Головна / Бичук Олександр Іванович

Бичук Олександр Іванович

Бичук Олександр Іванович
43025, м. Луцьк, вул. Винниченка. 30, каб. В-120;
+38(38033)242068

Декан інституту фізичної культури та здоров’я

Біографічна довідка

Народився 14 липня 1951 року у місті Луцьку. У 1968 році закінчив середню школу № 5 міста Луцька. У 1972 році закінчив Київський державний інститут фізичної культури. У 1972-1974 рр. працював тренером зі спортивної гімнастики у СК “Дзержинка” міста Дніпродзержинськ. У 1974-1975 рр. служив у Радянській Армії. З 1975 і по даний час працює у Східноєвропейському національному університеті імені Лесі Українки. 

Коло наукових інтересів

У 2001 році захистив кандидатську дисертацію у Львівському державному інституті фізичної культури. Автор 3-ох навчальних посібників і понад 60 наукових публікацій, які стосуються проблем і закономірностей розвитку рухових якостей з метою використання сучасних технологій у тренувальному процесі футболістів.

Перелік навчально-методичних, наукових праць

 1. Бичук О.І. Методичні рекомендації по виконанню розділу гімнастики і розробці уроків  ІV-VІІІ класів : методичні розробки / О.І.Бичук, Ю.М. Ніколаєв. – Луцьк, 1978. – 25 с.
 2. Бичук О.І. Пам’ятка з гімнастики для абітурієнтів факультету фізичної культури : методичні розробки / О.І.Бичук, Ю.М. Ніколаєв. – Луцьк, 1983. – 27 с.
 3. Бичук О.І. Роль фізичного виховання у педагогічній діяльності В.О.Сухомлинського :  тези наукової конференції / Бичук О.І. – Луцьк, 1989. – С. 211–213.
 4. Бичук О.І. Стійкість вестибулярного апарату у гандболістів перед змаганнями і після них : тези наукової конференції / О.І.Бичук, Ю.Ю.Цюпак. – Луцьк, 1989. – С. 192–193.
 5. Бичук О.І. Питання сімейного виховання у педагогічній діяльності Н.К. Крупської / О.І.Бичук, М.В.Кричфалушій // Зб. Н. К. Крупська і сучасна школа. – Луцьк, 1989. – С. 181–182.
 6. Бичук О.І. Виховання у студентів колективізму : тези наукової конференції / О.І.Бичук, М.В.Кричфалушій. – Луцьк, 1989. – С. 13–15.
 7. Бичук О.І. Економічне та фізичне виховання : методичні розробки / Нісімчук А.С., Смолюк І.А., Бичук О.І. – Луцьк, 1991. – 23 с.
 8. Бичук О.І. Зміни в таблиці нарахувань очок із зимового поліатлону / Бичук О.І.,  Михалевський В.М. // Актуальні проблеми фізкультурно-спортивних багатоборств України. – Луцьк, 1993. – С. 57–59.
 9. Бичук О.І. Роль тренера у вихованні якостей спортсменів : матеріали ХХХІХ наукової конференції професорсько-викладацького складу / О.І.Бичук, Ю.Ю.Цюпак. – Луцьк, 1993. – ч. ІІІ. – С. 566–568.
 10. Бичук О.І. Вплив на особистості розминки футболістів перед змаганнями : матеріали ХХХІХ наукової конференції професорсько-викладацького складу / О.І.Бичук. – Луцьк, 1993. – ч. ІІІ. – С. 572–574.
 11. Бичук О.І. Особливості функціонального стану та адаптаційних можливостей організму дітей молодшого віку, що проживають в районах з підвищеним рівнем іонізуючої радіації : матеріали наукової конференції “Актуальні проблеми фізіології” / О.І.Бичук., В.П.Бенедь. –  Черкаси, 1993. – С. 35–36.
 12. Бичук О.І. Українські народні ігри, як засіб фізичного та морального виховання дітей у національній школі : матеріали Міжнародної наукової конференції “Гуманізація освіти, школа майбутнього” / А.В.Цьось, О.І.Бичук. – Луцьк, 1993. – С. 178–180.
 13. Бичук О.І. Козацькі забави : Навчальний посібник / Бичук О.І., Завацький В.І., Цьось А.В. – Луцьк : Надстир’я 1994. – 112 с.
 14. Бичук О.І. Особливості режиму дня і фізичної підготовки дітей і підлітків, що проживають у зоні з підвищеним рівнем іонізуючої радіації : матеріали ІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції / Бичук О.І., Грицай О.С., Альошина А.І. – Луцьк, 1996. – С. 386–389.
