Головна / Пропозиція науково-дослідних послуг

Пропозиція науково-дослідних послуг

Шановні відвідувачі!

Нижче на цій сторінці ви можете ознайомитися з переліком науково-дослідних послуг, які Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки (СНУ) пропонує юридичним та фізичним особам на договірних умовах. Якщо вас зацікавила якась із наведених послуг, за детальною інформацією (конкретизація послуг, цінові та інші організаційні питання) звертайтесь у науково-дослідну частину СНУ (тел. +38(0332)248957, science-dep@eenu.edu.ua) та/або на відповідальну кафедру (контактна інформація кафедр наявна у розділі: Про СНУ / Структура / Факультети та інститути).

Окрім цього зауважимо, що кафедри СНУ пропонують широкий спектр класичних навчально-методичних послуг, що включають організацію та проведення лекцій, семінарів, тренінгів, курсів підвищення кваліфікації тощо, а також розробку дидактичних матеріалів (навчальних посібників, підручників, програм, методичних вказівок і т.п.) за профілем своєї діяльності. Вони теж залишаються доступними для зацікавлених осіб на договірних умовах.

Науково-дослідні послуги

Виконавець

 

Оптимізація логістичних процесів на підприємствах

Кафедра  диференціальних рівнянь і математичної фізики

Аудит ІТ-інфраструктури підприємств

Визначення ключових показників ефективності (англ. Key Performance Indicators – KPI) для ефективного управління підприємством

Аналіз програмного забезпечення на предмет стійкості від зовнішніх загроз

Кафедра теоретичної та математичної фізики

Юридичний факультет

Проведення правової експертизи проектів нормативно-правових актів, які виносяться на розгляд Луцької міської та Волинської обласної рад щодо відповідності їх Конституції, чинному законодавству України.

Кафедра теорії та історії держави і права

Надання методичної допомоги в юридичному формулюванні та викладі конкретних положень змісту проектів нормативно-правових актів, які виносяться на розгляд представницьких органів влади з метою уникнення їх двоякого тлумачення.

Надання висновків щодо можливої корупційної складової в проектах нормативно-правових актів з метою виключення можливості майбутніх зловживань.

Розробка проектів установчих документів підприємств

Кафедра цивільно-правових дисциплін

Розробка проекту колективного договору підприємства

Розробка проектів трудових договорів (контрактів)

Надання правової наукової експертизи підприємствам

Проведення трасологічної експертизи в ході розгляду питань щодо порушень та втручань в роботу облікових механізмів

Кафедра кримінального права і процесу

Надання консультативних послуг щодо виявлених вибухонебезпечних предметів в ході переробки металобрухту

Педагогічний інститут

Рання педагогічна корекція формування графо-моторних навичок у дітей дошкільного віку

Кафедра педагогіки

Розробка програм формування соціально значущих компетенцій у різних категорій громадян  та методичних матеріалів їх реалізації

Кафедра соціальної педагогіки та педагогіки вищої школи

Соціально-педагогічний супровід осіб, які опинились в скрутних життєвих обставинах через соціально-педагогічне консультування, соціально-педагогічну опіку, педагогічний патронат та патронаж

Анімаційно-рекреаційно-оздоровча діяльність з сім’ями воїнів АТО, вимушених переселенців, дітьми, які зазнали насилля в сім’ї з із застосуванням прийомів та методів арттерапії

Превентивна діяльність з попередження виникнення негативних явищ в дітей та дорослих членів сімей учасників АТО, осіб з обмеженими можливостями із застосуванням інтерактивних технологій

Інклюзивна допомога дітям та дорослим членам сімей учасників АТО, вимушених переселенців через проведення індивідуальної та групової роботи

Історичний  факультет

Розробка та облаштування експозиції музеїв для приватних установ

Кафедра документознавства і музейної справи

Розробка туристичних маршрутів Луцьком та Волинською областю

Розробка наукових тем для вивчення історії установ, організацій, культових споруд

Проведення досліджень у сфері політичних процесів та публічного управління на регіональному та місцевому рівнях

Кафедра політології та державного управління

Проведення соціологічних опитувань та їх політологічний аналіз: рейтингів, рівнів довіри і недовіри політичних партій, окремих політиків; органів публічної влади; керівників органів влади

Розробка проектів статутів територіальних громад

Професійна підготовка майбутніх кандидатів у депутати місцевих рад, функціонерів місцевих партійних осередків, спеціалістів зв’язків з громадськістю

Проведення наукової екологічної експертизи проектів землеустрою, будівництва та реконструкції об’єктів цивільного і виробничого призначення на предмет наявності об'єктів культурної спадщини

Кафедра археології, давньої та середньовічної історії України

Надання археологічних та етнографічних джерел з фондів музею факультету для історичних досліджень

