Головна / Терміни прийому заяв, вступних випробувань та зарахування

Терміни прийому заяв, вступних випробувань та зарахування

Строки прийому заяв і документів, вступних екзаменів, конкурсного відбору та зарахування на навчання

 

5.2. Для вступу на перший курс для здобуття ступеня бакалавра на основі повної загальної середньої освіти за денною та заочною формами навчання:

Етапи вступної кампанії

Денна форма навчання

Заочна форма навчання

вступники на основі повної загальної середньої освіти

Початок реєстрації електронних кабінетів вступників, завантаження необхідних документів

02 липня 2018 р.

Закінчення реєстрації електронних кабінетів вступників, завантаження необхідних документів

18 год. 00 хв. 25 липня 2018 р.

Проведення медичних оглядів та інших доконкурсних процедур, якщо це викликано установленими законодавством особливими умовами конкурсного відбору за відповідними конкурсними пропозиціями

до 11 липня 2018 р.

Початок прийому заяв та документів

12 липня 2018 р.

Закінчення прийому заяв та документів для осіб, які вступають на основі співбесіди, вступних іспитів або творчих конкурсів

18 год. 00 хв. 20 липня 2018 р.

Закінчення прийому заяв та документів для осіб, які вступають тільки на основі сертифікатів зовнішнього незалежного оцінювання

18 год. 00 хв. 26 липня 2018 р.

Строки проведення Східноєвропейським національним університетом імені Лесі Українки творчих конкурсів

14 липня – 26 липня 2018 р.

(проводяться в кілька сесій)

 

Строки проведення Східноєвропейським національним університетом імені Лесі Українки вступних іспитів

21 липня – 26 липня 2018 р.

 

Строки проведення Східноєвропейським національним університетом імені Лесі Українки співбесід

 

21 липня – 23 липня 2018 р.

 

Строки оприлюднення списків осіб, рекомендованих до зарахування за результатами співбесіди та за квотою-2, з повідомленням про отримання чи неотримання ними права здобувати вищу освіту за державним або регіональним замовленням

не пізніше 12 год.

00 хв. 24 липня 2018 р.

Строки виконання вимог до зарахування на місця державного замовлення, а також подання письмової заяви про анулювання заяв на інші місця державного замовлення

(вступники, рекомендовані до зарахування за результатами співбесіди та за квотою-2)

до 18 год. 00 хв. 25 липня

 2018 р.

Строки зарахування за державним замовленням (вступники, рекомендовані до зарахування за результатами співбесіди та за квотою-2)

не пізніше 12 год. 00 хв. 26 липня 2018 р.

Анулювання заяв зарахованих осіб на інші місця державного замовлення (зараховані за результатами співбесіди та за квотою-2)

впродовж 26 липня 2018 р.

Формування та оприлюднення рейтингового списку вступників, які вступають на основі сертифікатів зовнішнього незалежного оцінювання, творчих конкурсів та вступних іспитів (у тому числі за квотою-1 та квотою-3), із зазначенням рекомендованих до зарахування з повідомленням про отримання чи неотримання ними права здобувати вищу освіту за державним або регіональним замовленням

не пізніше 01 серпня 2018 р.

Строки виконання вступниками, які отримали рекомендації, вимог до зарахування на місця державного або регіонального замовлення

до 18 год. 00 хв. 06 серпня 2018 р.

Строки виконання вступниками, які отримали рекомендації, вимог до зарахування на місця, які фінансуються за кошти фізичних та/або юридичних осіб

до 18 год. 00 хв. 15 серпня 2018 р.

Строки зарахування вступників

 

 

за державним або регіональним замовленням − не пізніше 12 год. 00 хв. 07 серпня 2018 р.; за рахунок цільових пільгових державних кредитів, за кошти фізичних та/або юридичних осіб − не пізніше 30 вересня 2018 р.

Строки переведення на вакантні місця державного, регіонального замовлення та на місця за рахунок цільових пільгових державних кредитів осіб, які зараховані на навчання за кошти фізичних та/або юридичних осіб на основі повної загальної середньої освіти (відповідно до Умов прийому, цих Правил прийому)

не пізніше 18 серпня 2018 р.

5.3. Для вступу на перший курс для здобуття ступеня бакалавра на основі повної загальної середньої освіти заочної форми навчання строки прийому заяв та документів, конкурсного відбору та зарахування на навчання за рахунок коштів фізичних та/або юридичних осіб можуть бути продовжені у разі потреби, за рішенням приймальної комісії, однак при цьому тривалість прийому документів становить не більше 30 днів, зарахування проводиться не пізніше ніж через 15 днів після завершення прийому заяв та документів, протягом яких проводиться конкурсний відбір.


Терміни прийому заяв,

вступних випробувань та зарахування

5.4. Для вступу на основі освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста для здобуття ступеня бакалавра за денною та заочною формою навчання:

 

Етапи вступної кампанії

Денна форма навчання

Заочна форма навчання

вступники на основі освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста

Початок прийому заяв та документів

12 липня 2018 р.

 

Закінчення прийому заяв та документів

18 год. 00 хв. 24 липня 2018 р.