 15. Бичук О.І. Вміння аналізувати і спостерігати урок, як показник професійної підготовки майбутнього вчителя фізичної культури : матеріали  наукової конференції  професорсько-викладацького складу / О.І.Бичук., Ю.М.Ніколаєв. – Луцьк, 1996. – ч.ІІІ. – С. 171–173.
 16. Бичук О.І. Фізкультурно-оздоровча робота в школі : Навчальний посібник з грифом Міністерства / Олександр Іванович Бичук. – Луцьк : Надстир’я, 1997. – 144 с.
 17. Бичук О.І. Робоча програма з курсу "Професійна майстерність вчителя фізичного виховання" : робоча програма і методичні розробки для студентів інституту здоров’я та фізичної культури молоді / Г.В.Балахнічова, О.І.Бичук. – Луцьк, 1997. – 25 с.
 18. Бичук О.І. Використання принципів фізичного виховання у процесі фізкультурно-оздоровчої роботи : збірник наукових праць “Проблеми педагогічних технологій”, вип 3 / О.І.Бичук. – Луцьк, 1998. – С. 7–11.
 19. Бичук О.І. Вивчення стану фізичної підготовленості  молодших школярів, які проживають на територіях, забруднених радіонуклеїдами : зб. наук. праць “Фізичне виховання, спорт і культура здоров’я у сучасному суспільстві” / О.І.Бичук. – Луцьк, 1999. – С. 264–268.
 20. Бичук О.І. Профілактика порушень постави у дітей шкільного віку на уроках фізичної культури / О.І.Бичук. // Молодіжний науковий вісник. – Луцьк, 2000. – С. 53–57.
 21. Бичук О.І. Влияние геометрии масс тела на формирование осанки у школьников / О.І.Бичук. // Педагогіка, психологія та медико-біологічні проблеми фізичного виховання і спорту. – Харків. – 2001. – №1. – С. 51–58.
 22. Бичук О.І. Амплитудно-частотные характеристики тела школьников и их влияние на формирование осанки / О.І.Бичук // Фізичне виховання студентів творчих спеціальностей. – Харків. – 2001. – №8. – С. 38–44.
 23. Бичук О.І. Аналитический метод определения биодинамических характеристик тела школьников / О.І.Бичук. // Педагогіка, психологія та медико-біологічні проблеми фізичного виховання і спорту. – Харків. – 2001. – № 10. – С. 41–44.
 24. Бичук О.І. Визначення потенціальної енергії тіла школярів : матеріали V  Міжнародної конференції “Молода спортивна наука України” / О.І.Бичук. – Львів, 2001. – С. 6–9.
 25. Бичук О.І. Контроль геометрии масс тела школьников при оценке их физического развития / О.І.Бичук. // Педагогіка, психологія та медико-біологічні проблеми фізичного виховання і спорту. – Харків. – 2001. – № 2. – С. 46–50.
 26. Бичук О.І. Динаміка зміни тонусу м’язів, які беруть участь у формуванні постави, в дівчат шкільного віку / О.І.Бичук // “Фізичне виховання, спорт і культура здоров’я у сучасному суспільстві”. – Луцьк, 2002. – С. 5–9.
 27. Бичук О.І. Вікова динаміка зміни тонусу скелетних м’язів у хлопчиків  шкільного віку / О.І.Бичук. // Педагогіка, психологія та медико-біологічні проблеми фізичного виховання і спорту. – Харків. – 2002. – № 27. – С. 8–13.
 28. Бичук О.І. Комплексний контроль постави учнів у процесі фізичного виховання / О.І.Бичук. // Педагогіка, психологія та медико-біологічні проблеми фізичного виховання і спорту. – Харків. – 2003. – № 21. – С. 27–32.
 29. Лікувальна фізична культура при остеохондрозах : навчально-методичний посібник / [Грейда Б.П., Бичук О.І., Войнаровський А.М., Грейда Н.Б.]. – Луцьк, 2004. – 216 с.
 30. Бичук О.І. Біомеханічний контроль, як фактор управління тренувальним процесом юних футболістів : матеріали Міжнародної конференції “Молода спортивна наука України” / Бичук О., Тимощук А.І., Альошина А. – Львів, 2004. – С. 377–380.
 31. Бичук О.І. Особливості просторової організації тіла дітей, які мають порушення постави : матеріали V Міжнародної науково-практичної конференції “Фізична культура, спорт та здоров’я нації” / Бичук О.І., Альошина А.І., Петрович В.В. – Вінниця, 2004. – С. 495–499.
 32. Бичук О.І. Вивчення анатомічних і функціональних характеристик хребта та причин виникнення остеохондрозу : матеріали Міжнародної конференції «Молода спортивна наука України» / Бичук О.І., Альошина А.І., Ніфака Я.М. – Львів, 2005. –С. 45–50.