Кафедра археології, давньої та середньовічної історії України, кафедра документознавства і музейної справи

Проведення гендерних досліджень

Лабораторія гендерних досліджень при кафедрі політології та державного управління

Інститут економіки та менеджменту

Консалтингові послуги щодо формування структури підприємства (впровадження японської (Кайдзен), європейської та англо-американської ідеології в організацію виробничого процесу)

Кафедри інституту економіки і менеджменту

Розробка інвестиційних проектів розвитку підприємства

Консалтингові послуги щодо особливостей оподаткування суб’єктів господарювання

Розробка бізнес-планів

Розробка програм розвитку персоналу

Розробка систем мотивації персоналу

Консалтингові послуги щодо удосконалення системи контролю підприємства

Розробка стратегії розвитку підприємства

Проведення маркетингових досліджень щодо аналізу конкурентного середовища підприємства

Факультет міжнародних відносин

Надання консалтингових послуг з:

-        розробки та реалізації проектів і програм в сфері матеріального і нематеріального виробництва;

-        аналізу кон’юнктури світового та українського ринків у розрізі галузей національного господарства;

-        моніторингу регулятивних актів Європейського Союзу;

-        аналізу зовнішньоторговельної діяльності підприємства;

-        підготовки зовнішньоторговельного контракту;

-        моніторингу політики просування товарів;

-        розробки товарної та маркетингової стратегії підприємства

Кафедра міжнародних економічних відносин та управління проектами

Медіа-моніторинг середовища існування конкретних компаній (прес-кліпінг, контент-аналіз)

Кафедра міжнародної інформації

Розробка сценарію промо-заходів, просвітницьких і освітніх заходів (пресконференції, конференції, семінари, тренінги)

Проведення соціологічного дослідження громадської думки внутрішньої та зовнішньої громадськості певної фірми чи організації

Написання іміджевих статей і прес-релізів

Іміджеві кампанії «під ключ»

Медіа-супровід подій

Розробка та впровадження інформаційних програм супроводження виборчих кампаній

Послуги з копірайтингу та рерайту (з можливим перекладом на англійську)

Створення корпоративного сайту й розробка стратегії його просування

Кафедра міжнародної інформації / кафедра прикладної математики та інформатики

Надання консалтингових послуг щодо розробки, підбору та впровадження туристичного маршруту чи пошуку туру згідно вимог та побажань туриста з реально існуючих турів, запропонованих туристичними операторами

Кафедра країнознавства і міжнародних відносин

Інтенсивне вивчення іноземних мов (англійська, польська, французька, іспанська, китайська)

Мовний центр “Світ” кафедра іноземних мов факультету міжнародних відносин

Переклад документів з іноземних мов на українську та з української на іноземні мови

Інститут іноземної філології

Надання перекладацьких послуг шляхом забезпечення усного та писемного перекладу англійською мовою

Кафедри інституту іноземної філології

Надання перекладацьких послуг шляхом забезпечення усного та писемного перекладу німецькою мовою

Кафедра німецької філології

Надання перекладацьких послуг шляхом забезпечення усного та писемного перекладу шведською мовою

Кафедра іноземних мов природничо-математичних спеціальностей

Надання перекладацьких послуг шляхом забезпечення усного та писемного перекладу французькою та іспанською мовами

Кафедра романських мов та інтерлінгвістики

Проведення сертифікатних курсів вивчення іноземних мов

Кафедра прикладної лінгвістики, кафедра іноземних мов природничо-математичних спеціальностей, кафедра романських мов та інтерлінгвістики, кафедра німецької філології

Проектування та розробка сайтів на замовлення фізичних та юридичних осіб

Кафедра прикладної лінгвістики

Створення графічного дизайну сайту

Розробка логотипу та фірмового стилю компанії

Створення мовних версій сайту та їх переклад англійською, німецькою, французькою, іспанською та шведською мовами

Внутрішня оптимізація сайту

Створення семантичного ядра сайту

Промоція культурно-масових проектів у формі конференцій та семінарів

Дубляж фільмів українською та англійською мовами

Організація і проведення вебінарів та телемостів із закордонними компаніями

Укладання біо-бібліографічних покажчиків

Зйомка промо-відеороликів

Факультет психології

Проведення для громадян індивідуальних консультацій:

- при сімейних проблемах (проблеми взаємин з дітьми, батьками, прабатьками; подружні зради; подолання дисгармонійних відносин у сім’ї; консультування наречених та батьків наречених; проблеми входження в нову сім’ю; навчання регулюванню власних негативних емоцій; психологічна підготовка до вагітності та появи дитини;)