Строки проведення Східноєвропейським національним університетом імені Лесі Українки фахових вступних випробувань

 

25 липня – 31 липня 2018 р.

 

 

Формування та оприлюднення рейтингового списку вступників із зазначенням рекомендованих до зарахування з повідомленням про отримання чи неотримання ними права здобувати вищу освіту за державним або регіональним замовленням

не пізніше 01 серпня 2018 р.

 

Строки виконання вступниками, які отримали рекомендації, вимог до зарахування на місця державного або регіонального замовлення

до 18 год. 00 хв. 06 серпня 2018 р.

Строки виконання вступниками, які отримали рекомендації, вимог до зарахування на місця, які фінансуються за кошти фізичних та/або юридичних осіб

до 18 год. 00 хв. 08 серпня 2018 р.

Строки зарахування вступників

за державним або регіональним замовленням − не пізніше 12 год. 00 хв. 07 серпня 2018 р.; за рахунок цільових пільгових державних кредитів, за кошти фізичних та/або юридичних осіб − не пізніше

10 серпня 2018 р.

 

5.5. Для вступу на основі освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста для здобуття ступеня бакалавра заочної форми навчання строки прийому заяв та документів, конкурсного відбору та зарахування на навчання за рахунок коштів фізичних та/або юридичних осіб можуть бути продовжені у разі потреби, за рішенням приймальної комісії відповідно до Умов прийому та цих Правил прийому.

 

 

Терміни прийому заяв,

вступних випробувань та зарахування

 

5.6. Для вступу на навчання для здобуття ступеня магістра на основі здобутого ступеня вищої освіти або освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста за спеціальностями галузей знань 03 “Гуманітарні науки” (крім спеціальності 035 “Філологія”), 05 “Соціальні та поведінкові науки”, 06 “Журналістика”, 24 “Сфера обслуговування”, 29 “Міжнародні відносини” (крім спеціальності 293 “Міжнародне право”) за денною та заочної формами навчання:

 

Етапи вступної кампанії

Денна форма навчання

Заочна форма навчання

 

вступники на основі здобутого ступеня вищої освіти або освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста

Початок реєстрації вступників для складання єдиного вступного іспиту з іноземної мови 

14 травня 2018 р.

Закінчення реєстрації вступників для складання єдиного вступного іспиту з іноземної мови

18 год. 00 хв. 05 червня 2018 р.

Складання додаткових фахових вступних випробувань для вступників, які вступають на основі ступеня вищої освіти (освітньо-кваліфікаційного рівня), здобутого за іншою спеціальністю (напрямом підготовки)

14 травня – 31 травня 2018 р.

Початок прийому заяв та документів

02 липня 2018 р.

Закінчення прийому заяв та документів для осіб, які вступають на основі вступних іспитів

09 липня 2018 р.

Закінчення прийому заяв та документів для осіб, які вступають на основі результатів єдиного вступного іспиту та фахового вступного випробування

26 липня 2018 р.

Проведення основної сесії єдиного вступного іспиту

11 липня 2018 р.

 

Додаткова сесія єдиного вступного іспиту

 

проводиться в строки, встановлені Українським центром оцінювання якості освіти

Строки проведення Східноєвропейським національним університетом імені Лесі Українки фахових вступних випробувань

02 липня − 29 липня 2018 р.

Формування та оприлюднення рейтингового списку вступників, надання рекомендацій для зарахування за державним замовленням

до 13 серпня 2018 р.

Строки виконання вступниками, які отримали рекомендації, вимог до зарахування на місця державного замовлення

до 18 год. 00 хв. 18 серпня 2018 р.

Строки зарахування вступників за державним замовленням

до 12 год. 00 хв. 20 серпня 2018 р.

Строки виконання вступниками, які отримали рекомендації, вимог до зарахування на місця, які фінансуються за кошти фізичних та/або юридичних осіб

до 18 год. 00 хв. 22 серпня 2018 р.

Строки зарахування вступників за рахунок цільових пільгових державних кредитів, за кошти фізичних та/або юридичних осіб

до 23 серпня 2018 р. 

Переведення на вакантні місця державного, регіонального замовлення та на місця за рахунок цільових пільгових державних кредитів осіб, які зараховані на навчання за кошти фізичних та/або юридичних осіб (відповідно до Умов прийому, цих Правил прийому)

не пізніше 28 серпня 2018 р.

       

 

  

Терміни прийому заяв,

вступних випробувань та зарахування

5.7. Для вступу на навчання для здобуття ступеня магістра за спеціальністю 081 “Право” за денною та заочною формами навчання на основі здобутого ступеня вищої освіти або освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста:

Етапи вступної кампанії

Денна форма навчання

Заочна форма навчання

 

вступники на основі здобутого ступеня вищої освіти або освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста

Початок реєстрації вступників для складання єдиного вступного іспиту з іноземної мови  та єдиного фахового вступного випробування

14 травня 2018 р.

Закінчення реєстрації вступників для складання єдиного вступного іспиту з іноземної мови  та єдиного фахового вступного випробування

18 год. 00 хв. 05 червня 2018 р.

