Головна / Всі публікації
Чт, Травень, 28, 2020

25 травня відбулося засідання кафедри економіки, безпеки та інноваційної діяльності підприємства за допомогою програми Teams. Обговорили 32 пропозиції, які були надані роботодавцями щодо покращення навчальних планів за освітньо-професійних програмами «Економіка підприємства», «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність», «Управління фінансово-економічною безпекою», «Менеджмент та правове забезпечення бізнесу». Відповідно прийнято рішення врахувати їхню думку, внести зміни у навчальні плани та затвердити перелік вибіркових дисциплін, який би виробляв ті навички й уміння, завдяки яким формується конкурентоспроможний випускник. Зокрема, запропоновано посилити набуття skills компетенцій...

Чт, Квітень, 30, 2020

30-го квітня ректором Університету Анатолієм Цьосем затверджено тимчасовий порядок організації і проведення в дистанційному режимі заліково-екзаменаційної сесії та державної атестації.

 

 

 

 

...

Пн, Квітень, 27, 2020

Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки отримав позитивне рішення ліцензійної комісії МОН України щодо розширення провадження освітньої діяльності шляхом започаткування провадження освітньої діяльності з підвищення кваліфікації педагогічних працівників закладів освіти та установ за спеціальністю 011 Освітні, педагогічні науки галузі знань 01 Освіта/Педагогіка ( Наказ МОН від 17.04.2020 р. № 132-л).

 


 

 

 

...
Пт, Квітень, 24, 2020

22-го квітня ректор Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки Анатолій Цьось підписав наказ «Про продовження карантину».

 

 

 

 

 

 

Пн, Квітень, 13, 2020

Засідання кафедри економіки, безпеки та інноваційної діяльності підприємства відбулося з використанням дистанційних форм, зокрема програми Teams через відеоконференцію 9 квітня. На засіданні розглянули питання щодо підготовки до конференцій «Перспективи розвитку економіки: теорія, методологія, практика» (відбудеться 27–28 травня) та «Молода наука Волині», підготовки силабусів навчальних дисциплін відповідно до матеріалів про складання силабусів, про використання корпоративної пошти, звітування викладачів про використання ресурсів дистанційного навчання, а також профорієнтаційну роботу...

Сторінки