Головна / Малиновський Валентин Ярославович

Малиновський Валентин Ярославович

Малиновський Валентин Ярославович
43021, м. Луцьк, вул. Шопена, 24 (корпус D)
+38(0332)244125
Професор кафедри політології та державного управління,
доктор політичних наук
Дисципліни: «Вступ до спеціальності», «Державна служба», «Державне управління», «Політичні проблеми соціального управління», «Регіональне управління».
Освіта: 
Луцьке культурноосвітнє училище (1977), Рівненський державний інститут культури (1981), Українська Академія державного управління при Президентові України (1996), Університет Північного Лондона (1996), Міжрегіональна Академія управління персоналом (2015). У 2002 р. захистив кандидатську дисертацію на тему: «Оптимізація функцій органів виконавчої влади України: теоретикометодологічні засади». У 2012 р. захистив докторську дисертацію на тему: «Концептуальні засади трансформації територіальної організації влади України: регіональний та місцевий рівні». Отримав вчене звання доцента (2004), вчене звання професора (2014).
Сфера наукових інтересів: 
Державне управління, державна служба, місцеве самоврядування, регіональне управління, територіальна організація влади, децентралізація публічної влади, адміністративнотериторіальна реформа.
Вибрані публікації: 
– індивідуальні монографії: «Державне управління» (2000, 2003, 2009), «Державна служба: теорія і практика» (2003), «Словник термінів і понять з державного управління» (2005, 2006), «Територіальна організація влади
України: концептуальні засади трансформації» (2010), «Становлення і розвиток місцевого самоврядування у Волинській області: 1990-2010 рр.» (2013);
– колективні монографії: «Політологічний словник» (2005), «Енциклопедичний словник з державного управління» (2010), «Енциклопедія державного управління» (2011), «Волинь в умовах демократичної трансформації (кінець XX початок XXI ст.) (2012), «Державне управління: курс лекцій» (2012), «Державне управління : підручник» (2012), «Місцеве самоврядування в Україні» (2013), «Історія політичної думки» (2014), «Політологія: навчальний енциклопедичний словник-довідник» (2014, 2015), «Ukraine after the Euromaidan: Challenger and Hoper» (2015), «Політологія: сучасні терміни і поняття» (2015), «Новітня політична лексика» (2015), «Сучасна політична лексика» (2015), «Політологічний енциклопедичний словник» (2015). Загалом автор 180 наукових праць.
Нагороди:
Ювілейна медаль «10 років Незалежності України» (2001); Подяка Президента України (2004); Почесна грамота Головного управління державної служби України (2006); Почесна грамота Волинської обласної державної адміністрації (2000, 2009); Почесна грамота Волинської обласної ради (2009, 2013); Подяка Волинської обласної державної адміністрації (1996); Почесна грамота професійної спілки працівників державних установ України (2011, 2015); Подяка Ковельського міського голови (2013); Почесна грамота Рожищенської районної державної адміністрації (2001, 2009); Подяка Рожищенської районної державної адміністрації (2014); Срібний нагрудний знак СНУ імені Лесі Українки (2015).
Участь у міжнародних проектах:
– українсько-канадському проекті «Розбудова демократії»;
– польсько-канадському проекті «Місцеве партнерство для розвитку місцевого ринку праці»;
– швейцарсько-українському освітньому проекті DOCCU «Розвиток громадянських компетентностей в Україні»;
– швейцарсько-українському проекті «Електронне врядування задля прозорості влади та участі громадян» (EGAP).