Головна / Духневич Андрій Вікторович

Духневич Андрій Вікторович

Духневич Андрій Вікторович
43025, м. Луцьк, вул. Винниченка, 30
+38(0332)242483

Бібліографічна довідка:

Народився 5 червня 1978 року в м. Луцьку.

1995-2000 рр. – навчання у Волинському державному університеті імені Лесі Українки на юридичному факультеті. Диплом з відзнакою за спеціальністю «Правознавство»;

2000-2003 рр. – навчання в аспірантурі Волинського державного університет імені Лесі Українки;

з 2003 р. асистент кафедри трудового, аграрного та екологічного права юридичного факультету;

з 2004 р. старший викладач кафедри трудового, аграрного та екологічного права юридичного факультету;

з 2006 р. доцент кафедри трудового, господарського та екологічного права;

2005 р. – захистив кандидатську дисертацію «Правове становище кредитних спілок в Україні» в спецраді Харківського національного університету внутрішніх справ МВС України, диплом ДК № 031523;

2005-2013 рр. завідувач кафедри конституційного, адміністративного та фінансового права юридичного факультету;

2011 р. – присвоєно вчене звання доцента, атестат 12ДЦ № 027821;

2013 р. завідувач кафедри цивільно-правових дисциплін юридичного факультету. Навчальні курси:,.

Сфера наукових зацікавлень: Аграрні правовідносини в умовах участі України в СОТ. Публікації понад 80.

 

Коло наукових інтересів:

Дослідження реалізації угод СОТ в агропродовольчому секторі України.

 

Перелік навчально-методичних, наукових праць:

 1. Духневич А.В. Правове становище кредитних спілок в Україні.: Монографія. – Л.: Вежа, 2008. – 180 с.
 2. Духневич А. В. Кредитні спілки в Україні: історія і сучасність: навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / Луцьк: Волин. нац. ун-т ім. Лесі Українки, 2010. – 236с. (Лист МОН № 1/11-9050 від 29.09.2010 р.)
 3. Духневич А. В. Тенденції, перспективи розвитку агропромислового комплексу в умовах участі України в СОТ / А. В. Духневич // Часопис Академії адвокатури України. – 2011. – № 1. – С. 01 – 05 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.nbuv.gov.ua/e-journals/Chaau/2011-1/11davuus.pdf
 4. Духневич А.В. Результати членства України у СОТ. // Науковий вісник Львівського державного університету внутрішніх справ. Серія юридична. Збірник наукових праць. – Львів: ЛьвДУВС, 2011. – Вип. 1 (1). – С.283 – 290.
 5. Духневич А.В. Переговори Доха-раунду щодо подальших перспектив розвитку аграрних відносин. // Актуальні питання реформування правової системи України: Зб. наук. ст. за матеріалами VІІІ Між нар. наук.-практ. Конф., Луцьк, 17 – 19 червня 2011 р. – С. 211-214.
 6. Духневич А.В. Формування державної політики щодо розвитку аграрного сектору в умовах СОТ / А. В. Духневич // Часопис Академії адвокатури України. – 2011. – № 2. – С. 01 – 05 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.nbuv.gov.ua/e-journals/Chaau/2011-2/11davvus.pdf
 7. Духневич А. В. Удосконалення аграрного законодавства, як складова державної аграрної політики України як члена СОТ / А. В. Духневич // Форум права. – 2011. – № 2. – С. 268–274 [Електронний ресурс]. – Ре-жим доступу: http://www.nbuv.gov.ua/e-journals/FP/2011-2/11davjcc.pdf
 8. Духневич А.В. Сільське господарство в умовах членства України в СОТ / А. В. Духневич // Часопис Академії адвокатури України. – 2011. – № 3. – С. 01 – 05 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.nbuv.gov.ua/e-journals/Chaau/2011-3/11davuvs.pdf
 9. Духневич А.В. Ринок та конкурентоспроможність зерна в умовах членства  України в СОТ. // Матеріали міжнародної науково-практичної конференції «Пріорітетні напрями розвитку законодавства України», м. Запоріжжя, 10-11 листопада 2011 року. – Запоріжжя: у 3-х частинах. – Запорізька міська громадська організація «Істина», 2011. – Ч2. – С. 88 – 91.
 10. Духневич А. В. Ступінь відповідності аграрного законодавства України вимогам і стандартам СОТ / А. В. Духневич // Форум права. – 2011. – № 3. – С. 243–250 [Електронний ресурс]. – Ре-жим доступу: http://www.nbuv.gov.ua/e-journals/FP/2011-3/11davicc.pdf
 11. Духневич А. В. Проведення переговорів щодо галузі тваринництва в рамках Доха раунду. // Людина і закон: публічно-правовий вимір: матеріали Міжнародної науково-практичної конференції «VII Прибузькі юридичні читання», 25 – 26 листопада 2011 року. – миколаїв: Іліон, 2011. – С. 267 – 269.
 12. Духневич А. В. Ринок цукру та кондитерських виробів в умовах участі україни в СОТ. // Юридична наука: політичні, економічні та соціальні витоки сьогодення: Міжнародна науково-практична конференція, м. Київ, 01-02 грудня 2011 року. – Київ: у 2-х томах. – К. : Центр правових наукових досліджень, 2011. – Т.1. – С. 89 – 91.
 13. Духневич А. В. Виконання аграрно-правових зобов’язань України щодо експортних режимів і тарифного захисту у рамках СОТ / А. В. Духневич // Часопис Національного університету "Острозька академія". Серія "Право". – 2011. – № 2(4): [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://lj.oa.edu.ua/articles/2011/n2/11davurs.pdf
 14. Духневич А. В. Вплив вступу України до СОТ на ринок овочів, фруктів та плодоовочевої консервації / А. В. Духневич // Часопис Академії адвокатури України. – 2011. – № 4. – С. 01 – 05 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.nbuv.gov.ua/e-journals/Chaau/2011-4/11davtpk.pdf
 15. Духневич А.В. Механізм врегулювання суперечок в рамках СОТ // Науковий вісник Ужгородського національного університету: Серія Право. Випуск 15: Частина 1.  – Ужгород: Поліграфцентр „Ліра”, 2011. – С.106 – 109.
