Головна / Антонюк Володимир Зіновійович

Антонюк Володимир Зіновійович

43025, м. Луцьк, вул. Винниченка, 30 (навчальний корпус В (№ 1))
+380507358428

Науковий ступінь: кандидат педагогічних наук

Вчене званнядоцент

Посада:доцент кафедри педагогіки

Біографічна довідка: 

Народився 06.09.1974 у смт. Лопатин, Радехівський р-н, Львівська обл. Закінчив із золотою медаллю середню школу в 1991 р. У 1996 р. закінчив Волинський державний університет ім. Лесі Українки за спеціальністю “вчитель математики і фізики”. З 1996 по 1997 р. проходив строкову службу у збройних силах України. З 1995 по 1996 та з 1997 по 2008 р. працював вчителем інформатики у ЗОШ № 26 м. Луцька. З 2008 по 2009 – доцент кафедри теоретичної економіки Волинського інституту економіки та менеджменту. З 2009р. по теперішній час – доцент кафедри педагогіки Східноєвропейського національного університету ім. Лесі Українки.

З 2011 р. по даний час виконую обов’язки заступника декана із навчальної роботи.

Освіта: Волинський державний університет імені Лесі Українки, математичний факультет, учитель математики і фізики, 1996р.

Дисципліни, які викладає викладач: 

– проблеми наступності дошкільної та початкової освіти;

– дидактико-методичні основи навчання першокласників;

– технологія інтерактивного навчання;

– методична робота в початковій школі;

– профілактика девіантної поведінки молодших школярів;

Коло наукових інтересів: використання сучасних інформаційних технологій для формування інтелектуальних умінь учнів початкової школи.

Перелік навчально-методичних/наукових праць:

Статті, опубліковані у наукових фахових виданнях України та закордоном:

 1. Розвиток духовності школярів на уроках інформатики// Волинський академічний дім, Проблеми педагогічних технологій, №1(26), – Луцьк, 2004.
 2. Методичні аспекти формування художньо-естетичної культури старшокласників у процесі вивчення інформатики // Волинський інститут післядипломної педагогічної освіти, Педагогічний пошук, №3 (47), – Луцьк, 2005.
 3. Програмування як засіб розвитку художньо-естетичної культури підлітків // Волинський академічний дім, Проблеми педагогічних технологій, №2(31), – Луцьк, 2005.
 4. Педагогічні умови активізації процесу формування художньо-естетичної культури старших підлітків на уроках інформатики. // Наукові записки. Серія: Педагогіка, №4. – Тернопіль, 2007.
 5. Про методи формування художньо-естетичної культури школярів засобами курсу інформатики: теоретичний аспект. // Щомісячний науково-педагогічний журнал "Молодь і ринок" №2(37), – Дрогобич, 2008.
 6. Комп'ютерна грамотність як складова професійної компетентності сучасного педагога. //Наукові записки. Серія: Педагогіка, №3. – Тернопіль, 2009. 0,42 д.а.
 7. Сучасні інформаційні технології в системі інтерактивного навчання. // Науковий вісник Волинського національного університету ім. Лесі Українки. Серія: Педагогічні науки, №20. – Луцьк, 2009.
 8. Інформаційна культура фахівця як складова його художньо-естетичної культури. // Педагогічний пошук. №1 (65), – Луцьк, 2010. 
 9. Формування інформаційної культури у майбутніх вчителів молодших класів.//  Науковий вісник Волинського національного університету ім. Лесі Українки. Серія: Педагогічні науки, №14. – Луцьк, 2010р.
 10. Типи девіантної поведінки дітей та підлітків.// Науковий вісник Волинського національного університету ім. Лесі Українки. Серія: Педагогічні науки, №7. – Луцьк, 2011р.
 11. Суть і характеристика девіантної поведінки особистості. // Педагогічний пошук. №2 (70), – Луцьк, 2011.
 12. Тренінг як метод профілактики девіантної поведінки підлітків // Науковий вісник Волинського національного університету ім. Лесі Українки. Серія: Педагогічні науки, №17. – Луцьк, 2011р.
 13. Теоретичні аспекти формування інтелектуальної готовності дитини до навчання в школі // Науковий вісник Волинського національного університету ім. Лесі Українки. Серія: Педагогічні науки, №8 (233). – Луцьк, 2012р.
 14. Адаптація дітей з особливими потребами до навчання в початковій школі // Соціально-психологічні проблеми тифлопедагогіки. Збірник наукових праць. -К.: НПУ імені М.П.Драгоманова, 2012. ­- Випуск 7 (15). -166с.
 15. Проблема наступності у навчально-виховному процесі дошкільного навчального закладу і школи // Науковий вісник Східноєвропейського національного університету ім. Лесі Українки. Серія: Педагогічні науки, №8(257). – Луцьк, 2013р.  – С.34-38
 16. Формирование интеллектуальной готовности старшего дошкольника к учебе в школе // Балтийский гуманитарный журнал, №3(4).– Калининград, 2013р.  – С.5-7
 17. Профілактика девіантної поведінки серед студентів з особливими освітніми потребами// Проблеми современного педагогического образования. Сер.: Педагогика и психология. - Сб. статей: - Ялта: РИО КГУ, 2014. - Вип.46. -Ч.4. -320с., -С.3-8
 18. Теоретичні аспекти формування фізичної готовності дітей старшого дошкільного віку до навчання в школі //Internationalscientifi-practicalcongressofteachersandpsychologists "BeSmart", the 17-18thofFebruary, 2015, Geneva (Switzerland). – Vol 1. -222с., – С.61-65
 19. Теоретические аспекты эмоционально-волевой готовности старших дошкольников к обучению в школе // Современное образование Витебщины. № 2(8). 2015.–84с., С.66-71
 20. Практичні аспекти формування фізичної готовності дітей старшого дошкільного віку до навчання в школі // Internationalscientificprofessionalperiodicaljournal “The Unity Of Science” / publishingofficeFriedrichstrabe 10 – ViennaAustria, 2015. – 190р.
 21. Теоретичні аспекти формування емоційно-вольової готовності дітей старшого дошкільного віку до навчання в школі // «Economics, Management, Law:socio-economicaspectsofdevelopment»: Collectionofscientificarticles. - EdizioniMagi, Roma, Italia. 2016. P. 199-203. (Журнал включен в РИНЦ та Index Copernicus International (импакт-фактор ICV 5,32 из 9)
 22. Зміцнення психофізичного здоров'я дошкільників нетрадиційними здоров'язберігаючими технологіями // Internationalscientificprofessionalperiodicaljournal “The Unity Of Science” / publishingofficeFriedrichstrabe 10 – ViennaAustria, 2016. P. 31-34.