Головна / Бояр Андрій Олексійович

Бояр Андрій Олексійович

Бояр Андрій Олексійович
43025, м. Луцьк, вул. Винниченка, 28, каб. G -203
+38(0332)249272

Завідувач кафедри міжнародних економічних відносин та управління проектами

Бояр Андрій Олексійович народився 6 червня 1976 року в с. Овлочин Турійського району Волинської області в сім’ї вчителів середньої школи. У 1998 році закінчив Волинський державний університет імені Лесі Українки, факультет міжнародних відносин та отримав кваліфікацію референта-країнознавця, перекладача за спеціальністю економічна та соціальна географія (диплом з відзнакою). У 2003 році захистив кандидатську дисертацію в Київському національному університеті імені Тараса Шевченка за спеціальністю 07.00.02 – економічна і соціальна географія. У 2015 р. захистив докторську дисертацію у ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана» за спеціальністю 08.00.02 – світове господарство і міжнародні економічні відносини. Вільно володіє українською, російською та англійською мовами.

Має вчене звання доцента з жовтня 2010 року. Лауреат стипендії Кабінету Міністрів України для молодих учених 2009-2011 рр. У 2010 р. нагороджений дипломом І ступеня у номінації «Кращий молодий науковець Волинського національного університету імені Лесі Українки». Має 110 наукових праць, з них: 7  монографій, 5 навчальних посібників, 50 статей у наукових фахових виданнях України, 12 статей у наукових періодичних виданнях зарубіжних держав.

Етапи науково-педагогічної діяльності:

  • листопад 1998 р. – жовтень 2001 р. – аспірант кафедри країнознавства і міжнародних відносин Волинського державного університету імені Лесі Українки;
  • січень 2002 р. – серпень 2002 р. – асистент кафедри країнознавства і міжнародних відносин Волинського державного університету імені Лесі Українки;
  • січень 2003 р. – грудень 2004 р. – студент-магістрант Університету Аляски у м. Фербенкс (Аляска, США);
  • січень 2005 р. – вересень 2006 р. – старший викладач кафедри міжнародних економічних відносин Волинського державного університету імені Лесі Українки;
  • вересень 2006 р. – жовтень 2012 р. – доцент кафедри міжнародних економічних відносин Волинського національного університету імені Лесі Українки;
  • жовтень 2012 р. – жовтень 2015 р. – докторант кафедри європейської інтеграції ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»);
  • жовтень 2015 р. – березень 2016 р. – начальник науково-дослідної частини Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки;
  • березень 2016 р. – березень 2019 р. – проректор з наукової роботи та інновацій Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки;
  • з березня 2019 р. – завідувач кафедри міжнародних економічних відносин та управління проектами Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки.

 

Перелік публікацій та детальніша інформація:

https://www.researchgate.net/profile/Andriy_Boyar2

https://scholar.google.com.ua/citations?user=mi2o-IkAAAAJ&hl=ru

orcid.org/0000-0002-9379-8140

https://www.facebook.com/Aboiar

Curriculum Vitae