Головна / Спеціалізована вчена рада К 32.051.08

Спеціалізована вчена рада К 32.051.08

Cпеціалізована вчена рада К 32.051.08

Згідно з наказом МОН України № 527 «Про затвердження рішень Атестаційної колегії Міністерства щодо діяльності спеціалізованих вчених рад від 16 травня 2018 року» при Східноєвропейському національному університеті імені Лесі Українки створено спеціалізовану вчену раду К 32.051.08 з правом прийняття до розгляду та проведення захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня кандидата географічних наук за спеціальністю 11.00.11 «Конструктивна географія і раціональне використання природних ресурсів». Працюватиме рада до 31 грудня 2020 року

Склад спеціалізованої вченої ради К 32.051.08

Голова ради: Петлін Валерій Миколайович, д.геогр.н., професор,, професор кафедри фізичної географії Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки, спеціальність 11.00.11.

Заступник голови: Ільїн Леонід Володимирович, д.геогр.н., професор, завідувач кафедри, Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки, спеціальність 11.00.11.

Вчений секретар: Потапова Алла Геннадіївна, к.геогр.н., доцент кафедри, Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки, спеціальність 11.00.11.

Персональний склад спеціалізованої вченої ради К 32.051.08

1. Ганущак Мар’яна Михайлівна, к.геогр.н., завідувач сектору, Волинський обласний центр гідрометеорології ДСНС України, спеціальність 11.00.11.

2. Зузук Федір Васильович, д.геол.н., професор, професор кафедри, Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки, спеціальність 11.00.11.

3. Калько Андрій Дмитрович, д.геогр.н., професор, декан, ПВНЗ «Міжнародний економіко-гуманітарний університет імені академіка Степана Дем’янчука», спеціальність 11.00.11.

4. Косіяник Ігор Петрович, к.геогр.н., доцент, завідувач кафедри, Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка, спеціальність 11.00.11.

5. Коцан Наталія Несторівна, д.геогр.н., професор, завідувач кафедри, Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки, спеціальність 11.00.11.

6. Мельнійчук Михайло Михайлович, к.геогр.н., доцент, декан, Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки, спеціальність 11.00.11.

7. Міщенко Олена Віталіївна, к.геогр.н., доцент, доцент кафедри, Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки, спеціальність 11.00.11.

8. Назарук Микола Миколайович, д.геогр.н., професор, професор кафедри, Львівський національний університет імені Івана Франка, спеціальність 11.00.11.

9. Терещук Оксана Степанівна, к.геогр.н., доцент, доцент кафедри, Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки, спеціальність 11.00.11.

10. Фесюк Василь Олександрович, д.геогр.н., професор, завідувач кафедри, Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки, спеціальність 11.00.11.

11. Царик Любомир Петрович, д.геогр.н., професор, завідувач кафедри, Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка, спеціальність 11.00.11.

12. Шевчук Михайло Йосипович, д.с.-г.н., професор, завідувач кафедри, Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки, спеціальність 11.00.11.

 

Контактна iнформацiя:

 

Голова ради – Петлін В. М.

 

Телефон: (096) 4538734

 

Вчений секретар ради – Потапова А. Г.

 

Телефон: (050) 3783394

 

Адреса: 43025, м. Луцьк, просп. Волі, 13, корпус А, спеціалізована вчена рада К 32.051.08


Адреса електронної пошти: K32.051.08SNU@eenu.edu.ua

 

ІНФОРМАЦІЯ ПРО ЗАХИСТИ