 16. Духневич А. В. Підсумки, прогнози та перспективи договірного регулювання аграрних правовідносин у галузі тваринництва в умовах участі України в СОТ / А. В. Духневич // Форум права. – 2011. – № 4. – С. 233–239 [Електронний ресурс]. – Ре-жим доступу: http://www.nbuv.gov.ua/e-journals/FP/2011-4/11davuvc.pdf
 17. Духневич А.В. Проблеми та перспективи договірного регулювання аграрних правовідносин у галузі рослинництва в умовах членства України в СОТ. // Науковий вісник Львівського державного університету внутрішніх справ. Серія юридична. Збірник наукових праць. – Львів: ЛьвДУВС, 2011. – Вип. № 4. – С. 90 – 99.
 18. Духневич А. В., Якушев І. М. Програма для державного екзамену з дисциплін «Господарське право України» і «Трудове право України» (господарсько-правова спеціалізація). – Волинського національного університету імені Лесі Українки, Луцьк: РВВ «Вежа» ВНУ імені Лесі Українки, 2012. –  32 с.
 19. Духневич А. В. Нормативно-правове регулювання аграрних правовідносин у галузі рослинництва в умовах участі України в СОТ // Верховенство право, законність та права людини: Міжнародна науково-практична конференція, м. Київ, 28-29 грудня 2012 року. – Київ. – К. : Центр правових наукових досліджень, 2012. – С. 60 – 61.
 20. Духневич А.В. Підтримка сільського господарства як складова аграрної політики держави та умови СОТ щодо її здійснення // Тенденції та пріоритети реформування законодавства України: Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції «Тенденції та пріоритети реформування законодавства України», м. Запоріжжя, 30 червня 2012 року. – Запоріжжя. – Запоріжжя: Запорізька міська громадська організація «Істина», 2012. – С. 62 – 63.
 21. Завдання для самостійної роботи з навчальних дисциплін «Господарське право України» і «Правове регулювання державної реєстрації суб’єктів господарської діяльності» для студентів 3 курсу денної форми навчання / А. В. Духневич, І. М. Якушев та ін.. – Луцьк: друк ПП Іванюк В.П., 2012. – 24 с.
 22. Завдання для самостійної роботи з навчальної дисципліни «Трудове право України» для студентів 2 курсу денної форми навчання / А. В. Духневич, І. М. Якушев та ін.. – Луцьк: друк ПП Іванюк В.П., 2012. – 108 с.
 23. Завдання для самостійної роботи з навчальних дисциплін «Екологічне право України», «Земельне право України», «Аграрне право України», «Право соціального захисту України», «Проблеми пенсійного забезпечення в Україні», «Вирішення трудових спорів», «Господарське процесуальне право України», «Правове регулювання банкрутства», «Правові засади створення та діяльності господарських товариств», «Правова робота в народному господарстві», «Банківське та біржове право» для студентів 4 курсу денної форми навчання / А. В. Духневич, І. М. Якушев та ін.. – Луцьк: друк ПП Іванюк В.П., 2012. – 228 с.
 24. Духневич А.В. Приведення у відповідність законодавства України у сфері АПК до вимог СОТ. // Науковий журнал Право і суспільство. Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ. – Дніпропетровськ, 2012. – № 2. – С. 93 – 96.
 25. Духневич А.В. Проблеми праового регулювання обороту генетично модифікованих організмів в праві СОТ. // Розвиток наук земельного, аграрного, екологічного та природоресурсного права: матеріали круглого столу, м. Київ, 19 жовтня 2012 року. – Київ. – К. : [Електронний ресурс]. – Ре-жим доступу: http://law.univ.kiev.ua/roundtable-zemel-ekol
 26. Духневич А.В. Місце і предмет регулювання угоди про сільське господарство в системі права СОТ. // Науковий вісник Львівського державного університету внутрішніх справ. Серія юридична. Збірник наукових праць. – Львів: ЛьвДУВС, 2012. – Вип. № 3. – С. 88 – 93.
 27. Духневич А.В. Правове регулювання державного субсидування експорту сільськогосподарської продукції в праві СОТ. // Правовий часопис Донецького університету. Науковий журнал. – Донецьк, 2012. – № 1(27). – С. 17 – 25.