- при проблемах психічного розвитку дитини (діагностика труднощів при навчанні дитини; корекція взаємовідносин з однолітками; корекція конфліктів у шкільному колективі; корекція порушень взаємовідносин з батьками; відновлення психічного стану дитини після лікування та перенесених захворювань; корекція дитячих ревнощів та страхів; корекція дитячої агресивності)

- при особистісних та міжособистісних проблемах (корекція заниженої самооцінки; корекція депресивних емоційних станів; корекція нав'язливих станів; подолання психосоматичних розладів; корекція тривожних станів та страхів)

- психологічна допомога учасникам АТО та членам їх сімей

Психологічний консультативний центр при кафедрі практичної психології та безпеки життєдіяльності

Проведення для громадян індивідуальних консультацій з метою гармонізації подружніх взаємин

Центр сімейної психології

«Щаслива сім’я» при кафедрі практичної психології та безпеки життєдіяльності

Біологічний факультет

Проведення лабораторних аналізів і досліджень зразків методами світлової мікроскопії, електронної мікроскопії, флуоресцентної мікроскопії, морфометричним аналізом гістологічних та електронно-мікроскопічних зображень

Лабораторія електронної мікроскопії

Проведення медико-біологічниї експертизи стану здоров’я людини

Лабораторія вікової нейрофізіології, електроміографії, екологічної фізіології, функціональної діагностики

Виготовлення та аналіз мікроскопічних препаратів тваринних об’єктів для наукової та навчальної роботи

Кафедра зоології

Виготовлення наукових та навчальних колекцій комах та молюсків

Надання консультацій щодо розмноження та догляду за рибами в акваріумах, комахами (тарган мадагаскарський, паличник індійський), молюсками (ахатіна) в лабораторних умовах

Проведення оцінки гідро біоценозів, на базі яких мають створюватися ставки

Надання консультацій вчителям з питань організації та проведення наукових гуртків з біології та екологічного виховання учнів загальноосвітніх шкіл

Надання консалтингових послуг по вирощуванню рослин у відкритому та закритому ґрунті

Кафедра лісового та садово-паркового господарства

Розробка технологічних процесів виготовлення стимуляторів росту та добрив із місцевих сировинних ресурсів

Розробка та удосконалення складу поживних середовищ для мікроклонального розмноження рослин

Надання консалтингових послуг по селекції та насінництву основних лісо утворюючих порід

Надання консалтингових послуг щодо створення садово-паркових об’єктів, догляду та експлуатації насаджень

Наукове обґрунтування лісівничих санітарно-оздоровчих заходів на території об’єктів природно-заповідного фонду

Оцінка стану об’єктів постійної лісонасіннєвої бази

Розмноження та виробництво оздоровленого посадкового матеріалу

Розробка проектів озеленення та благоустрою садово-паркових об’єктів

Проведення експертизи рослинної сировини

Кафедра ботаніки

Виготовлення та аналіз мікроскопічних препаратів рослинних об’єктів для наукової та навчальної роботи

Надання консультацій щодо розмноження, вирощування та догляду за рослинами в озелененні інтер’єру

Виготовлення наукового та навчального гербарію

Проведення експертизи садово-паркових об’єктів

Надання консультацій щодо розмноження, вирощування та догляду за декоративними деревними рослинами

Ботанічна експертиза та інвентаризація об’єктів природно-заповідного фонду

Надання консультацій вчителям з питань організації та проведення наукових гуртків з біології та екологічного виховання учнів загальноосвітніх шкіл

Радіоекологічна експертиза об’єктів довкілля, продуктів харчування

Інститут філології та журналістики

Експертна оцінка, коректура та літературне редагування рукописів

Редакційний відділ, кафедра соціальних комунікацій, кафедра української мови, кафедра історії та культури української мови

Верстка та дизайн друкованих видань, підготовка оригінал-макетів

Редакційний відділ, кафедра соціальних комунікацій

Лінгвістична експертиза

Кафедра української мови, кафедра історії та культури української мови

Українсько-польський, польсько-український, російсько-український, українсько-російський переклад

Кафедра словʼянської філології

Консультування, лекції з питань літературного краєзнавства

Кафедра української літератури

Консультування, лекції з культури української мови, риторики

Кафедра історії та культури української мови

Хімічний факультет

Геоінформаційне моделювання та картографування геоекосистем

Кафедра екології та охорони навколишнього середовища

Ландшафтно-екологічне планування територій басейну малої річки

Моніторинг та прогнозування динаміки утворення відходів

Оцінка якісного складу поверхневих вод басейну р. Західний  Буг

Ідентифікація та аналіз неорганічних речовин

Кафедра неорганічної та фізичної хімії

Синтез неорганічних речовин

Одержання кристалів неорганічних речовин

Розробка методів синтезу органічних сполук, зокрема гетероциклічних сполук

Дослідження жирнокислотного складу в природних об’єктах


Будемо раді співпраці з вами!