 33. Бичук О.І. Закономірності розвитку фізичного виховання на території України / Бичук О.І., Романюк В.П., Цьось А.В. // Фізична культура, спорт та здоров’я нації. Зб. наук. пр. – Вінниця, 2006. – С. 45–50.
 34. Вступні випробування із загальної фізичної підготовки : методичні рекомендації для абітурієнтів Інституту фізичної культури та здоров’я  Волинського державного університету імені Лесі Українки / [Бичук О.І., Мацкевич Н.М., Яловик В.Т., Ковальчук Н.М.]. – Луцьк : Редакційно-видавничий відділ “Вежа”, 2007. – 48 с.
 35. Бичук О.І. Управління самостійною пізнавальною діяльністю ВНЗ відповідно до вимог Болонського процесу / Бичук О.І., Мацкевич Н.М., Овчаренко Т.Г. // Науковий вісник ВДУ ім. Лесі Українки. – Луцьк : Вежа, 2007. – №10. – С.18–21.
 36. Перспективи ефективного використання рекреаційно-туристичних ресурсів Шацького регіону / [Бичук О.І., Овчаренко Т.Г., Мацкевич Н.М., Войтович В.М.] // Науковий вісник ВДУ ім. Лесі Українки. – Луцьк : Вежа, 2007. – №11. – С. 238–240.
 37. Бичук О.І. Соматична корекція сагітального профілю постави засобами фітбол-гімнастики / Бичук О.І., Альошина А.І., Петрович В.В. // Молода спортивна наука України. – Львів, 2007.
 38. Бичук О.І. Будова стопи і фактори, які змінюють її функціональну спроможність / Альошина А.І., Бичук О.І., Валькевич О.В. // Вісник Прикарпатського університету, Фізична культура, 2007р., випуск VI, С. 83–85.
 39. Бичук О.І. Причини та наслідки плоскостопості у дітей дошкільного віку / О.І.Бичук, А.І. Альошина // Молодіжний вісник ВНУ:  Фізичне виховання і спорт. –  Луцьк, 2007. – С. 37–40.
 40. Бичук О.І. Теоретичні аспекти корекції порушень сагітального профілю постави молодших школярів у процесі фізичного виховання : матеріали Міжнародної науково-практичної конференції “Фізичне виховання, спорт і культура здоров’я у сучасному суспільстві” / Бичук О.І., Петрович В.В., Альошина А.І., Луцьк , 2008. – С.114–117.
 41. Бичук О.І. Пріоритети розвитку інституту фізичної культури та здоров’я в структурі Волинського національного університету імені Лесі Українки / О.І.Бичук // Фізичне виховання, спорт і культура здоров’я у сучасному суспільстві : Зб. наук. пр. Волин. нац. ун-ту ім. Лесі Українки. – Луцьк : Волин. нац. ун-т ім. Лесі Українки, 2009. – № 3 (7). – С. 3–7.
 42. Бичук О.І. Наша головна мета – здоров’я нації / О.І.Бичук, А.І.Альошина // Науково-популярний журнал для юнацтва “Країна знань”. –  №4 (71). – Київ, 2010. – С. 55–57.
 43. Бичук О.І. Аналіз біомеханічних характеристик стопи дітей старшого дошкільного віку : матеріали ІІІ Міжнародної наукової конференції пам’яті А.М. Лапутіна “Актуальні проблеми сучасної біомеханіки фізичного виховання і спорту” / Бичук О.І., Альошина А.І., Бичук І.О. – Чернігів, 2010.
 44. Бичук О.І. Ставлення батьків та вчителів до проблеми плоскостопості у дітей молодшого шкільного віку / О.І.Бичук, О.В.Валькевич // Фізичне виховання, спорт і культура здоров’я у сучасному суспільстві : Зб. наук. пр. Волин. нац. ун-ту ім. Лесі Українки. – Луцьк : Волин. нац. ун-т ім. Лесі Українки, 2010. – № 3 (11). – С. 57–60.
 45. Бичук О.І. Фізкультурно-оздоровча робота з молодшими школярами в режимі навчального дня / О.І.Бичук., І.Я.Коцан // Фізичне виховання, спорт і культура здоров’я у сучасному суспільстві : зб. наук. пр. Волин. нац. ун-ту ім. Лесі Українки / уклад. А. В. Цьось, С. П. Козіброцький. – Луцьк : Волин. нац. ун-т ім. Лесі Українки, 2011. − № 4 (16). − С. 37–43.
 46. Бичук О.І. Біомеханічний аналіз сагітального профілю стопи дівчаток молодшого шкільного віку / О.І.Бичук, О.В.Валькевич // Фізичне виховання, спорт і культура здоров’я у сучасному суспільстві : зб. наук. пр. Волин. нац. ун-ту ім. Лесі Українки / уклад. А. В. Цьось, С. П. Козіброцький. – Луцьк : Волин. нац. ун-т ім. Лесі Українки, 2011. − № 4 (16). − С. 63–66.
