Головна / Публічна інформація

Публічна інформація

Експертні висновки щодо акредитації напряму "Фінанси і кредит"
Експертні висновки щодо акредитації напряму "Облік і аудит"
Експертні висновки первинної акредитаційної експертизи підготовки бакалаврів з напряму "Хімічна технологія"
Експертні висновки щодо первинної акредитації напрямку підготовки 6.040204 Прикладна фізика галузі знань 0402 Фізико-математичні науки освітнього рівня "Бакалавр" у Східноєвропейському національному університеті імені Лесі Українки
Експертні висновки щодо акредитації спеціальності 8.03030101 "Журналістика" галузі знань 0303 "Журналістика та інформація" освітнього ступеня "Магістр" 
Заявка-пропозиція щодо розміщення тимчасово-вільних бюджетних коштів СНУ імені Лесі Українки на вкладних (депозитних) рахунках в установах банків державного сектору економіки
Експертні висновки первинної акредитаційної експертизи зі спеціальності підготовки магістрів зі спеціальності (освітньої програми) "Управління проектами" 
Експертний висновок, щодо акредитації галузі знань 0901 "Сільське господарство і лісництво" спеціальності 8.09010303 "Садово-паркове господарство" ОР "Магістр"

Сторінки