Початок реєстрації електронних кабінетів вступників

14 травня 2018 р.

Закінчення реєстрації електронних кабінетів вступників

24 год. 00 хв. 05 червня 2018 р.

Складання додаткових фахових вступних випробувань для вступників, які вступають на основі ступеня вищої освіти (освітньо-кваліфікаційного рівня), здобутого за іншою спеціальністю (напрямом підготовки)

14 травня – 31 травня 2018 р.

Початок прийому заяв та документів

02 липня 2018 р.

Закінчення прийому заяв та документів для осіб, які вступають на основі вступних іспитів

09 липня 2018 р.

Закінчення прийому заяв та документів для осіб, які вступають на основі результатів єдиного вступного іспиту та фахового вступного випробування

26 липня 2018 р.

Проведення основної сесії єдиного вступного іспиту

11 липня 2018 р.

Додаткова сесія єдиного вступного іспиту

проводиться в строки, встановлені Українським центром оцінювання якості освіти

Проведення основної сесії єдиного фахового вступного випробування

13 липня 2018 р.

Додаткова сесія єдиного фахового вступного випробування

проводиться в строки, встановлені Українським центром оцінювання якості освіти

Формування та оприлюднення рейтингового списку вступників, надання рекомендацій для зарахування за державним замовленням

до 13 серпня 2018 р.

Строки виконання вступниками, які отримали рекомендації, вимог до зарахування на місця державного замовлення

до 18 год. 00 хв. 18 серпня 2018 р.

Строки зарахування вступників за державним замовленням

до 18 год. 00 хв. 20 серпня 2018 р.

Строки виконання вступниками, які отримали рекомендації, вимог до зарахування на місця, які фінансуються за кошти фізичних та/або юридичних осіб

до 18 год. 00 хв. 22 серпня 2018 р.

Строки зарахування вступників за рахунок цільових пільгових державних кредитів, за кошти фізичних та/або юридичних осіб

до 23 серпня 2018 р. 

Переведення на вакантні місця державного, регіонального замовлення та на місця за рахунок цільових пільгових державних кредитів осіб, які зараховані на навчання за кошти фізичних та/або юридичних осіб (відповідно до Умов прийому, цих Правил прийому)

не пізніше 28 серпня 2018 р.

       

 

Відповідні вступні іспити у закладах вищої освіти у випадках, визначеними Умовами прийому, Правилами прийому до СНУ імені Лесі Українки, проводяться за графіком основної сесії єдиного вступного іспиту та єдиного фахового вступного випробування;

  

 

Терміни прийому заяв,

вступних випробувань та зарахування

5.8. Для вступу на навчання для здобуття ступеня магістра за денною та заочною формами навчання, крім спеціальностей галузей знань 03 “Гуманітарні науки” (крім спеціальності 035 “Філологія”), 05 “Соціальні та поведінкові науки”, 06 “Журналістика”, 08 “Право”, 24 “Сфера обслуговування”, 29 “Міжнародні відносини”, на основі здобутого ступеня вищої освіти або освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста:

 

Етапи вступної кампанії

Денна форма навчання

Заочна форма навчання

 

вступники на основі здобутого ступеня вищої освіти або освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста

Початок прийому заяв та документів

12 липня 2018 р.

Закінчення прийому заяв та документів

18 год. 00 хв. 26 липня 2018 р.

Строки проведення Східноєвропейським національним університетом імені Лесі Українки фахових вступних випробувань (в тому числі вступних іспитів з іноземної мови, додаткових фахових вступних випробувань)

27 липня – 03 серпня 2018 р.

 

Формування та оприлюднення рейтингового списку вступників, надання рекомендацій для зарахування за державним замовленням

до 04 серпня 2018 р.

Строки виконання вступниками, які отримали рекомендації, вимог до зарахування на місця державного замовлення

до 18 год. 00 хв. 07 серпня 2018 р.

Строки зарахування вступників за державним замовленням

до 18 год. 00 хв. 08 серпня 2018 р.

Строки виконання вступниками, які отримали рекомендації, вимог до зарахування на місця, які фінансуються за кошти фізичних та/або юридичних осіб

до 18 год. 00 хв. 10 серпня 2018 р.

 

 

Строки зарахування вступників за рахунок цільових пільгових державних кредитів, за кошти фізичних та/або юридичних осіб

до 11 серпня 2018 р. 

       

 

5.9. Для вступу на навчання для здобуття ступеня магістра за денною та заочною формами навчання, крім спеціальностей галузей знань 03 “Гуманітарні науки” (крім спеціальності 035 “Філологія”), 05 “Соціальні та поведінкові науки”, 06 “Журналістика”, 08 “Право”, 24 “Сфера обслуговування”, 29 “Міжнародні відносини”, на основі здобутого ступеня вищої освіти або освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста строки прийому заяв та документів, конкурсного відбору та зарахування на навчання за рахунок коштів фізичних та/або юридичних осіб можуть бути продовжені у разі потреби, за рішенням приймальної комісії відповідно до Умов прийому та цих Правил прийому.