 47. Бичук О.І. Основи знань з курсу “Організація і методика спортивно-масової роботи” : методичні рекомендації для студентів інституту фізичної культури та здоров’я / О.І.Бичук, В.М. Войтович. – Луцьк, 2011. – 63 с.
 48. Бичук О.І. Біомеханічний аналіз сагітального профілю стопи хлопчиків молодшого шкільного віку / Альошина А.І., Валькевич О.В., Бичук О.І. // Вісник Чернігівського державного педагогічного університету імені Т.Г. Шевченка, Педагогічні науки, Фізичне виховання і спорт, 2011р., випуск 81. – С.129–132.
 49. Бичук О.І. Влияние  программы профилактики нарушений сводов стопы на сагиттальный профиль стопы у детей младшего школьного возраста / О.І.Бичук, А.В.Валькевич // Физическое воспитание студентов : научный журнал. – Харьков, ХООНОКУ-ХГАДИ, 2012. – № 4. – С. 28–32.
 50. Бичук О.І. Обґрунтування  програми профілактики порушень склепінь стопи молодших школярів / Бичук О.І., Альошина А.І., Валькевич О.В. // Фізичне виховання, спорт і культура здоров’я у сучасному суспільстві : зб. наук. пр. Волин. нац. ун-ту ім. Лесі Українки / уклад. А. В. Цьось, С. П. Козіброцький. – Луцьк : Волин. нац. ун-т ім. Лесі Українки, 2012. – № 1 (17). – С. 75–81.
 51. Бичук О.І. Характеристика фізичних вправ, які використовуються в технології профілактики плоскостопості в дітей старшого дошкільного віку / Бичук О.І., Альошина А.І., Валькевич О.В. // Фізичне виховання, спорт і культура здоров’я у сучасному суспільстві : зб. наук. пр. Волин. нац. ун-ту ім. Лесі Українки / уклад. А. В. Цьось, С. П. Козіброцький. – Луцьк : Волин. нац. ун-т ім. Лесі Українки, 2012. – № 4 (20). – С. 123–130.
 52. Бичук О.І. Профілактика порушень склепінь стопи у молодших школярів засобами фізичного виховання / Бичук О., Валькевич О., Мицкан Т. // Вісник Прикарпатського університету. Серія: Фізична культура. 2012. Вип. 16.  – С. 141–147.
 53. Бичук О.І. Туристичні ресурси Західного регіону : Навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / Н. М. Ковальчук, О.І.Бичук, А.І. Альошина. – Луцьк : Вежа-Друк, 2012. – 384 с. (22,32 др. арк.) (Рекомендовано Міністерством освіти і науки, молоді та спорту України як навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів, лист № 1/11 – 17976  від 20.11.2012 р. ISBN 978-966-600-493-50 (серія) ISBN 978-966-600-2750-11-9).
 54. Туристичні ресурси Західного регіону : Навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. – Вид. 2-ге виправл. / Н. М. Ковальчук, О.І.Бичук, А.І. Альошина. – Луцьк : Вежа-Друк, 2013. – 384 с. (Рекомендовано Міністерством освіти і науки, молоді та спорту України як навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів, лист № 1/11 - 17976  від 20.11.2012 р.).
 55. Бичук О.І. Динаміка фізичної підготовки юних тенісистів / О. Бичук, Н. Грициєнко // Молодіжний науковий вісник Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки. Фізичне виховання і спорт, журнал / уклад А.В.Цьось, А.І.Альошина. – Луцьк : Східноєвроп. нац. ун-т ім. Лесі Українки, 2013. – Вип. 11.
 56. Бичук О.І. Координаційні здібності в структурі підготовки веслувальників / О. Бичук, С. Крам // Молодіжний науковий вісник Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки. Фізичне виховання і спорт, журнал / уклад А.В.Цьось, А.І.Альошина. – Луцьк : Східноєвроп. нац. ун-т ім. Лесі Українки, 2013. – Вип. 11.
 57. Гімнастика : Навч.-метод. посіб. / [Ніколаєв Ю.М., Ковальчук Н.М., Бичук О.І., Санюк В.І., Ніколаєв С.Ю.]. – Луцьк : Вежа-Друк, 2014. – 264 с.
 58.  Бичук О.І. Основи знань з курсу “Організація і методика спортивно-масової роботи” : метод. реком. для студ. / О.І. Бичук, В.М. Войтович. – Луцьк : Вежа-Друк, 2014. – 62 с.


Почесні звання:

Відмінник освіти України


Контакти:

43025, м. Луцьк, вул. Винниченка. 30, каб. В-120; тел. (38033) 242068

 

E-mail: bychukoleksandr@list.ru