 28. Духневич А.В. Співвідношення угоди про сільське господарство з іншими договорами системи угод права СОТ. // Бюлетень міністерства юстиції України. – Київ: ДП «Українська правова інформація», 2012. – № 12 (134). – С. 50 – 56.
 29. Духневич А.В. Вплив вступу України до СОТ на галузь рослинництва // Науковий вісник Ужгородського національного університету: Серія Право. Випуск 20: Частина 1. Том 3. – Ужгород: Видавничий дім «Гельветика», 2012. – С.16 – 18.
 30. Духневич А.В., Шиманська Т.О. Законодавче забезпечення договірного регулювання аграрних правовідносин в умовах участі України в СОТ. //  Правове життя: сучасний стан та перспективи розвитку: зб. тез наук. доп. за матеріалами ІХ Міжнародної наук.-практ. конф. молодих учених, 22– 23  березня 2013 р. – Луцьк: ПП Петринка А.Ю., 2013. – С. 441 – 443.
 31. Духневич А.В. Система винятків Генеральної угоди з тарифів і торгівлі (ГААТ 1947). // «Перспективные направления развития современной юридической науки»: Материалы международной научно-практической конференции, г. Симферополь: Научное объединение «Юридическая мысль», 2013. – С. 141 – 143.
 32. Духневич А.В. Спеціальні і допоміжні принципи міжнародної торгівлі сільськогосподарськими товарами. // Zbiór raportów naukowych „Science – od teorii do praktyki”. (29.03.2013. – 31.03.2013) – Sopot: Wydawca: Sp. z o.o. «Diamond trading tour», 2013. – S. 55-58.
 33. Духневич А.В. Концепція особливого правового режиму для міжнародної торгівлі сільськогосподарськими продуктами в контексті права СОТ // Науковий вісник Ужгородського національного університету: Серія Право. Випуск 20: Частина ІІ. Том 3. – Ужгород: Видавничий дім «Гельветика», 2012. – С.157 – 160.
 34. Духневич А.В. Багатосторонні угоди СОТ в сфері торгівлі сільськогосподарськими товарами. Фестиваль науки Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки (14 – 17 травня 2013 р.) : Програма. – Луцьк : Східноєвроп. нац. ун–т ім. Лесі Українки, 2013. – С. 112.
 35. Духневич А. В., Духневич І. В. Господарське право України: робоча програма навчальної дисципліни / А. В. Духневич, І. В. Духневич. – Луцьк: друк ПП Іванюк В.П., 2013. –  67 с.
 36. Духневич А. В., Духневич І. В. Господарське право України: програма навчальної дисципліни / А. В. Духневич, І. В. Духневич. – Луцьк: друк ПП Іванюк В.П., 2013. –  25 с.
 37. Духневич А.В. Законодавче забезпечення аграрних організаційно-правових відносин в умовах участі україни в СОТ в доктрині аграрного права. // Актуальні питання реформування правової системи України: Зб. наук. ст. за матеріалами Х Між нар. наук.-практ. Конф., Луцьк, 7 – 8 червня 2013 р. – С. 281-283.
 38. Правознавство. Програма вступного іспиту та тестові завдання. ОКР спеціаліст і магістр / Духневич А. В., та ін. / колектив авторів. за заг. ред. Лаби О. В. – Луцьк: Вежа-Друк, 2013. – 336 с.
 39. Духневич А.В. Правове регулювання внутрішньодержавної підтримки національних виробників сільськогосподарської продукції в праві СОТ // Науковий вісник Ужгородського національного університету: Серія Право. Випуск 21: Частина І. Том 2. – Ужгород: Видавничий дім «Гельветика», 2013. – С.85 – 88.
 40. Духневич А. В., Духневич І. В. Конкурентне право: робоча програма навчальної дисципліни / А. В. Духневич, І. В. Духневич. – Луцьк: друк ПП Іванюк В.П., 2013. –  45 с.
 41. Духневич А. В., Духневич І. В. Конкурентне право: програма навчальної дисципліни / А. В. Духневич, І. В. Духневич. – Луцьк: друк ПП Іванюк В.П., 2013. –  19 с.
 42. Духневич А. В., Духневич І. В. Господарське процесуальне право України: робоча програма навчальної дисципліни / А. В. Духневич, І. В. Духневич. – Луцьк: друк ПП Іванюк В.П., 2013. –  54 с.
 43. Духневич А. В., Духневич І. В. Господарське процесуальне право України: програма навчальної дисципліни / А. В. Духневич, І. В. Духневич. – Луцьк: друк ПП Іванюк В.П., 2013. –  26 с.
