Головна / Бояр Андрій Олексійович

Бояр Андрій Олексійович

Бояр Андрій Олексійович
43025, просп. Волі, 13
+380332720125

Проректор з наукової роботи та інновацій

Бояр Андрій Олексійович народився 6 червня 1976 року в с. Овлочин Турійського району Волинської області в сім’ї вчителів середньої школи. У 1998 році закінчив Волинський державний університет імені Лесі Українки, факультет міжнародних відносин та отримав кваліфікацію референта-країнознавця, перекладача за спеціальністю економічна та соціальна географія (диплом з відзнакою). У 2003 році захистив кандидатську дисертацію в Київському національному університеті імені Тараса Шевченка за спеціальністю 07.00.02 – економічна і соціальна географія. У 2015 р. захистив докторську дисертацію у ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана» за спеціальністю 08.00.02 – світове господарство і міжнародні економічні відносини. Вільно володіє українською, російською та англійською мовами.

Має вчене звання доцента з жовтня 2010 року. Лауреат стипендії Кабінету Міністрів України для молодих учених 2009-2011 рр. У 2010 р. нагороджений дипломом І ступеня у номінації «Кращий молодий науковець Волинського національного університету імені Лесі Українки». Має 92 наукові праці, з них: 6  монографій, 4 навчальні посібники, 40 статей у наукових фахових виданнях України, 7 статей у наукових періодичних виданнях зарубіжних держав.

Профілі на:

https://www.researchgate.net/profile/Andriy_Boyar2

https://scholar.google.com.ua/citations?user=mi2o-IkAAAAJ&hl=ru

orcid.org/0000-0002-9379-8140

https://www.facebook.com/Aboiar

Етапи науково-педагогічної діяльності:

З листопада 1998 р. по жовтень 2001 р. – аспірант кафедри країнознавства і міжнародних відносин Волинського державного університету імені Лесі Українки.

З січня 2002 р. по серпень 2002 р. – асистент кафедри країнознавства і міжнародних відносин Волинського державного університету імені Лесі Українки.

З січня 2003 р. по грудень 2004 року – студент-магістрант Університету Аляски у м. Фербенкс (Аляска, США).

З січня 2005 року по вересень 2006 року – старший викладач кафедри міжнародних економічних відносин Волинського державного університету імені Лесі Українки.

З вересня 2006 року по жовтень 2012 року – доцент кафедри міжнародних економічних відносин Волинського національного університету імені Лесі Українки.

З жовтня 2012 року по жовтень 2015 року – докторант кафедри європейської інтеграції ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»).

З 3 жовтня 2015 року по березень 2016 року – начальник науково-дослідної частини Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки.

З 3 березня 2016 року по теперішній час - проректор з наукової роботи та інновацій.