Головна / Видавнича діяльність

Видавнича діяльність

Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії
“Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії” є серійним виданням. В журналаі можуть публікуватися результати дисертаційних робіт на здобуття наукових ступенів доктора чи кандидата наук. Користувачі мають право вільно читати, завантажувати, копіювати і роздруковувати...
Фізичне виховання, спорт і культура здоров'я у сучасному суспільстві
Журнал «Фізичне виховання, спорт і культура здоров’я у сучасному суспільстві» є науковим фаховим виданням України, яке включено до Переліку наукових фахових видань України категорії «Б» (Наказ МОН України № 1643 від 28.12.2019 р.). У науковому журналі можуть публікуватися результати дисертаційних...
Педагогічний часопис Волині
Свідоцтво про державну реєстрацію КВ № 24064-13904Р від 31.07.2019 р.   ISSN 2415-8143   ЖУРНАЛ «ПЕДАГОГІЧНИЙ ЧАСОПИС ВОЛИНІ» − ISSN 2415-8143 (Print)  − є науковим фаховим виданням України з педагогічних наук (затверджено наказом Міністерства освіти і науки України від 16.05.2016 № 515), в якому...
Лінгвостилістичні студії
Свідоцтво про державну реєстрацію  КВ 20841-10641Р від 08.05.2014 ISSN 2413-0923 Журнал затверджено як фахове наукове видання з філологічних наук наказом Міністерства освіти і науки України від 16.05.2016 № 515 Публікує праці з актуальних питань сучасної лінгвостилістики (поліфункційний статус...
Актуальні питання іноземної філології
Свідоцтво про державну реєстрацію КВ № 20839-10639Р від 08.05.2014 р. ISSN  2410-0927 Журнал затверджено як фахове наукове видання з філологічних наук наказом Міністерства освіти і науки України від 16.05.2016 № 515 Публікує нові результати наукових досліджень з актуальних питань сучасної іноземної...
Волинь філологічна: текст і контекст
Волинь філологічна: текст і контекст Свідоцтво про державну реєстрацію  КВ № 19779-9579ПР  від 15.03.2013 ISSN 2304-9383 Журнал затверджено як фахове наукове видання з філологічних наук наказом Міністерства освіти і науки України від 09.03.2016 № 241 (попередні: постанова президії ВАК України від...
Науковий вісник Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки
Науковий вісник Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки   Свідоцтво про державну реєстрацію КВ 19777-9577ПР від 15.03.2013 ISSN 1729-360X  Журнал зареєстрований Президією ВАК України як фахове наукове видання. Серія "Біологічні науки" Серія "Географічні науки" Серія "...
Економічний часопис
Збірник наукових праць Економічний часопис Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки– видання, яке охоплює широку гаму наукових досліджень у сфері економіки та менеджменту. Видання містить статті, які висвітлюють історію економічної думки та економічну теорію, економіку та...
Соціологічні студії
Пропонуємо Вашій увазі новий фаховий журнал «Соціологічні студії», у якому вміщено розвідки із проблем загальної теорії та історії соціології, з мето­дології соціоло­гічних дослід­жень, а також окремих соціальних реальностей у контексті емпіричних досліджень. Започатковуючи це видання, сподіваємося...
Природа Західного Полісся та прилеглих територій
Збірник наукових праць є науковим фаховим виданням України, у якому можуть публікуватися результати дисертаційних робіт на здобуття наукових ступенів доктора чи кандидата наук (див. додатки до постанов президії ВАК України від 22.12.2010 р. № 1-05/8, 22.04.2011 р. № 1-05/4) Засновник: ...

Сторінки