія або Математика (за вибором).

 

Спеціальності (освітні програми):

«Лісове господарство»

«Садово-паркове господарство»

Ступінь «Бакалавр» - кваліфікація «Бакалавр лісового господарства»

Ліцензований обсяг на денній формі навчання – 15 осіб, на заочній  - 25 осіб

Перелік конкурсних предметів ЗНО (вступних екзаменів):

                              Українська мова та література

                              Математика

                              Біологія або Хімія (за вибором).

 

 Ступінь бакалавра можна здобути:

- на базі повної загальної середньої освіти (за результатами ЗНО)

- на БАЗІ МОЛОДШОГО СПЕЦІАЛІСТА БУДЬ-ЯКОЇ СПЕЦІАЛЬНОСТІ (за результатами вступних іспитів в університеті, за скороченим терміном навчання).


МАГІСТР        

Спеціальності (освітні програми):

«Біологія»

«Біологія (Лабораторна діагностика)»

«Біологія (Мікробіологія)»

«Середня освіта (Біологія, природознавство, здоров'я  людини)»

«Лісове господарство»

«Садово-паркове господарство»

 

Вступні іспити (В УНІВЕРСИТЕТІ):

                              Фахове випробування

                              Іноземна мова


Ступінь магістра можна здобути:

на базі ступеню бакалавра або спеціаліста БУДЬ-ЯКОЇ СПЕЦІАЛЬНОСТІ.


На усіх напрямах підготовки (спеціальностях) як денної, і заочної форми навчання є місця державного замовлення.

 

Колектив біологічного факультету плідно працює над тим, щоб кожен студент, обравши біологічний факультет, отримав перспективну та якісну освіту!

 

Додаткову та детальну інформацію ви можете отримати:

за телефонами: (0332) 24-93-27 (деканат біологічного факультету)

за адресою: м. Луцьк, вул. Потапова, 9, корпус С (2), 7 поверх, деканат біологічного факультету  у робочі дні з 9.00 до 17.00.

www.eenu.edu.ua

www.facebook.com/biofaksnu

електронною поштою:

biological@univer.lutsk.ua (деканат) або an-poruch@gmail.com (декан)

 

 

Біологічний факультет пам'ятає про минулі здобутки 

і мріє про майбутні горизонти !