 44. Духневич А.В. Особливості правового застосування санітарних та фітосанітарних заходів в умовах участі України у СОТ // Науковий вісник Ужгородського національного університету: Серія Право. Випуск 22: Частина І. Том 2. – Ужгород: Видавничий дім «Гельветика», 2013. – С.72 – 76.
 45. Духневич А.В. Механизм обеспечения выполнения Украиной обязательств по продовольственной безопасности в соответствии с соглашением ВТО «О сельском хозяйстве» // Журнал научных публикаций аспирантов и докторантов. № 7 (85) Июль 3013. ­­– Курск: ООО «Призма», 2013. – С.40 – 43.
 46. Духневич А.В. Правовое обеспечение применения санитарных мер в условиях участия Украины в ВТО // Журнал научных публикаций аспирантов и докторантов. № 8 (86) Июнь 3013. ­­– Курск: ООО «Призма», 2013. – С.44 – 47.
 47. Духневич А.В., Духневич І.В. Торгівля сільськогосподарськими товарами в рамках Генеральної Угоди з тарифів і торгівлі (ГАТТ 1947). // Історико-правовий часопис : журнал. – Луцьк : Східноєроп. нац. ун-т ім. Лесі Українки, 2013. – № 1. – С. 93-98.
 48. Духневич А. В.  Организационно-правовое обеспечение применения в Украине санитарных и фитосанитарных мер в соответствии с требованиями ВТО / А. В. Духневич // Legea și viața. – 2013. – Categoria C. –  Nr. 8/1 (260). – С. 32–36. – ISSN 1810-309X
 49. Духневич А. В.  Особенности организационно-правовового обеспечение санитарных мер в условиях участия Украины в ВТО / А. В. Духневич // Legea și viața. – 2013. – Categoria C. –  Nr. 9/2 (261). – С. 147–151. – ISSN 1810-309X
 50. Andrij Duchnewycz.  Zobowiązania prawne Ukrainy w rolnictwie wobec reżimów eksportowych iochrony taryfowej w ramach WTO / Duchnewycz  Andrij // Wiedza Prawniczа. – 2013. – Nr. 3. – С. 88–98 – ISSN: 2080-4202
 51. Andrij Duchnewycz. Regulacje WTO dostępu produktów rolnych na rynek wewnątrzpaństwowy / Duchnewycz  Andrij // Wiedza Prawniczа. – 2013. – Nr. 4. – С. 67–76. – ISSN: 2080-4202
 52. Духневич А.В. Регулювання міжнародної торгівлі сільськогосподарськими товарами в рамках Світової організації торгівлі. // Історико-правовий часопис : журнал. – Луцьк : Східноєроп. нац. ун-т ім. Лесі Українки, 2013. – № 1. – С. 83-88.
 53. Духневич А.В. Методологічні принципи формування національної агропродовольчої стратегії в умовах участі України в СОТ. // Бюлетень міністерства юстиції України. – Київ: ДП «Українська правова інформація», 2013. – № 10 (144). – С. 107 – 113
 54. Духневич А.В. Нормативно-правове регулювання забезпечення Україною екологічної безпеки сільськогосподарської продукції відповідно до вимог СОТ. // Бюлетень міністерства юстиції України. – Київ: ДП «Українська правова інформація», 2014. – № 1 (147). – С. 93 – 100.
 55. Духневич А.В. Адаптації законодавства України у сфері фітосанітарних заходів до стандартів СОТ. // Правове життя: сучасний стан та перспективи розвитку: зб. тез наук. доп. за матеріалами Х Міжнародної наук.-практ. конф. молодих учених, 21–22 березн. 2014 р. – Луцьк: Оконська А.Ю. 2014. – С. 258-260.
 56. Духневич А.В. Организационно-правовое обеспечение применения фитосанитарных мероприятий в Украине в соответствии с нормами ВТО // Журнал научных публикаций аспирантов и докторантов. № 2 (92) Февраль 2014. ­­– Курск: ООО «Призма», 2014. – С.48 – 50.
 57. Духневич А.В. Правове регулювання фітосанітарного контролю в Україні у відповідності до норм СОТ. // Наукове видання «Юридичний вісник». – Одеса:  Редакційно-видавничий відділ НДЧ Національного університету «Одеська юридична академія», 2014. – № 2. – С. 289 – 294.
 58. Духневич А.В. Організаційно-правове забезпечення гармонізації національних фітосанітарних стандартів і процедур України з вимогами СОТ. // Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія «Юридичні науки». – Херсон: Видавничий дім «Гельветинка», 2014. – Випуск 1. Том 2. – С. 19 – 24.
 59. Духневич А.В. Дослідження організаційно-правових проблем регулювання аграрних правовідносин в умовах участі України в СОТ. Фестиваль науки у Східноєвропейському національному університеті імені Лесі Українки (12 – 16 травня 2014 р.) : Програма. – Луцьк : Східноєвроп. нац. ун–т ім. Лесі Українки, 2014. – С. 123.
 60. Духневич А.В. Гармонізація фітосанітарних стандартів якості сільськогосподарської продукції України з вимогами СОТ. // Актуальні питання реформування правової системи України: Зб. наук. ст. за матеріалами ХІ Між нар. наук.-практ. Конф., Луцьк, 13 – 14 червня 2014 р. – С. 158-160.
 61. Духневич А.В. Нормативно-правове регулювання забезпечення Україною екологічної безпеки сільськогосподарської продукції відповідно до вимог СОТ. // Бюлетень міністерства юстиції України. – Київ: ДП «Українська правова інформація», 2014. – № 1 (147). – С. 93 – 100.
 62. Духневич А.В. Адаптації законодавства України у сфері фітосанітарних заходів до стандартів СОТ. // Правове життя: сучасний стан та перспективи розвитку: зб. тез наук. доп. за матеріалами Х Міжнародної наук.-практ. конф. молодих учених, 21–22 березн. 2014 р. – Луцьк: Оконська А.Ю. 2014. – С. 258-260.
 63. Духневич А.В. Организационно-правовое обеспечение применения фитосанитарных мероприятий в Украине в соответствии с нормами ВТО // Журнал научных публикаций аспирантов и докторантов. № 2 (92) Февраль 2014. ¬¬– Курск: ООО «Призма», 2014. – С.48 – 50.
 64. Духневич А.В. Правове регулювання фітосанітарного контролю в Україні у відповідності до норм СОТ. // Наукове видання «Юридичний вісник». – Одеса:  Редакційно-видавничий відділ НДЧ Національного університету «Одеська юридична академія», 2014. – № 2. – С. 289 – 294.
 65. Духневич А.В. Організаційно-правове забезпечення гармонізації національних фітосанітарних стандартів і процедур України з вимогами СОТ. // Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія «Юридичні науки». – Херсон: Видавничий дім «Гельветинка», 2014. – Випуск 1. Том 2. – С. 19 – 24.
 66. Духневич А.В. Дослідження організаційно-правових проблем регулювання аграрних правовідносин в умовах участі України в СОТ. Фестиваль науки у Східноєвропейському національному університеті імені Лесі Українки (12 – 16 травня 2014 р.) : Програма. – Луцьк : Східноєвроп. нац. ун–т ім. Лесі Українки, 2014. – С. 123.
 67. Духневич А.В. Гармонізація фітосанітарних стандартів якості сільськогосподарської продукції України з вимогами СОТ. // Актуальні питання реформування правової системи України: Зб. наук. ст. за матеріалами ХІ Між нар. наук.-практ. Конф., Луцьк, 13 – 14 червня 2014 р. – С. 158-160.
 68. Dukhnevych A., Dukhnevych I. Nadzór nad  działalnością SKOK w  świetle nowej ustawy o  spółdzielczych kasach oszczędnościowo-kredytowych. // Історико-правовий часопис : журнал. – Луцьк : Східноєроп. нац. ун-т ім. Лесі Українки, 2014. – № 1 (3). – С. 93 – 96.
 69. Dukhnevych A. Wpływ norm Porozumienia w sprawie rolnictwa na bezpieczeństwo żywnościowe  krajów członkowskich WTO // Історико-правовий часопис : журнал. – Луцьк : Східноєроп. нац. ун-т ім. Лесі Українки, 2014. – № 2 (4). – С. 79 – 83.
 70. Духневич А.В., Муляр Р.В. Заочний судовий розгляд у кримінальному судочинстві. //  Правове життя: сучасний стан та перспективи розвитку: зб. тез наук. доп. за матеріалами ХІ Міжнародної наук.-практ. конф. молодих учених, 27– 28  березня 2015 р. – Луцьк: Вежа-Друк, 2015. – С. 293 – 295.

 

Нагороди, почесні звання:

2000р. – Подяка Луцької міської ради

2004р. – Вітальна адреса Луцької міської ради

2006р. –  Диплом Волинського національного університету імені Лесі Українки

2007р. – Диплом Волинського національного університету імені Лесі Українки

2013р. – Грамота Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки

2014. – Подяка Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки

2014р. – Бронзовий нагрудний знак Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки

 

Контакти:

м. Луцьк вул. Винниченка, 30,

телефон: (0332) 24 74 71,

е-mail: 19843vo@rambler.ru